Olaf W. Haaje

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Olaf W. Haaje
Personalia
Haaje, Olaf W.png
Alt. navn: Olaf Wilhelm Haaje
Født: 1. juni 1904 i Rakkestad[1]
Bortgang: 28. desember 1985
Bosted: [2] Daværende Eidsberg kommunevåpen.png Eidsberg og Mysen med flere
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og St. Georgs Gildene
Grupper: 1. Ås St. Georgs Gilde
Verv: redaktør av Lederen

Verv og ledergjerning

Speiderbakgrunn

Om Olaf W. Haaje

Foreldrene var gårdbruker Johan Thorvald Syversen Haaje og Karoline Mathilde, f. Hansen.[4] Utdannet som cand. theol. Ordinert som prest 1930. Hjelpeprest i Stadsbygd. Lærer i Mysen. Stiftskapellan i Oslo. Sogneprest i Vestby. Prost i Øvre Borgesyssel.[5] Omtalt som presten, speideren og motstandsmannen Olaf W. Haaje. Han var mye brukt i folkehøgskolesammenheng, var også aktiv i speiderbevegelsen og aktiv motstandsmann under krigen og satt i tysk fangenskap frem til frigjøringen. Han var også med på oppstarten av Mysen og omegn Røde Kors.

Hederstegn og utmerkelser

  • Den hvite lilje (1941), for "hans store innsats for speidersaken gjennom en årrekke".[6] Sannsynligvis var dette den siste utdelingen av denne æresbevisningen, før speiderorganisasjonene ble totalforbudt av okkupasjonsmakten.

Forfatterskap

Info.png
Les diktet "St. Georg og Gutten".

Utklipp og minner

Minneord 1986

I Aftenposten 14/1/1986 skriver Wilhelm Edvardsen:

Prost Olaf W. Haaje er død, 81 år gammel. Han gjorde tjeneste i Den norske kirke fra 1931 som ungdomsarbeider i Østfold og som prest i Stadsbygd, Sandsvær, Nedre Eiker og Oslo og fra

1960 til 1972 som sogneprest i Vestby og prost i Øvre Borgarsyssel prosti. I Oslo var han ungdomsprest og fullmektig ved Oslo bispekontor 195160.

Det var først og fremst ved hans innsats på det kirkelige område, i skolevesenet og speiderbevegelsen og på kulturelle områder han gjorde seg bemerket. Under krigen var han aktivt med i motstandsbevegelsen og satt i tysk fangenskap frem til fredsdagen. Mange er de organisasjoner og foreninger i Østfold og ellers i landet som hadde gleden av å ha Haaje på sine møter folkeakademier, historielag, folkehøyskoler, kirkeforeninger, St. Georgs gilder, Lions og Rotaryklubber. Prost Haaje hadde en egen evne til kontaktskapende og inspirerende virksomhet, og tusener av yngre og eldre takker ham for hva han har betydd. Han var tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull.

Wilhelm Edvardsen

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund ISGF enkel.jpg St. Georgs Gildene i Norge Dikter-aktivitetsmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speidingens skrevne og visuelle kilder

Eksterne lenker

  • Fra wikipedia: [4]

Referanser

  1. digitalarkivet.no[1]
  2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  3. St. Georgsgildene - Tillitsmenn og gilder april 1969, fra Gildebladet nr 3 i 1969
  4. digitalarkivet.no[2]
  5. Prester i den Norske kirke og andre teologiske kandidater (1974)
  6. Indre Smaalenenes Avis, 26. april 1941
Vet du mer om "Olaf W. Haaje"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!