Rolvsøyspeiderne

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Rolvsøyspeiderne
fusjonert av flere, se historien
2010 Rolvsøyspeiderne logo2.jpg
Stiftet: 27. april 1933 (90 år)
Krets: Fredrikstad krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
Kommune: [1] Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, tidl. Rolvsøy kommunevåpen.png Rolvsøy
Fylke: [1] Viken fylkesvåpen.png Viken, tidl. Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en aktiv speidergruppe. [2]
Se også tidl. 1. Rolvsøy, Rolvsøy 1 KFUK-Speidere og Rolvsøy 1 Meisetropp.

Område

Rolvsøy, i Fredrikstad.

Oskar Rostad, speider og leder i Rolvsøy i nesten 50 år! Primus motor og en kontinuitetsbærer i gruppa! Oskar har svært lang fartstid i Rolvsøyspeiderne og han er utvilsomt den mest erfarne lederen vi har i gruppa i dag. Oskar ble raskt patruljefører i Tiur og var en aktiv speider. Deretter har det gått slag i slag og Oskar har innehatt alle verv i gruppa unntatt i flokken. Han har i svært mange år vært den viktigste lederen i troppen og gruppa. For sin innsats i speideren mottok Oskar i 1996 Rolvsøy kommunes kulturpris, et flott vikingskip. Oskar er og har vært aktiv i en rekke andre foreninger også. Oskar er fortsatt en aktiv leder i gruppa og troppen. Her med kaffelars i 2008.

Speidergruppa i dag

Rolvsøyspeiderne har i dag en småspeiderflokk, storspeidertropp og en fin ledergjeng på ca. 10 mennesker. I tillegg har gruppa en foreldreforening.

Glimt fra historien

Rolvsøyspeiderne er nevnt i
 1. 1,0 1,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!

1. Rolvsøy og Rolvsøy 1 (KFUK) fusjonerte i 1980 og ble til Rolvsøyspeiderne Speidergruppe. Historien før 1980, er skrevet for hver enkelt gruppe, følg den blå linkteksten.

Jubileumsberetning 1983 - 1993

Gruppas 50-års jubileum 1993 ble feiret med en vellykket jubileumsfest på Solheim. Både tidligere og nåværende speidere i tillegg til foreldre og familie var innbudt til fest. Lasse Kristiansen skrev denne beretningen om disse årene:

Rolvsøyspeiderne, speiderhytta Leiret i vinterskrud, 2010.

STABIL LEDERSITUASJON I FLOKKEN Etter vedvarende lederskifter i flokken de siste årene overtar Marit Pettersen som flokkleder høsten 1984, og får god hjelp av bl.a. Kari Rostad, Ragnhild Hjørnevik, Wenche Kirkeng og Marit Hasselgård. 1984 blir starten på en stabil flokk som driver meget godt slik at også antallet speidere øker jevnt og trutt, først i flokken og deretter i troppen.

Noen av lederne slutter etterhvert, og nye kommer til men Marit, Ragnhild og Kari fortsetter slik at flokken kan holde på den kontinuitet som er nødvendig for et godt speiderarbeide over tid. Høsten 1990 bytter Marit og Kari plass slik at Kari fortsetter som flokkleder, nå med Marit som flokkassistent.

Hytte ved Leiret Rolvsøy kommune overtok eiendommen LEIRET nord i Rolvsøymarka i 1984 og speiderne fikk bruksretten til beboelseshuset (koia) på stedet. Det lille huset ble brukt som hytte for overnattinger for patruljeturer og som samlingssted for diverse arrangementer. I 1987 overtok gårdbruker Ole Valle, Leiret og ved hjelp av Tor Arne Stabbetorp fikk vi til en 10-års (gratis) leiekontrakt som gav Rolvsøyspeiderne fortsatt full bruksrett til hytta.

Rolvsøyspeiderne, kretsleir til Ranebo, 1995.

