Programmerker

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

De ulike programmerkene

Utfordringen

I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Hensikten med Utfordringen er at alle speidere skal få øvelse i og erfaring med å sette seg mål, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse, og igjen sette seg et nytt mål. Speiderne skal ha en veileder som hjelper dem med utfordringen. Veilederen trenger ikke nødvendigvis å være en leder. Det kan være en eldre speider eller en rover. Speiderne kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt en gang per semester.

De 5 programmerkene

Programmerkene tar hensyn til menneskets 5 områder for utvikling, for å kunne sikre et program som skaper en balansert og helhetlig utvikling. De 5 programmerkene er:


 • Friluftsliv (fysisk og helhetlig utvikling)
 • Samfunnsengasjement (utvikling av karakter og vilje)
 • Vennskap (sosial og emosjonell utvikling)
 • Kreativitet (intellektuell og kreativ utvikling)
 • Livskvalitet (åndelig og spirituell utvikling)

Hensikten med programmerkene er med andre ord å være en slags ”fordelingsnøkkel” for ulike aktiviteter. Aktivitetene innenfor et merke varierer i størrelse og omfang fra 5 minutter til flere timer eller flere møter. Dersom speiderne jevnlig er innom aktiviteter fra alle de 5 merkene, vil speiding kunne bidra til utvikling av hele individet.

Programmerkene består ikke av konkrete ferdighetskrav, men av et sett med mål. Når speideren har nådd et visst antall av målene innenfor samme utviklingsområde, har han/hun fortjent et programmerke. Du kan lese mer om programmerkene under hver enkelt aldersgruppe (se toppmenyen).

Jeg er beredt-merket

Hensikten med dette merket er å sikre at alle speidere tilegner seg noen konkrete grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Merket er imidlertid ikke ment som et merke man må ta før man begynner på resten av treningsprogrammet for aldersgruppen. Det er når speiderne er ferdige med programmet for den aktuelle aldersgruppen at de skal tilfredsstille kravene til dette merket. Gjennom aktivitetene som utføres i forbindelse med programmerker, prosjekter, andre merker osv. vil speiderne samtidig tilegne seg ferdigheter og kunnskaper som gjør at de etter hvert tilfredsstiller kravene til ”Jeg er beredt”-merket.

Speidersjefens topputmerkelse Speidersjefens topputmerkelse er for stifinnere, vandrere og rovere. Dette er den høyeste utmerkelsen man kan få som speider og rover, og hensikten med merket er rett å slett at det skal være noe å strebe etter. Merket er for dem som viser stor aktivitet og innsats innenfor speidingen, og det skal ikke være lett å oppnå.

Programmerker generelt

Speidere som arbeider aktivt med målene innen de fem programområdene, kan gjøre seg fortjent til programmerker. Programmerkene heter det samme som programområdene: Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Vennskap, Kreativitet og Livskvalitet.

Programmålene er like for alle enhetene, men jo eldre speidere er, desto mer må de gjøre for å få programmerker.

Fordypningsmerkene finnes bilder og krav til her [2]


Programmerker Bevere

"Jeg er beredt"-merket / "Eg er budd"-merket for bevere, (2008) - (2020)

Et av programelementene i speiderprogrammet for bevere.

Revidert i 2019 - (2020) :
Hvorfor:
Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.
Bidrar til følgende mål:
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
Fremgangsmåte:
For å få dette merket må du:
 • Vise at du kan trafikkreglene som gjelder for fotgjengere.
 • Kunne bruke kniv på en forsvarlig måte.
 • Vise forsvarlig opptreden rundt et bål.
 • Vise at du kan kle deg riktig til alle årstider.
 • Kunne vurdere om en person trenger hjelp og vite når det er trygt å hjelpe.
 • Vise at du kan skaffe hjelp og fortelle hva du ser.
 • Kunne rense et sår og sette på plaster.
 • Kunne minst to måter å finne ut om en person puster, og kunne legge personen over på siden.


