Sølvulven

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Sølvulven

Sølvulven er det øverste hederstegnet i Norsk Speidergutt-Forbund og senere i Norges speiderforbund.

Solvulven.jpg
Sølvulven, stoffmerke til speiderskjorten

Sølvulven ble innstiftet som hederstegn i Norsk Speidergutt-Forbund i 1915. The Scout Assosiation hadde da innført The Silver Wolf.

WOSM innførte i 1935 det internasjonale hederstegnet Bronseulven (The Bronse Wolf).

Etter 1978 ble Sølvulven fjernet som hederstegn i Norges speiderforbund. I 1998 ble Sølvulven gjenninnstiftet som hederstegn for Norges speiderforbund.

Statutter

Sølvulven deles ut til medlemmer som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid for Norges speiderforbund. I kriteriene for tildeling heter det at: "Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha foregått i flere av organisasjonens ledd og bør ha foregått på flere nivåer som gruppe, krets og forbundet sentralt."

Forslag på kandidater til Sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer, speiderstyrets medlemmer og generalsekretær. Forslaget skal følges av en begrunnelse. Sølvulven deles normalt ut på speiderting og overrekkes av speidersjefen eller en oppnevnt stedfortreder.

Vedtatt av Speiderstyret i januar 1998

 • 2.1 Sølvulven er forbundets høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid for Norges speiderforbund.
 • 2.2 Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha foregått i flere av organisasjonens ledd og bør ha foregått på flere nivåer som gruppe, krets og forbundet sentralt.
 • 2.3 Speiderstyret foretar utdeling etter at fyllestgjørende opplysninger er innhentet. Forslag på kandidater til sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer, speiderstyrets medlemmer og generalsekretær. Forslaget skal følges av en begrunnelse.
 • 2.4 Sølvulven deles normalt ut på speiderting og overrekkes av speidersjefen eller en av denne oppnevnte stedfortreder.
 • 2.5 Hederstegnet sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet silkebånd som er sammensatt av fargene grønt og blått. Sølvulvens ordensbånd er et applikert liggende 8-tall som er plassert på et rektangulært bånd som bæres over venstre brystlomme.

Vedtatt av Speiderstyret 11. november 2022

 • 3.1 Sølvulven er Norges speiderforbunds høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for speidersaken og Norges speiderforbund.
 • 3.2 Sølvulven tildeles for særlig langvarig og aktiv innsats nasjonalt i forbundet, og i flere av organisasjonens ledd.
 • 3.3 Forslag til kandidater til Sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpsledere/korpssjefer, medlemmer av Speiderstyret, generalsekretær og tildelingskomiteens medlemmer på eget forslagsskjema innen 1. mai i speidertingsår. Forslaget må inneholde relevante opplysninger om kandidatens arbeid og innsats og begrunnelse for kandidaturet.
 • 3.4 Tildelingskomiteen skal behandle alle forslag til kandidater til Sølvulven, og gi sin begrunnede anbefaling til Speiderstyret, som vedtar tildeling.
 • 3.5 Sølvulven overrekkes normalt på Speidertinget av speidersjefen eller stedfortreder. Begrunnelse leses opp før navnet på mottakeren presenteres.
 • 3.6 Speidersjefen får ved tiltredelse overrakt forbundets vandreulv fra avtroppende speidersjef. Hvis speidersjefen allerede er innehaver av Sølvulven, bæres kun vandreulven i funksjonsperioden.
 • 3.7 Sølvulven er en springende ulv av sølv med blått og grønt bånd, og bæres om halsen.
 • 3.8 Sølvulvens skjortemerke er en liggende åttetallsknop.
 • 3.9 Med tildelingen følger et diplom.

Medaljen og merket

Hederstegnet Sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet silkebånd som er sammensatt av fargene grønt og blått. før 1978 grønt, gult og grønt.. Sølvulvens skjortemerke er en liggende åttetallsknop på et rektangulært bånd som bæres over venstre brystlomme.

SitatDet er ikke bare vi som hedrer deg ved at du får Sølvulven, det er også Sølvulven og speidersaken som blir hedret ved at du bærer dette vårt høyeste utmerkelsestegn.Sitat
Signatur Ragnvald Iversen.pngRagnvald Iversen i hans hilsen til Birger L. D. Brekke, ved overrekkelse av Sølvulven, se flere speidersitater her


Sølvulven har vært laget av flere forskjellige sølvsmier, og lages i dag i Karasjok. Utformingen av ulven har vært den samme selv om det har vært byttet leverandør.

