Odd Hopp

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Odd Hopp
Personalia
1978 Odd Hopp.jpg
Født: 15. august 1913
Bortgang: 21. juli 2001 (87 år)
Bosted: [1] Oslo kommunevåpen.png Oslo
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund,
Norges speiderforbund
Grupper: 4. Oslo
Verv: Generalsekretær 1946 - 1978
Landsgildemester i
St. Georgs Gildene i Norge
SitatOdd Hopp viste et engasjerende alvor for Gilwell-treningen, men med et godt smil på lur. Odd Hopp ble en inspirasjon som hans mange kursdeltakere over hele landet har satt umåtelig pris på.Sitat
Øystein Sårheim om Odd Hopp i Speiderhistorisk skrift nr. 7- Ledertreningen - Norsk Gilwell, se flere speidersitater her

Verv

Sentrale i organisasjonene

Etter at han gikk av som generalsekretær var han noen år engasjert som rådgiver for speiderstyret før han ble pensjonist. i denne tiden arbeidet han bl.a. med tanken om et norsk speidermuseum.

Ledertrening

Deputy Camp Chief, DCC - norsk leder av Gilwell-treningen 19471972. [4]

Rolf Lykken og Odd Hopp overlappet hverandre i vervet som Deputy Camp Chief, DCC - norsk leder av Gilwell-treningen 19471954. Odd Hopp fikk da overrakt Rolf Lykkens Woodbadge, symbolet på Trekløver Gilwell-treningen, treperlene (wood bagdes) er kopier av leddene i et halskjede som B-P tok i fra den berømte zuluhøvdingen Dinuzulu i 1888, kopioriginalen henger i Gilwell Park, England. En av disse fire Woodbadge fra Rolf Lykken som Odd Hopp overtok, sies å ha vært fra originalen. Les mer om Dinuzulu her: [2] [5]. [6]

Speiderbakgrunn

Ble speider allerede som tiåring 1923, da som medlem av 4. Kristiania, senere 4. Oslo. I et intervju med Speideren forteller Odd Hopp at han ble speider 17. desember 1924. [3]

Ledergjerning

Om Hopp på Gilwell

Mange forbinder Odd Hopp med Gilwell-treningen.

SitatTross din ungdom en stor og fin innsats som mange beundret.Sitat
– Kursleder Rolf Lykken uttalelse om Odd Hopp da han tok Gilwell-treningen for første gang som deltagernr. 62 i Norge i 1936, se flere speidersitater her

Han var Deputy Camp Chief, DCC - norsk leder av Gilwell-treningen fra 1947 til 1972.

Odd Hopp var enten deltaker eller instruktør på en lang rekke kurs i inn- og utland fram til 1955, da han ledet sitt første Gilwell-kurs. På denne tiden satte han i gang ulike kurstyper (tilpassede varianter for ulvearbeidet, rovering, gruppeleder, vinterkurs), grunnla Gilwell-treningenIsland og holdt kurs der.

Odd Hopp utviklet instruktørkurs og arbeidet aktivt med ajourføring av den teoretiske delen og tilpassing av de praktiske kursene til dagens forhold. Samtidig som han jo var generalsekretær i Norsk Speidergutt-Forbund, var han det selvfølgelige midtpunkt i ledertreningsmiljøet gjennom et kvart århundre. Han viste et engasjerende alvor for Gilwell-treningen, men med et godt smil på lur. Odd Hopp ble en inspirasjon som hans mange kursdeltakere over hele landet har satt umåtelig pris på.

Utenom speidingen

Gift med Eva Hopp i 1941.

Han var aktiv i motstandsbevegelsen under krigen, og har Deltakermedaljen.

Odd Hopp var også aktiv i blant annet Rotary, Frimurerordenen og idretten. Han var blant annet leder leder i Orienteringsforbundet på 50-tallet og leder av Oslo Idrettskrets fra 1967 til 1981, samt formann i idrettsklubben Njaal i to perioder.

Odd Hopp var leder av Statens ungdomsråd fra 1961 til 71

Odd Hopp var medlem av styret i Norges idrettsforbund fra 1974 til 76.

Hederstegn og utmerkelser

Forfatterskap

I Femti år for norske gutter i Odd Hopps kapittel Liv i leiren! kan vi lese om leir- og turutstyr:
Utsnitt forside femti år for norske gutter.JPG

Fra speiderarbeidets første tid her i landet var interessen for å ligge i telt og leir stor og det kan trygt sies at speiderne også på dette området har vært foregangsmenn. I en bok om teltliv i vår campingens tid skrives: «Camping - det er ikke noe nytt begrep. Allerede i det forrige århundre dro enkelte dristige og eksentriske eventyrere ut i skogen og ble der natten over. Men det var speiderbevegelsen, stiftet 1911, som fikk fart i utviklingen. Speiderguttene oppdaget naturen for alvor og de beholdt sin kjærlighet til den også etter at de ble voksne menn. Deres begeistring smittet andre - campingturistenes rekker begynte å vokse.»

Minneord ved Jens Døvik

I blant annet Nordlys ble dette minneordet av Jens Døvik publisert: [15]

En høvding til minne

21. juli 2001 fikk vi meldingen om at Odd Hopp var gått bort. Han døde stille på Ullevål sykehus etter noen tids sykeleie. Odd Hopp var født 15. august 1913 i Kristiania, og allerede som tiåring kom han med i speiderarbeidet. Han var interessert og aktiv, og som 23 åring finner vi han som sekretær for Oslo Krets av Norsk Speidergutt-Forbund. Odd Hopp kom tidlig med i motstandsbevegelsen, og var i tysk fangenskap under 2. verdenskrig. I 1945 ble Odd Hopp ansatt som generalsekretær i Norsk Speidergutt-Forbund, og dette ble hans livsgjerning. Han hadde denne stillingen helt fram til 31.12.1978.

