Sør-Trøndelag krets (NSPF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Sør-Trøndelag krets av
Norsk Speiderpikeforbund
NSPF-Logo-1946 (1).jpg
Stiftet: 12. april 1947
Lagt ned:
Fusjonert: 1978
Fylke: [1] Trøndelag fylkesvåpen.png Trøndelag, daværende Sør-Trøndelag fylkesvåpen.png Sør-Trøndelag
Forbund: Norsk Speiderpikeforbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1947 til 1978 og hadde (NSPF) - kjenningsbokstav Ø.
Se også samtidige Trondheim krets (NSPF), Nord-Trøndelag krets (NSPF), Sør-Trøndelag krets (NSF) og dagens Trøndelag krets (NSF).

Område

Trøndelag fylke

Glimt fra historien

1940-årene

Diplom tildelt patruljen Lerke i Melhus 1 (NSPF) som nr. 2 i kretskonkurransen i 1949 for Sør-Trøndelag krets (NSPF)

Sør-Trøndelag krets (NSPF) ble stiftet 12. april 1947, etter å ha skilt seg ut fra Trondheim krets (NSPF) i februar samme år. Kretsen hadde da totalt 250 speiderpiker og blåmeiser, fordelt på 11 speiderpiketropper og 1 blåmeistropp. Antallet økte ytteligere med 90-100 speiderpiker utover høsten, da fem tropper som tidligere hadde hørt til Nord-Trøndelag krets (NSPF) søkte om å bli en del av kretsen på grunn av de store avstandene i tidligere Nord-Trøndelag. [2]

Kretsen hadde tropper spredt over store geografiske områder. Røros 1 i sør, Kopperå i øst og Bjugn 1 i nord/vest. De forholdsvis store avstandene og mangelen på ledere gjorde det vanskelig for kretsen å samles, men de klarte å gjennomføre blandt annet en Kretsleir på Øysand i Melhus med ca 125 deltakere og patruljeførerleir på Kvålsvoll skole i Orkland med ca 40 patruljeførere i løpet av sitt første år. [2]

Ingen av troppslederne i denne perioden hadde tidligere ledererfaring, og alle, untatt to grupper var nyoppstartet etter krigen. For å øke kompetansen i troppene reiste kretslederen rundt på besøk for å utveksle erfaringer, og i løpet av sommeren 1947 deltok en troppsleder og fire assistenter fra kretsen på forbundets treningsleir. Et annet lederproblem er at de eldste speiderne flytter fra tettstedene [2]. I løpet av denne perioden resulterte lederproblemet med at tre tropper ble lagt ned og tre nye tropper ble til [3].

I løpet av 1949 ble det arrangert kretskonkurranse der blandt annet Melhus 1 deltok, patruljelederleir i Klæbu med 30 deltakere og norsk-svensk ledersamling på Storlien i Sverige [3].

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1947:

 • Ledere fra kretsen deltok på ledersamlingen i Duved i Sverige, forbundets treningsleir ved Mosjøen, forbundets treningsleir på Tolga [4].
 • Fra høsten av ble fem tropper fra Nord-Trøndelag med i kretsen [4].

1948:

 • Flere ledere deltok på svensk-norsk ledersamling i Meråker, arrangert av Kopperå 1 og Meråker 1 (NSPF)|Meråker 1]], sammen med guttetroppene fra samme område [5].

1949:

 • I pinsen ble det arrangert patruljeførerleir i Klæbu [6].
 • Ti ledere fra kretsen deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [6].
 • Den førtse kretskonkurransen ble arrangert. Overskuddet gikk til kjøp av banner til kretsen [6].

Medlemsantall

Medlemsantall 1947 (12/4) 1947 (31/12) 1948 (31/12) 1949 (31/12) Referanser
Antall grupper 15 16 (+1) 15 (-1) 14 (-1) [7], [8], [9], [10]
Antall medlemmer 442 431 (-11) 421 (-10) 442 (+21) [7], [8], [9], [10]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

Andre opplysninger til medlemsantallet:

 • Medlemsantallet var i 1949 til sammen 421 medlemmer fordelt på 25 tropper. [11]

1950-årene

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1950:

 • 12 ledere deltok på svensk-norsk ledersamling som ble arrangert i Trondheim [12].