Utfordringen for bevere, (2008) - (2020)

Ett av programelementene i speiderprogrammet for bevere, hvor de skal selv velge en personlig utfordring, og jobbe med den i minst en dag/ et møte. Bevere kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt fire ganger (en gang per semester).

(2008) - (2020) :
Hvorfor:
Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.
Forberedelser og forkunnskap:
I begynnelsen av hvert semester ønsker NSF at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er valgt av den enkelte speider. For en bever kan en slik utfordring være: "Jeg skal ikke banne i løpet av dette speidermøtet"
Hvordan sette mål?
Det aller mest utviklende vi kan gjøre er kanskje å sette oss egne, personlige mål eller gi oss selv en personlig utfordring. Det handler om å programmere oss til å bli den vi ønsker å være, eller å virkeliggjøre en drøm.
Fremgangsmåte:
For å motta Utfordringen må beveren:
 • sette seg et mål for et møte
 • nå dette målet
Man kan ta Utfordringen for bevere flere ganger, men maksimalt fire ganger eller en gang pr semester.


Programmerke friluftsliv for bevere, ? - (2020)

Hensikten med dette programområdet er å hjelpe speiderne å utvikle seg gjennom tett kontakt med naturen, og å tilegne seg holdninger, kunnskap og ferdigheter innen friluftsliv, naturkjennskap og sikkerhet.
 ? - (2020) :
For å få dette merket må bevere ha jobbet aktivt og i henhold til sitt nivå, og oppnådd gode resultater innenfor 5 av 13 av målene under.
Friluftsferdigheter
F-1 - Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom variert turerfaring fra alle årstider.
 • Være med på dagsturer i sommer- og i vinterhalvåret.
 • Delta i sesongavhengige aktiviteter som ski, bading eller bærplukking.
F-2 - Utvikle ferdigheter innen orientering.
 • Kjenne til de fire himmelretningene, og kunne finne dem ved hjelp av kompasset.
 • Vite hvordan sola beveger seg på himmelen.
 • Øve på å orientere seg i terrenget, og kjenne igjen de viktigste karttegnene som vann, myr, sti og vei.
F-3 - Tilegne deg kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer.
 • Kjenne til forskjellige overnattingsformer, som hytte, telt/lavvo og gapahuk.
 • Være med på en dagstur hvor dere bruker hytte, telt eller gapahuk.
F-4 - Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
 • Spise mat laget på bål.
 • Være med på å lage enkel turmat.
F-5 - Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.
 • Kjenne til og følge regler for oppførsel ved bålet, og forstå hvorfor vi har disse reglene.
 • Hjelpe til med å lage et bål, og kjenne til hva som får bålet til å brenne.
Verdier og opplevelser
F-6 - Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.
 • Lære hvor man har lov til å gå på tur, for eksempel ved å gå på tur der man kan se forskjellen på innmark og utmark.
 • Snakke om hvilke opplevelser dere får i naturen, for eksempel på dagsturer og utemøter, og finne ut hva de ønsker å gjøre mer av.
F-7 - Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø og utforsking av kjente eller nye områder.
 • Bli kjent med naturen i nærheten av der dere bor, for eksempel studere maurtuer, trær og skogsstier.
 • Bruke forskjellige naturmiljø i leker og aktiviteter, og bli kjent med hvilke naturtyper som er vanlige i nærmiljøet deres, som skog, fjell, eng eller skjærgård.
F-8 - Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.
 • Lage noe fint av/med ting de finner i naturen, som pressede blomster, naturkollasj, dekorasjon knyttet til årstiden.
 • Se døgnet og været skifte og observere for eksempel stjernehimmel eller skyer i vinden.
F-9 - Tilegne deg kunnskap om og erfaring med bruk av ikke-motoriserte fremkomstmidler.
 • Kjenne til forskjellige ikke-motoriserte fremkomstmidler, og prøve å bevege seg i naturen med minst ett av dem, for eksempel sykkel, ski eller robåt.
Førstehjelp og sikkerhet
F-10 - Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
 • Vite hvilke klær som er lurt å ha på seg på tur om sommeren og om vinteren.
 • Være med på å pakke en dagstursekk, og ta ansvar for å pakke sin egen møtesekk.
F-11 - Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • Kunne knivreglene, og følge dem.
 • Kunne unngå skader ved bruk av bål.
F-12 - Utvikle/vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
 • Finne ut om noen trenger hjelp, og vite hvordan de skaffer hjelp.
 • Vite hvordan de håndterer småskader, for eksempel rense og plastre sår, gnagsår og skrubbsår.
 • Vite hva du må gjøre når du blir kald og våt.
F-13 - Tilegne deg kunnskap og erfaring innen bruk og vedlikehold av turutstyr.
 • Holde orden på turutstyret ditt og passe på å ha det i sekken når du ikke bruker det.
 • Passe på at kniven har hel slire og at kniven legges i slira etter bruk.


