Purpurrose-ordenen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Artikler om Fredrikstad-distriktets speiding gjennom tidene, speidergrupper, kretser, avdelinger, leirer, hus, hytter, leirsteder, personer og litteratur

Alfabetisk: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆØÅ Numerisk: 12345678910
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png
Drakttegn for Ridder av Purpurrose-orden

Purpurrose-ordenen (Fredrikstad krets (NSF)

Akvarell av Viggo Balder Andersen medfølger diplomet
SitatAquila non capit muscas - Ørnen jakter ikke fluer.Sitat
– Motto for Purpurrose-ordenen (Fredrikstad krets (NSF)

Ordenen ble innstiftet i 2013, for å verdsette enkeltpersoner som har gjort en innsats for Fredrikstad krets (NSF). Teksten under forklarer formålet.

Innhold

Teksten her leses ved anledningen:

Ikke alle kan tenne et bål, men alle kan få tent en gnist. Om gnisten finner sitt rette element og blir et bål, er ikke alltid ens egen skyld og ikke alltid like velkomment. Men om vi alle nører litt oppunder gnisten, blir det et bål å minnes og varme oss ved for oss alle.

I Baden-Powells ånd driver vi speiding, bygget på gamle ridderidealer. Noen av tidens øyeblikk er blitt for oss flotte minner og de må kunne gjenskapes ved at vi får mulighet til å minnes de, helst gjennom menneskene som var med å skape de.

Andre øyeblikk er til for å vekke opp minnene og skape nye, på det hverdaglige speidermøtet og under leirbålet på en enkel tur. Dette er vel så viktig. Dette skaper sammenheng i vår over 100-årige speidertradisjon i Fredrikstad, hvor tusener av mennesker har hatt og garantert vil få, gode unike speiderminner.

Vi tror at alle medlemmer, små og store, utgjør en forskjell, i sine god tørn for seg og sine medmennesker, som leder er den viktig og avgjørende for mange, på hvert møte, på hver tur!

"Up-to-standard" het det en gang som et mål på hvor dyktig en patrulje var. Alle og enhver har sin egen "Up-to-standard" og nettopp dette gir oss en rik og mangfoldig speiderkrets vi kan og skal være stolte av å tilhøre, den lille forskjellen som utgjør en forskjell!

Vi vil i dag utpeke riddere av Fredrikstad Krets egen Rose-orden, som har klart å skape flotte minner og er fortsatt viktige motivasjonsmennesker. Dette er på ingen måte hedersbevisning for et speiderliv som er avsluttet, men heller en utmerkelse hvor både mottagerne og alle vi andre må bruke deres ferdigheter og kunnskaper rett, uansett verv og aktivitetsnivå. [1]

Mottagere

2013: Terje Baardsen, Hans Peter Dahl, Inger Lise Evensen, Beate Molander, Geir Andre Moum, Oskar Rostad, og Karl-Erik Onstad

2014: Erik Bodahl-Johansen, Jon Elvestad, Bjørn Gabrielsen, Anne-Britt Pettersen, Odd Ragnar Moe, Knut Olav Seland og Lasse Kristiansen.

2015: Nils Sanne, 1. Fredrikstad, Per Olav Gretland, Kjølberg, Rita Standal, Fredrikstad MS, Beate Johannessen, 1. Fredrikstad, Heidi Moruæs, Fredrikstad MS, Lasse Kristiansen, 4. Fredrikstad, Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø, Finn-Erik Johannessen og Lars Erik Svendsen, begge Kjølberg.

2016: Harald Røsholdt, May-Britt Præsttun Roald, Vidar Nyløkken Hagen, Kristina Bodahl-Johansen, Morten Pettersen, Svein Otto Aure, Bjørn Erik Simensen, Vidar Hermansen, Rino Hermansen, Anne Kristine Bangor Sørensen og Åshild Stromness-Andresen.

Utklipp og minner

Om Østfold

Les mer om speidingen i Østfold fylke Østfold fylkesvåpen.png

Referanser

<references>