1951:

 • Åtte ledere deltok på svens-norsk ledersamling i Østersund i Sverige [13].
 • Det ble ikke arrangert noen felles arrangementer i kretsen dette året [13].

1952:

 • Kretsen arrangerte svens-norsk ledersamling i Trondheim sammen med de andre kretsene i området [14].

1953:

 • Det ble arrangert en tre-delt kretskonkurranse. 20 patruljer deltok på del en, og del to sendes ut i 1954 [15].
 • Fire ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [15].

1954:

 • Kretskonkurransen som ble startet i 1953 ble avsluttet. 12 patruljer fullførte, og tre patruljer fra Stjørdal 1 stakk av med første-, andre- og tredjeplass [16].
 • Seks ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [16].

1955:

 • To ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Storlien i Sverige [17].

1956:

 • Det ble arrangert ledersamling for kretsen på Trøndertun folkehøgskule i Melhus [18].

1957:

 • 10-års jubileet ble feiret på patruljeledersamling [19].

1958:

1959:

 • To ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Handøl i Sverige [20].
 • 30 piker fra kretsen deltok på patruljeledersamling i Trondheim [20].

Medlemsantall

Medlemsantall 1950 (31/12) 1951 (31/12) 1952 (31/12) 1953 (31/12) 1954 (31/12) 1955 (31/12) 1956 (31/12) 1957 (31/12) 1958 (31/12) 1959 (31/12) Referanser
Antall grupper 16 (+2) 17 (+1) 14 (-3) 14 (0) 13 (-1) 11 (-2) 10 (-1) 11 (+1) 11 (0) 10 (-1) [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30]
Antall medlemmer 427 (-15) 372 (-55) 306 (-66) 296 (-10) 278 (-18) 235 (-43) 262 (+27) 317 (+55) 346 (+29) 347 (+1) [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

1960-årene

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1960:

 • Medlemstallet synker drastisk. Dette skyldes blandt annet at Brekken 1 mangler leder og har ikke rapportert inn antall medlemmer, Meråker 1 tar en pause og det er generelt mangel på piker i speideralder i distriktene [31].

1961:

 • To ledere deltok på svensk-norsk ledersamling på Undersåker i Sverige [32].
 • Brekken 1 mangler fremdeles leder, men har flere ivrige medlemmer som har gått over til å bli postspeidere. Ledermangelen har utviklet seg i hele kretsen, og det er nå flere tropper som står uten leder. Det er nå kun fem tropper i kretsen som har en eller flere stabile ledere, og der går arbeidet bra [32].

1962:

 • 50 piker og ledere fra kretsen ble samlet på Melhus for å feire 15-års jubileet til kretsen [33].
 • På høsten ble det sendt ut oppgaver til kretskonkurransen, der 12 patruljer deltok. Del to skal sendes neste år, og konkurransen skal avsluttes til kretsleiren neste år [33].

1963:

 • Ti patruljer fullførte kretskonkurransen som ble startet året før, og patrulje Bokfink fra Stjørdal 1 gikk av med seieren [34].

1964:

1965:

1966:

1967:

 • Det ble arrangert patruljeledersamling på Melhus, der ble også kretsens 20-års jubileum feiret [39].
 • Flere tropper mangler ledere [39].

1968:

 • Årsmøtet klarte ikke å få valgt nytt styre i januar, så det ble holdt et ekstraordinært årsmøte i november der det nye styret ble valgt [40].


1969:

 • Ti ledere deltok på ledersamling hjemme hos kretssjefen [41].
 • 31 deltok på patruljelederkurs i Vanvikan, arrangert av kretsen [41].

