Ressursgruppen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Ressursgruppen

2014: Ressursgruppen mot seksuell trakassering og overgrep ble oppnevnt av speiderstyret i juni 2013. Den skal fungere som en rådgiver og støtte for forbundets ledelse i håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep. Bakgrunnen for opprettelsen av ressursgruppen er anbefalinger fra Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som Norges speiderforbund er medlem i. I tillegg til håndtering av saker, skal ressursgruppa gå gjennom og gi forslag til relevante endringer i forbundets lover og regler, samt retningslinjer og informasjon på forbundets nettsider som berører tema. De skal også gi innspill til utarbeiding av materiell om temaet til daglig bruk for speiderledere. [1]

2016: Speiderstyret i Norges speiderforbund gjorde følgende vedtak: SAK 96/13/16/V RESSURSGRUPPA MOT TRAKASSERING, OVERGREP OG VOLD

Speidersjefen redegjorde for et utvidet evalueringsmøte mellom representanter fra Speiderstyret og ressursgruppa. Ressursgruppa mot seksuell trakassering, overgrep og vold fungerer som en rådgiver og støtte for forbundets ledelse i håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering, overgrep og vold. Gruppa ble etablert 2013 etter ønske fra nåværende generalsekretær. Gruppas mandat har både vært å bidra til forebyggende arbeid og å være til støtte for generalsekretær og ledelse i håndtering av beredskapssaker.

Speideren skal være et trygt sted for barn og unge. Speiderstyret ser derfor nødvendigheten av å jobbe todelt, både å jobbe forebyggende, og å ha en beredskap om situasjoner skulle oppstå. Å arbeide forebyggende for trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering og overgrep er et satsningsområde i forbundets arbeidsplan. I løpet av 2017 vil det igangsettes flere tiltak som skal bidra til det forebyggende arbeidet. Forbundet vil bant annet innføre opplegget «Trygge møter» som Scouterna i Sverige har utviklet og tatt i bruk.

Speiderstyret ønsker også å ha et godt beredskapsarbeid om situasjoner skulle oppstå. Det er generalsekretær som er den viktigste representanten for forbundet i slike svært krevende saker. Speiderstyret ønsker at den til enhver tid sittende generalsekretær ser eget behov og bygger sitt kompetansenettverk. Speiderstyret avvikler ressursgruppa i sin nåværende form ved årsskiftet. Vi vil, sammen med neste generalsekretær, se på nye løsninger der det forebyggende arbeidet ivaretas av prosjektgrupper, mens beredskapsarbeidet inntil videre legges til generalsekretær.

Følgende vedtak ble gjort:

Ressursgruppa i sin nåværende form avvikles den 31. desember 2016.

Medlemmer av Ressursgruppen

Årstall / periode Medlemmer gjennom tidene Krets/krins Referanser
20132016 Anne Bagge-Skarheim
20132016 Eirik Rosø
20132016 Inger Lise Bergin Hansen Fredrikstad krets (NSF)
20132016 Monica Cecilie Kaldefoss
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[1]

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

http://www.speiding.no/om_oss/?side=organisasjon.ressursgruppe

Referanser

  1. Opplysninger fra nettstedet www.speiding.no, november 2014
  2. Opplysninger fra nettstedet www.speiding.no, juni 2013
Vet du mer om "Ressursgruppen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!