Programmerke samfunnsengasjement for bevere, ? - (2020)

Fellesskap gjør sterk!
Det er nok den viktigste grunnen til at vi danner samfunn. Vi slår oss sammen med likesinnede. Når vi er mange kan vi klare ting som vi ellers ikke ville klart. For at et samfunn skal fungere er det viktig at alle yter noe, og at alle bidrar på en positiv måte.
Det å være samfunnsengasjert er å engasjere seg og bidra i de samfunn du ferdes i/tilhører på en positiv måte. Speiderloven gir gode retningslinjer for hva speidere kan gjøre.
Hensikten med dette programområdet er å gi speiderne trening i medbestemmelse, ansvar og bevisstgjøring, og motivasjon til å arbeide for et rettferdig samfunn og bærekraftig utvikling.
 ? - (2020) :
For å få dette merket må beveren ha jobbet aktivt og i henhold til sitt nivå, og oppnådd gode resultater innenfor 6 av 14 av målene under.
Demokrati og deltagelse
S-1 - Bli kjent med demokratiske verdier, og bruk din rett til medbestemmelse.
 • Øve på å rekke opp hånda for å få ordet og å vente på sin tur til å snakke eller gjøre noe.
 • Være med på å bestemme en aktivitet eller lek beverkolonien skal gjennomføre.
S-2 - Utvikle evnen til å tenke kritisk, gjøre deg opp egne meninger og ytre dem i ulike fora.
 • Si sin mening når de blir spurt.
 • Øve på å snakke om noe sammen med andre bevere, og øve på å lytte til deres meninger.
S-3 - Ta ansvar i speidersammenheng.
 • Ha ansvar for en enkel og tidsbegrenset oppgave på tur eller møte, for eksempel å gå foran, hjelpe til å finne fram materiell, sette ut stoler eller samle inn refleksvester.
S-4 - Ta ansvar i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Hjelp til med 2-3 konkrete og tidsbegrensede oppgaver hjemme, som å skifte bildekk eller dekke på bordet før en bursdagsfeiring.
S-5 - Reflekter over hvordan politiske beslutninger påvirker livet ditt, og engasjer deg i politiske spørsmål.
 • Reflekter over hvem som bestemmer hva i samfunnet rundt deg.
Natur og miljø
S-6 - Tilegne deg naturkunnskap
 • Kom tett på naturen, finn noe som du synes er spennende, og prøv å finne svar på det du lurer på.
 • Observer et værfenomen, for eksempel uvanlige skyformasjoner, hagl, underkjølt regn eller tåke.
S-7 - Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • Vite hva som kan skade busker, trær og dyreliv, og vise hvordan vi behandler disse pent
 • Vær med på å rydde et populært tur- eller fritidsområde i ditt nærmiljø.
S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
 • Kjenne til tre forskjellige typer avfall, og vite hvorfor vi ikke skal kaste allslags søppel i vanlig avfall.
 • Gjenbruke papir, materialer eller leker istedenfor å kjøpe nytt, for eksempel tegne på begge sider av arket, bruke aviser som gavepapir eller gi bort leker de ikke bruker selv.
S-9 - Bli kjent med hvor og hvordan ulike produkter er produsert, og la dette få konsekvenser for hvilke produkter du velger.
 • Finne eksempler på matvarer som kommer fra Norge og fra andre land
 • Finne ut hvordan og hvorfor varer blir fraktet til Norge.
S-10 - Få erfaring med bærekraftig bruk av naturens ressurser gjennom dyrking, høsting og sanking.
 • Være med på bærplukking.
 • Så noen frø, og se dem spire.
Kultur og samfunn
S-11 - Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • Bli bedre kjent med noen av de viktige offentlige tjenestene, for eksempel brannvesen, politi eller ambulanse.
 • Lære noe nytt om stedet du bor på.
S-12 - Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • Finne noen likheter og forskjeller mellom lederne og speiderne i beverkolonien deres, og diskutere hva de skyldes.
 • Bli enige om hva alle som bor i Norge har til felles, og på hvilke måter alle er unike.
S 13 - Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
 • "Prøve ut" en annen kultur på et bevermøte, for eksempel litt av språket, symbolene og tradisjonene fra et annet land.
S-14 - Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Delta på Speideraksjonen, og finne ut hva pengene brukes til.