Sølvulvens oppheng finnes i 2 varianter. Den første utgaven har Norges speiderguttforbunds lilje som oppheng mellom båndet og ulven. Dagens utgave har Norges speiderforbunds kløverlilje som oppheng

Mottagere av Sølvulven i Norsk Speidergutt-Forbund

I personportrettene på speiderhistorisk leksikon nevner vi de som har fått Sølvulven for sin innsats for speidersaken. Disse samles i en egen kategori, så man kan se listen over de ulike.

Fra 1915 til 1940

År Nr. Fornavn Etternavn Gruppe / enhet Bosted / kommune Referanse
1915 1 Edvard Eckhoff 5. Kristiania Oslo fylkesvåpen.png Oslo [1] [2]
1915 2 Christian Dons 1. Kristiania Oslo fylkesvåpen.png Oslo [3]
1917 3 Hans Møller Gasmann 2. Kristiania Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1924 4 Ragnvald Iversen Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1924 5 Erik Rasmussen Bergen kommunevåpen.png Bergen og Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1927 6 Robert Baden-Powell Flagg England.png England [4]
1927 7 Wilhelm Retz Stavanger kommunevåpen.png Stavanger
1927 8 Fredrik W. Rieber-Mohn Bergen kommunevåpen.png Bergen
1928 9 Hubert Martin Flagg England.png England, London
1928 10 Einar M. Jensen Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1932 11 John Heidenstrøm Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1936 12 Arvid Østby 2. Hamar Hamar kommunevåpen.png Hamar

Fra 1945 til 1978

De fire bærere av Sølvulven i 1924
År Nr. Fornavn Etternavn Gruppe / enhet Bosted / kommune Referanse
1945 13 Ragnvald H. Knudsen Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1945 14 Johannes J. Skjerve Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
1945 15 Victor Carlsen Haugesund kommunevåpen.png Haugesund
1947 16 Rolf Lykken 7. Oslo Kanaljene Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1948 17 Ahlert Horn Drammen kommunevåpen.png Drammen [5]
1948 18 Einar Simonsen Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad [6]
1948 19 Ingebret Øvrum 3. Porsgrunn Porsgrunn kommunevåpen.png Porsgrunn [7]
1949 20 Birger L. D. Brekke Ski kommunevåpen.png Ski, Kråkstad og Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1950 21 Nils Bolt Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1950 22 Gunnar Høgsæt Bodø kommunevåpen.png Bodø
1951 23 Trygve E. Gundahl Kongsvinger kommunevåpen.png Kongsvinger
1951 24 Arne Stein Mellegård Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1952 25 John Giæver Eidsvoll kommunevåpen.png Eidsvoll og Østre Toten kommunevåpen.png Østre Toten
1953 26 Paul S. Røed Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad og Oslo Oslo kommunevåpen.png
1954 27 Johs. Flåterud Notodden kommunevåpen.png Notodden
1954 28 Haakon Helliesen Oslo fylkesvåpen.png Oslo, Nordstrand
1954 29 Odd Hopp 4. Oslo Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1956 30 John Eid Olsson Harstad kommunevåpen.png Harstad
1957 31 Kristen Gossner Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1959 32 Aksel F. Melbye Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1959 33 Bernhard Müller Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1960 34 Sverre Andresen Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
