Rosignal

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [1]

Se også artiklene om Merker med musikk som tema, Hornblåsermerket, Musikkinstrumenter, Speidersangboka og Speidersanger og -signaler.
Hornblåser fra Landsleir Verdal 1952 (Norsk Speidergutt-Forbund), fra minneheftet Små gløtt fra en stor leir med teksten "En upopulær mann hos mange!"

Rosignal

I speidersammenheng er det brukt som et signal på aftenen, altså at etter dette signal skal det være ro!, gjerne med trompet og signalhorn.

Vi har også tappenstrek. Denne spilles et kvarter før rosignalet, som en liten påminnelse.

Fra wikipedia.org: Tappenstrek (av ty. Zapfenstreich) (også kalt tapto) er et hornsignal, tradisjonelt brukt i militære forlegninger, som blir spilt på signalhorn eller trompet 15 minutter før forlegningen skal falle til ro, og lyset slukkes. Ordet kommer fra det tyske Zapfenstreich, som betyr «å sette (slå) tappen i øl- eller vintønna», direkte oversatt altså «tappslag». Signalet betyr at man skal begi seg til forlegningen, eller forberede seg på å falle til ro. I henhold til tradisjonen vil man blåse det endelige rosignalet femten minutter etter tappenstrek.

Historier om Rosignal

Utklipp og minner

Om skrevne og visuelle kilder

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Lenker

Referanser

<references>