I oppbyggingen av landet hadde speiderarbeidet stor vekst. Odd bidro sterkt med bl.a. mange reiser omkring i landet, og han hadde en sjelden evne til å huske mennesker. Odd Hopp var leder av alle NSFs landsleire fra 1948 til 1976. En hver slik leir er en organisasjonsmessig utfordring for å skape en god ramme og aktivitet. Alle leirene ble gode opplevelser for deltakerne. Det internasjonale speiderforbund arrangerer hvert 4. år en internasjonal speiderleir på forskjellige steder rundt i verden. I 1975 ble denne leiren holdt på Lillehammer med Odd Hopp som leder av sekretariatet. Vel 18.000 speidere fra hele verden fikk oppleve en flott leir. Speiderbevegelsen startet tidlig med opplæring av ledere. Gillwell treningen hadde sitt utspring i ideer fra Baden Powell og hadde en hovedramme som var lik over hele verden, men tilpasset det enkelte land. Odd Hopp var en naturlig leder for dette arbeidet i Norge. I Gilwell treningen fikk han bruk for sin naturlig pedagogiske tenkemåte og en opplæring som fokuserte på speidingens ide, idealene, ledelse, samarbeid og aktiviteter for speidere. Odd holdt utallige kurs utover landet, men de fleste var nok på Sverveli, NSF's eiendom i Svartdal i Telemark. På denne fjellgården er omgivelsene som skapt for lederutvikling med naturen som ramme.

I 1978 ble Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund fusjonert til Norges speiderforbund, og etter vel et halvt år i generalsekretærstolen gikk Odd over i stillingen som rådgiver for Speiderstyret. Det var en oppgave han hadde fram til han ble pensjonert noen år senere. I denne tiden arbeidet han med forbundets historie og ideen om et norsk speidermuseum. Odd Hopp var i en periode landsgildemester for St. Georgs gildene i Norge, som er en forening for tidligere speidere. Stiftelsen Norsk Speidermuseum ble etablert i 1987, og Odd Hopp var med i det første styret og fulgte dette arbeidet i mange år. Odd Hopps organisasjonsmessige talent var også med i andre sammenhenger. Han var bl.a. engasjert i Norges Idrettsforbund, bl.a. som mangeårig leder av Oslo Idrettskrets, og den første president, i Norges Orienteringsforbund. Mange husker han også som en eminent møteleder på speiderting, idrettsting etc. Odd Hopp var i mange år leder av Statens ungdomsråd, og han hadde høye tillitsverv i Rotary International og i den norske Frimurerordenen.

Mange er de unge og gamle som i Odd Hopp har møtt den rolige og omtenksomme lederen som lytter til hva de hadde å si, og han var flink til å hjelpe til å finne løsninger. Han brukte speidingens arbeidsmåte «Learning by doing». Han var alltid beredt. Odd Hopp fikk en rekke utmerkelser bl.a.: H. M. Kongens fortjenestemedalje i gull, det internasjonale speiderforbunds høyeste hederstegn Bronseulven, Norsk Speidergutt-Forbunds høyeste hederstegn Sølvulven og Norges Idrettsforbunds høyeste utmerkelse Plaketten.

Sporene og minnene etter Odd Hopp er mange. Vi sitter igjen med gode minner, men vi kjenner også sorgen etter en god venn og et kjært medlem av familien som er godt bort. Vi tenker i denne sammenheng spesielt på hans kone Eva som var svært aktiv sammen med han og barna med deres familier.

En kjempe i speiderarbeidet og i arbeidet for gode tilbud til barn og unge i Norge er gått bort. Vi lyser fred over hans gode minne.

Jens Døvik [15]

Utklipp og minner

Om St. Georgs Gildene i Norge

ISGF enkel.jpg St. Georgs Gildene i Norge

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om speiding under den andre verdenskrig

Tyskerhjelm1.png Speiding under den andre verdenskrig

Eksterne lenker

 • Fra www.gilwell.no: [4]
 • Fra www.speiderhistorie.no med lydopptak fra 1981 der Odd Hopp forteller om norsk speiderhistorie på et ledermøte i 1. Grimstad NMU: [5]
 • Les også nettsiden www.speidermuseet.no artikler om Odd Hopp: [6]

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971 - Oslo krets (NSF)s 60 års jubileumsberetning.
 3. 3,0 3,1 Speideren nr. 2 1945.
 4. Opplysninger fra Knut B. Lykken, 2021
 5. Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].
 6. Opplysninger fra Knut B. Lykken, 2021
 7. 7,0 7,1 Årsmelding for 1940 - 1944/45 for Norsk Speidergutt-Forbund, gjengitt i Lederen nr. 4 1945, Norsk Speidergutt-Forbund.
 8. "Med buksekanten over knærne"
 9. Lederen nr 4 - 1972
 10. Lederen nr 4 - 1972
 11. Lederen nr 6 - 1971
 12. "Med buksekanten over knærne"
 13. Femti år for norske gutter s. 191 1961
 14. Opptaket selges fra Speidermuseet.
 15. 15,0 15,1 Avisen Nordlys eldre logo.png Nordlys, 9. juli 2001.
 16. Adresseavisen-logo.png Adresseavisen, 5. november 1945.
 17. Femti år for norske gutter, 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 18. Speideren, nr. 4 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "Odd Hopp"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!
 • Jubilantomtale Aftenposten 15/8/1998
 • Minneord v Jens Døvik i Aftenposten 30/7 2001.