Medlemsantall

Medlemsantall 1960 (31/12) 1961 (31/12) 1962 (31/12) 1963 (31/12) 1964 (31/12) 1965 (31/12) 1966 (31/12) 1967 (31/12) 1968 (31/12) 1970 (31/1) Referanser
Antall grupper 8 (-2) 7 (-1) 6 (-1) 7 (+1) 7 (0) 11 (+4) 9 (-2) 9 (0) 8 (-1) 11 (+3) [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51]
Antall medlemmer 271 (-76) 194 (-77) 146 (-48) 147 (+1) 131 (-16) 167 (+36) 156 (-11) 99 (-57) 139 (+40) 221 (+82) [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

1970-årene

Bilder og minner fra denne perioden

Punktliste

1970:

1971:

1972:

 • Det ble arrangert vandrertreff med 45 deltakere på hytta til Melhus 1 i Vassfjellet [53].

1973:

 • Det ble arrangert vandrertreff med 26 deltakere ved Hegra festning i Stjørdal [54].

1974:

 • Det ble arrangert vandrertreff med 27 deltakere på Tråsavika i Skaun [55]

1975:

 • Det ble arrangert vandrertreff i Rissa med 25 deltakere og seks ledere [56].
 • Kretsen arrangerte "trening 1" for ledere ved Hegra festning i Stjørdal [56].

1976:

1977:

 • Stjørdal 1 arrangerte vandrertreff for kretsen, med besøk til deres nye hytte [58].
 • Ni ledere deltok på ledertrenerkurset "Trening 1" på Steinkjer, to på "Trening 2" på Røros og fem på "Trening 2" i Vanvikan [58].

1978:

 • Ti av kretsens ledere fullførte "Trening 3" på Torshus i Orkland [59].
 • Arbeidet i kretsen fortsatte som tidligere frem til 1. august, da avsluttet kassereren regnskapet, og den nye kretsen var en realitet [59].

Medlemsantall

Medlemsantall 1970 (31/12) 1971 (31/12) 1972 (31/12) 1973 (1/10) 1974 (1/10) 1975 (1/10) 1976 (31/12) 1977 1978 Referanser
Antall grupper 11 (0) 11 (0) ? ? 9 (?) 9 (0) 10 (+1) ? ? [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66]
Antall medlemmer 208 (-13) 212 (+4) 231 (+19) 269 (+38) 287 (+18) 378 (+91) 445 (+67) ? ? [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66]

Endringer fra forrige år er vist i parantes. Tallene er hentet fra forskjellige kilder, og kan avvike fra virkeligheten. Ikke alle troppene var like flinke til å levere årsrapporten i tide

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Solveig Skevik, Trondheim 1947 - 1954 [8], [24]
Ingebjørg Fyhn, Løkken 1 (NSPF) 1954 - 1957 [25],[27]
Solveig Skevik, Trondheim 1957 - 1958 [28]
Ingebjørg Fyhn, Løkken 1 (NSPF) 1958 - 1960 [29], [30]
Randi Hernes, Kopperå 1 (NSPF) 1960 - 1968 [42], [49]
Magnhild Aksnes, Vanvikan 1 (NSPF) 1968 - 1974 [50], [67]
Randi Liv Hanssen, Melhus 1 (NSPF) 1974 - 1978 [68], [69]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [70]

Kretsens leirer og arrangementer

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [1] Deltakelse Referanse
1947 Kretsleir Øysand, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Melhus kommunevåpen.png Melhus 125
1950 Kretsleir Orkdal, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland, daværende Orkdal kommunevåpen.png Orkdal 170
1954 Kretsleir Hitra, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Hitra kommunevåpen.png Hitra
1955 Kretsleir Øysand, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Melhus kommunevåpen.png Melhus 110
1959 Kretsleir Slette, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland, daværende Meldal kommunevåpen.png Meldal 142 [71]
1963 Kretsleir Rissa, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Indre Fosen kommunevåpen.png Indre Fosen, daværende Rissa kommunevåpen.png Rissa 80 [72]
1966 Kretsleir Slette, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland, daværende Meldal kommunevåpen.png Meldal 80 [73]
1970 Kretsleir Vinjeøra, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Heim kommunevåpen.png Heim, daværende Hemne kommunevåpen.png Hemne [74]
1972 Kretsleir Bøverfjord, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Surnadal kommunevåpen.png Surnadal 93 [75]
1975 Kretsleir Husdalen, Trondheim og Sør-Trøndelag kretser (Norsk Speiderpikeforbund) Orkland kommunevåpen.png Orkland, daværende Orkdal kommunevåpen.png Orkdal 116 [76]
1977 Kretsleir Bøverfjord, Sør-Trøndelag krets (Norsk Speiderpikeforbund) Surnadal kommunevåpen.png Surnadal
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [70]

