Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Sørlandet krets av
Norsk Speidergutt-Forbund
NSF logo.jpg
Stiftet: 1923 [1]
Lagt ned: 1978
Fylke: [2] Agder
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1923 til 1978.
Se også samtidige Agder krets (NSF) og Sørlandet krets (NSPF) og dagens Aust-Agder krets (NSF) og Sørlandet krets (NSF).
Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Område

Agder

Glimt fra historien

Starten i Agder

I et brev til troppsassistent L. Junker Andersen i 2. Arendal 9. juli 1918 - forteller Johannes Leewy at Agder - eller muligens Øst-Agder kreds er dannet ved forbundssekretæren, hr. Brekke. Siden hr. Barth ikke kunde være med, var der bare to at vælge mellem, hr. ingeniør Heistein, Kristiansand 1, og mig. Der blev foretat lodtrækning paa Brekkes møte med Kristiansandsspeiderne, og loddet faldt paa mig. Jeg vilde gjerne sluppet, men har lovet at fungere indtil videre. Noget kredsmøte kan efter mit skjøn ikke holdes iaar, men jeg tænker at besøge Risør 1, den eneste trop utenfor Arendal som er tilsluttet vor kreds, da hr. Heistein formodentlig føler sig ubehagelig berørt av lodtrækningens utfald: Han har ikke lat høre fra sig. Jeg vil gjerne faa lov til at komme paa et møte i Arendal 2.

Det er noe underlig at Leewys brev er et svar på et brev av samme dato fra L. Junker Andersen der han skriver at han tror, men er usikker på om Leewy er kretssjef. Han har fått dette opplyst av Birger Selmer-Olsen, - som "ikke med sikkerhet visste om de var vor kredschef"... [3]

Fra 1923

Sørlandet krets ble stiftet 17. mars 1923 ved en deling av Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [4]

I forbundsstyremøte i Norsk speiderguttforbund 27. og 28. mars 1923 ble det gjort følgende vedtak om kretsgrensene på Agder:

a. Besl. at Agder kreds skal omfatte distriktet Risør-Grimstad m/ Opland.
b. Sørlandets kreds distriktet Lillesand-Farsund med Opland.

Ved stiftelsen var følgende tropper medlemmer[5]:

I 1924 utkommer Sørlandsspeidernes honnørmarsj og i 1925 markedsfører kretschefen marsjen for speiderne i begge Agder-fylker.

1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund):

Header Lederen 1923 -.JPG

Sørlandets krets. Samarbeidet er bedre, sier kretschefen, og de fleste tropper arbeider godt, der er fart over arbeidet. Flere av troppene er nye, men også der må arbeidet sies å være i godt gjenge. Det tegner til at der skal bli mere stabilitet over kretsen. Kristiansands strykeorkester har på flere steder bidratt til underholdning ved de arrangerte møter. Interessen for arbeidet er stigende, sier årsrapportene. - Lillesand tropp har eget troppshus, som ble innviet i år. Kretsen har 11 tropper med tilsammen 360 speidere. En årsrapport mangler. [6]

Forbundsstyret inviterer - ref Lederen 2-1927 - Sørlandet krets til å delta med representanter på leir i Sverige sommeren 1927. Deltakelsen på leiren "Jublo" ved Stockholm bekreftes i Lederen nr. 6 1928. [7]

I 1935 har Sørlandet krets to avdelinger, Kristiansand avdeling og Mandal avdeling. [8]

St. Georgsdagen 1935 får Kristiansand besøk av speidersjef Hans Møller Gasmann. [9]

1948: Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund) hadde 608 deltakere på Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund), med troppene 1. Audna, 1. Birkenes, 1. Evje BK, 1. Farsund, 2. Farsund, 1. Flekkerøy, 1. Kristiansand, 2. Kristiansand, 3. Kristiansand, 4. Kristiansand, 5. Kristiansand, 6. Kristiansand, 7. Kristiansand, 8. Kristiansand, 9. Kristiansand, 10. Kristiansand, 1. Lillesand, 1. Lyngdal, 2. Lyngdal, 1. Mandal, 2. Mandal, 3. Mandal, 4. Mandal, 1. Søgne, 1. Vennesla og 2. Vennesla. [10]

1970: Gunnar Skundberg er Forbundsstyrets kontaktperson for kretsen. [11]

Speideraktiviteter

 • 1928: 67 speidere fra kretsen deltar på landsleir på Åndalsnes. Mandal drar på tur Stavanger - Bergen - Odda. Kristiansandstroppene arrangerer påsketur til Hægeland.
 • 1929: 2 speidere og en leder deltok på verdensspeiderleiren i England.
 • 1930: Kretstinget sender oppfordring til Norsk Speiderguttforbund om å legge landsleiren på Sørlandet i 1932. Det startes roverpatruljer i Mandal og Kristiansand.
 • 1931: Kretsen peker på Vestnes ved Mandal og Gimlemoen som aktuelle leirplasser for landsleir i 1932.

