Siden for faste bidragsytere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Liljeoglupe24 – Kopi.jpg

Nøkkelsider for wikibrukere - som skriver artikler
| Siste endringer [1] | Siden for faste bidragsytere - med artikkelmaler | Spesialfelt | Teknisk TODO |
| Teknisk Retningslinjer | Samtaleside | Nettmøter wikibrukere | Etterspurte sider [2] |


Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler
Om å møte nye idéer. [1]

Om Speiderhistorisk leksikon

Formål: Speiderhistorisk leksikon er startet for å ha et sentralt sted å samle ulike biter av norsk speiderhistorie. Leksikonet er startet av Speidermuseet i anledning 100-årsjubileet for Speiding i Norge i 2011. Leksikonet er bygget opp med wiki-teknologi og skal inneholde artikler om norsk speiding. Norsk speidermuseum er vert for leksikonet. Alle som registrerer seg som brukere kan være med å legge inn eller redigere leksikonet.


Her er siden for faste bidragsytere. Her deler vi på erfaringer, tips og ideer. I tillegg har vi ulike diskusjonssider.

Er du ny og vil være med å bidra, så gjerne det!

Dette er ment som en oversikt!

Har du noen spesialfelt?

Skriv gjerne inn dine spesialfelt på denne siden her

Teknisk

Månedlige brukerforum

Se siden Samtaleside wikibrukere og Nettmøter wikibrukere.

Felles lagring for filer, etc.?

Skulle vi forsøkt en slik NSF-løsning som Jardar foreslår, hvor en kan be om tillatelse til å være med og som en administrerer? Det er mye som hver og en har opparbeidet, ut i fra sitt kontaktnett og interessefelt, dette kunne blitt en god database for faste bidragsytere.

Forslag: Speidermuseet oppretter en slik tjeneste og evnt. dets utgifter, som faste bidragsytere spørre om å få være med om, og bidrar til. (grenfinken)

Ukens artikkel

Se siden Diskusjon:Ukens artikler og kom med forslag og forbedringer til ukens artikkel gjennom året. For 2024 har vi forsøkt å lage en oversikt som kan ta vare på jubileer og annet, så kan vi prioritere etter hvert. Bli med å bidra!

Ferskvare i innarbeidet stoff har gjerne en større "flow" enn å lappe på eldre temaer, derfor blir ofte disse valgt til å være ukens artikkel.

Webfarger vi bruker

Se siden Fargekoder i SPHL

Maler vi bruker

Se siden Maler i SPHL

Navn vi bruker på speidergrupper

Her er en del god ulik bruk i artikkelsiden våre. Målet er å finne en ting som kan fungere for alle. At det tok "noen" der ute over ti år å si i fra at noen navn skal skrives slik og ikke slik i Speiderhistorisk leksikon, etter snart 12000 artikkelsider, bør vi unngå i fremtiden. Unødig mye ekstraarbeid, for de få av oss som bidrar. Bakstreversk og kan hende litt motvilje?? (Grenfinken)

Speidergrupper innenfor Norges KFUM-Speidere:

Speidergrupper innenfor Norges KFUK-Speidere:

Jeg ser nå i ettertid når jeg ble gjort oppmerksom på det at de to forbundene skriver forbundsnavnet med stor "S" i -Speidere. Jeg trodde det var likt skrevet som etter fusjonen i 2003 med liten "s" : Norges KFUK-KFUM-speidere. Men når jeg så i eldre litteratur så blir forbundsnavnene skrevet med liten "s". Så kom jeg litt tilfeldig over denne teksten i KFUM-Speiderne sin bok "Trekant og lilje, 40 år med Norges KFUM-Speidere", side 36, utgitt i 1985:

"At me i 1974 endra Norges KFUM-speidere til Norges KFUM-Speidere var ei mindre sak (men stor nok til debatt, sjølv om mange faktisk var uvisse på korleis både KFUM-speiderar og KFUK-speidarar hadde skrivi namnet offisielt). Og det tyngre Norges K.F.U.M.-speidere var forenkla før."

Jeg regner med at begge forbundene har endret navnene fra liten "s" til stor "S" noenlunde samtidig.

Da er jo begge skrivemåter riktig i begge forbund ut fra tidsepoke. (Blå Elg)

Etterlysninger

Legger inn denne, slik at vi kanskje kan hjelpe hverandre med opplysninger.

  • Et skinninnbundet fotoalbum, tilhørende Arve Liverud, forsvant ved Ralph Frantzens bortgang. Han lånte dette av et familiemedlem. grandnevøen Rune Billing.

Om speiderhistorie

Referanser