Kretskonkurranser

År Sted, kommune Arrangør Vinnere Referanser
1949 Ukjent Sør-Trøndelag krets (NSPF) Ukjent vinner, Melhus 1 kom på 2. plass [77]
1953-1954 Foregikk i troppene Ingebjørg Fyhn, Løkken Verk Skogdue, Stjørdal 1 [78]
1962-1963 Foregikk i troppene Sør-Trøndelag krets (NSPF) Bokfink, Stjørdal 1 [72]
1978 Vanvikan, Indre Fosen Sør-Trøndelag krets (NSPF) Leksvik 1 [79]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [70]

Grupper

Oversikt over grupper som har vært med i Sør-Trøndelag krets (NSPF):

Usikkert om disse gruppene også har tilhørt Sør-Trøndelag krets (NSPF):

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Sør-Trøndelag krets (NSPF)

Se også siden Meddelelser om nye tropper - Norsk Speiderpikeforbund for stiftelsesåret for troppene.

Avdelinger

Foreløpig vet vi for lite om disse.

Les mer om Avdelinger i Norsk Speiderpikeforbund .

Utklipp og minner

Ukens artikkel

Sør-Trøndelag krets (NSPF) er presentert slik i ukens artikkel, uke 15, 2022 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 15, 2022

Flaggeheis under Kretsleir Øysand, Sør-Trøndelag krets i 1955 (Norsk Speiderpikeforbund)

Den 12. april er det 75 år siden Sør-Trøndelag krets av Norsk Speiderpikeforbund ble stiftet

Kretsen skilte seg ut fra Trondheim krets (NSPF) i februar samme år. Kretsen hadde da totalt 250 speiderpiker og blåmeiser, fordelt på 11 speiderpiketropper og 1 blåmeistropp. Antallet økte ytteligere med 90-100 speiderpiker utover høsten, da fem tropper som tidligere hadde hørt til Nord-Trøndelag krets (NSPF) søkte om å bli en del av kretsen på grunn av de store avstandene i tidl. Nord-Trøndelag. Kretsen hadde tropper spredt over store geografiske områder. Røros 1 i sør, Kopperå i øst og Bjugn 1 i nord/vest. De forholdsvis store avstandene og mangelen på ledere gjorde det vanskelig for kretsen å samles, men de klarte å gjennomføre blant annet en Kretsleir på Øysand i Melhus med cirka 125 deltakere og patruljeførerleir på Kvålsvoll skole i Orkland med ca 40 patruljeførere i løpet av sitt første år.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier? Bidra du også! [4]

