Rolf Lykken

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Rolf Lykken
Personalia
Rolf Lykken.jpg
Født: 30. november 1897
Bortgang: 30. november 1961 (64 år)
Bosted: [1] Oslo kommunevåpen.png Oslo
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 7. Oslo Kanaljene
Verv: Forbundsinstruktør,

DCC - Norsk leder av Gilwell-treningen
Speiderstyremedlem

Rolf Lykken var forbundsinstruktør for Norsk Speidergutt-Forbund fra 1926. Han var med å bygge opp Gilwell-treningen i Norge og ledet denne i en årrekke. Han var gift med Gunvor Lykken, mangeårig forbundstrener og landssjef for NSPF.

Verv og ledergjerning

Sentralt
Lokalt
SitatDet kreves ikke av en speiderleder at han skal være mester i alle ting, men det er utilgivelig av en leder å ikke interessere seg for alle ting!Sitat
– Rolf Lykken på et Gilwellkurs, i følge deltager Carl Dahl, se flere speidersitater her

Speiderbakgrunn

Det kan være interessant å se at Rolf Lykkens navn allerede 12. august 1911 er omtalt i bladet Norske Gutter. Da er han omtalt som en av dem som har vervet abonnenter til bladet. Så får vi anta at han selv allerede er trofast abonnent på det bladet som på en avgjørende måte formidlet informasjon og begeistring om speidersaken i de aller første pionerår.

Hederstegn og utmerkelser

Sølvulven ble utdelt ved Forbundsrådets møte 8. - 9. mars 1947. Om Sølvulvtildelingen står det i Lederen nr 3-1947 (mars):

"For første gang er dette hederstegn utdelt til en som har begynt som speidergutt og gått alle gradene igjennom". Han fikk Sølvulven for bredt virke, men særlig for innsatsen med Norsk Gilwell og innføringen av patruljesystemet i troppene.

Lykken og Gilwell-treningen

Rolf Lykkens navn var i mange år synonymt med Gilwell-treningen. Fra 1. juli 1926 ble Rolf Lykken ansatt som forbundets instruktør. Hovedoppgaven hans var å reise rundt i landet og holde kurs for patruljeførere og ledere. <flickr>6331420612|thumb|right|m|Minneplaketten over Rolf Lykken som var på Sverveli. Nå på museet.</flickr> På Sverveli var det en minneplakett over Rolf Lykken og hans innsats for Gilwell-treningen i Norge. Etter at Sverveli ble solgt, er denne plaketten nå på Speidermuseet. (Bildet) I 1927 reiste Rolf Lykken, Holger Fangel og Thorvald Langaard til Gilwell Park utenfor London. Her tok de førerkurset ved den internasjonale skole for speiderledere, se artikkelsiden Liste over de ulike Gilwell/Trekløver/TG-deltakerne .

Rolf Lykken fikk den internasjonale godkjenningen «Deputy Camp Chief» – DCC for å lede Gilwell-treningen i sitt eget land. Året etter i 1928 var alt klart for å starte den teoretiske delen her i landet, og det første praktiske ukeskurs ble holdt sommeren 1929 på gården Goplerud i Hedalen.

Det er mange som hevder at uten Rolf Lykkens store livsverk – Gilwell-treningen – ville ikke speidingen i Norge utviklet seg til det det ble.[12]

Det er også verdt å merke seg at Rolf Lykken holdt det første Liljekurs for KFUK-speiderne og NSPF på Goplerud i 1934 med 24 deltagere. Rolf Lykken og Søren Henni fra NSF kursledere. Senere ble Gunvor Lykken - konen til Rolf Lykken sentral i denne treningen.

Rolf Lykken og Odd Hopp overlappet hverandre i vervet som Deputy Camp Chief, DCC - norsk leder av Gilwell-treningen 19471954. Odd Hopp fikk da overrakt Rolf Lykkens Woodbadge, symbolet på Trekløver Gilwell-treningen, treperlene (wood bagdes) er kopier av leddene i et halskjede som B-P tok i fra den berømte zuluhøvdingen Dinuzulu i 1888, kopioriginalen henger i Gilwell Park, England. En av disse fire Woodbadge fra Rolf Lykken som Odd Hopp overtok, sies å ha vært fra originalen. Les mer om Dinuzulu her: [3] [13]. [14]

Om Rolf Lykken

Rolf Lykken var fra Oslo og arbeidet som hovedagent. Gift med Gunvor Lykken.

I Speiderhistorisk skrift Nr. 11, Landsleirene i 20-åra, 2002, fortelles det om et bryllup i forbindelse med Landsleir Steinkjersannan 1929 (NSPF):
Speiderhistorisk skrift 11 001.jpg
En stor begivenhet fant sted under gudstjenesten i Domkirken (Trondheim) hvor res. kap. Fjellbu forrettet. Til alles forbauselse var det lagt inn en vielse mellom sekretæren i NSPFs hovedstyre frk. Gunvor Sitter og forbundsinstruktøren i NSF Rolf Lykken. Dette er hevdet å være den første speidervielse i verden. [15]
Eivind Strømman, 2002

Rolf Lykken var aktiv i Den norske turistforening, satt i sentralstyret og skrev artikler til årboken.

