Roverombudet i Trøndelag (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Roverombudet i Trøndelag
Roverombudet i Trøndelag logo 1.png
Krets: Trøndelag krets (NSF)
tidl. Nord- og Sør-Trøndelag krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
Fylke: [1] Trøndelag fylkesvåpen.png Trøndelag

Område

Trøndelag

Glimt fra historien

Før 2014 fantes det et roverombud som gikk under navnet 4-spannet i Sør-Trøndelag krets (NSF)

Tradisjoner

MEGA
Siden stiftelsen av Roverombudet i Sør-Trøndelag krets i 2014 har de vært ansvarlig arrangør av MEGA, vandrertreffet til kretsen. Dette arrangementet har tidligere vært arrangert av grupper, enkeltpersoner eller roverlag i kretsen.

Påskeleir
I 2016 ble ideen om en leir i påska for rovere diskutert i ombudet.

Starten på et nytt roverombud i Sør-Trøndelag krets (NSF) (2013 - 2016)

Under et lokalt leirbål i roverleiren til Sør-Trøndelag krets under landsleir Stavanger i 2013 ble det ytret en del ønsker om mer aktivitet for roverne på tvers av gruppene i kretsen. De eldre roverne i roverlaget Wandrefalk, tilhørende Trondheim FSK, hadde allerede jobbet med tanken på en felles møteplass for roverne i kretsen på Stykket gård i bymarka.

Det ble bare med praten denne sommeren, og de eldste roverne fra Trondheim FSK sluttet i løpet av høsten. På årsmøtet for kretsen i mars 2014 ble ideen om et roverombud brakt frem igjen. Dette resulterte i at Jardar Grilstad fra Melhus speidergruppe ble satt som kontaktperson og de som ønsket å bidra skulle ta kontakt med han.

Den 13. mai 2014 hadde ombudet sitt første møte. Av de 14 som hadde meldt sin interesse, møtte det opp åtte rovere fra flere grupper i kretsen. Under møtet ble det diskutert flere saker, blant annet «roverbule» på Stykket, terminliste for rovere og samarbeid med roverne i Trøndelag krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Det ble bestemt at ombudet ønsket helst en representant og en vara fra hvert roverlag, og at maks to fra lagene skulle delta på ombudsmøtene. Ada Olsdatter Hagaseth fra Wandrefalk, Trondheim FSK, hadde vært på befaring på Stykket for å sjekke ut mulighet for å ta i bruk loftet til roverbule. Det nye ombudet ble enige om at med litt oppussing kunne loftet bli et fint møtested, og dette ønsket de å arbeide videre med.

Ombudet besto nå av:

Etter sommerferien ble det travelt. Ombudet hadde fått i oppgave fra kretsstyret å arrangere MEGA, kretsens årlige vandrersamling. Dette skulle arrangeres på kretsens nyoppussede sted i bymarka, Stykket gård, i september. Ombudet arbeidet godt i løpet av den måneden de hadde, og lagde et opplegg der vandrerne skulle få en smak av rovertilværelsen. Hele 60 vandrere deltok på en rundløype i Trondheim sentrum der de drev med lek og moro, godt synlig for resten av innbyggerne i byen. Etter rundløypa var over, tok alle trikken til Lian og gikk opp til Stykket for å spise middag og slå leir. Resten av lørdagen gikk med til roverleker og leirbål. Natt til søndag ble alle vekket for å ha nattmanøver, alle patruljene skulle lage hver sin bløtkake før de fikk legge seg igjen. Søndag fikk deltakerne sove ekstra lenge, kanskje litt for lenge, for når roverne som arrangerte turen sto opp, så hadde nesten alle patruljene pakket ned teltene sine og sto klare til å neste oppgave. Mer lek. Helga ble en suksess, og starten på en tradisjon for ombudet.

Ombudet hadde fått en del penger av kretsstyret som skulle brukes på roverne i kretsen, disse var ikke brukt opp når det nermest seg årsslutt, så ombudet inviterte til roverjulebord. Sofa roverlag (nå Polaris roverlag) fra Melhus speidergruppe hadde arrangert julebord for roverlaget på Gimse ungdomsskole i 2012, og valget for ombudet falt på samme sted. Alle rovere, roveraspiranter og tidligere rovere i kretsen ble invitert til en overnatting på skolen med julemiddag, juleverksted og film. 30 deltakere møtte opp, og det ble stekt flere ribber, servert mange liter Dahls julebrus og bakt alt for mange pepperkaker.