NYE KANOER Kanoene som gruppa selv lagde i 1971 begynte å bli både gamle og tunge, og det var dessuten for få kanoer når vi skulle på kanotur. I 1983 ble det derfor kjøpt inn tre nye glassfiberkanoer, slik at gruppa nå hadde totalt 8 kanoer. Dette medførte igjen visse transportproblemer slik at vi kjøpte oss en tilhenger med stativ for å kunne laste på tilsammen åtte kanoer. Tilhengeren kostet totalt kr. 10.000,-, og Rolvsøy kommune støttet oss med kr. 5.000,- mot at vi var villige til å leie kanoene ut til skoler og foreninger i bygda. Senere ble -71 modellene solgt, og nye innkjøpt, s lik at vi i dag kan si at vi er bra utstyrt med kanoer. Vi har rundt oss i Østfold en mengde fine vann og elver å paddle i, og troppen har forsøkt de siste årene å få minst en 3-dagers tur med kano pr.år.

NYTT ARBEIDSPROGRAM Fra og med året 1984 ble det igjen innført et nytt arbeidsprogram for alle enhetene, da det gamle programmet som kom i forbindelse med sammenslåingen av forbundene i 1978 ikke hadde fungert som forventet. Det nye arbeidsprogrammet ble bygd rundt det "gamle" programmet til Norges speiderforbund slik at grader og merker ble igjen innført. Programmet er innholdsmessig meget godt, men det kan være vanskelig å bruke for noen av patruljene i troppen dersom det er mange speidere som er på forskjellige nivåer i gradsystemet.

Tor Arne Stabbetorp, her fra tur til Aspern, 1976. Han vil bli husket som en aktiv, ide- og kunnskapsrik leder som var med på det meste. I de 15 årene han har vært leder, har han satt et sterkt preg på speiderarbeidet i Rolvsøyspeiderne gjennom sin aktive ledergjerning både i troppen og gruppa.
Landsleir Ingelsrud 1993 (NSF), Patruljen klar for å gå på haik. Fra venstre: Kari, Kjersti, Lene, Marte M., Magnhild, Anne, Camilla og Anne-Berit, 1993

TOR SLUTTER Etter ca. 15 år som leder slutter Tor Arne Stabbetorp sommeren 1985. Tor Arne Stabbetorp hadde da vært svært aktiv i de fleste av disse årene, selv om han i en kort periode bodde i Oslo. Svært mange av speiderne / lederne vil nok huske Tor Arne Stabbetorp som en aktiv, ide- og kunnskapsrik leder som var med på det meste. I de 15 årene han har vært leder, har han satt et sterkt preg på speiderarbeidet i Rolvsøyspeiderne gjennom sin aktive ledergjerning både i troppen og gruppa. Det er ikke få møter, turer og leirer som Tor Arne Stabbetorp har vært med på å planlegge og gjennomføre.

Rolvsøyspeiderne, troppsleir i Vannsjø, 1982.

SKIFTENDE LEDELSE I TROPPEN Etter at Tor Arne Stabbetorp sluttet ble det vanskelig å få tak i en ny troppsleder. Dan Landsjø, Oskar Rostad og Rune Wesley Hansen var ledere i hver sin periode. Oskar Rostad som allerede var troppsleder i 1970 ønsket avløsning, og det ble da til at Oskar Rostad og Lasse Kristiansen byttet plass fra januar 1990. Oskar Rostad ble gruppeleder og Lasse Kristiansen troppsleder.

TURDAGEN Høsten 1987 arrangerte speiderne i hele landet "Den store turdagen" som et PR-arrangement for speiderne. Alle gruppene i Fredrikstad krets samarbeidet om en løype i Fredrikstadmarka hvor de forskjellige grupper hadde post med forskjellige aktiviteter. Arrangementet var svært vellykket, og Rolvsøyspeiderne i likhet med de fleste andre gruppene i kretsen, fortsatte med "Turdagen" hver høst. Vi lagde en merket løype med utgangspunkt fra Rolvsøyhallen.

