Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Oslo krets
(tidl. Kristiania og Akershus)
av Norsk Speidergutt-Forbund
Oslo krets nsgf w.jpg
Stiftet: 22. februar 1911 [1]
Lagt ned: 31. desember 1972
Fylke: [2] Oslo, tidligere også deler
av Viken.
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1911 til 1972, se også dagens Oslospeiderne.
Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Område

Kretsen dekket i starten Oslo og deler av Viken.

Historie

Oslo krets var den første kretsen som ble opprettet i Norge. Kretsen regnet 22. februar 1911 som sin stiftelsesdag. Kretsen het først Kristiania krets, så Akershus krets og bytte senere navn til Oslo krets. Kretsen bestod ut 1972, fra 1973 var Oslo delt opp i seks småkretser.

"Oslo krets" har vært brukt i flere forbund. Finn de andre kretsene her.

Kretsens første deling

I 1929 var Oslo krets blitt veldig stor: 2698 speidere i 72 tropper.[3]. Derfor ble det bestemt å dele opp kretsen, og opprette nye kretser:

Kretsen ble altså redusert med 14 tropper med tilsammen 467 speidere.

Kretsens annen deling

I 1933 ble gruppene på Nordstrand avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) utskilt i egen krets; Nordstrand krets.

Etter dette dekket kretsen Oslo kommune og Aker kommune. Da Aker ble slått sammen med Oslo i 1948, dekket kretsen Oslo kommune.

Endringer på 60-tallet

I 1968 ble gruppene 1. Grorud, 1. Furuset og 1. Høybråten (KFUM) skilt ut av Romerike krets, og tilbakeført til Oslo krets.

I 1969 går 15. Oslo over til Nordstrand krets på grunn av saneringen i Gamlebyen.

1970: Kjell Melhus er Forbundsstyrets kontaktperson for kretsen. [4]

Kretsen splittes opp i 1973

I 1972 ble ny organisasjonstruktur vedtatt i forbundet, og Oslo krets ble delt opp i seks småkretser fra 1. januar 1973:

I tillegg bestod Nordstrand krets, slik at Norsk Speidergutt-Forbund hadde syv kretser i Oslo kommune i årene 1973 - 1978.

Avdelinger

Oslo krets er blitt delt opp i avdelinger fra 1922. [5]

Disse har vært: [6]

Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Kretsens navn

Glimt fra historien

1913: Speidertur til Horten: "Søndag 21de september foretok 400 gutter fra Kristiania Kreds av Norges Speidergutforbund en utflugt til Horten ombord paa 3 leiede dampskibe. Lederne - pastor Gasmann og retsfuldmægtig Haagensen - har al ære av turen, som var meget vellykket, om end veiret ikke var det aller bedste." skriver signaturen P.S.W. i Norske Gutter 11. oktober 1913.

Header Speideren 1911 1919.jpg

1915: I oktober-nummeret av Speideren, 1915 kan vi lese om Norsk Speidergutforbunds generalforsamling i 1915:

Av den oplæste aarsberetning fremgik det at vort forbund for tiden tællet ca. 3000 gutter fordelt paa 70 tropper.
Flest gutter tilhørte Kristiania kreds, derpaa kom Bergen, saa Smaalenene o.s.v. [7]

1921: Fra Speideren 1921: Resumè fra det 5te ordinære landsmøte paa Gjøvik 18. - 21. juli. Depotet. Forbundet har kjøpt depotet av Akershus kreds, og det er gått over til aktieselskap. "Alle førere må få anledning til å tegne aktier." Gasmann: "Depotet må' bli vår melkeko." [8]

1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund):

Header Lederen 1923 -.JPG

Oslo krets slutter sitt år med 61 tropper, inndelt i 8 avdelinger innenfor byen og 2 utenbys. Det har vært et storartet arbeidsår for kretsen. Tilgangen av gutter er voldsom og til tross for at troppenes antall stiger, makter ikke kretsen å ta inn alle de gutter som melder sig til å bli speidere. Der har vært avholdt patruljeførerkursus med 70 deltagere, høstsamling (weekend-leir) med bannerkonkurranse, hvor 700 speidere deltok. St. Georgsdag var 1600 speidere samlet til gudstjeneste. Årets største begivenhet var leiren ved Filtvet i dagene 3.-12. juli. Der deltok 1000 speidere. Leiren var begunstiget av det herligste vær og den blev i alle deler meget vellykket. Der deltok speidere fra Finland, Sverige og Danmark (2 hold). Der har vært avholdt et stort vårmøte og et høstmøte. Kretsen eier hytte i Nittedalen og har lønnet sekretær. Kretsen har 2003 speidere. En årsrapport mangler. [9]

1930: 200 speidere fra Oslo krets (NSF) paraderte ved det nyrestaurerte polarskipets "Fram"s ankomst til Oslo

1931: Kretsen fyller 20 år og har jubileet i Universitetets Aula, hvor blant annet Theodor Casparis prolog, I askeladdens fotspor, ble lest opp.