I 2015 hadde ombudet, sammen med Halvor Lindi fra 10. Trondheim ansvaret for leirbålet på TSF (kretsens kretsbannerkonkurranse) i april. Tema for leirbålet var "TSF studio", en slags oppsummering av konkurransen så langt, med sketsjer og intervju av deltakere og arrangører. Før åpningen av leirbålet ble det spilt av 10-15 minutter med "heismusikk" mens publikum fant seg et sted å sitte. Åpningen skjedde i OL-stil, TSF-fakkelen skulle fraktes fra fjæra av Sondre fra Vanvikan, iført gjennomvåt våtdrakt og svømmeføtter før bålet ble tent. Videre skulle innsatsen til de tre beste patruljene kommenteres før det var tid for intervjuer. I studio ble fjorårets vinner, patrulje Hjort fra Stjørdal speidergruppe, intervjuet. Det ble også besøk av tre sketsjer med intervju av en Einfjæringsekspert (ref. praktisk oppgave om å bygge en einfjæring tidligere på dagen), professor i linguistikk (med Phd. I Nordisk Svada) og en vaskekte sjørøver som fortalte om kretsleiren som skulle finne sted til sommeren. Leirbålet ble avsluttet med gjennomgang av søndagens oppgaver og sang.

På høsten arrangerte ombudet på ny MEGA (vandrerleir) for kretsens vandrere. Flere tema ble vurdert, blant annet Geocaching, kanotur, klatring og skattejakt, men valget falt på Farmen. Dette syntes ombudet var et svært morsom tema, og de hadde det svært morsomt under planleggingen, og hentet mye inspirasjon fra TV2 sitt program Farmen, «kampen for tilværelsen». Under planleggingen ble det også foreslått å sette en standard for MEGA arrangementene, en slags mal som kunne gå på runngang for å minimere arbeidet med planlegging. Siden speidere kun er vandrere i maks tre år, så var det kun mulig å delta tre ganger. Dette gjorde det mulig å sette opp en mal med tre forskjellige tema og et tre-delt merke som kunne gjenbrukes. De tre temaene som ble foreslått var 1. Sosialt og synlig (slik som MEGA i 2014, leker i Trondheim sentrum), 2. Friluftsliv/natur (ut på tur i skog og mark) og 3. Hemmelig (nytt hvert år, slik som Farmen dette året).

Arbeidet mot en roverbule på Stykket fortsatte, og det ble lagt en plan om å skaffe brannstige (som var en av kravene til å få bruke loftet av kretsen) og billig maling for å gjøre rommet litt mer trivelig.

Forslag om en påskeleir i 2016 ble også bragt på banen. Med tema Farmen, hvis det ikke ble brukt på MEGA (noe det ble). Året ble igjen rundet av med roverjulebord.

Roverombudene i Sør- og Nord-Trøndelag slår seg sammen (2016 - 2018)

I 2016 arrangerte roverombudet i Sør-Trøndelag igjen vandrertreffet MEGA for kretsens vandrere i september. Denne gangen var temaet «frilufstlivets år 2015», for de som gikk glipp av det året før… De 85 deltakerne som deltok ble delt i patruljer og skulle gå fra Skistua til Stykket, via Helkanseter.

Den 3. oktober vedtok roverombudet i Nord og ombudet i sør, å slå seg sammen til et felles ombud.

I november ble Rovernes beredskapskgruppe startet opp igjen i Trøndelag. Initiativet ble tatt av rovere fra ombudet.

Året ble igjen avsluttet med julebord, denne gangen ble rovere fra KFUK KFUM også invitert.


Roverombudet i Trøndelag restartes (2018 - (2021)

Etter noen år med svingende aktivitet bestemte medlemmene i ombudet seg for å skrive sitt eget mandat, slik at kunne bli enklere for de fremtidige medlemmene å videreføre det gode arbeidet. Det ble lagt vekt på et tettere samarbeid med Roverombudet i Trøndelag (KFUK-KFUM), hvert ombud har en representant som skal stille på hverandres møter.

Årets MEGA hadde tema «Ridder av Nidaros» og ble arrangert på Helkanseter

2020:

Ombudet hadde sammen med Roverombudet i Trøndelag (KFUK-KFUM) planlagt påskeleir i Vassfjellet, men dette måtte avlyses på grunn av Koronaviruset. For å opprettholde samholdet blandt roverne, uten å kunne møtes fysisk, opprettet ombudet en Discord (Discord er et gratis program for å kommunisere over internett ved bruk av tekst, lyd og video) kanal for rovere. Her møttes de for å spille, snakke og holdt møter. Selv om de fleste fysiske arrangementene ble avlyst, så klarte ombudet å arrangere MEGA for kretsens vandrere, med stort fokus på smittevern. Årets tema var "Stjørdalsspillet", et slags monopol-spill, og ble holdt på Stjørdal.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Roverombudsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Jardar Grilstad 2014 - (2015) [3], [4]
Marius Blokkum Nakstad (2015) [5]
Isak Andre By (2016) - 2018 [3], [4]
Caroline Skogaker 2018 - 2019 [4], [3]
Ole Kristian Loan Moa 2019 - 2020 [3]
Sander Berg 2020 - 2021 [3]
Kirsten Margrethe Eidem 2021 - [3]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [6]

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Finnes hos / opplysninger fra arkivet til Trøndelag krets av Norges speiderforbund
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Opplysninger fra ombudets Facebookside
  4. 4,0 4,1 4,2 Opplysninger fra medlemmer av ombudet
  5. Opplysninger fra Facebooksiden Rovere i Trøndelag
  6. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
    som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!