Redaktører av Lederen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Redaktører av Lederen
1974 Lederen 5 001.jpg
Undertittel: Medlemsblad for ledere i NSF
Utgitt: Fra 1923 til 1978
Utgiver: Norsk Speidergutt-Forbund
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund

Redaktører av Lederen

Etter at forsøket i 1914 med Tropsføreren, som Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sto ansvarlig for og det nordiske initiativet Nordisk Spejdersport noen år etterpå, hvor begge ble strandet, forsøkte Norsk Speidergutt-Forbund seg med Lederen. På NSFs forbundsstyremøte 27. - 28. mars ble det vedtatt å utgi et lederblad, foreløpig fra tid til annen. Bladet skal tilstilles troppene gratis. [1] Dette viste seg liv laga og utkom frem til forbundene ble sammenslått i 1978.

Lederen beholdt i alle år sin posisjon som debattforum for yngre fremadstormende ledere med nye ideer og eldre ledere som hadde vært ute en vinternatt før. Slik ble Lederen også viktig for dynamikken i Norsk Speidergutt-Forbund. Det er opp i gjennom årene brukt tildels store journalistiske ressurser og midler for å få frem et godt lederblad, i så måte fremstår de 54 årgangene (1923 - 1941 og 1945 - 1978) av Lederen som intet mindre imponerende, med dyktige redaktører underveis. I 1978 overtok Lederbladet som lederblad for det nye Norges speiderforbund.


Her er forsøkt å lage noen tidsbilder av redaktørenes tid i sjefsstolen. Om redaktørenes speiderliv og leven, se deres personprofiler.

De ulike redaktørene gjennom tidene

() er angitt hvor redaktør/periode ennå er ukjent.

1923 - 1926 Ragnvald Iversen

Ragnvald Iversen var den første redaktøren [2] og han kalte seg fra første stund "Redaktør inntil videre". Han var samtidig visespeidersjef. I begynnelsen var det selvsagt en del kritiske røster. I Lederen nr. 2 - 1923 skriver redaktøren som en presisering:

Den tilsigtede virkning med Lederen var at den dels skulde inneholde meddelelser fra Hoved- og Forbundsstyret til troppsførerne, dels gi plass for innlegg som ikke egnet sig til å drøftes i Speideren. Når Lederen ikke fremtrer med noe imponerende format, sidetall og utstyr, kommer det av at Forbundsstyret også her har villet følge vårt gamle valgspråk: Langsomt, men sikkert! At dette også her er det tryggeste, synes å fremgå av den kjensgjerning at flommen av inserater hittil ikke har vært overveldende: 3 - 4 i alt! Men la oss ta ovenstående artikkel som et varsel om at det herefter skal bli annerledes. Så vil Lederen snart legge på sig og bli likeså velnæret som redaktøren! Red. (Ragnvald Iversen) [3]

Siste utgave av Lederen han var redaktør for, var nr. 4 1926. [4] I sine avskjedsord som redaktør skriver han:

Som lederne av Lederen vil ha sett, har det på foten av siste side i dette førerbladet vårt alltid stått "Redaktør inntil videre". Dette har nå vart innpå femte året og det er på tide at den provisoriske nød-redaktør viker plassen for en fast, og bedre skikket Lederen-redaktør. ... Så er det mig til slutt en kjær plikt å takke alle mine medarbeidere gjennem disse fire årene for den interesse de har vist Lederen, særlig de trofaste som alltid "frelste da det knep som verst". Med særskilt honnør nevner jeg også den rolige og saklige tone som alle innlegg, også om stridsspørsmål, har vært holdt i (bare et par ganger har det hendt at jeg har måttet sende en artikkel tilbake, fordi den har holdt en tone som var uverdig for en speider). Så går jeg fra borde, idet jeg trygt legger roret i nye og bedre hender, og på fallrepet roper et lykke til på ferden mot nye og lengere mål! [5]

1927 - 1941 Erling Hauger

Første utgave av Lederen han var redaktør for, var nr. 1 1927. [6]. Da hadde han arbeidet ved Forbundskontoret og vært redaktør for Speideren allerede i 4 år. [7] Frem til forbudet i 1941 skulle Erling Hauger sette sitt preg på disse to medlemsbladene.

1945 - 1946 Rolf Lykken

Var midlertidig redaktør. [9]

(1948) - 1949 Olaf W. Haaje

1949 - 1951 Harald Haltvik, Svein Nakstad og Kaare Amdam

1951 - 1952 Harald Haltvik

(1952) Redaksjon - Forbundskontoret

(1959) - 1961 Fredrik Th. Bolin

1961 Arne Haugen

1961 Lars Storm Viul

1962 - 1964 Jens Nickelsen

1964 Redaksjon - Forbundskontoret

1964 - 1966 Odd A. Bårnes

1967 - 1968 Kåre Ottersen

Redaktør til og med nr. 5 1968 [10]

1968 - 1969 Finn Saugestad

Redaktør fra om med nr. 6 1968 til og med nr. 3/4 1969 [11] [12]

1969 - (1970) Kåre Ottersen

Redaktør fra om med nr. 5 1969 [14]

(1971) - 1973 Per-Olav Lie

1974 - 1975 Magne F. Aaby

(1977) - 1978 Per-Olav Lie


Eksterne lenker

Referanser

 1. Referat fra forbundsstyremøte 27. - 28. mars 1923, gjengitt i Lederen nr. 1 1923
 2. Referat fra forbundsstyremøte 27. - 28. mars 1923, gjengitt i Lederen nr. 1 1923
 3. Lederen nr. 2 1923
 4. Lederen nr. 4 1926
 5. Lederen nr. 1 1927
 6. Lederen nr. 1 1927
 7. Speideren nr. 3 1923
 8. Speideren nr. 3 1923
 9. Lederen nr. 1/2 1946
 10. Lederen nr. 5 1968
 11. Lederen nr. 6 1968
 12. Lederen nr. 3/4 1969
 13. Lederen nr. 6 1968
 14. Lederen nr. 5 1969