Ole Færøvik

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Ole Færøvik
Personalia
Ole færøvik.jpg
Født: 1919
Bortgang: 2009
Bosted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og Norges speiderforbund
Verv: speiderstyremedlem
og kretsleder i Bergen krets

Verv

Speiderbakgrunn

Ole begynte som speider i 11-årsalderen.

Ledergjerning

 • Da han var gammel nok, påtok han seg lederansvar, først som troppsassistent og senere som troppsleder i 13. Bergen speidertropp.
 • Han var avdelingsleder i 1. Bergen avdeling, og i 1947 ble han innvalgt i kretsstyret.
 • Han var visekretsleder fra 1951, og i 1953 ble han valgt som kretsleder, et verv han hadde i 8 år.
 • I sin kretsledertid hadde han ansvar for flere større arrangementer, blant annet kretsleirene i Florø i 1954 og Sogndal i 1958.
 • Har Gilwell-kurset med deltagernr. 307 i Norge, 1961.
 • Deretter ventet oppgaver på nasjonalt plan. Han satt i Speiderstyret i 6 år fra 1961.
 • Etter perioden i Speiderstyret konsentrerte han seg om ledertrening og gjorde også en stor innsats lokalt for å spre informasjon om og goodwill for speiderbevegelsen.
 • Da Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund fusjonerte i 1978, var Ole en ivrig talsmann for felles organisering av speiderarbeidet i Norge. Det var også han som tok initiativ til en storstilt markering av den nye, felles speiderorganisasjonen i Bergen. Så hadde han da også bred erfaring fra felles speiderarbeid fra hjemmefronten hvor livsledsager Gunvor i mange år styrte speiderarbeidet i jentekretsen..
 • I 1962 tok Ole Færøvik initiativet til etablering av 1. Bergen St. Georgs Gilde, - en organisasjon for tidligere speidere og speiderinteresserte. Helt fra starten var han den fremste talsmann og ivrigste drivkraft for gildearbeidet i Bergen, og han tok initiativ til etablering av flere nye gilder. I over 30 år var han med i ledelsen av gildearbeidet i Bergen, og satt to år i landsgildeledelsen. Ble Gildemester i november 1975 i 1. Bergen St. Georgs Gilde. [3]

Om Ole Færøvik

Ole Færøvik var fra Bergen og arbeidet som ligningsfullmektig. Det var i speiderbevegelsen Ole Færøvik startet sitt samfunnsengasjement, og det var her han fikk sin organisasjonserfaring..

Ole Færøviks speidererfaring var fundamentet også for hans øvrige samfunnsengasjement. Det var speiderarbeidet som bragte ham inn i 17. maikomiteen, og der var det Flaggtoget, prosesjonen for barn og unge, som ble hans viktigste arbeidsområde. Og som bystyrepolitiker var det barn og unges oppvekstvilkår som opptok ham, bl.a. som medlem av skoleutvalget..

I alt sitt virke har Ole hatt speideridealene som rettesnor. Han brant for speiderideen, og ønsket at flest mulig skulle få glede av den praktiske, fysiske, moralske og religiøse trening som Lord Baden-Powell så genialt hadde lagt rammene for. Vi lyser fred over Ole Færøviks minne.

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund ISGF enkel.jpg St. Georgs Gildene i Norge

Eksterne lenker

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 3. Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sin årsberetning i 1975
 4. Speideren, nr. 1 1957, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "Ole Færøvik"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!