I 1942 var Rolf Lykken formann i innsamlingsstyret for å få reist et skogskapell i Bærumsmarka, det som senere ble Haslumseter kapell (reist 1969).[16]

Lykken-slekten kom fra Lykkja i Valdres.

SitatJa, vær beredt på hele ferden, selv om det ikke faller lett og hvor vi hen her i verden så er vårt valgspråk: Vær beredt.Sitat
Holger Fangel sammen med Rolf Lykken i speidersangen Vi gutter fra gamle Norge, se flere speidersitater her

Forfatterskap

SitatSå samles vi da atter med megen smil og latter om vårt kjære leirbål på speidervis. Her føler vi oss trygge, kan etter dagens strid oss hygge om leirbålet på speidervis.Sitat
– Rolf Lykken fra speidersangen Så samles vi da atter, se flere speidersitater her
SitatDen første speidertid var kanskje mere enn den nåværende full av romantikk. Det var speidersakens eventyrskjær som gjorde at guttene blev speidere, det som drog oss ut i skog og mark, til å gjøre gode tørner og så videre. Det var vel også det som gjorde leken kanskje stod høiere i kurs enn det synes nu til dags. B-P holdt på friluftsleker eller terrengleker. Speiderlivet i tropp og patrulje den gang var preget av dette.Sitat
– Rolf Lykken fra Manøvrene - terrengleker i Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 - 25 års jubileumsberetning i 1936, se flere speidersitater her

Minneord

Fra Speideren av Bernhard Müller: [18]

Rolf Lykken var allsidig som få. Ingen så så klart som han betydningen av patruljesystemet som grunnlaget for alt speiderarbeid. Mange troppsledere har i tidens løp, mer eller mindre nødtvungen, gitt avkall på sitt spesielle troppsutstyr til fordel for patruljesettene. Og har senere takket ham for denne påvirkning. Tusener av speidere og tidligere speidere, vil huske ham som den uforlingelige leirbålssjef. Få har vel som han hatt de store leirbålene under sin suverene ledelse. Likevel kunne han improvisasjonens mester skape overraskelser og stemning også i de små, intime grupper. Vi husker ham fra Landsmøtet i Stavern, da han kjempet for "den gamle speiderloven" og helhjertet gikk inn for å beholde "god-tørn", "ridderlighet" og "speiderbrorskap" i speiderloven og var redd for at realiteten bak disse begrepene ville bli borte i og med at ordene gikk ut av speiderloven. Norsk speiding vil føle tomrommet etter Rolf Lykken, men vil holde på de verdier han gav oss. Hans minne vil leve, i alvor og skjemt, der Rolf Lykkens navn nevnes av de tusener av nåværende og tidligere speidere.

Ovennevnte minneord er en kortversjon i Speideren, se minneord fra Bernhard Müller, se utklippet nedenfor fra Lederen nr. 7/8 1961

SitatHan kjempet for "den gamle speiderloven" og helhjertet gikk inn for å beholde "god-tørn", "ridderlighet" og "speiderbrorskap" i speiderloven og var redd for at realiteten bak disse begrepene ville bli borte i og med at ordene gikk ut av speiderloven. Norsk speiding vil føle tomrommet etter Rolf Lykken, men vil holde på de verdier han gav oss. .Sitat
Signatur bernhard muller 002.jpgBernhard Müller om Rolf Lykken, Lederen, nr. 7/8 1961, se flere speidersitater her

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Fra www.gilwell.no: [4]

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Opplysninger fra Knut B. Lykken, 2021
 3. Opplysninger fra Knut B. Lykken, 2021
 4. Leirheftet fra Landsleir Mandal, 1932, 1932, Norsk Speidergutt-Forbund>.
 5. Lederen, nr. 7 1949, Norsk Speidergutt-Forbund.
 6. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 7. Kanaljesagaen Historiebok for 7. Oslo.
 8. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 2 - 1952
 9. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936
 10. Aftenposten 16/4/1921
 11. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
 12. Speiderhistorisk skrift nr 7 Ledertrening – Norsk Gilwell, Øystein Sårheim 1999
 13. Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [2].
 14. Opplysninger fra Knut B. Lykken, 2021
 15. Speiderhistorisk skrift Nr. 11, Landsleirene i 20-åra, 2002, Eivind Strømman
 16. Haslumseter kapell, historien
 17. Femti år for norske gutter s. 21 1961
 18. [[Speideren nr. 1. 1962
 19. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 20. Lilje.JPG Lysbildeserien Norsk speiding 40 år, Norsk Speidergutt-Forbund, utgitt i begynnelsen av 1950-årene
 21. Finnes hos / opplysninger fra arkivet til Trøndelag krets av Norges speiderforbund
 22. Speideren nr. 2 (febr.) i 1930
 23. Adresseavisen-logo.png Adresseavisen, 5. november 1945.
 24. Opplysninger fra Knut B. Lykken, 2021
 25. Femti år for norske gutter, 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "Rolf Lykken"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!