Tidlige minner fra Sørlandet krets

Historisk styrkeliste

Fra Dagny og Leiv Staalesens bok "Historien om Sørlandets krets" 1987.

Tropp Stiftet 1923 1932 1947 1954 1966 1976 Annet
1. Lillesand 1913.04.23 18 [14] 40 22 14 - 41 Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
1. Kristiansand 1915.04.18 ? 43 ? 10 87 50 Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
2. Kristiansand 1915.03.15 ? 37 ? 45 54 27 Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
3. Kristiansand 1920.10.10 ? 26 ? 50 78 85 Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
4. Kristiansand 1921.03.15 ? 26 ? 69 65 79 Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
1. Evje BK 1919.11.08 ? - 46 - - - Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
1. Vennesla 1921.05.25 ? 24 42 35 27 82 Deltok ved stiftelsen av Sørlandet krets .
1. Mandal 1923.06.15 - 46 ? 11 25 59
2. Mandal 1945.10.30 - 52 ? - 58 73
3. Mandal 1945.11.01 - - ? 18 - -
4. Mandal 1945.10.03 - - ? - - -
1. Vigeland 1923.10.12 - - - Sluttet i 1926.
1. Farsund 1926.05.07 - 34 ? 27 73 78
2. Farsund 1946 - - ? - - - Sluttet i 1950.
1. Birkenes 1926.04.06 - 20 45 32 32 71
1. Søgne 1931 - 23 40 - 13 15
1. Lyngdal 1945.06.18 - - ? 19 14 129
2. Lyngdal 1946 - - ? - - - Sluttet i 1949.
5. Kristiansand 1931.04.15 - 22 ? 56 - 53
6. Kristiansand 1931.05.05 - 24 ? 43 19 104
7. Kristiansand 1939.04.27 - - ? 18 45 160
8. Kristiansand MS 1945.06.03 - - ? 18 54 55
9. Kristiansand BK 1929.06.08 - - ? 45 49 58
10. Kristiansand FA 1947 - - ? 35 43 106
11. Kristiansand - - ? - 39 -
1. Sjølingstad 1932 - 9 - - - - Sluttet i 1934.
1. Audna 1947 - - 53 - - -
2. Audna 1948.08.29 - - - 20 20 -
2. Vennesla 1947 - - 45 - - -
3. Vennesla 1947 - - 80 - - -
1. Holum 1952.05.23 - - - 18 - -
1. Konsmo 1950.04.23 - - - 20 - -
1. Tveit 1948.10.09 - - - 27 49 18
1. Flekkefjord - - - - - 45
1. Greipstad - - - - 2 110
1. Flekkerøy 1947 - - - - - -
1. Iveland 1948 - - - - - -
1. Åseral 1948 - - - - - -
1. Øvrebø BK 1949 - - - - - -
1. Høvåg 1941.01.24 - - - - - -
1. Justvik - - - - - 40
12. Kristiansand - - - - - 66
1. Feda - - - - - 9
1. Lindesnes (KFUM) - - - - - 28
1. Grim (KFUM) - - - - - 40
1. Gimle - - - - - 38
1. Randesund - - - - - 47
1. Tinnheia BK - - - - - 20
TOTALT ... ... 417 1105 667 846 1847 ...

