Oslo MSK

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Oslo MSK
tidl. 59. Oslo Betlehem og Oslo 35 KFUK
Oslo NMU og Betlehem fakkelforening
Msk.jpg
Stiftet: 1955 [1] - Oslo 35 (KFUK)
Lagt ned: 2005 [2]
Krets: Oslospeiderne
Oslo krets (KFUK)
Oslo krets (NSF)
Korps: Misjonsforbundets speiderkorps
Forbund: Norges speiderforbund
Norges KFUK-speidere
og Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [3] Oslo kommunevåpen.png Oslo
Fylke: [3] Oslo fylkesvåpen.png Oslo
Dette er en nedlagt speidergruppe. [4]
Dette er en samleside for Misjonskirkens speiderarbeid i Oslo og Betlehem menighet.

Område

Glimt fra historien

Fakkeltiden

Betlehem fakkelgutter ble startet opp vinteren 1941-42. Arbeidet vokser raskt, og i "Vi juniorer" nr 2/42 fortelles det at de allerede er femti medlemmer. I 1945 er Amund Riise leder.

Betlehem fakkeljenter ble startet opp 1942. I 1945 er Hildur Karlsen leder.

Betlehem er navnet på Misjonskirkens største menighet i Oslo.

Fakkelspeidere

1951: Oslo-jenter på leir

Gruppebilde av Betlehem fakkeljenter fra ca 1948-49. (Bilde fra Marit Hammer)

"Vi var 18 glade jenter som søndag formiddag dro på fakkelleir. Leiren lå i år på et ideelt sted, nemlig på Trogsøya i Juvern. Vi hadde båt som stod til vår disposisjon, så den gikk utallige ganger over med full last. De første dagene lå vi i telt, men så fikk myggen helt overtaket og en etter en flyttet inn i hytta. Allikevel kokte vi ute. Vi ble delt i 3 patruljer med 2 førere for hver, og disse kokte mat sammen. Hver morgen gikk inspeksjonen, så det gjaldt å få de fineste kjøkenet med mest mulig stativer. Ungene var flinke og hjelpsomme, så vi fikk mange nye ideer. Matlaging og vedhogst måte de greie med selv hver dag. De var beskjeftiget fra morgen til kveld, og det er vel en av grunnene til at de var så vel fornøyde med leiren.

Kl. 8.15 begynte vi med en rask morgengymnastikk og så gikk det slag i slag med inspeksjon, flaggparade, andakt, bading, middagsforberedelser, hvilepause, sporleker, svømmekonkurranse, lek og andre fritidsbeskjeftigelser. Hver aften hadde vi leirbål. Der koset vi oss ordentlig med appelsiner og sjokolade, som vi hadde fått skaffet. Sangen gikk lystig hele kvelden og det var stor frimodighet blant de unge. Både førerne og ungene selv holdt andaktene både om morgenen ved flagget og om kvelden ved bålet. Ellers så underholdt man patruljevis det beste man kunne.

Vi hadde og et oppkastsjau, og 8 av oss ble syke. Vi friske løp med bøtte og klut hele dagen, men til tross for dette var humøret på toppen.

Sol og Marit diktet selv et vers som vi ofte sang.

Mel.: Gubben Noa.

Telt og stuer, ingen sturer, i vår Juvernleir. Alle er så glade, nå når vi skal bade. Regnet plasker, myggen dasker, i vår Juvernleir. U. D." [5]

Betlehemsspeiderne valgte en annen vei....