Programmerke vennskap for bevere, ? - (2020)

Hensikten med dette programområdet er å gi speiderne variert samarbeidserfaring og å utvikle deres menneskesyn og respekt for enkeltmennesket og fellesskapet.
 ? - (2020) :
For å få dette merket må beveren ha jobbet aktivt og i henhold til sitt nivå, og oppnådd gode resultater innenfor 6 av 12 av målene under.
Samarbeid
V-1 - Utvikle dine samarbeidsevner.
 • Utføre 2-3 samarbeidsleker eller -oppgaver sammen med andre bevere, for eksempel stafett, bygging av beverhytte eller tauløp.
V-2 - Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit.
 • Delta i 2-3 aktiviteter eller leker som krever at de må jobbe sammen, hjelpe hverandre og stole på hverandre.
V-3 - Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre.
 • Gjøre noe skummelt eller vanskelig sammen med andre bevere, for eksempel gå i mørke, delta i en stafett eller klatre i trær.
V-4 - Utvikle dine kommunikasjonsevner.
 • Være med på leker der de må kommunisere på ulike måter, som tegn, tale, skrift og tegninger.
Forståelse
V-5 - Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre.
 • Kjenne til og prøve å følge bevernes regler (bevere arbeider og leker sammen, og deler med hverandre).
 • Øve på å forstå at mennesker har ulike behov og liker forskjellige ting.
V-6 - Bli kjent med ulike måter å forebygge og løse konflikter på.
 • Trene på å lytte til andres meninger.
 • Forstå hvorfor det er lurt å snakke sammen når de er uenige.
V-7 - Utvikle evne til empati og solidaritet.
 • Øve på å sette ord på forskjellige følelser som oppstår hos dem når de hører om noe som er trist, dumt eller urettferdig.
 • Øve på å dele og fordele en ressurs, for eksempel mat eller aktivitetsmateriell, slik at de som trenger noe mest, får mer enn andre.
V-8 - Utvikle forståelse for fellesskapets verdi, og vis vilje til å bidra i fellesskapet.
 • Opplev fellesskapet i lokalsamfunnet gjennom å delta på en gatedugnad eller besøke et loppemarked.
Speidervennskap
V-9 - Opplev, og bidra til, godt samhold i enheten.
 • Ta del i noe som viser beverkoloniens særpreg, for eksempel lage beverhaler med navn eller lære seg beversangen.
V-10 - Gjør noe sammen med speidere fra en annen gruppe eller enhet.
 • Delta på et møte eller en aktivitet sammen med bevere fra en annen gruppe eller en annen enhet i din gruppe.
V-11 - Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land, og vær i kontakt med speidere fra andre land.
 • Vite at det finnes speidere i andre land.
 • Lære og leke minst to leker som speidere leker i andre land.
V-12 - Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
 • Prøve å forstå hva noen som er uenig med deg, mener og føler.
 • Øve på å uttrykke dine tanker og følelser.


