Programmerker

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

De ulike programmerkene

Utfordringen

I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Hensikten med Utfordringen er at alle speidere skal få øvelse i og erfaring med å sette seg mål, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse, og igjen sette seg et nytt mål. Speiderne skal ha en veileder som hjelper dem med utfordringen. Veilederen trenger ikke nødvendigvis å være en leder. Det kan være en eldre speider eller en rover. Speiderne kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt en gang per semester.

De 5 programmerkene

Programmerkene tar hensyn til menneskets 5 områder for utvikling, for å kunne sikre et program som skaper en balansert og helhetlig utvikling. De 5 programmerkene er:


  • Friluftsliv (fysisk og helhetlig utvikling)
  • Samfunnsengasjement (utvikling av karakter og vilje)
  • Vennskap (sosial og emosjonell utvikling)
  • Kreativitet (intellektuell og kreativ utvikling)
  • Livskvalitet (åndelig og spirituell utvikling)

Hensikten med programmerkene er med andre ord å være en slags ”fordelingsnøkkel” for ulike aktiviteter. Aktivitetene innenfor et merke varierer i størrelse og omfang fra 5 minutter til flere timer eller flere møter. Dersom speiderne jevnlig er innom aktiviteter fra alle de 5 merkene, vil speiding kunne bidra til utvikling av hele individet.

Programmerkene består ikke av konkrete ferdighetskrav, men av et sett med mål. Når speideren har nådd et visst antall av målene innenfor samme utviklingsområde, har han/hun fortjent et programmerke. Du kan lese mer om programmerkene under hver enkelt aldersgruppe (se toppmenyen).

Jeg er beredt-merket

Hensikten med dette merket er å sikre at alle speidere tilegner seg noen konkrete grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Merket er imidlertid ikke ment som et merke man må ta før man begynner på resten av treningsprogrammet for aldersgruppen. Det er når speiderne er ferdige med programmet for den aktuelle aldersgruppen at de skal tilfredsstille kravene til dette merket. Gjennom aktivitetene som utføres i forbindelse med programmerker, prosjekter, andre merker osv. vil speiderne samtidig tilegne seg ferdigheter og kunnskaper som gjør at de etter hvert tilfredsstiller kravene til ”Jeg er beredt”-merket.

Speidersjefens topputmerkelse Speidersjefens topputmerkelse er for stifinnere, vandrere og rovere. Dette er den høyeste utmerkelsen man kan få som speider og rover, og hensikten med merket er rett å slett at det skal være noe å strebe etter. Merket er for dem som viser stor aktivitet og innsats innenfor speidingen, og det skal ikke være lett å oppnå.


Formidling og salg av merkene

Referanser

<references>