Sør-Trøndelag krets (NSPF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Sør-Trøndelag krets av
Norsk Speiderpikeforbund
NSPF-Logo-1946 (1).jpg
Stiftet: 12. april 1947
Lagt ned 1978
Fylke: Trøndelag
Forbund: Norsk Speiderpikeforbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1947 til 1978 og hadde (NSPF) - kjenningsbokstav Ø.
Se også samtidige Trondheim krets (NSPF), Nord-Trøndelag krets (NSPF), Sør-Trøndelag krets (NSF) og dagens Trøndelag krets (NSF).
Les mer om speidingen i Trøndelag fylke Trøndelag fylkesvåpen.png

Område

Trøndelag fylke

Glimt fra historien

1940-årene

Diplom tildelt patruljen Lerke i Melhus 1 (NSPF) som nr. 2 i kretskonkurransen i 1949 for Sør-Trøndelag krets (NSPF)

Sør-Trøndelag krets (NSPF) ble stiftet 12. april 1947, etter å ha skilt seg ut fra Trondheim krets (NSPF) i februar samme år. Kretsen hadde da totalt 250 speiderpiker og blåmeiser, fordelt på 11 speiderpiketropper og 1 blåmeistropp. Antallet økte ytteligere med 90-100 speiderpiker utover høsten, da fem tropper som tidligere hadde hørt til Nord-Trøndelag krets (NSPF) søkte om å bli en del av kretsen på grunn av de store avstandene i tidligere Nord-Trøndelag. [1]

Kretsen hadde tropper spredt over store geografiske områder. Røros 1 i sør, Kopperå i øst og Bjugn 1 i nord/vest. De forholdsvis store avstandene og mangelen på ledere gjorde det vanskelig for kretsen å samles, men de klarte å gjennomføre blandt annet en Kretsleir på Øysand i Melhus med ca 125 deltakere og patruljeførerleir på Kvålsvoll skole i Orkland med ca 40 patruljeførere i løpet av sitt første år. [1]

Ingen av troppslederne i denne perioden hadde tidligere ledererfaring, og alle, untatt to grupper var nyoppstartet etter krigen. For å øke kompetansen i troppene reiste kretslederen rundt på besøk for å utveksle erfaringer, og i løpet av sommeren 1947 deltok en troppsleder og fire assistenter fra kretsen på forbundets treningsleir. Et annet lederproblem er at de eldste speiderne flytter fra tettstedene [1]. I løpet av denne perioden resulterte lederproblemet med at tre tropper ble lagt ned og tre nye tropper ble til [2].

I løpet av 1949 ble det arrangert kretskonkurranse der blandt annet Melhus 1 deltok, patruljelederleir i Klæbu med 30 deltakere og norsk-svensk ledersamling på Storlien i Sverige [2].

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1947:

 • Ledere fra kretsen deltok på ledersamlingen i Duved i Sverige, forbundets treningsleir ved Mosjøen, forbundets treningsleir på Tolga [3].
 • Fra høsten av ble fem tropper fra Nord-Trøndelag med i kretsen [3].

1948:

 • Flere ledere deltok på svensk-norsk ledersamling i Meråker, arrangert av Kopperå 1 og Meråker 1 (NSPF)|Meråker 1]], sammen med guttetroppene fra samme område [4].

1949:

 • I pinsen ble det arrangert patruljeførerleir i Klæbu [5].
 • Ti ledere fra kretsen deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [5].
 • Den førtse kretskonkurransen ble arrangert. Overskuddet gikk til kjøp av banner til kretsen [5].

Medlemsantall

Medlemsantall 1947 (12/4) 1947 (31/12) 1948 (31/12) 1949 (31/12) Referanser
Antall grupper 15 16 (+1) 15 (-1) 14 (-1) [6], [7], [8], [9]
Antall medlemmer 442 431 (-11) 421 (-10) 442 (+21) [6], [7], [8], [9]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

Andre opplysninger til medlemsantallet:

 • Medlemsantallet var i 1949 til sammen 421 medlemmer fordelt på 25 tropper. [10]

1950-årene

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1950:

 • 12 ledere deltok på svensk-norsk ledersamling som ble arrangert i Trondheim [11].

1951:

 • Åtte ledere deltok på svens-norsk ledersamling i Østersund i Sverige [12].
 • Det ble ikke arrangert noen felles arrangementer i kretsen dette året [12].

1952:

 • Kretsen arrangerte svens-norsk ledersamling i Trondheim sammen med de andre kretsene i området [13].

1953:

 • Det ble arrangert en tre-delt kretskonkurranse. 20 patruljer deltok på del en, og del to sendes ut i 1954 [14].
 • Fire ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [14].