Programmerke kreativitet for bevere, ? - (2020)

Hensikten med dette programområdet er å hjelpe speiderne å utvikle og bruke praktiske ferdigheter, sanser og mentale og kreative evner gjennom å løse varierte utfordringer og oppgaver.
 ? - (2020) :
For å få dette merket må beveren ha jobbet aktivt og i henhold til sitt nivå, og oppnådd gode resultater innenfor 7 av 15 av målene under.
Sanse
K-1 - Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.
 • Bruke sanser og motorikk gjennom å leke sanse- og bevegelsesleker.
 • Forbedre koordinasjonsevnen og motorikken gjennom å delta i leker og fri aktivitet i naturen.
K-2 - Utvikle hukommelsen din.
 • Være med på en lek eller et spill som stiller krav til hukommelsen.
 • Lære beverropet utenat.
 • Kunne telefonnummeret og hjemmeadressen utenat.
K-3 - Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
 • Trene på å sammenligne og se forskjell på ulike varianter av samme ting, som for eksempel blader, tresorter, insekter, hus eller biler.
 • Trene oppmerksomheten sin gjennom å delta i leker som hermeleker eller Kims lek.
 • Trene på å være oppmerksomme når de krysser en gate/vei.
K-4 - Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
 • Trene på å tenke logisk eller taktisk gjennom å delta i leker som politi og tyv, katt og mus, "gå på isflak" eller gjemsel.
Bruke
K-5 - Få øvelse i bruk og vedlikehold av teknologisk utstyr.
 • Kunne riktig bruk av vanlige elektroniske hjelpemidler som mobiltelefon/nettbrett, bilradio, tv og annet, og vite hva man ikke bør gjøre med disse.
K-6 - Utvikle forståelse for muligheter og risikoer knyttet til den teknologiske utviklingen.
 • Snakk om hvorfor det er lurt å begrense hvor mye man ser på tv, bruker nettbrett eller spiller spill.
K-7 - Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy.
 • Øve på å følge en oppskrift når dere baker i beverkolonien, og passe på at de måler nøyaktig og gjennomfører trinnene i riktig rekkefølge.
 • Følge en enkel arbeidstegning, for eksempel når de bygger med Lego.
K-8 - Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper.
 • Trene på å bruke saks
 • Vise at de kan følge knivreglene.
 • Trene på å bruke kniv, gaffel og skje til å spise pent.
K-9 - Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.
 • Lage en enkel pynte- eller nyttegjenstand av naturmaterialer eller andre typer materialer, for eksempel en kjøleskapsmagnet eller et steintroll.
K-10 - Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau.
 • Få øvelse i å flette armbånd, knyte skolisser og andre enkle oppgaver ved hjelp av tau, hyssing eller garn.
K-11 - Bli kjent med, og kunne bruke, forskjellige tegn og symboler.
 • Kjenne til betydningen av de trafikkskiltene som er viktige for fotgjengere å kjenne.
 • Prøve å forstå betydningen av, for dem, ukjente symboler, for eksempel “indianertegn” eller symboler som brukes på matvarer og husholdningsartikler.
Skape
K-12 - Utvikle nysgjerrighet, og få øvelse i å utføre vitenskapelige eksperimenter.
 • Være med på et enkelt vitenskapelig eksperiment som handler om for eksempel vann eller statisk elektrisitet.
K-13 - Utvikle din fantasi og evne til improvisasjon.
 • Øve på å bruke fantasien sin gjennom leker der de må spille en rolle eller finne på nye løsninger.
K-14 - Utvikle musikalitet og musikalske ferdigheter.
 • Være med på rytmiske leker og sangleker.
 • Være med på å synge sanger sammen med andre.
K-15 - Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende.
 • Være med på dramatisering av noe i beverkolonien, for eksempel en sang eller et kapittel i bevereventyret.


