Oscar Snare

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Oscar Snare
Personalia
Bosted: Kongsvinger
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 2. Kongsvinger
Viktige verv: Troppsfører
Les mer om speidingen i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommunevåpen.png

Verv

Speiderbakgrunn

Var med i den første Kongsvinger-troppen, før 1920

Ledergjerning

  • Leirsjef ved flere anledninger

I jubileumsberetningen Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940 er Oscar Snare nevnt:

Glåmdal krets 25.jpg
Kapittelet Det bles eit frø
(...) Joh. Wald. Krydsby førte guttene tilbake til regulær speiding igjen. Han begynte arbeidet i 1917, og i juni samme år gikk han i gang med fire patruljer: Ørn, Bøffel, Hauk og Ravn. Larsens og Fimlands tropper var ikke tilsluttet Forbundet, men den nye troppen ble tilsluttet. Ved juletider var det 29 speidere, og sommeren 1918 hele 68. Første assistenten var Haakon Malling, i 1918 lærer Falstad. Krydsby sluttet som leder 1919, og litt etter litt ble patruljene oppløst av seg sjøl. De som holdt lengst ut, var Ørn og Bøffel. Det var tre bøfler, Leif Berg, Oscar Snare og Hans Engebretsen, som i 1920 gikk til lærer Sandelien og ba ham ta opp arbeidet igjen. Han gjorde det, og så begynner først det sammenhengende speiderarbeid i byen. Utover åra 1920 til 1925 ble det stiftet 5 tropper i Glåmdalen. Den første var 1. Kongsvinger tropp med 27 gutter under Olav H. Sandelien. Troppen var med på landsleiren på Hamar i 1924. Det året kom 1. Skarnes til. I Kongsvinger var interessa for speidinga i vekst. Tilgangen på gutter var stor, og 2. Kongsvinger ble stiftet i 1924. I februar 1925 kom 1. Sørum til. 1. Årnes eksisterte også, men troppen hadde usikre lederforhold. (...) [2]

I jubileumsberetningen Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940 er Oscar Snare nevnt i kapittelet om kretsen:

Kretsstyret
Kretssjef i 1925 og 1926 var Olav H. Sandelien, i 1927 Olav Rasten, fra 1928 til og med 1936 Alf Ødegaard, fra 1937 Trygve E. Gundahl. Visekretssjefer har vært Olav Rasten i 2 år, Otto Vangerud i 7 år, Alf Larsen i 2 år, fra 1937 Gunnar Tanga. Kasserere har vært Alf Ødegaard i de tre første år og i de to siste, Oscar Snare i 7 år, Trygve E. Gundahl i 1 år og Gunnar Tanga i 1 år. [2]

I jubileumsberetningen Glåmdal krets N.S.F. 1925 - 1940 er Oscar Snare nevnt i kapittelet om utenlandsleirer:

(...) Den første verdensleir som hadde representanter herfra kretsen, var jamboreen i Arrow Park i England 1929. Her deltok 7 av kretsens speidere med 0. Snare som leder. Det var et veldig oppbud av speidere fra all verden. 50 000 speidere var med. Her fra Norge deltok 335. (...) [2]

Om Oscar Snare

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Om Innlandet

Les mer om speidingen i Innlandet fylke Innlandet fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Referanser