1954:

 • Kretskonkurransen som ble startet i 1953 ble avsluttet. 12 patruljer fullførte, og tre patruljer fra Stjørdal 1 stakk av med første-, andre- og tredjeplass [15].
 • Seks ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [15].

1955:

 • To ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [16].

1956:

 • Det ble arrangert ledersamling for kretsen på Trøndertun folkehøgskule i Melhus [17].

1957:

 • 10-års jubileet ble feiret på patruljeledersamling [18].

1958:

1959:

 • To ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Handøl i Sverige [19].
 • 30 piker fra kretsen deltok på patruljeledersamling i Trondheim [19].

Medlemsantall

Medlemsantall 1950 (31/12) 1951 (31/12) 1952 (31/12) 1953 (31/12) 1954 (31/12) 1955 (31/12) 1956 (31/12) 1957 (31/12) 1958 (31/12) 1959 (31/12) Referanser
Antall grupper 16 (+2) 17 (+1) 14 (-3) 14 (0) 13 (-1) 11 (-2) 10 (-1) 11 (+1) 11 (0) 10 (-1) [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]
Antall medlemmer 427 (-15) 372 (-55) 306 (-66) 296 (-10) 278 (-18) 235 (-43) 262 (+27) 317 (+55) 346 (+29) 347 (+1) [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

1960-årene

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1960:

 • Medlemstallet synker drastisk. Dette skyldes blandt annet at Brekken 1 mangler leder og har ikke rapportert inn antall medlemmer, Meråker 1 tar en pause og det er generelt mangel på piker i speideralder i distriktene [30].

1961:

 • To ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Undersåker i Sverige [31].
 • Brekken 1 mangler fremdeles leder, men har flere ivrige medlemmer som har gått over til å bli postspeidere. Ledermangelen har utviklet seg i hele kretsen, og det er nå flere tropper som står uten leder. Det er nå kun fem tropper i kretsen som har en eller flere stabile ledere, og der går arbeidet bra [31].

1962:

 • 50 piker og ledere fra kretsen ble samlet på Melhus for å feire 15-års jubileet til kretsen [32].
 • På høsten ble det sendt ut oppgaver til kretskonkurransen, der 12 patruljer deltok. Del to skal sendes neste år, og konkurransen skal avsluttes til kretsleiren neste år [32].

1963:

 • Ti patruljer fullførte kretskonkurransen som ble startet året før, og patrulje Bokfink fra Stjørdal 1 gikk av med seieren [33].

1964:

1965:

1966:

1967:

 • Det ble arrangert patruljeledersamling på Melhus, der ble også kretsens 20-års jubileum feiret [38].
 • Flere tropper mangler ledere [38].

1968:

 • Årsmøtet klarte ikke å få valgt nytt styre i januar, så det ble holdt et ekstraordinært årsmøte i november der det nye styret ble valgt [39].


1969:

 • Ti ledere deltok på ledersamling hjemme hos kretssjefen [40].
 • 31 deltok på patruljelederkurs i Vanvikan, arrangert av kretsen [40].

Medlemsantall

Medlemsantall 1960 (31/12) 1961 (31/12) 1962 (31/12) 1963 (31/12) 1964 (31/12) 1965 (31/12) 1966 (31/12) 1967 (31/12) 1968 (31/12) 1970 (31/1) Referanser
Antall grupper 8 (-2) 7 (-1) 6 (-1) 7 (+1) 7 (0) 11 (+4) 9 (-2) 9 (0) 8 (-1) 11 (+3) [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50]
Antall medlemmer 271 (-76) 194 (-77) 146 (-48) 147 (+1) 131 (-16) 167 (+36) 156 (-11) 99 (-57) 139 (+40) 221 (+82) [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

1970-årene

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1970:

1971:

1972:

 • Det ble arrangert vandrertreff med 45 deltakere på hytta til Melhus 1 i Vassfjellet [52].

1973:

 • Det ble arrangert vandrertreff med 26 deltakere ved Hegra festning i Stjørdal [53].

1974:

 • Det ble arrangert vandrertreff med 27 deltakere på Tråsavika i Skaun [54]

1975:

 • Det ble arrangert vandrertreff i Rissa med 25 deltakere og seks ledere [55].
 • Kretsen arrangerte "trening 1" for ledere ved Hegra festning i Stjørdal [55].

1976:

1977:

 • Stjørdal 1 arrangerte vandrertreff for kretsen, med besøk til deres nye hytte [57].
 • Ni ledere deltok på ledertrenerkurset "Trening 1" på Steinkjer, to på "Trening 2" på Røros og fem på "Trening 2" i Vanvikan [57].

