Patruljen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også sidene Stifinner-, Vandrer- og Storspeiderarbeidet, i tillegg til Patruljefører .

Patruljen

Patruljene på verdens første speiderleir, Brownsea Island, 1907

Patruljen er den viktigste enheten innenfor speidingen, gjennom alle tider. Lord Baden-Powell skriver om patruljen og dens ulike navn og nevner at alle dyre- og fuglenavn kan brukes, unntatt apen!

SitatPatruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet.Sitat
Lord Baden-Powell, se flere speidersitater her

Slik skrev Baden-Powell i sin rapport etter Brownsea Island i 1907. "Vi delte guttene inn i patruljer med fem i hver, og med en av de eldste som patruljefører. Denne organiseringen var nøkkelen til vår suksess. Hver patrulje ble gitt det hele ansvar for patruljens oppførsel til enhver tid, i leiren og i terrenget. Patruljen var enheten i arbeid og lek, og hver patrulje hadde sitt leirområde."

Baden-Powell fant ut at gjennom patruljen kunne man realisere speidingens mål, gi mulighet til selvstendig arbeid, læring og sosial trening. Patruljen skal bare bestå av speidere – altså ingen voksne ledere. Når dette er satt i system mente han at speiderne lærer bedre. De skal gjøre tingene selv – lære ved egenaktivitet.

Patruljen som arbeidsmetode

Fra Norges speiderforbund [1] :

  • Som speiderleder skal du tilrettelegge for:
  • at speideren føler trygghet i patruljen og opplever seg selv som en viktig del av den
  • at speideren lærer å respektere og gjøre bruk av de enkelte patruljemedlemmenes ulikheter, samt at den enkelte kan ha skiftende roller og funksjoner i patruljen i forskjellige situasjoner
  • at patruljeaktivitetene i seg selv oppleves som en del av en helhet, og at speideren kan se mening med og sammenheng i speiderarbeidet
  • at det er gjensidig påvirkning mellom barn og voksne
Patruljesystemet betyr fellesskap og samhørighet i små grupper over tid. I patruljen lærer du både å samarbeide i en gruppe samtidig som du utvikler deg som selvstendig individ. Speideren skal føle trygghet i å oppleve seg selv som en nødvendig del av patruljen. Speideren lærer av å bli ledet av, og selv lede, jevnaldrende speidervenner. [2]

Patruljesærpreg

Fra den første tid, organiserte speiderne seg i patruljer. Scouting for boys kom med noen eksempler på egnede patruljenavn. Norsk Speidergutt-Forbund kom også med dette, tilegnet norske forhold. I tillegg til et patruljenavn, lagde de et system med patruljemerker, patruljens farger og kallesignal. I tillegg burde hver patrulje ha et banner.

Minner og utklipp

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

  1. [[1]]
  2. [[2]]
Vet du mer om "Patruljen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!