Fakkelarbeidet i Betlehem misjonsmenighet i Oslo vokste frem på 1940-tallet, som i mange andre deler av Misjonsforbundet. Men mens Misjonsforbundet stod utenfor speiderbevegelsen til inn på 1970-tallet, valgte Betlehemsspeiderne en "snarvei".
I festskrift for Betlehem misjonsmenighet, ved 100 års-jubileet i 1977, er omtalen av speiderarbeidet knyttet opp mot disse dilemmaer og veivalg. Vi tillater oss å klippe en stor del av denne omtalen, da den kan gi en grei bakgrunn for NMUs veivalg og for Oslomenighetens valg:
Fakkel- og speiderarbeidet
Betlehemsspeiderne kunne i 1976 feire sit 20-årsjubileum. Speiderarbeidet har derved - gjennom oppnådd modenhetsalder - klart vist sin berettigelse og naturlige plass i menighetslivet.
Ved jubileet i 1976 markerte man 20-årsdagen for våre speideravdelingers tilslutning til henholdsvis KFUK og Norsk speiderguttforbund. Speiderarbeid i videre forstand har det imidlertid vært drevet i Betlehem helt fra begynnelsen av 40-tallet. Ønsker man å føre linjene ennå lenger tilbake, kan det forsåvidt påpekes at det allerede i 1930-årene fantes en form for organisert barnearbeid for aldersgruppen 9-13 år. De gamle metoder hvor guttene og jentene henholdsvis leste høyt av bøker og strikket på møtene sine, ble imidlertid etter hvert opplevd som avlegs og lite attraktive.
Den brennende fakkel
Da NMU i 1941 - sterkt inspirert av den tradisjonelle speiderbevegelse - tok opp fakkelarbeidet på sitt program, fant en det i første omgang naturlig å slutte seg til dette. Navnet "fakkelforening" har sammenheng med NMU's gamle emblem som hadde form som en brennende fakkel. NMU kalte i 1941 cand. theol. Hans Jacob Frøen til å ta seg av organiseringen av dette arbeidet. Til tross for krigstidens mange restriksjoner og vanskeligheter forelå det etter relativt kort tid både en fakkellederbok , en håndbok for fakler og en rekke andre hjelpemidler som også fakkelederne i Betlehem kunne gjøre seg nytte av.
Sonderinger med Norsk Speidergutt-Forbund:
Som nevnt innledningsvis valgte vår menighet i 1956 å bryte med NMU's fakkelarbeid for i stedet å søke organisasjonsmessig tilknytning til den tradisjonelle speiderbevegelse. Det er i denne sammenheng interessant å merke seg at NMU's landsstyre allerede i 1948 fremmet forslag om å knytte fakkelarbeidet til Norsk speiderguttforbund. Forslaget ble imidlertid nedstemt.
Innen Betlehem menighet må likevel tanken ha arbeidet videre. Mange hevdet at fakkelarbeidet i realiteten satte snevre grenser for vår virksomhet på dette området. Enkelte av menighetens medlemmer hadde tidligere vært aktive speidere, og fremholdt nå de fordeler man kunne oppnå gjennom et bredere samarbeid med speiderbevegelsen.
De første sonderinger med Norsk Speidergutt-Forbund fant sted i 1950. Tiden var imidlertid ennå ikke moden, og i perioden 1951-56 ble det - som en overgangsordning - drevet en "sivil" gutteforening i Betlehem, løsrevet både fra NMU og Norsk Speidergutt-Forbund. Denne ordning var selvsagt på lengre sikt lite tilfredsstillende, og både gutter og ledere følte det derfor som en lettelse da forhandlingene med Norsk Speidergutt-Forbund kunne sluttføres i 1956, og menigheten ga sitt samtykke til opprettelsen av 59. Oslo gruppe. Samtidig kom også jentespeiderne i gangi Oslo 35. gruppe av KFUK. De første lederne for gutte- og jentespeiderne i Betlehem var henholdsvis Leif Hegde og Inger Lund.
Et riktig valg
Vi tror at menigheten gjorde rett da den i 1956 valgte å knytte vårt speiderarbeid til Norsk Speidergutt-Forbund og KFUM. [Skrivefeil for KFUK?] Erfaringene har vist at det hverken teologisk eller praktisk var betenkeligheter forbundet med dette. Samarbeidet med speiderbevegelsen har tvertimot vært fruktbringende og inspirerende. Gjennom den brede kontaktflate som samarbeidet har gitt, har både ledere og speidere fått del i langt flere tilbud enn det som ellers ville ha vært mulig. Våre egne ledere har på sin side også markert seg fordelaktig i landsmålestokk. En av våre egne troppsførere var således i en periode heltidsansatt i KFUK-administrasjonen.
Ikke mindre betydningsfullt har samarbeidet vært for speiderne selv. Deltakelse i landsleire og jamboreer har utvidet horisonten og muliggjort kontakt med speidere fra fjerne himmelstrøk.
NMU følger etter
Samtidig må det understrekes at våre speidertropper ikke har brutt kontakten med NMU. Pikespeiderne i Betlehem har ved et par anledninger deltatt i NMU-speidernes sommerleire. Det må i denne sammenheng være på sin plass å påpeke at utviklingen i NMU bare har bekreftet riktigheten av det vedtak vår menighet fattet så tidlig som i 1956. Vedtaket kan med rette sies å ha vært skjellsettende og bestemmende for NMU's speiderpolitikk. 18 år senere valgte som kjent NMU-speiderne å følge Betlehems eksempel ved å slutte seg til Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund som selvstendige korps. Rent prinsipielt hadde en kanskje foretrukket Norges KFUK-speidere framfor Norsk Speiderpikeforbund. Et forslag fra Betlehems side om dette førte imidlertid ikke fram.
Alltid beredt
59. Oslo gruppe av Norsk Speidergutt-Forbund og Oslo 35. gruppe av Norges KFUK-speidere er viktige grener på barne- og ungdomsarbeidet i Betlehem. Speider'n driver sin virksomhet på overgangen mellom søndagsskolen og juniorforeningen, og er blitt ett av de uunnværlige drivhjul i hele menighetsmaskineriet.
Speidernes valgspråk: "Vær beredt - Alltid beredt" er da også mer aktuelt enn noensinne, og har mye å lære oss i en tid som denne."