Medlemsutvikling

1974: Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1974 med totalt 1532 medlemmer. [15]

1975: Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1975 med totalt 1694 medlemmer. [16]

1976: Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1976 med totalt 1846 medlemmer. [17]

Kretsledere og kretsstyrene

Listen er skrevet etter liste i Historien om Sørlandet krets, Dagny Staalesen og Leiv Staalesen, 1987, supplert med flere opplysninger fra andre kilder. [18]

Årstall / periode Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Visekretssjef Sekretær
17. mars2. mai 1923 Thomas Albert, Kristiansand [19] Randulf Upsahl Bjørn Albert
2. mai 1923 Randulf Upsahl, Kristiansand [20][21][19] Bjørn Albert Leif Pedersen
1924 Randulf Upsahl, Kristiansand [19] Nils Wessmann Nielsen Ernst Ekberg
192526 Randulf Upsahl, Kristiansand [19] [22] Vilhelm Heistein Nils Wessmann Nielsen
1927 Randulf Upsahl, Kristiansand [19] Trygve Tobiassen Vilhelm Heistein
192829 Trygve Tobiassen, Lillesand [19] Anton Stoveland Thorvald Langaard
193031 Anton Stoveland, Mandal [19] Vilhelm Heistein Erling Strømme
193233 Wilhelm Heistein, Kristiansand [19] Erling Strømme Carl van der Hagen
193435 Wilhelm Heistein, Kristiansand [23] [19] Erling Strømme Johan Anker Nilsen
193637 Wilhelm Heistein, Kristiansand [19] Carl van der Hagen Leiv Staalesen
193840 Wilhelm Heistein, Kristiansand [19] [24] Robert Birkeland Leiv Staalesen
1945 Nils Wessmann Nielsen, Kristiansand [19] [25] Anton Stoveland Robert Birkeland
194647 Anton Stoveland, Mandal Leiv Staalesen Herman Gullowsen
194849 Kaare Steel Groos, Kristiansand [19] [18] Kåre Bekkerhus Robert Birkeland
195051 Arne Haugland, Mandal [26] [27] [28] Leiv Staalesen Robert Birkeland
195253 Ivar Johs. Løvsland, Kristiansand [29] Olav Kirkhus Tov Annensen
195455 Georg Windsland, Birkenes Ivar Johs. Løvsland Robert Birkeland
195658 Leiv Staalesen, Kristiansand Kåre Bekkerhus Jens Aasland og Frithjov Sørensen
195961 Georg Windsland, Birkenes [30] Olav Kirkhus Ove Tobiassen
196269 Frithjov Sørensen, Kristiansand [31] [32] [33] [34] Georg Windsland og Kjell I. Simonsen Kristen B. Sørensen og Arthur Ugland
197071 Jon A. Johannessen, Kristiansand Kjell I. Simonsen Einar Larsen
197273 Ivar Jacobsen Jon A. Johannessen Einar Larsen
197477 Aage L. Hafnor, Kristiansand [35] Aimar Lund Ole Chr. Jacobsen
1978 Ivar Jacobsen Egil Korsmo Ole Chr. Jacobsen

Kretsting

 • 1929 Sørlandet krets avholder sitt syvende årsmøte i Mandal 6. og 7. april.
 • 1931 Sørlandet krets avholder sitt niende årsmøte i Lillesand 7. og 8. mars.

Kretsleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer i kretsen Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1920 Kretsleir Gleodden, Agder krets, 1920 (Norsk Speidergutt-Forbund) Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand 220 speidere [19]
1923 Sørlandet krets blir skilt ut som en egen krets av Agder krets
1925 Kretsleir Vigeland, Sørlandet krets, 1925 (Norsk Speidergutt-Forbund) Lyngdal kommunevåpen.png Lyngdal [19]
1927 Jublolägret ved Saltsjöbaden, Sverige, 1927 (Sveriges scoutförbund) Flagg Sverige.png Sverige [36] [37]
1929 Kretsleir Bygland, Sørlandet krets, 1929 (Norsk Speidergutt-Forbund) Bygland kommunevåpen.png Bygland [19]
1931 Kretsleir Farsund, Sørlandet krets, 1931 (Norsk Speidergutt-Forbund) Farsund kommunevåpen.png Farsund [19]
1934 Kretsleir Aaros i Søgne, Sørlandet krets, 1934 (Norsk Speidergutt-Forbund) Søgne kommunevåpen.png Søgne [19]
1938 Kretsleir Neset, Bygland 1938 med Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Bygland kommunevåpen.png Bygland 300 speidere og ledere [38] [19]
1939 Ulvungeleir ved Gillsvannet, Sørlandet krets, 1939 (Norsk Speidergutt-Forbund) Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1947 Kretsleir Agderstrand i Søgne, Sørlandet krets, 1947 (Norsk Speidergutt-Forbund) Søgne kommunevåpen.png Søgne
1950 Kretsleir Birkeland, Sørlandet krets, 1950 (Norsk Speidergutt-Forbund) Hægebostad kommunevåpen.png Hægebostad (?) 250 deltakere [39]
1954 Kretsleir Lyngdal, Sørlandet krets, 1954 (Norsk Speidergutt-Forbund) Lyngdal kommunevåpen.png Lyngdal
1958 Kretsleir Høvåg, Sørlandet krets, 1958 (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillesand kommunevåpen.png Lillesand
1962 Kretsleir Spangereid, Sørlandet krets, 1962 (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes
3.10. juli 1966 Kretsleir Lognavatn i Åseral, 1966 med Dalane og Flekkefjord krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Åseral kommunevåpen.png Åseral [40]
1970 Kretsleir Risørbank, Mandal, Sørlandet krets, 1970 (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Mandal, Lindesnes
1974 Kretsleir Lognavatn i Åseral, Sørlandet krets, 1974 (Norsk Speidergutt-Forbund) Åseral kommunevåpen.png Åseral
1978 Kretsleir Huseby, Lista, Sørlandet krets, 1978 (Norsk Speidergutt-Forbund) Farsund kommunevåpen.png Farsund
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Avdelinger