Les mer om litt av historien i Sør-Trøndelag krets av Norsk Speiderpikeforbund

Mer om

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. 2,0 2,1 2,2 Rapport for tiden 12. April 1947 - 1/9-47
 3. 3,0 3,1 Rapport for tiden 1/8-1948 - 1/8-1950
 4. 4,0 4,1 4,2 Beretning fra kretsen for tiden 12-4-47 til 31/12-47, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Rapport for tiden 2/1-31/12-48, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 6. 6,0 6,1 6,2 Rapport fra kretsen for tiden 31/12-48 - 31/12-49, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 Kretsrapport 12/4-47, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Kretsrapport pr. 31. desember 1947, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 9. 9,0 9,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1948, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 10. 10,0 10,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1949, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 11. Lederbladet nr. 4 1949
 12. 12,0 12,1 12,2 Rapport for tiden 31/12-49 til 31/12-50, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 13. 13,0 13,1 Rapport for tiden 31/12-50 til 31/12-51, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 14. 14,0 14,1 Rapport for tiden 2/1-52 til 31/12-52, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Rapport for tiden 1/1-53 til 31/12-53, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 Rapport for tiden 1/1-54 til 31/12-54, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 17. 17,0 17,1 17,2 Rapport for tiden 1/1-55 til 31/12-55, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 18. 18,0 18,1 18,2 Rapport for tiden 1/1-56 til 31/12-56, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 19. 19,0 19,1 19,2 Rapport for tiden 1/1-57 til 8/12-57, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Rapport for tiden 7/12-58 til 31/12-59, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 Kretsrapport pr. 31. desember 1950, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 22. 22,0 22,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1951, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1952, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1953, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1954, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 26. 26,0 26,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1955, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 27. 27,0 27,1 27,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1956, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 Kretsrapport pr. 31. desember 1957, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 29. 29,0 29,1 29,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1958, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 30. 30,0 30,1 30,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1959, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 31. Rapport for tiden 1/1-60 til 31/12-60, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 32. 32,0 32,1 32,2 Årsmelding for 1961, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 33. 33,0 33,1 Årsmelding for 1962, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 34. 34,0 34,1 Årsmelding for 1963, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 35. Årsmelding for 1964, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 36. Lover og bestemmelser, 3. utgave, side 52, 1964
 37. 37,0 37,1 37,2 Årsmelding for 1965, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 38. Årsmelding for 1966, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 39. 39,0 39,1 39,2 Årsmelding for 1967, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 40,4 Årsmelding for 1968, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 41. 41,0 41,1 41,2 41,3 Årsmelding for 1969, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 42. 42,0 42,1 42,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1960, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 43. 43,0 43,1 43,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1961, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 44. 44,0 44,1 44,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1962, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 45. 45,0 45,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1963, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 46. 46,0 46,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1964, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 47. 47,0 47,1 47,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1965, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 48. 48,0 48,1 Kretsrapport pr. 31. desember 1966, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 49. 49,0 49,1 49,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1967, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 50. 50,0 50,1 50,2 Kretsrapport pr. 31. desember 1968, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 51. 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 Kretsrapport pr. 31. januar 1970, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 52. 52,0 52,1 Årsmelding for 1971, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 53. 53,0 53,1 Årsmelding for 1972, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 54. 54,0 54,1 54,2 Årsmelding for 1973, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 55. Årsmelding 1/10-73 - 1/10-74, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 56. 56,0 56,1 56,2 Årsmelding 1/10-74 - 1/10-75, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 57. 57,0 57,1 57,2 Årsmelding 1/10-75 - 1/10-76, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 58. 58,0 58,1 58,2 Årsmelding 1/10-76 - 1/10-77, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 59. 59,0 59,1 59,2 59,3 Årsmelding 1/10-77 - 1/8-78, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 60. 60,0 60,1 Rapport til Landsmøtet 1971 for perioden 1/1.68 - 31/12.70, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 61. 61,0 61,1 Årsmelding 1971, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 62. 62,0 62,1 Rapport til forbundet 1972, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 63. 63,0 63,1 Årsmelding 1973, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 64. 64,0 64,1 Rapport til Forbundsrådet 1975, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 65. 65,0 65,1 Årsmelding 1/10-74 - 1/10-75, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 66. 66,0 66,1 Rapport til landsmøtet 1977 for tida 1/1-74 - 31/12-76, fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 67. Årsmelding 1/10-73-1/10-74
 68. Årsmelding 1/10-74-1/10-75
 69. Årsmelding 1/10-77-1/10-78
 70. 70,0 70,1 70,2 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 71. Årsrapport for tiden 1/1-55 til 31/12-55 for Sør-Trøndelag krets NSPF
 72. 72,0 72,1 Årsmelding for 1953
 73. Årsmelding for 1966
 74. Korrespondanse med Stjørdal 1 (1959-1977), fra arkivet til Sør-Trøndelag krets (NSPF)
 75. Årsmelding for 1972
 76. Årsmelding for 1975
 77. Diplom tildelt patruljen Lerke fra Melhus 1 (NSPF)
 78. Rapport for tiden 1/1-45 til 31/12-54
 79. Rapport for tiden 1/10-77 til 1/8-78
 80. 80,0 80,1 Lederbladet nr. 6 1953.
 81. Lederbladet nr. 4 1955.
 82. Lederbladet nr. 7 1955
 83. Lederbladet nr. 8 1953.
 84. Speiderpiken nr. 1 1968
Vet du mer om "Sør-Trøndelag krets (NSPF)"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!