1940: Oslo krets bemerker at det i høst har vært en tilstrømning av aspiranter til enkelte tropper som har vært større enn vanlig. Dette må vi ha lov til å ta som et tegn på at speiderarbeidet har sin oppgave også i de urolige tider som vi nå gjennomlever. [10]

1941: Kretsen markerte St. Georgsdag uten parade for ikke å vekke oppsikt, men hadde en gudstjeneste:

Omslag Med buksekanten over knærne 001.jpg

St. Georgsdag ble markert i Vår Frelsers kirke som var pakkfull av gutter. Det som særlig vil huskes var løftefornyelsen. Da kretssjefen Ragnvald H. Knutsen kom frem i kordøren, var den overfylte kirken så stille som i en grav. I alminnelighet heter det: ”… lover du etter beste evne å gjøre din plikt mot Gud og fedrelandet?” Men nå endret kretssjefen det dette til ”… å gjøre din plikt mot Gud og NORGE?” Denne lille og tilsynelatende ubetydelige endringen hadde en ikke liten virkning, og det ”ja!” som fulgte er vel det mest alvorlige ja som er svart ved en slik anledning.[11]

1965: Olav Øverby er roverombudsmann for kretsen. [12]

Kretsens pinse- og sommerleirer

Årstall Kretsens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
2. - 9. juli 1922 Kretsleir Berger Bruk, Hurdal, Akershus krets, 1922 (Norsk Speidergutt-Forbund) Eidsvoll kommunevåpen.png Eidsvoll
3. - 12. juli 1926 Kretsleir Filtvedt, Oslo krets, 1926 (Norsk Speidergutt-Forbund) Hurum kommunevåpen.png Hurum
1933 Planlagt kretsleir i Voss, avlyst våren 1933 grunnet manglende påmelding
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1953 Kretsleir Hurdalsjøen, Oslo krets, 1953 (Norsk Speidergutt-Forbund) Eidsvoll kommunevåpen.png Hurdal kommunevåpen.png Nannestad kommunevåpen.png Hurdalsjøen [13]
1961 Kretsleir Elsrud, Oslo krets, 1961 (Norsk Speidergutt-Forbund) Ringerike kommunevåpen.png Ringerike
1970 Kretsleir Elsrud, Oslo krets, 1970 (Norsk Speidergutt-Forbund) Ringerike kommunevåpen.png Ringerike [14]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretsledere

Frem til 1917 var tittelen "Formann" (i kretsstyret). Fra 1917 ble tittelen endret til "kretschef", senere "kretssjef" og "kretsleder"..

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Hans Møller Gasmann 19111920 [15]
Einar M. Jensen 19211928 [16][17]
John Heidenstrøm 1929
Ragnvald H. Knudsen 19301950 [18] [19] [20]
Bernhard Müller 19501953 [21] [22] [23]
Stein W. Kjølø 19541959
Rolf E. Fossli 19601962 [24] [25]
Torolf Skovereng 1963
Sverre Fridsvold 19641970 [26] [27] [28] [29]
Tor Rosmer 19701972
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Grupper

Denne oversikten er under utarbeidelse!, kanskje du vet noe mer om dette? Bidra du også! [3]


Diskusjon

Noen speidergrupper kan være vanskelige å kategorisere, ut i fra de få lister og oversikter som til nå er samlet. Noen grupper i Oslo ble startet etter 1978 i både KFUM og NSF.
Her er en liste over grupper som ikke er tatt med i Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund): 1. Abildsø, 1. Ekeberg, 1. Ellingsrud, 1. Fagerborg, 1. Fossum, 1. Holmlia, 1. Lambertseter
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Kretsens grupper i 1918

I 1918 er følgende tropper med i Kristiania krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [39]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Kristiania, 2. Kristiania, 3. Kristiania, 5. Kristiania, 8. Kristiania, 9. Kristiania, 10. Kristiania, 12. Kristiania, 13. Kristiania 1. Nordstrand, 1. Bærum, 2. Bærum og 1. Bestum.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Kretsens grupper i 1929