1978:

 • Ti av kretsens ledere fullførte "Trening 3" på Torshus i Orkland [58].
 • Arbeidet i kretsen fortsatte som tidligere frem til 1. august, da avsluttet kassereren regnskapet, og den nye kretsen var en realitet [58].

Medlemsantall

Medlemsantall 1970 (31/12) 1971 (31/12) 1972 (31/12) 1973 (1/10) 1974 (1/10) 1975 (1/10) 1976 (31/12) 1977 1978 Referanser
Antall grupper 11 (0) 11 (0) ? ? 9 (?) 9 (0) 10 (+1) ? ? [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65]
Antall medlemmer 208 (-13) 212 (+4) 231 (+19) 269 (+38) 287 (+18) 378 (+91) 445 (+67) ? ? [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

Kretsledere

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Solveig Skevik, Trondheim 1947 - 1954 [7], [23]
Ingebjørg Fyhn, Løkken 1 (NSPF) 1954 - 1957 [24],[26]
Solveig Skevik, Trondheim 1957 - 1958 [27]
Ingebjørg Fyhn, Løkken 1 (NSPF) 1958 - 1960 [28], [29]
Randi Hernes, Kopperå 1 (NSPF) 1960 - 1968 [41], [48]
Magnhild Aksnes, Vanvikan 1 (NSPF) 1968 - 1974 [49], [66]
Randi Liv Hanssen, Melhus 1 (NSPF) 1974 - 1978 [67], [68]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretsens leirer og arrangementer

Sommer- og pinseleirer

Årstall Kretsens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1947 Kretsleir Øysand, Sør-Trøndelag krets, 1947 (Norsk Speiderpikeforbund) Melhus kommunevåpen.png Melhus 125
1950 Kretsleir Orkdal, Sør-Trøndelag krets, 1950 (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland 170
1955 Kretsleir Øysand, Sør-Trøndelag krets, 1955 (Norsk Speiderpikeforbund) Melhus kommunevåpen.png Melhus 110
1954 Kretsleir Hitra, Sør-Trøndelag krets, 1954 (Norsk Speiderpikeforbund) Hitra kommunevåpen.png Hitra
1959 Kretsleir Slette, Sør-Trøndelag krets, 1959 (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland 142 [69]
1963 Kretsleir Rissa, Sør-Trøndelag krets, 1963 (Norsk Speiderpikeforbund) Indre Fosen kommunevåpen.png Indre Fosen 80 [70]
1966 Kretsleir Slette, Sør-Trøndelag krets, 1966 (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland 80 [71]
1970 Kretsleir Vinjeøra, Sør-Trøndelag krets, 1970 (Norsk Speiderpikeforbund) Heim kommunevåpen.png Heim [72]
1972 Kretsleir Bøverfjord, Sør-Trøndelag krets, 1972 (Norsk Speiderpikeforbund) Surnadal kommunevåpen.png Surnadal 93 [73]
1975 Kretsleir Husdalen, Trondheim og Sør-Trøndelag krets, 1975 (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland 116 [74]
1977 Kretsleir Bøverfjord, Sør-Trøndelag krets, 1977 (Norsk Speiderpikeforbund) Surnadal kommunevåpen.png Surnadal
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Kretskonkurranser

Årstall Sted, kommune Arrangør Vinnere Referanser
1949 Ukjent Sør-Trøndelag krets (NSPF) Ukjent vinner, Melhus 1 kom på 2. plass [75]
1953-1954 Foregikk i troppene Ingebjørg Fyhn, Løkken Verk Skogdue, Stjørdal 1 [76]
1962-1963 Foregikk i troppene Sør-Trøndelag krets (NSPF) Bokfink, Stjørdal 1 [70]
1978 Vanvikan, Indre Fosen Sør-Trøndelag krets (NSPF) Leksvik 1 [77]

Grupper

Oversikt over grupper som har vært med i Sør-Trøndelag krets (NSPF):


Usikkert om disse gruppene også har tilhørt Sør-Trøndelag krets (NSPF):

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Sør-Trøndelag krets (NSPF)

Se også siden Meddelelser om nye tropper - Norsk Speiderpikeforbund for stiftelsesåret for troppene.

Avdelinger

Foreløpig vet vi for lite om disse.

Les mer om Avdelinger i Norsk Speiderpikeforbund .

