Polen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Flagg Polen [1]
Kart over Europa [1]
Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Polen og Norge, og / eller er tatt med grunnet internasjonale arrangementer i dette landet.

Polen

Fra wikipedia.org:

Polen, offisielt Republikken Polen er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland i form av Kaliningrad-eksklaven. Polen deler også sjøgrenser med Danmark og Sverige. Hovedstaden er Warszawa. [1]

Hånd stopp.jpg Nasjoner og tidl. stater nevnt i artikkelen bør forstås i en historisk sammenheng og ikke nødvendigvis med dagens nasjon med sammenfallende navn. Dets tidl. historie, flagg, språk og tilhørighet er tatt med i et forsøk å gi en forståelse for speiderkontakt med Norge fra det 20. århundre og fremover, se også "tidl. nasjoner og kolonier" og "kategori:Polen". [2]

Polen ble et kongedømme i 1025, og gikk i 1569 inn i en langvarig union med Storhertugdømmet Litauen og dannet Det polsk-litauiske samvelde. Samveldet ble oppløst i 1795, og Polen ble delt mellom sine naboland. Dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn besto inntil slutten på den første verdenskrig av dagens Østerrike, Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, store deler av Serbia og Romania og mindre deler av Italia, Montenegro, Polen og Ukraina. Polen vant sin selvstendighet tilbake i 1918 etter den første verdenskrig, men tapte den igjen under den andre verdenskrig, da landet ble okkupert av Tyskland og Sovjetunionen og etter den andre verdenskrig omdannet til et kommunistisk «østblokkland» under sovjetisk kontroll. I 1980-årene kjempet polakkene seg til større selvstendighet gjennom den første frie fagforeningen Solidaritet, noe som etter hvert ledet til at Polen som første kommunistland bak jernteppet utlyste frie valg og dermed kvittet seg med det kommunistiske styret i 1989. [1]

Flagg Fristaden Danzig 1920 1939.png Fristaden Danzig (Folkeforbundet), dagens Gdańsk, stod under Folkeforbundets beskyttelse fra 1920 til 1939.

Ved tilstelninger i Norge hvor flere nasjoners flagg er samlet, skal disse i alfabetisk rekkefølge etter nasjoners navn på fransk med dets kortform og det norske flagget skal alltid heises først og fires sist. Det franske navnet på Polen er "Pologne". [3] [1]

Glimt fra historien

1920: Polen deltok på 1st World Scout Jamboree, London England, 1920 (International Bureau) med kun få deltagere, de skulle egentlig ha med 50 deltagere, men ble forhindret fra å komme, da landet var i krig med Sovjetunionen, med ett splittet Ukraina på begge sider av krigen. [1] [4]

19221946: Polen var medlem av International Bureau, senere WOSM. [5]

1922: Polen var medlem i WOSM ved stiftelsen i 1922. [1]

1924: Polen hadde totalt 51.615 speidergutter. [6]

1928: Polen hadde totalt 25.178 speidergutter og ledere. [7]

Polen var med som stiftelsesland av International Council, senere WAGGGS.

1928: Polen ble medlem i WAGGGS i 1928. [1]

Oberst J. S. Wilson, sjefen for Gilwell Park og direktøren for International Bureau var 27. juni 1945 på besøk i Norge og under et leirbål på Frognersetra hvor han talte og her et utdrag av Wilsons tale om speiding under og etter den andre verdenskrig hvor Polen er nevnt:

W.jpg

(…) Det har vært drevet godt speiderarbeid i de fire siste årene. Ledere i nesten alle land har deltatt i landets forsvar, og ledere og roverspeidere har gjort sitt beste for å yte fienden individuell motstand. Jeg kunne ha fortalt mange historier, men jeg har ikke tid. I mange land ble speiderarbeidet forbudt av tyskerne, men arbeidet fortsatte. (…) Så kommer vi til Polen. Speiderarbeidet fra før krigen er fortsatt i London, der de har en speidersjef for guttene og en for pikene og likeledes en International Commissioner. De har gjort et meget pent arbeid og har vært i forbindelse med speidere i andre land. Jeg har fått direkte underretning fra en offiser som talte til ca. 3000 speidere ved et større møte i Krakow. Bevegelsen er begynt som en upolitisk bevegelse. Man må være tålmodig før man tar noen avgjørelse, for vi vil ikke gjenta feilen fra siste krig. [8] [9]

1996: Polen ble igjen medlem i WOSM i 1996. [1]

