Olav H. Sandelien

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Olav H. Sandelien
Personalia
Olav H Sandelien.jpg
Født: 7. august 1890, Ål i Hallingdal
Bortgang: 8. februar 1961 i Kongsvinger [1]
Bosted: [2] Kongsvinger kommunevåpen.png Kongsvinger
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og St. Georgs Gildene i Norge
Grupper: 1. Kongsvinger
og Kongsvinger St. Georgs Gilde
Verv: kretschef og troppsfører

Verv og ledergjerning

I jubileumsberetningen Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940 er Olav H. Sandelien nevnt i kapittelet om kretsen:

Glåmdal krets 25.jpg
Kretsstyret
Kretssjef i 1925 og 1926 var Olav H. Sandelien, i 1927 Olav Rasten, fra 1928 til og med 1936 Alf Ødegaard, fra 1937 Trygve E. Gundahl. Visekretssjefer har vært Olav Rasten i 2 år, Otto Vangerud i 7 år, Alf Larsen i 2 år, fra 1937 Gunnar Tanga. Kasserere har vært Alf Ødegaard i de tre første år og i de to siste, Oscar Snare i 7 år, Trygve E. Gundahl i 1 år og Gunnar Tanga i 1 år. [4]

Speiderbakgrunn

I jubileumsberetningen Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940 er Olav H. Sandelien nevnt:

Glåmdal krets 25.jpg
Kapittelet Det bles eit frø
(...) Joh. Wald. Krydsby førte guttene tilbake til regulær speiding igjen. Han begynte arbeidet i 1917, og i juni samme år gikk han i gang med fire patruljer: Ørn, Bøffel, Hauk og Ravn. Larsens og Fimlands tropper var ikke tilsluttet Forbundet, men den nye troppen ble tilsluttet. Ved juletider var det 29 speidere, og sommeren 1918 hele 68. Første assistenten var Haakon Malling, i 1918 lærer Falstad. Krydsby sluttet som leder 1919, og litt etter litt ble patruljene oppløst av seg sjøl. De som holdt lengst ut, var Ørn og Bøffel. Det var tre bøfler, Leif Berg, Oscar Snare og Hans Engebretsen, som i 1920 gikk til lærer Sandelien og ba ham ta opp arbeidet igjen. Han gjorde det, og så begynner først det sammenhengende speiderarbeid i byen. Utover åra 1920 til 1925 ble det stiftet 5 tropper i Glåmdalen. Den første var 1. Kongsvinger tropp med 27 gutter under Olav H. Sandelien. Troppen var med på landsleiren på Hamar i 1924. Det året kom 1. Skarnes til. I Kongsvinger var interessa for speidinga i vekst. Tilgangen på gutter var stor, og 2. Kongsvinger ble stiftet i 1924. I februar 1925 kom 1. Sørum til. 1. Årnes eksisterte også, men troppen hadde usikre lederforhold. [4]

Om Olav H. Sandelien

Tok 2. Brigades Underoffisersskole (1911). Utskrevet sersjant, senere fenrik og løytnant. Lærerskole (1913) med videreutdanning. Da Norge ble angrepet 9. april 1940, hørte Sandelien om angrepet på radio, og at det ble kunngjort allmenn mobilisering. Han kom seg til Hønefoss, fikk kommandoen over en tropp soldater, som gjennom flere dager gjorde det de kunne for å forhindre og forsinke de tyske angripende styrkene. Olav H. Sandelien historie fra aprildagen i 1940 er beskrevet i et lengre innlegg i avisa Hallingdølen, 11. august 2018. Var utenom speidervirksomheten, aktiv i idrettslag, turnforening og skytterlag i Kongsberg.[6][7]

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund ISGF enkel.jpg St. Georgs Gildene i Norge Tyskerhjelm1.png Speiding under den andre verdenskrig 1949-Speiderguttboka-NSF-s358 - Zoolog 1.jpg Tidlige spor av speidergutter

Eksterne lenker

Referanser

  1. Glåmdalen, torsdag 9. februar 1961
  2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  3. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940, 1940, Glåmdal krets, Norsk Speidergutt-Forbund.
  5. Glåmdalen, 16. oktober 1952
  6. Biografier med billeder av underofficerer ved Vestoplandenes regiment nr. 6 : 1911-1930
  7. Hallingdølen, 11. august 2018
  8. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
  9. Østlendingen, 29. oktober 1949
Vet du mer om "Olav H. Sandelien"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!