1967: Oslo 35 (KFUK) er nevnt i Førerbladet nr 1 i 1967. [6]

1971: 59. Oslo benevnes som en tropp i 6. Oslo avdeling, Oslo krets (NSF) i 1971. [7]

1978: Oslo 35 (KFUK) er en ikke-registrert gruppe i NMU-speidere. [8]

1978: 59. Oslo er en ikke-registrert gruppe i NMU-speidere. [8]

NMU-speidere

I 2000 kalles gruppa Oslo NMU.

MSK-speidere

Ledere

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
 • 1988 Roy Aspelund [9]
 • 1998 Roy Aspelund
 • 2000 Einar Sæther
Troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Antall deltakere Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Medlemsutvikling

Utklipp og minner

Om Oslo

Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Om Misjonskirkens speiderarbeid

Msk.jpg Misjonskirkens speiderarbeid

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om Norges KFUK-speidere

KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere

Eksterne lenker

Referanser

 1. Egne opplysninger i KFUK-speiderbladet nr 4 1960
 2. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
 3. 3,0 3,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. VJ 8-9/51
 6. Meddelelser om nye tropper - Norges KFUK-speidere
 7. Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971 - 60 års jubileumsberetning
 8. 8,0 8,1 Lederliste og gruppeoversikt for NMU-speidere 1978, publisert i NMU-lederen nr. 1 1978, NMU-speidere.
 9. Korpstingspapirer 1989 / Speider-Impuls 1/89
 10. Speider-Impuls 1/92
 11. Speider-Impuls 1/92
 12. Korpstingspapirer 1989 / Speider-Impuls 1/89
 13. Korpstingspapirer 1989 / Speider-Impuls 1/89
 14. Speider-Impuls 1/91
 15. Speider-Impuls 1/91
 16. Speider-Impuls 1/92
 17. Speider-Impuls 1/1993
Vet du mer om "Oslo MSK"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!

Kategori.Grupper i Norges speiderforbund