Løypa har vært forskjellig fra år til år. I løypa har vi hatt naturstispørsmål, og løypa har deretter endt opp ved en samlingsplass hvor troppen har hatt overnattingstur. Her har vi hatt pølsegrilling og aktiviteter. For det meste er det speiderforeldre og andre familiemedlemmer som deltar, men en del utenfra har også deltatt. I vårt jubileumsår som også var Friluftslivets år satset vi litt ekstra med både planlegging og gjennomføring, og i strålende høstvær var vi totalt ca. 320 barn og voksne samlet på Skavdalsfjellet denne søndagen.

SMÅSPEIDERFLOKK PÅ NYLENDE Mot slutten av 1980-årene hadde interessen for speidern tatt seg kraftig opp, og interessen var også stigende i Nylende skolekrets. Det ble derfor besluttet at vi skulle starte opp med en egen "avdeling" av flokken også på Nylende. Det var Dorthe Hansen som var drivkraften bak dette, og med seg hadde hun Conny Hansen. Begge bosatte på Nylende og med speidererfaring. Etter en del planlegging var Dorthe og Conny klare til å ta i mot de første småspeiderne i januar 1990.

Møtene ble avholdt på Nylende skole som velvillig stillte rom til disposisjon, og i tillegg blir skogen ved skolen flittig benyttet. Senere får de hjelp av flere voksne som er villige til å hjelpe til, og Conny Hansen flyttter over som leder i troppen.

TROPPEN VOKSER Som en direkte følge av de mange nye småspeiderne i FLOKKEN begynte det etterhvert å bli svært så mange speidere i Troppen fra høsten 1989 og utover. Ekspansjonen gjorde etterhvert at troppen kom opp hele 65-70 speidere fordelt på opptil 10 patruljer. Bare førerpatruljen var på over 20 speidere og "normal" drift av troppen var umulig.

Følgende landsleirdeltakelse sier vel sitt om interessen;
År - Landsleir Speidere Ledere Totalt
Landsleir Notodden 1985 (NSF) 25
Landsleir Skaugum 1989 (NSF) 24 12 36
Landsleir Ingelsrud 1993 (NSF) 51 13 64

Hvor skulle vi ha troppsmøter og overnattingsturer inne? Troppen har lagt om til sjeldnere troppsmøter, og de vi har blir avholdt på LIONSHUSET. Troppsturer inne har vært lagt til skoler/gymsaler som ligger i tilknyttning til skogsområder. Dette gir en begrenset valgmulighet for stedsvalg men fungere alikevel brukbart. Troppen fortsetter den linjen som Tor Arne Stabbetorp hadde lagt opp til, nemlig at speiding er friluftsliv ved å stimulere til patruljeturer, og arrangere trroppsturer og troppsleire.

Det store antallet speidere og patruljer har også krevd mye nytt turutstyr, men heldigvis har gruppetinget enstemmig bevilget betydlige beløp til nødvendig utstyr fortløpende etterhvert som dette har vært nødvendig. I så måte er det troppen som har fått mest nytte av gruppas investeringer. Gruppa har nå mye bra utstyr, og vi har blant annet satset på "sametelt"/lavvu som nye leirtelt.

Dessverre har nok medlemsøkningen for troppens del ført til at speiderferdighetene generelt har blitt dårligere fordi vi ikke makter å følge opp patruljene like godt som ønskelig, og da spesiellt førerpatruljen. Gledelig er det at de speiderne som må slutte i troppen p.g.a. alderen har vært villige til å bli ledere i troppen. Dette har ført til at vi har mange unge ledere som gjør en meget god innsats. Troppen fortsetter å holde tradisjoner som troppskonkurranse, flagg- og bannerpatrulje, St.Georgsdag, kretsbannerkonkurranse og troppsleire ved like.