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Trøndelag

Les mer om speidingen i Trøndelag fylke Trøndelag fylkesvåpen.png

Om Norsk Speiderpikeforbund

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Rapport for tiden 12. April 1947 - 1/9-47
 2. 2,0 2,1 Rapport for tiden 1/8-1948 - 1/8-1950
 3. 3,0 3,1 3,2 Beretning fra kretsen for tiden 12-4-47 til 31/12-47, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Rapport for tiden 2/1-31/12-48, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 5. 5,0 5,1 5,2 Rapport fra kretsen for tiden 31/12-48 - 31/12-49, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 Kretsrapport 12/4-47, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Kretsrapport pr. 31. desember 1947, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 8. 8,0 8,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1948, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 9. 9,0 9,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1949, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 10. Lederbladet nr. 4 1949
 11. 11,0 11,1 11,2 Rapport for tiden 31/12-49 til 31/12-50, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 12. 12,0 12,1 Rapport for tiden 31/12-50 til 31/12-51, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 13. 13,0 13,1 Rapport for tiden 2/1-52 til 31/12-52, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 Rapport for tiden 1/1-53 til 31/12-53, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Rapport for tiden 1/1-54 til 31/12-54, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 16. 16,0 16,1 16,2 Rapport for tiden 1/1-55 til 31/12-55, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 17. 17,0 17,1 17,2 Rapport for tiden 1/1-56 til 31/12-56, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 18. 18,0 18,1 18,2 Rapport for tiden 1/1-57 til 8/12-57, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 Rapport for tiden 7/12-58 til 31/12-59, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Kretsrapport pr. 31. desember 1950, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 21. 21,0 21,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1951, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1952, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1953, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1954, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 25. 25,0 25,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1955, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 26. 26,0 26,1 26,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1956, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1957, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 28. 28,0 28,1 28,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1958, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 29. 29,0 29,1 29,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1959, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 30. Rapport for tiden 1/1-60 til 31/12-60, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 31. 31,0 31,1 31,2 Årsmelding for 1961, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 32. 32,0 32,1 Årsmelding for 1962, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 33. 33,0 33,1 Årsmelding for 1963, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 34. Årsmelding for 1964, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 35. Lover og bestemmelser, 3. utgave, side 52, 1964
 36. 36,0 36,1 36,2 Årsmelding for 1965, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 37. Årsmelding for 1966, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 38. 38,0 38,1 38,2 Årsmelding for 1967, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 Årsmelding for 1968, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 Årsmelding for 1969, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 41. 41,0 41,1 41,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1960, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 42. 42,0 42,1 42,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1961, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 43. 43,0 43,1 43,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1962, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 44. 44,0 44,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1963, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 45. 45,0 45,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1964, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 46. 46,0 46,1 46,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1965, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 47. 47,0 47,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1966, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 48. 48,0 48,1 48,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1967, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 49. 49,0 49,1 49,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1968, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 Kretsrapport pr. 31. januar 1970, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 51. 51,0 51,1 Årsmelding for 1971, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 52. 52,0 52,1 Årsmelding for 1972, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 53. 53,0 53,1 53,2 Årsmelding for 1973, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 54. Årsmelding 1/10-73 - 1/10-74, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 55. 55,0 55,1 55,2 Årsmelding 1/10-74 - 1/10-75, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 56. 56,0 56,1 56,2 Årsmelding 1/10-75 - 1/10-76, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 57. 57,0 57,1 57,2 Årsmelding 1/10-76 - 1/10-77, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 58. 58,0 58,1 58,2 58,3 Årsmelding 1/10-77 - 1/8-78, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 59. 59,0 59,1 Rapport til Landsmøtet 1971 for perioden 1/1.68 - 31/12.70, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 60. 60,0 60,1 Årsmelding 1971, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 61. 61,0 61,1 Rapport til forbundet 1972, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 62. 62,0 62,1 Årsmelding 1973, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 63. 63,0 63,1 Rapport til Forbundsrådet 1975, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 64. 64,0 64,1 Årsmelding 1/10-74 - 1/10-75, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 65. 65,0 65,1 Rapport til landsmøtet 1977 for tida 1/1-74 - 31/12-76, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 66. Årsmelding 1/10-73-1/10-74
 67. Årsmelding 1/10-74-1/10-75
 68. Årsmelding 1/10-77-1/10-78
 69. Årsrapport for tiden 1/1-55 til 31/12-55 for Sør-Trøndelag krets NSPF
 70. 70,0 70,1 Årsmelding for 1953
 71. Årsmelding for 1966
 72. Korrespondanse med Stjørdal 1 (1959-1977), fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 73. Årsmelding for 1972
 74. Årsmelding for 1975
 75. Diplom tildelt patruljen Lerke fra Melhus 1 (NSPF)
 76. Rapport for tiden 1/1-45 til 31/12-54
 77. Rapport for tiden 1/10-77 til 1/8-78
 78. 78,0 78,1 Lederbladet nr. 6 1953.
 79. Lederbladet nr. 4 1955.
 80. Lederbladet nr. 7 1955
 81. Lederbladet nr. 8 1953.
 82. Speiderpiken nr. 1 1968