1960 35 Torleiv Mjaaland Ålesund kommunevåpen.png Ålesund [8]
1961 36 Per Aarsland Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1961 37 Gunvor Bjørke Bærum kommunevåpen.png Bærum
1961 38 Johs. Kvaal Grepstad Færder kommunevåpen.png Færder, Nøtterøy
1961 39 Ørnulf Henriksen Trysil kommunevåpen.png Trysil og Oslo Oslo kommunevåpen.png
1961 40 John Messell Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1961 41 Gustav F. Moe Bodø kommunevåpen.png Bodø
1962 42 John Skinner Wilson Flagg England.png England
1963 43 Per Øveland Nilsen Vesterlen Stavanger kommunevåpen.png Stavanger
1964 44 Ulf Stubbraaten Ringerike kommunevåpen.png Ringerike
1965 45 Halvard K. Halseth Drammen kommunevåpen.pngDrammen [9]
1966 46 Kaare Amdam Sør-Trøndelag Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
1966 47 Ingar Nilsen jr. Asker og Bærum Asker kommunevåpen.png Asker
1968 48 Ole Færøvik Bergen kommunevåpen.png Bergen
1968 49 Eva Hopp 4. Oslo og 1. Oppsal Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1969 50 Øystein Sårheim Færder kommunevåpen.png Færder, Nøtterøy
1970 51 Knut Enger Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1971 52 Johan Christian Andersen Tønsberg kommunevåpen.png Tønsberg
1971 53 Odd Bjørnstad Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1971 54 Helge Brodal Oslo fylkesvåpen.png Oslo, Nordstrand
1971 55 Anders Fegth Molde kommunevåpen.png Molde
1971 56 Erling Gulliksen Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
1971 57 Tormod Nordeng Andøy kommunevåpen.png Andøy, Bjørnskinn
1972 58 John Bjartveit Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1972 59 Trygve Kristiansen Ski kommunevåpen.png Ski
1973 60 John H. Larsen Røsto Oppegård kommunevåpen.png Oppegård
1973 61 Hugo Lundemo Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
1973 62 Arne Müller Bærum kommunevåpen.png Bærum, Høvik
1974 63 Arvid Hellstrøm 8. Skien Skien kommunevåpen.png Skien
1974 64 Gunnar Skundberg Sandnes kommunevåpen.png Sandnes
1974 65 Harald Aarbogh Skedsmo kommunevåpen.png Skedsmo, Lillestrøm
1975 66 Gudbrand Mellbye Aremark kommunevåpen.png Aremark
1975 67 Arne Raanes Asker kommunevåpen.png Asker
1976 68 Rolf W. Erichsen Oslo fylkesvåpen.png Oslo, Nordstrand
1976 69 Kjell Melhus Rælingen Rælingen kommunevåpen.png Rælingen
1977 70 Bernt N. Nilsen Bærum kommunevåpen.png Bærum, Snarøen
1977 71 Gisle Johnson Bærum kommunevåpen.png Bærum, Høvik [10]
1977 72 Peter A. Lykke Oslo fylkesvåpen.png Oslo og Rana kommunevåpen.png Rana [11] [12]
1977 73 Odd J. Pettersen Drammen kommunevåpen.png Drammen [13]
1977 74 Claus Sonberg Bærum kommunevåpen.png Bærum [14]
1977 75 Kristofer N. Hjeltnes Kvam kommunevåpen.png Kvam, Øystese [15]
1978 76 Magnus Berg Arendal kommunevåpen.png Arendal, Øyestad
1978 77 Egil Reier Moss kommunevåpen.png Moss [16]
1978 78 Jens Tødaas Trondheim kommunevåpen.png Trondheim [17]
1978 79 Arnt Lauvik Rana kommunevåpen.png Rana, Mo [18]
1978 80 Arne Julseth Romerike Ullensaker kommunevåpen.png Ullensaker [19]
1978 81 Halvor Ribe Hadsel kommunevåpen.png Hadsel, Melbu [20]
1978 82 Sverre Olsen Tromsø kommunevåpen.png Tromsø [21]

