Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra Rovernemnda)
Hopp til:navigasjon, søk

KM-speidernelogouten tekst.jpg Norges KFUK-KFUM-speidere

Rovernemnda leder arbeidet for roverne i Norges KFUK-KFUM-speidere, og har en representant i landsstyret [1].

Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere

Rovernemnda ble opprettet i ?.
Rovernemnda velges annet hvert år av forbundets roverting.
Rovernemnda ledes av leder og består i tillegg av nestleder, 2 medlemmer av hvert kjønn og 1 varamedlem av hvert kjønn.

Rovernemndas oppgaver

Rovernemndas oppgaver er fastsatt i forbundets "Vedlegg til organisasjonsbestemmelsene: Lover for Roverting og Rovernemnda" [2]

Rovernemndas oppgaver
- Rovernemnda leder forbundets nasjonale roverarbeid mellom roverting.
Rovernemndas skal
- jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet.
- ha jevnlig kontakt med og bistå roverkontaktene og studentspeiderlagene.
- følge opp Tiltaksplan for rovernemnda og andre vedtak fattet av roverting.
- arrangere minimum én årlig samling for roverkontaktene
- ha jevnlig kontakt med landsstyret og forbundskontoret.
- arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet spesielt.
- representere forbundet utad etter avtaler med landsstyret, og/eller forbundskontoret.
- finne vara som skal representere roverting og/eller Norges KFUK-KFUM speiderne på arrangementer dersom enkeltpersoner, som er valgt av roverting, melder frafall.
- bistå arrangørene av de nasjonale roverarrangementene.

Medlemmer i de ulike rovernemndene i Norges KFUK-KFUM-speidere [3]