I 1929 har kretsen to avdelinger: Kristiansand avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Mandal avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund). [41]

I 1951 er det en avdeling i kretsen: [42] Kristiansand avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund).

Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Grupper


Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

I 1929 er følgende tropper med i Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [48]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Birkenes, 1. Eide, 1. Farsund, 1. Justøy, 1. Kristiansand, 2. Kristiansand, 3. Kristiansand, 4. Kristiansand, 1. Lillesand, 1. Mandal, 2. Mandal og 1. Vennesla.
Se flere årsmeldinger i NSF her
I 1951 er følgende tropper med i Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [49]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Audna, 2. Audna, 1. Birkenes, 1. Evje BK, 1. Flekkerøy, 1. Konsmo, 1. Kristiansand, 2. Kristiansand, 3. Kristiansand, 4. Kristiansand, 6. Kristiansand, 7. Kristiansand, 8. Kristiansand MS, 9. Kristiansand BK, 10. Kristiansand FA, 1. Lillesand, 1. Lista MS, 1. Lyngdal, 1. Mandal, 3. Mandal, 4. Mandal, 1. Vennesla, 1. Øvrebø BK og 1. Åseral.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Agder

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

 1. 1,0 1,1 Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. I arkiv 2. Arendal
 4. Staalesen, Dagny og Leiv:"Historien om Sørlandets krets", utg 1987
 5. Staalesen, Dagny og Leiv:"Historien om Sørlandets krets", utg 1987
 6. Lederen nr. 2 1927
 7. Lederen nr. 6 1928
 8. Styrkeliste 1935/1936, gjengitt i Speideren nr. 5 - 1936
 9. Lederen nr. 3 1936
 10. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 11. Lederen nr. 3 1971
 12. Fra 2. Kristiansands arkiv, SAK
 13. Fra 2. Kristiansands arkiv, SAK
 14. Speideren 6/1925
 15. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1974 Kretser
 16. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 17. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 18. 18,0 18,1 Historien om Sørlandet krets, Dagny Staalesen og Leiv Staalesen, 1987.
 19. 19,00 19,01 19,02 19,03 19,04 19,05 19,06 19,07 19,08 19,09 19,10 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,17 19,18 Artikkelen Alltid beredt! Speidergutter på Agder 1909-1945, av Jarl V. Erichsen og Ole Ugland, publisert i Årsskrift 2017 Agder Historielag, 2017.
 20. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 - 1923
 21. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 22. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 23. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 24. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 25. Lederen nr. 1 og 2 1946
 26. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 27. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1950
 28. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 29. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 2 - 1952
 30. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1961
 31. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 32. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 33. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. Lederen, nr. 3 og 4 1969, Norsk Speidergutt-Forbund.
 35. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 5 - 1975
 36. Lederen nr. 2 1927
 37. Lederen nr. 6 1928
 38. Speideren nr. 7 1938
 39. Speideren, nr. 7 1950, Norsk Speidergutt-Forbund.
 40. Lederen nr. 4 1965
 41. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 42. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 43. 43,0 43,1 Lederen nr. 4 1963.
 44. Lederen nr. 5 1975
 45. Lederen nr. 8 1951.
 46. Lederen nr. 2 1963.
 47. Lederen nr. 7 1975.
 48. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 49. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 50. Christianssands Tidende, 25. mai 1945.