Mottagere av Sølvulven i Norges speiderforbund

Fra 1998 til i dag

Sølvulven ble i 2002 delt ut til fra venstre: Anne Sofie Hynne , Tor Corneliussen, Alf Runar Bakke og Hanne Risvold. Tidligere speidersjef Eli Gullichsen står til høyre. (Foto:www.speiding.no)
Sølvulven ble i 2012 delt ut til Arne Nørstebø, Ingrid Nordbø og Hanne Eilertsen, i tillegg til speidersjef Knut Slettebak.
År Nr. Fornavn Etternavn Gruppe / enhet Bosted / kommune Referanse
1998 83 Eli Gullichsen Kopervik Karmøy kommunevåpen.png Karmøy, Kopervik
1998 84 Jens Døvik 1. Ski Nordre Follo kommunevåpen.png Nordre Follo
1998 85 Aud Mork Knutsen Oslo 20 Bergen kommunevåpen.png Bergen og Oslo fylkesvåpen.png Oslo
1998 86 Stein Løvold 1. Bekkelaget Oslo fylkesvåpen.png Oslo
2000 87 Bjørg Walstad Longship Oslo fylkesvåpen.png Oslo
2000 88 Bjarne Aasum Trondheim 8 Sjø Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
2000 89 Ragnhild Hellstrøm 8. Skien Skien kommunevåpen.png Skien
2002 90 Torunn Reinertsen 2. Flekkefjord MS Flekkefjord kommunevåpen.png Flekkefjord
2002 91 Alf Runar Bakke Drammen kommunevåpen.png Drammen, Tranby
2002 92 Hanne Risvold 2. Flekkefjord MS Flekkefjord kommunevåpen.png Flekkefjord
2002 93 Tor Corneliussen 4. Bergen-Sandviken Bergen kommunevåpen.png Bergen
2002 94 Anne Sofie Hynne Grue 1 Våler, Innlandet kommunevåpen.png Våler, Solør
2002 95 Carsten Henrik Pihl Longship Gjerdrum kommunevåpen.png Gjerdrum
2003 96 Bjarne Eide 4. Bergen-Sandviken Bergen kommunevåpen.png Bergen
2004 97 Hanne Mette Lundberg Ringsaker Ringsaker kommunevåpen.png Ringsaker
2004 98 Harald B. Pettersen Hamar Hamar kommunevåpen.png Hamar
2004 99 Berit Eggset Nymoen Trondheim kommunevåpen.png Trondheim
2004 100 Tore Torstad Harstad kommunevåpen.png Harstad og Oslo kommunevåpen.png Oslo
2006 101 Lars Atle Andersen Tasta Stavanger kommunevåpen.png Stavanger
2008 102 Ivar Anton Nøttestad Madla Sandnes kommunevåpen.png Sandnes
2008 103 Arnt Øvreness Skogn Levanger kommunevåpen.png Levanger, Skogn
2008 104 Erik Bodahl-Johansen Gressvik Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
2010 105 Tore Arnesen Gjøvik Gjøvik kommunevåpen.png Gjøvik
2010 106 Svein Otto Aure Sykkylven og Kjølberg MS Sykkylven kommunevåpen.png Sykkylven og Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
2010 107 Karen Johanne Strømstad 1. Nordstrand Oslo fylkesvåpen.png Oslo, Nordstrand
2010 108 Solveig Schytz Molde MS, 3. Molde og 1. Ås Molde kommunevåpen.png Molde og Ås kommunevåpen.png Ås
2012 109 Arne Nørstebø Sætre Asker kommunevåpen.png Asker, Sætre
2012 110 Ingrid Nordbø 1. Sandnes Sandnes kommunevåpen.png Sandnes
2012 111 Hanne Eilertsen Tromsøya Tromsø kommunevåpen.png Tromsø
2012 112 Knut Slettebak Egersund FA Eigersund kommunevåpen.png Eigersund
2014 113 Hans Eide 1. Heistad Porsgrunn kommunevåpen.png Porsgrunn, Heistad
2014 114 May-Britt Roald 3. Rauma Isfjorden Rauma kommunevåpen.png Rauma
2016 115 Roald Amundsen Medkila Harstad kommunevåpen.png Harstad
2018 116 Åse Lien Aaberg Hyggen Asker kommunevåpen.png Asker, Røyken
2018 117 Dag Erling Austvik Moldespeiderne Molde kommunevåpen.png Molde
2018 118 Kjell Standal 4. Ålesund Ålesund kommunevåpen.png Ålesund
2018 119 Øystein Gonsholt Siljan NMU og Ringsaker Ringsaker kommunevåpen.png Ringsaker
2018 120 Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
2021 121 Carl Magne Isaksen 1. Herøya Porsgrunn kommunevåpen.png Porsgrunn
2022 122 Åsmund Vikenes Kjelsåsspeiderne Oslo kommunevåpen.png Oslo
2022 123 Einar Øslebye 7. Kristiansand sjø Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand
2022 124 Karin Thompson Oslo 1 MS Oslo kommunevåpen.png Oslo
2022 125 Peik Næsje 1. Jeløy Moss kommunevåpen.png Moss

Andre minner om Sølvulven

 • I "Malurtaasen vel: 75 års jubileumsskrift - 1914-1989" er det notert at ingeniør H. C. Borchrevink drev speiderarbeid og fikk "Sølvulven" for sin innsats.
 • I "Vossaspeiderarane 1914-1994" står det at Ivar Vethe fikk Svastika/Den hvite hederlilje og Sølvulven.

Produsent

I 2014 er det Stjernen Art & Silver gallery, Storforshei, som lager Sølvulven.

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne linker

Referanser

 1. Utdelt på distriktsmøtet i Kristiania, 20. mars 1915.
 2. Speideren nr. 3 1915
 3. Delt ut på Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1915, Norske speidere, 1936
 4. I følge årsberetningen for 1927 i Lederen nr. 2 1928 fikk B-P denne i anledning sin 70- årsdag.
 5. Speideren nr 4 - 1948
 6. Speideren nr 4 - 1948
 7. Speideren nr 4 - 1948
 8. Ålesund speiderguttavdeling - Speiding i Ålesund i 100 år, utgitt 2011, side 11
 9. Lederen 1965 nr. 3
 10. Aftenposten 21/11/1977
 11. Aftenposten 21/11/1977
 12. Også stavet Peter. Også omtalt bosted Trondheim.
 13. Aftenposten 21/11/1977
 14. Aftenposten 21/11/1977
 15. Aftenposten 21/11/1977
 16. Aftenposten 22/4/1978
 17. Aftenposten 22/4/1978
 18. Aftenposten 22/4/1978
 19. Aftenposten 22/4/1978
 20. Aftenposten 22/4/1978
 21. Aftenposten 22/4/1978