Program for ulvungearbeidet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk


Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [1] - 1978 [1] : For å bli tatt inn som aspirant i en ulveflokk, må gutten være fylt 8 år og ha skriftlig tillatelse fra sitt hjem. Veien går gjennom aspirantprøven, myklabbprøven, ulvungeprøven, ulveprøven og dyktighetsmerker.

ASPIRANTPRØVEN
1. Kjenne Jungelbokas første kapitel «Mowglis brødre».
2. Kunne ulvelov, løfte, hilsen, parade, hyl og valgspråk.
3. Kunne ulvungenes bønn.
4. Delta på minst 6 flokkmøter og vise tilfredsstillende opptreden.


MYKLABBPRØVEN
1. Kristendomstrening.
- Sammen med flokken delta i en barne- eller familiegudstjeneste.
2. Førstehjelp.
a. Kunne rengjøre skrubbsår og bruke plaster.
b. Kjenne og praktisere de viktigste regler for den personlige, daglige renslighet.
3. Friluftsliv.
a. Sammen med flokken delta på 1 dagstur.
b. Kjenne de viktigste naturvett- og/eller sjøvettsreglene.
4 Naturkjennskap.
a. Kjenne 5 tresorter, derav minst 3 løvtrær. Tegne omriss eller ta avtrykk av bladene
og/eller
Kjenne 5 fiskesorter/sjødyr. Om mulig fiske eller fange minst 1 av sortene.
b. Sammen med flokken drive fram løv eller få en plante til å vokse opp fra løk, frø eller stikling.
5. Sanserrening/fysisk trening.
a. Delta i leker som trener opp minst 3 av sansene.
b. Delta i leker som oppøver sikteevne, balanseevne og reaksjonsevne.
6. Nevenyttighet.
a. Lage en modell eller gjenstand i tre, metall, papp, kitt, plastilina e. 1.
b. Kunne pakke en pakke og slå om en hyssing (båtsmannsknop).
7. Hjemstedslære.
- Vite hvor nærmeste brannmelder/brannstasjon, politi/lensmann, lege holder til og vite hvordan man tilkaller hjelp på hurtigste måte.
8. Utsyn.
a. Vite hvilken gruppe han tilhører og kjenne sin flokkleders navn og adresse.
b. Kjenne de nordiske lands flagg (Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge).
9. Jungel.
- Kjenne navnene på minst 10 jungeldyr.
10. Opptrinn.
Utføre 1 av følgende:
- fortelle en historie
- delta i mime (stumspill)
- synge en sang
- spille et stykke på blokkfløyte, gitar eller annet instrument.
Etter å ha tatt Myklabbprøven kan følgende dyktighetsmerker tas:
Hjemmehjelp, Kunstner, Samler, Skip og Svømme


ULVUNGEPRØVEN
1. Kristendomstrening.
a. Vite hvorfor vi feirer jul, påske og pinse.
b. Sammen med flokken delta i minst 1 av følgende:
- utføre hjelpetjenester for gamle og syke
- samle bøker eller leker til barn på sykehus eller spesialinstitusjoner
- lage julegaver til gamle
-samle penger til UNICEF (julebukkaksjon eller på annen måte).
2. Førstehjelp.
a. Kunne legge følgende tørkleforbindinger: Fatle, hånd og kne.
b. Kunne forebygge og behandle gnagsår.
3. Friluftsliv.
a. Sammen med flokken delta på minst 2 dagsturer – hvis mulig bør 1 av disse være skitur, sparke/aketur, skøytetur, bade/ svømmetur, båttur eller sykkeltur.
b. Smøre nistepakke.
c. Finne de 8 hovedretningene ved hjelp av naturen og kompasset.
d. Steke pølser på spidd.
e. Kjenne forsiktighetsregler ved bruk av varme.
4. Naturkjennskap.
a. Kjenne minst 10 blomster eller andre ville planter. Ved hjelp av noen av disse lage blomsterbilder, bordkort e.l.
b. Kjenne 2 av følgende stjernebilder: Karlsvognen, Lille Bjørn, Orions belte, Syvstjernen, Cassiopeia. Kunne peke ut Nordstjernen ved hjelp av Karlsvognen.
5. Sansetrening/ fysisk trening.
a. Delta i minst 3 sansetreningsleker kombinert med naturkjennskap.
b. Kunne gjengi fritt en beskjed på minst 25 ord, som inneholder minst 3 bestemte oppgaver over tid, sted, pris, art, mengde e.1.
c. Sammen med flokken delta i et lagspill.
d. Selv utføre 1 av følgende:
- klatre i trær eller tau
- gå armgang
- hoppe tau forlengs og baklengs.
6. Nevenyttighet.
a. Sammen med flokken utføre 1 av følgende:
- lage materiell til flokken
- lage dekorasjoner til flokklokalet
- lage kostymer/ kulisser til et opptrinn.
b. Lage 1 av følgende:
- gjenstand av ting funnet i naturen
- pute flettet av avispapir
- bordskåner
- annen bruksgjenstand.
7. Hjemstedslære.
a. Kunne bruke telefon og kjenne sin flokkleders telefonnummer.
b. Kjenne de viktigste trafikkregler.
8. Utsyn.
a. Kjenne sin gruppeleder.
b. Vite hvilken krets gruppen tilhører.
c. Kjenne omrisset av de nordiske land på kartet og vite navnene på hovedstedene.
9. Jungel.
Sammen med flokken delta i 1 av følgende:
- spesialmøte bygget over Jungelboka
- løype med poster bygget over Jungelboka
- skuespill bygget over Jungelboka.
10. Opptrinn.
Utføre 1 av følgende:
- lære de andre i flokken en sang
- lære de andre i flokken en lek
- lære de andre i flokken en konkurranse
-delta i flokkens skramleorkester.
Etter å ha tatt Ulvungeprøven kan følgende dyktighetsmerker tas:
Fisker, Friluft, Iakttager, Idrett, Lesehest, Ski, Skøyte, Skårunge, Sløyd og Tur