I tillegg er det de siste 10 årene kåret "Årets uteligger" hvor den speider med flest overnattinger ute blir tittulert som Årets uteligger. Vinneren må som regel opp i over 20 døgn, og i år blir vinneren trolig stående med ca. 26- 28 døgn ute.

I 1988 vedtok speidertinget at speidere i tropp og roverlag skulle være representert både på gruppe- og kretsting med en speider/rover pr. 10 medlemmer i enheten.

I 1989 var vi arrangør av kretsbannerkonkurransen for Fredrikstad krets. Vi startet ved Nylende skole og hadde overnatting og avslutning ved Leiret. Totalt deltok det ca. 300 speidere fordelt på 46 patruljer. Vår egen tropp ble nr. 4 av tilsammen 15 tropper.

ROVERLAGET Dan Landsjø og Petter Arnesen er roverledere i hver sin periode i tidsrommet 1983-1985. Deretter skifter det oftere igjen, og i jubileumsåret er det Camilla Andersen som holder klubba. Medlemstallet varierer i perioden, men laget er aldrig helt nedlagt selvom akiviteten er lav i en kort periode. De senere årene har det blitt vanlig at de fleste som går ut av troppen fungere både som ledere og deltar aktivt i roverlaget. Lagets aktiviteter har tatt seg opp de senere årene, og har bl.a. gitt ut noen nummer av speideravisa TROMMA som forøvrig har ligget nede nesten hele perioden siden forrige jubileum.

Dessuten har interessen for rover 5-kamp tatt seg opp, med det resultatet at et av lagene fra Rolvsøyspeiderne i 1993 kvalifiserte seg til NM-finalen, og klarte der en meget bra 8.plass.

FLOKKEN Lederne i flokken driver jevnt og godt speiderarbeide i hele perioden. Dette resulterer i mange småspeidere, faktisk så mange at det et par ganger har vært nødvendig å dele flokken i to grupper med adskilte møter. I tillegg har det vært nødvendig å flytte overgangen fra flokk til tropp fra 5.klasse til 4.klasse, slik at flokken nå har 2. og 3.klassinger.

Flokken har deltatt på den årlige "SMÅSPEIDERDAGEN" i kretsen, og har kommet hjem som vinnere av konkurransen en rekke ganger. Dessuten er det tradisjon at de er med på "minileir" i slutten av vårsemesteret, enten sammen med hele kretsen eller med vår egen tropp.

FORELDREFORENINGEN Gruppa har i hele perioden hatt meget god støtte av foreldreforeningen, både økonomisk og i form av en stadig bedre vedlikeholdt Speiderhytte. Vi er meget glade for det arbeide enkelte foreldre legger ned i dugnad på speiderhytta og på forskjellige arrangementer.

Når historien om Rolvsøyspeiderne for perioden 1983 - 1993 nå skal avsluttes vil jeg benytte anledningen til på vegne av gruppa å takke de mange lederne som har hjulpet til med speiderarbeidet på Rolvsøy i denne perioden. Dere har alle vært med på å gjøre det mulig for ungdom i bygda å velge SPEIDERN som en av sine fritidsaktiviteter.

Skrevet av Lasse Kristiansen til jubileet 1993.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om Rolvsøyspeidernes deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [1]

2006: Rolvsøyspeiderne får tildelt søknadsmidler. [2]

2013: Var en aktiv gruppe i Fredrikstad krets (NSF), september 2013. [3]