Programmerke livskvalitet for bevere, ? - (2020)

Hensikten med dette programområdet er å hjelpe speiderne å utvikle eget livssyn, å reflektere rundt egne og andres verdier og holdninger, og å lære å ta ansvar for seg selv, sin kropp og sine handlinger.
 ? - (2020) :
For å få dette merket må beveren ha jobbet aktivt og i henhold til sitt nivå, og oppnådd gode resultater innenfor 5 av 12 av målene under.
Ettertanke
L-1 - Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • Kjenne til speiderloven.
 • Kjenne, og forstå, beverløftet.
 • Være med på beverseremonier.
L-2 - Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • Sammen med de andre beverne tenk over hva dere ønsker å bli når dere blir store, og hvorfor
 • Ved hjelp av eventyr og historier snakke om ting som omsorg og familie, rettferdighet og urettferdighet, erting og vennskap.
L-3 - Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling.
 • Finne ut hva de liker å gjøre og hva som gjør dem glade
 • Øve på å sette ord på hvordan de opplevde et bevermøte eller en lek og hva de likte og ikke likte, og hvorfor.
L-4 - Utfordre og forme ditt livssyn.
 • Bruke eventyr og historier til å tenke over spørsmål om livet:
 • Hvorfor er vi her?
 • Hvor kommer vi fra?
 • Hvorfor er ting som de er?
Deltakelse
L-5 - Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre.
 • Bli med når noen i familien, på speideren eller i vennekretsen skal gjøre noe for andre.
L-6 - Få erfaring med verdiformidling og refleksjon.
 • Øv på å sette ord på dine tanker og lytte til andre sine, for eksempel ved å snakke om hva de likte på møtet, eller hvordan de synes de klarte en oppgave.
L-7 - Bli kjent med forskjellige trossamfunn, og få erfaring med deres tradisjoner og seremonier.
 • Kjenne til at det finnes mange forskjellige trossamfunn.
 • Oppleve en feiring eller liknende i et trossamfunn
L-8 - Utvikle forståelse for hvordan forskjellige fysiske og psykiske funksjonsutfordringer kan påvirke livskvaliteten.
 • Forstå at alle mennesker er forskjellige, og hvorfor det er bra.
Forebygging
L-9 - Utvikle forståelse for hvordan avhengighetsdannende stoffer og vaner kan påvirke liv og helse, og la dette påvirke dine valg.
 • Forstå hvorfor mennesker er så glad i søte ting, og vite hvordan tennene og resten av kroppen tar skade av mye sukker.
L-10 - Utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse, og la dette få konsekvenser for valgene i hverdagen din.
 • Kjenne til 3-4 sunne matvarer og hva de gjør for kroppen. Finne ut hvor ofte de spiser disse matvarene, og finne ut hvilken sunn mat de liker og kan spise mer av.
L-11 - Reflekter over hva som påvirker din og andres selvfølelse og forhold til egen kropp, og hvorfor det er viktig å være glad i seg selv.
 • Tenke over hva de liker ved noen andre, og fortelle det til dem.
L-12 - Utvikle kunnskap om hygiene og smitte i hverdagen, på tur og på leir, og la dette påvirke dine vaner og valg.
 • Forstå hvorfor de skal vaske hender før måltider og etter å ha vært på do.
 • Lære å unngå å smitte andre ved forkjølelse.


Formidling og salg av merkene

Referanser