 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2024 - 2025
Rovernemndsleder Deborah Ognøy
Nestleder Sondre Kjærnåsen
Styremedlemmer Karen Helene Nilsen, Ask Vighals, Miriam E. Bergan, Fillip Kristoffersen
Varamedlemmer Hedda Amilde Danielsen, Kristoffer Gaut
Rovernemnda 2024.jpg
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2023 - 2024
Rovernemndsleder Aksel Holmsen
Nestleder Deborah Ognøy
Styremedlemmer Fredrik Korsvik-Alnes, Malin Nikøy Hammersland, Andreas Brattebø, Miriam Eline Bergan
Varamedlemmer Jakob Kallevik Leite, Karen Helene Skår Nilsen
Bak f.v: Andreas Severin Brattebø, Fredrik Korsvik-Alnes. Fremme f.v: Vara Karen Helene Skår Nilsen, Miriam Eline Bergan, Malin Nikøy Hammersland. Leder Aksel Holmsen, Nestleder Deborah Ognøy, Vara Jakob Kallevik Leite.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2022 - 2023
Rovernemndsleder Aksel Holmsen
Nestleder Veronica Lona Fremme
Styremedlemmer Fredrik Korsvik-Alnes, Oddbjørn Rønnestad, Malin Hammersland, Deborah Ognøy
Varamedlemmer Silje Isberg, Vara Johannes Kaul
Bak f.v: Fredrik Korsvik-Alnes, Oddbjørn Rønnestad, Nestleder Veronica Lona. Fremme f.v: Malin Hammersland, Leder Aksel Holmsen, Deborah Ognøy. Ikke tilstede: Vara Silje Isberg og Vara Johannes Kaul.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2021 - 2022
Rovernemndsleder Hannah Andersen
Nestleder Elias Borge-Ilseth
Styremedlemmer Aksel Holmsen, Deborah Ognøy, Oddbjørn Rønnestad, Veronica Lona
Varamedlemmer Fredrik Korsvik-Alnes, Malin Hammersland
Bak f.v: Nestleder Elias Borge-Ilseth, Vara Fredrik Korsvik-Alnes, Oddbjørn Rønnestad, Veronica Lona. Fremme f.v: Aksel Holmsen, Deborah Ognøy, Vara Malin Hammersland, Leder Hannah Andersen.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 - 2021
Rovernemndsleder Simmen Karoliussen
Nestleder Silje Voergaard Blindheim
Styremedlemmer Nicolai Hillestad, Elias Borge-Ilseth, Hannah Andersen, Guro Fuglestad
Varamedlemmer Anders Eskeland, Amalie Gjøsdal Wollman
Bak f.v: Vara Anders Eskeland, Nicolai Hillestad, Elias Borge-Ilseth. Fremme f.v: Hannah Andersen, Nestleder Silje Voergaard Blindheim, Leder Simmen Karoliussen, Guro Fuglestad. Ikke tilstede: Vara Amalie Gjøsdal Wollman.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2019 - 2020
Rovernemndsleder Amalie Ulevik Bjerk
Nestleder Simmen Karoliussen
Styremedlemmer Magnus Gullbrå, Heidrun Sunde Stokke, Silje Voergaard Blindheim, Nicolai Hillestad
Bak f.v: Magnus Gullbrå, Nestleder Simmen Karoliussen, Heidrun Sunde Stokke, Silje Voergaard Blindheim, Nicolai Hillestad. Fremme f.v: Leder Amalie Ulevik Bjerk.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 - 2019
Rovernemndsleder Maren Pernille Indreeide Øvregaard
Nestleder Alfred Mestad Rønnestad
Styremedlemmer Markus Ho-Yen, Simmen Karoliussen, Silje Voergaard Blindheim, Amalie Ulevik Bjerk
Bak f.v: Nestleder Alfred Mestad Rønnestad, Markus Ho-Yen, Simmen Karoliussen. Fremme f.v: Silje Voergaard Blindheim, Leder Maren Pernille Indreeide Øvregaard, Amalie Ulevik Bjerk.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2017 - 2018
Rovernemndsleder Maren Pernille Indreeide Øvregaard
Nestleder Peter Aga Ljoså
Styremedlemmer Markus Ho-Yen, Alfred Mestad Rønnestad, Amalie Ulevik Bjerk, Ingvild Reitan
Bak f.v: Markus Ho-Yen, Alfred Mestad Rønnestad. Fremme f.v: Leder Maren Pernille Indreeide Øvregaard, Amalie Ulevik Bjerk, Ingvild Reitan, Nestleder Peter Aga Ljoså.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 - 2017
Rovernemndsleder Erik Ettner Sanne
Nestleder Maren Pernille I. Øvregaard
Styremedlemmer Asle Skoglund Hvidsten, Peter Aga Ljoså, Karen Undheim Fremme, Bjørk Tørnqvist
Bak f.v: Asle Skoglund Hvidsten, Peter Aga Ljoså, Nestleder Maren Pernille I. Øvregaard, Karen Undheim. Fremme f.v: Leder Erik Ettner Sanne. Ikke tilstede: Bjørk Tørnqvist.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 - 2016
Rovernemndsleder Martin Grønfjell
Nestleder Marta Nagel-Alne
Styremedlemmer Torkel Berland Reinertsen, Erik Ettner Sanne, Kaja Marie Leversund, Karen Undheim
Varamedlemmer August Sørlie Mathisen, Amalie Lepsøy Hansen
Bak f.v: Vara August Sørlie Mathisen, Leder Martin Grønfjell, Torkel Berland Reinertsen, Vara Amalie Lepsøy Hansen, Erik Ettner Sanne. Fremme f.v: Kaja Marie Leversund, Karen Undheim, Nestleder Marta Nagel-Alne.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 - 2015
Rovernemndsleder Sindre Nesse
Nestleder Elisabeth Kristoffersen
Styremedlemmer Martin Grønfjell, Torgeir Heldal, Elise Irene Kjelling, Marta Nagel-Alne
Bak f.v: Martin Grønfjell, Leder Sindre Nesse, Torgeir Heldal. Fremme f.v: Nestleder Elisabeth Kristoffersen, Elise Irene Kjelling, Marta Nagel-Alne.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2013 - 2014
Rovernemndsleder Ingeborg Marie K. Skjelmo
Nestleder Sindre Nesse
Styremedlemmer Øystein Lothe Eldholm, Torgeir Heldal, Elise Irene Kjelling, Elisabeth Kristoffersen
Bak f.v: Øystein Lothe Eldholm, Nestleder Sindre Nesse, Torgeir Heldal. Fremme f.v: Elise Irene Kjelling, Leder Ingeborg Marie K. Skjelmo, Elisabeth Kristoffersen.
 • Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere 2012 - 2013
Rovernemndsleder Øyvind Torbjørnsen Øygarden
Nestleder Anne-Line Evenstad Dahlen
Styremedlemmer Peter Munch-Ellingsen, Øystein Lothe Eldholm, Ingeborg Marie K. Skjelmo, Sigrid Aarsland
Helt bak: Nestleder Anne-Line Evenstad Dahlen. Bak f.v: Peter Munch-Ellingsen, Leder Øyvind Torbjørnsen Øygarden, Øystein Lothe Eldholm. Fremme f.v: Ingeborg Marie K. Skjelmo, Sigrid Aarsland

Utklipp og minner

Mer om

KM-speidernelogouten tekst.jpg Norges KFUK-KFUM-speidere NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet

Lenker

Referanser

Vet du mer om "Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM-speidere"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!