I 1929 er følgende tropper med i Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [40]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Oslo, 2. Oslo, 3. Oslo, 4. Oslo, 5. Oslo, 6. Oslo, 7. Oslo, 8. Oslo, 9. Oslo, 10. Oslo, 11. Oslo, 12. Oslo, 13. Oslo, 14. Oslo, 15. Oslo, 16. Oslo, 17. Oslo, 18. Oslo, 19. Oslo, 20. Oslo, 21. Oslo, 22. Oslo, 23. Oslo, 24. Oslo, 25. Oslo, 26. Oslo, 27. Oslo, 28. Oslo, 29. Oslo, 30. Oslo, 31. Oslo, 32. Oslo, 33. Oslo, 34. Oslo, 35. Oslo, 36. Oslo, 37. Oslo, 38. Oslo, 39. Oslo, 40. Oslo, 41. Oslo, 42. Oslo, 1. Bekkelaget, 2. Bekkelaget, 1. Bestum, 2. Bryn, 1. Bygdøy, 1. Grefsen, 1. Grorud, 1. Høvik, 2. Høvik, 1. Jar, 1. Kjelsås, 1. Kolbotn, 2. Kolbotn, 3. Kolbotn, 1. Lilleaker, 1. Lillestrøm, 2. Lillestrøm, 1. Ljan, 1. Nittedal, 1. Nordstrand, 2. Nordstrand, 1. Oppegård, 1. Sandvika, 1. Simensbråten, 2. Slemdal, 1. Stabekk, 2. Stabekk, 1. Tåsen, 1. Ullevål og 1. Oslo avdelings Rovertropp.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Kretsens grupper i 1937 / 1938

I 1937 / 1938 er følgende tropper med i Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [41]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Oslo, 2. Oslo, 3. Oslo, 4. Oslo, 5. Oslo, 6. Oslo, 7. Oslo, 8. Oslo, 9. Oslo, 10. Oslo, 12. Oslo, 13. Oslo, 14. Oslo, 15. Oslo, 16. Oslo, 17. Oslo, 18. Oslo, 19. Oslo, 20. Oslo, 21. Oslo, 22. Oslo, 23. Oslo, 24. Oslo, 25. Oslo, 26. Oslo, 27. Oslo, 29. Oslo, 30. Oslo, 31. Oslo, 32. Oslo, 33. Oslo, 34. Oslo, 36. Oslo, 37. Oslo, 38. Oslo, 39. Oslo, 40. Oslo, 41. Oslo, 42. Oslo, 43. Oslo, 44. Oslo, 47. Oslo, 1. Bestum, 2. Bestum, 1. Blindern, 2. Bryn, 1. Bygdøy, 1. Grefsen, 1. Hasle, 1. Holmen, 1. Holmenkollen, 1. Kjelsås, 1. Løren, 1. Røa, 1. Slemdal, 2. Slemdal, 1. Tåsen, 1. Ullevål og Oslo krets 1. Roverlag.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Kretsens grupper i 1950 Kartet viser kretsens grupper og plassering i byen i 1950.[42]

Oslo krets gruppekart w.jpg

Den grå streken er den gamle kommunegrensen mellom Oslo og Aker. Innenfor denne grensen fikk gruppene navn med nummer og "Oslo", for eksempel 1. Oslo (før 1925 nummer og "Kristiania"). Gruppene fra Aker kommune fikk navn etter området de kom fra, f.eks 1. Ullevål.

Hederstegn for Oslo krets

Fra 1936 ble Hederstegn for Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund) delt ut. Se egen artikkel for mottakere: Hederstegn for Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund).

Jubileumsberetninger

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Oslo

Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Om Viken

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. Med buksekanten over knærne, s 83
 4. Lederen nr. 3 1971
 5. Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971
 6. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936.
 7. Speideren, nr. 8 1915, Norsk Speidergutt-Forbund.
 8. Speideren nr. 7 1921
 9. Lederen nr. 2 1927
 10. Årsmelding for 1940 Norsk Speidergutt-Forbund, gjengitt i Lederen nr. 4 1945, Norsk Speidergutt-Forbund.
 11. Med buksekanten over knærne, Oslo-speiderne gjennom 40 år, utgitt i 1951 av Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund)
 12. Lederen nr. 3 1965.
 13. Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971 s 113
 14. Lederen nr. 3 1971
 15. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 16. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 17. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 18. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 19. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 20. Lederen nr. 1 og 2 1946
 21. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 22. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1950
 23. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 24. Lederen nr. 3 1960
 25. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1961
 26. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 27. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 28. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 29. Lederen, nr. 3 og 4 1969, Norsk Speidergutt-Forbund.
 30. 30,0 30,1 Lederen nr. 6 1962.
 31. 31,0 31,1 Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 32. Lederen nr. 6 1964.
 33. Lederen nr. 2 1959.
 34. Lederen nr. 3 1967.
 35. Lederen nr. 7 1970.
 36. Lederen nr. 3 1947.
 37. Lederen nr. 4 1966.
 38. Lederen nr. 4 1967.
 39. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 40. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 41. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 42. Kartet er hentet fra Med buksekanten over knærne
 43. Speideren nr. 2 1941
 44. Lederen nr. 5 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.