ULVEPRØVEN
1. Kristendomstrening.
- Delta med en oppgave i en Cubs Own.
2. Førstehjelp.
a. Kjenne flokkens førstehjelpsutstyr.
b. Kunne stanse en neseblødning.
3. Friluftsliv.
a. Sammen med flokken delta på minst 8 utemøter i løpet av de siste 12 måneder - hvorav minst 2 om vinteren.
b. Sammen med flokken delta på 1 ovemattingstur til hytte og/ eller 1 dagstur på minst 10 km tur/retur på land eller minst 5 nautiske mil med båt.
c. Sammen med kullet lage en enkel beskrivelse over turen.
4. Naturkjennskap.
a. Kjenne 8 fugler av utseende. Kunne tegne og fargelegge 4 av dem.
og/eller
Kjenne 8 norske dyr (ikke husdyr). Kunne tegne eller modellere 4 av dem.
b. Selv iaktta i naturen i 1-3 måneder 1 tre eller 1 plante. Lage en enkel rapport med tegninger, bilder m. m.
5. Sansetrening/ fysisk trening.
a. Kunne gi et tilfredsstillende signalement av en person eller finne en person etter et oppgitt, enkelt signalement.
b. Kjenne følgende personlige mål: Håndens spennvidde, lengden fra høyre hånds fingerspiss til venstre skulder (armen utstrakt) og antall vanlige skritt på 10 m.
c. Kunne 1 av følgende:
- svømme (baderegler)
- gå på ski (turregler)
- gå på skøyter (forsiktighetsregler)
- sykle (trafikkregler).
6. Nevenyttighet.
a. Kunne bruke hammer, spiker, skrutrekker, tang og kniv på forsvarlig måte.
b. Lage 1 av følgende:
- stylter
- solur
- papirkniv i tre
- annen gjenstand ved hjelp av et eller flere redskap nevnt i 6 a.
c. Kunne skjøte 2 tau av ulik dimensjon (fiskestikk eller flaggstikk).
7. Hjemstedslære.
a. Ha så godt kjennskap til sitt hjemsted at han kan vise en fremmed til rette (kart over bydel/ hjemsted).
b. Delta i en flokkonkurranse bygget over kjennskap til hjemstedet.
8. Utsyn.
a. Vite hvem Baden-Powell var.
b. Selv velge et land utenfor Norden og lage en samling eller scrapbok om landet (bilder, kort etc.).
9. Jungel.
Sammen med kullet lage en flanellografserie over en episode i Jungelboka. Vise den fram til resten av flokken.
10. Opptrinn.
Sammen med kullet utføre 1 av følgende:
- framføre et skuespill med ferdige roller
- lage et fritt opptrinn over kjent stoff
Etter å ha tatt Ulveprøven kan følgende dyktighetsmerker tas:
Klar deg selv, Seiler, Sport, og Super

Minner og utklipp

Om speidingens særtrekk


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Lenker

Referanser

Vet du mer om "Program for ulvungearbeidet"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!