Ledere

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Lasse Kristiansen 1980 - 1990
Oskar Rostad 1990 - 2000
Lasse Kristiansen 2000 - ?
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [4]
Troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Tor Arne Stabbetorp 1980 - 1985
Dan Landsjø, Oskar Rostad og Rune Wesley Hansen 1985 - 1990
Lasse Kristiansen 1990 - 2000
Oskar Rostad 2000 - 2010
Bjørn Andersen 2011 - 2022
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [4]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [5] Deltakelse Referanse
1978 Rolvsøy 1 og 1. Rolvsøy fusjonerer til Rolvsøyspeiderne
1978 Troppsleir Blefjell Notodden kommunevåpen.png Notodden
1979 Kretsleir Kvernmoen, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Aremark kommunevåpen.png Aremark
1980 Troppsleir Vansjø Moss kommunevåpen.png Råde kommunevåpen.png Våler, Viken kommunevåpen.png Vansjø
1981 Landsleir Åsnes (Norges speiderforbund) Åsnes kommunevåpen.png Åsnes
1982 Troppsleir
1983 Kretsleir Kvernmoen, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Aremark kommunevåpen.png Aremark
1984 Troppsleir
1985 Landsleir Notodden (Norges speiderforbund) Notodden kommunevåpen.png Notodden 25 deltakere
1986 Troppsleir
1987 Kretsleir Ladtjärnstorp, Sverige, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Flagg Sverige.png Sverige
1988 Troppsleir
1989 Landsleir Skaugum (Norges speiderforbund) Asker kommunevåpen.png Asker 36 deltakere
1990 Troppsleir Kvernmoen, Aremark med 4. Fredrikstad Aremark kommunevåpen.png Aremark
1991 Kretsleir Krageviken, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Indre Østfold kommunevåpen.png Indre Østfold, daværende Trøgstad kommunevåpen.png Trøgstad
1992 Troppsleir
1993 Landsleir Ingelsrud, Eidskog (Norges speiderforbund) Eidskog kommunevåpen.png Eidskog 64 deltakere
1994 Troppsleir
1995 Kretsleir Ranebo, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Flagg Sverige.png Sverige
1996 Troppsleir Vålsjøen, Øyer med 4. Fredrikstad og Torsnes Øyer kommunevåpen.png Øyer
1997 Landsleir Austrått (Norges speiderforbund) Ørland kommunevåpen.png Ørland
1998 Troppsleir
1999 Kretsleir Synningen, Ål i Hallingdal, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Ål kommunevåpen.png Ål
2000 Troppsleir
2001 Landsleir 2001 Urban, Fredrikstad (Norges speiderforbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
2002 Troppsleir
2003 Kretsleir Kragenäs, Sverige, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Flagg Sverige.png Sverige
2004 Troppsleir
2006 Troppsleir
2007 Kretsleir Rold Skov, Danmark, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Flagg Danmark.png Danmark
2008 Troppsleir
2009 Landsleir Utopia, Åndalsnes (Norges speiderforbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma
2010 Troppsleir
2011 Gruppeleir Ranebo, Sverige med 4. Fredrikstad Flagg Sverige.png Sverige
2012 Troppsleir Ramsvik, Sverige med 4. Fredrikstad Flagg Sverige.png Sverige 55 deltakere
2013 Landsleir Stavanger (Norges speiderforbund) Stavanger kommunevåpen.png Stavanger [6]
2015 Kretsleir Vannvittig 2015, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Aremark kommunevåpen.png Aremark
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [7]
2018 Kretsleir for småspeidere Hvaler kommunevåpen.png Hvaler, Tredalen 5 småspeidere
2021 Agenda Fredrikstad, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Hvaler kommunevåpen.png Tredalen, Hvaler Totalt 180 deltagere [8] [9]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [4]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Også en del benyttet, selv om denne ikke var vår egen:

Medlemstall

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

 1. Speideren nr. 3 1992
 2. Opplysninger fra publisert liste, 24. april 2006 [1]
 3. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 4. 4,0 4,1 4,2 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 6. Fredrikstad krets (NSF)s oversikt over deltagende tropper, 2013
 7. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 8. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 9. Deltagende tropper var Fredrikstad MS, 1. Fredrikstad, 1. Isegran sjø, Rolvsøyspeiderne, Gressvik, Kjølberg, Fredrikstad FSK, Hvaler sjø og 1. Råde, (Follo krets), opplysninger fra Fredrikstad krets, juni 2021
 10. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
Vet du mer om "Rolvsøyspeiderne"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!