1996: Polen ble igjen medlem i WAGGGS i 1996. [1]

2006: Polen hadde totalt 102 deltakere på 2nd Roverway, Italia (WAGGGS) / (WOSM) . [10]

2022: I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina, melder NRK at polske speidere hjelper flyktninger som har kommet fra Ukraina til grensebyen Medyka i Polen, hvor den polske speideren Zuzana Koseva og 19 andre speidere hjalp til.[11]

Forbund i Polen

2019: Polens forbund for både jenter og gutter er Związek Harcerstwa Polskiego. [1]

Leirsteder i Polen

Arrangementer i Polen

Årstall Arrangementer i Polen Land / sted Antall deltakere Referanser
1932 7. verdenskonferanse (WAGGGS) Flagg Polen.png Polen, Bucze
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Om norske forbindelser til Polen

1943: Henry Krantz i 3. Laksevåg var troppsleder frem til speiderarbeidet ble forbudt i Norge i 1941. Han forteller i boken 3. Laksevåg - 50 år:

3.Laksevåg 50 år, jubileumsskrift 1929-1979 1.jpg
Tyskerhjelm1.png

"I 1943 måtte Leif I. Olsen, Arne Corneliussen og jeg flykte til England, da vi var etterlyst av Gestapo. Men for meg var ikke speiderarbeidet slutt, selv om jeg ikke kunne ha kontakt med troppen. Jeg arbeidet den første tid i London og ble opptatt i en internasjonal rovergruppe, hvor jeg gjennom foredrag og møtevirksomhet fortalte om forholdene i Norge, og om speiderarbeidet i særdeleshet. Der var medlemmer fra England, Holland, Danmark, Polen, Tsjekkoslovakia, Frankrike og USA, som på sin side fortalte om hvorledes de arbeidet. Jeg fikk på denne måte en sterk følelse av at speiderarbeidet er en mektig internasjonal faktor, noe vi ikke hadde reflektert så mye på før krigen. Et bemerkelsesverdig stort antall av lederne for de allierte styrker hadde vært tidligere speidere, såvel blandt nordmenn som i andre nasjoner."

Om innvandring til Norge fra ulike land, fra nettstedet wikipedia.org/wiki

Ungarerne kom til Norge etter opptøyene i 1956, tsjekkerne kom etter 1968, og chilenerne etter 1973. Arbeidsinnvandringen som begynte i 1960-årene – først fra India og Pakistan, utvidet seg og etter hvert til å omfatte flere land. Fra 1970-årene av kom flyktninger fra Vietnam, Irak, Jugoslavia, Afghanistan og flere andre land. Utvidelsen av EU med åtte nye medlemsland i Øst-Europa den 1. mai 2004 ga lettere adgang til innreise og opphold i Norge for borgere fra disse landene, mest fra Polen og Litauen. Dessuten har det de siste ti årene kommet et økende antall kvinner fra særlig Russland, Thailand og Filippinene for å gifte seg med norske menn. Innvandringen til Norge kan forklares både med behov og muligheter i det norske samfunnet, og med forhold i samfunnene som innvandrerne har reist fra. [1]

2007: Bjarne Aasum nevner Polen i sin historie Glimt fra en jamboree om 21st World Scout Jamboree, Storbrittania, Hylands Park (WOSM) :

21st World Scout Jamboree svg.png
(…) Norge hadde 302 deltakere i tropper og stab. Det var samlet speidere fra alle land i verden med unntak av 6 land: Kina, Cuba. Laos, Nord-Korea, Andorra og Myanmar (tidligere Burma). Resten av verdens nasjoner var representert. Russland hadde for eksempel en stor kontingent speidere, de kom med i 2004. Polen hadde både jenter og gutter og Lech Walesa var med dem i åpningsseremonien. Norge var nummer 26 i antall med sine 361 deltakere. Bortsett fra vertskapslandet England med sine 6104 deltakere så var USA den største kontingenten med en total på 3125 deltakere. Italia hadde 2166. Japan, Portugal, Sveits og Tyskland hadde alle over tusen deltakere. Imidlertid var det 37 land som hadde bare 10 eller mindre deltakere (Aruba, Palestina med flere). Danmark hadde cirka hundre flere deltakere enn oss. Finland var en stor kontingent med 817 deltakere, men størst av de skandinaviske var Sverige og de skal da også ha neste jamboree i 2011. (…)

Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Polen

Hederstegn og utmerkelser i Polen til norske personer

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser