Sjøspeidermerker

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Annenmaskinist, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (2020) [1][9][2] :

Hvorfor:: Lære om bruk og vedlikehold av motor.
Fremgangsmåte:
 1. Pek ut og forklar de ulike delene på en forbrenningsmotor.
 2. Vis at du vet hva som bør kontrolleres før en forbrenningsmotor startes. Vis at du kan fylle brennstoff, olje og kjølevann og foreta tilsyn med batterier.
 3. Vis at du kan starte motoren og ha normalt tilsyn med den. Vis riktig stell av motor og propellanlegg, og vis at du kan stanse motoren.
 4. Forklar de vanligste årsaker til at motoren ikke vil starte og til motorstopp. Vis at du kan reparere enkle feil.
 5. Forklar hvordan motorbrann kan forebygges og hvordan den slukkes.
 6. Sett opp en liste over verktøy og reservedeler det er nødvendig å ha ombord.
 7. Vis at du kan bruke de lensepumper båten har.
 8. Pek ut og forklar motorens elektriske system.
Du må ha Annenmaskinistmerket for å være maskinist i innaskjærs farvann.
Alderskrav: *Mindre båt: 15 år, større båt: 18 år


Annenstyrmann, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (2020) [1][9][2] :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Matrosmerket.
 2. Vær med på minst fem dagsturer med speiderbåt, og vær med på det viktigstene arbeidene om bord.
 3. Lær de vanligste karttegnene på et sjøkart, og hvordan grunner og seilleder merkes. Følg nøye med på kartet på tur og vis hvor båten til enhver tid befinner seg.
 4. Lær de viktigste styringsreglene, og bruk av modeller for å vise forskjellige situasjoner hvor det er fare for sammenstøt. Forklar eventuelle manøvrer. Lær de spesielle havne- og trafikkbestemmelser som gjelder i fartsområdet.
 5. Før en enkel loggbok ombord i en speiderbåt.
 6. Vis god ferdighet i å manøvrere en seilbåt (som skipper) under ulike forhold (sette, reve og berge seil, og trimme seil i forskjellige vindretninger), eller vis god ferdighet i å manøvrere en motorbåt. Lær om faren ved å manøvrere for nær land eller opp til større skip under fart.
 7. Lær å gjøre "mann over bord"-manøvrer under ulike forhold. Vis at du kan plukke en person opp fra sjøen på ulike måter.
 8. Vis at du kan velge havn, brygge og ankerplass ut fra hensyn til værforholdene, værmelding, flo og fjære, havnebeskrivelse og grunneier.
 9. Vis at du kan ankre opp og fortøye forsvarlig, lette anker og gå fra kai både i avskjermet og utsatt havn.
 10. Lær om fredningsbestemmelsene i farvannene på ditt hjemsted.
 11. Forklar hvilket sikkert bruksområde en båt har. Fortell om betydningen av passe antall personer ombord, betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke.
 12. Vis at du vet hvordan du bør opptre ombord når været blir for hardt. Vis at du kan bruke drivanker, rigge til en provisorisk drivanker, og vis hvordan en ligger på været med drivanker ute. Legge en seilbåt bi med seilet oppe.
 13. Vis (forklar) hvordan du kan bringe flott eget grunnstøtt fartøy.
 14. Vis at du kan bruke VHF-radio og at du kjenner reglene som gjelder ved bruk av radiosender ombord i båt.
Du må ha Annenstyrmannsmerket for å få sertifikat som fører av speiderbåt under dagsseilas i beskyttet farvann.
Alderskrav: Mindre båter: 14 år, større båter: 16 år


Byssegutt, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [1] - er i dag (2018) [9][2], et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Livskvalitet :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter i forbindelse med matlaging, oppbevaring av mat og behandling av kjøkkenutstyr på en båt.
Fremgangsmåte:
 1. Fortell om kravene til hygiene som vi må stille under tur og tokt med båt.
 2. Forklar hvordan en beskytter seg mot smittsomme sykdommer på tur med båt.
 3. Hold orden på matvarer og bysseutstyr på en overnattingstur med speiderbåt. Vask opp ordentlig på turen.
 4. Vis at du kan behandle kokeapparat riktig. Forklar hvilke forsiktighetsregler som bør følges ved bruk av kokeapparater i båt. Forklar hvordan brann som er forårsaket av kokeapparat slukkes.
 5. Tilbrered et brødmåltid for en patrulje på båttur.
 6. Lag kakao og te, kok poteter og tilbered pulversuppe/posesuppe.


Båtsmann, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [1][9] - (2020) [2], merket er et speidermerke i programområdet Kreativitet :

Hvorfor:: Lære ferdigheter i forbindelse med reparasjon og rigging av båt.
Fremgangsmåte:
 1. Vær med i vårpussen av en speiderbåt og på opp og nedrigging. Vis praktiske ferdigheter i arbeidet.
 2. Fortell om de forskjellige typer tauverk. Vit hvilke egenskaper de har og hva de brukes til. Fortell om slagning og førlighet.
 3. Lag øyespleis på wire og kle den. Sett på klemmer riktig.
 4. Legg en enkel og dobbel engelskmann, en sjauer, et stillingsstikk, taljerepsknop, og kastelineknop. Lag en båtfender og legg en svinerygg.
 5. Slå en treslått tyrkerknop og legg en tyrkermatte.
 6. Sy en båtmannsøm og seilmakersøm og vis at du kan utføre seilreparasjoner.
 7. Lær hvordan vaktinndelingen til sjøs vanligvis ordnes og lær å slå glass.


Førstemaskinist, rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Til (2018) var merket også for speidere i tropp.

(1988) - (2020) [1] [9] [2] :

Hvorfor:: Lære om bruk og vedlikehold av motor.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredstill kravene til Annenmaskinistmerket.
 2. Vis at du kjenner til ettersyn av motorfundamentet.
 3. Tegn skjematisk og forklar prinsippene i en forbrenningsmotor. Fortell om ulike smøreoljesystemer og ulike innsugingssystemer.
 4. Fortell om ulike kraftoverføringssystemer. Vis at du kjenner til kontroll av aksel og propell.
 5. Forklar om de enkelte delene i drivstoffsystemet. Vis at du kan lufte og rengjøre drivstofftilførselsystemet. Forklar viktigheten av daglig vedlikehold (sikkerhet).
 6. Forklar ulike kjølesystemer. Vis at du kan kontrollere og vedlikeholde dem, og at du kan vedlikeholde kjølevannspumpe.
 7. Forklar våt og tørr eksos.
 8. Vis riktig stell av batteri. Vis at du finner frem på et enkelt koblingsskjema for motor. Foreta mindre reparasjoner og ettersyn av elektrisk anlegg.
 9. Forklar ulike styresystemer og foreta nødvendig ettersyn av dem.
 10. Vis at du kan bruke feilsøkingsskjema og foreta reparasjoner ut fra det.
 11. Vær med på vinterservice og vårklargjøring av en motor.
 12. Nevn ulike årsaker til eksplosjon og brann i båter med innenbordsmotor. Forklar hvilke mulige antenningskilder som er i motorrommet. Vis at du kan bruke brannslukkingsapparat.
Du må ha Førstemaskinistmerket for å få sertifikat som maskinsjef i liten kystfart (Liten kystfart er forklart under Overstyrmannmerket).
Alderskrav: 20 år


Førstestyrmann, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - er i dag [1] [9] - (2020) [2] :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Annenstyrmannmerket.
 2. Vær med som annenstyrmann i båter som brukes i speiderarbeidet i minst en sommersesong. Ha ansvar for navigeringen på minst fem overnattingsturer i løpet av denne tiden. Ha deltatt i alle arbeidene ombord som en skipper bør kunne.
 3. Vis at du vet hva alle karttegn på et vanlig sjøkart betyr. Ha godt kjennskap til hvordan skipsleder merkes med faste og flytende sjømerker, og hvordan dybden i en led merkes på kartet. Vis at du kjenner betydningen av bestikkhold i kartet.
 4. Vis at du kjenner til misvisning og deviasjon. Finn retninger ved hjelp av et kompass, og bruk sjøkart sammen med kompasset. Ta ut en kurs og rett den for misvisning og deviasjon, og vis at du kan styre denne kursen. Bestem deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overettlinjer. Bestem posisjonen ved krysspeiling etter heimingsmetoden.
 5. Vis at du kjenner de forskjellige detaljer som er avmerket i sjøkartet for fyr, lykter sektorer og lysbøyer og at du kan bruke disse under nattseilas.
 6. Gjør rede for bestemmelsene om lanterneføring for maskindrevne fartøyer, seilfartøyer og småbåter. Legg vekt på at du har god kjennskap til synlighet, lysvinkler og plassering av lanterner om bord i båter med lengde under 20 meter. Lær om bruk av lanterner og ankerkule for fartøyer til ankers.
 7. Gjøre rede for manøvrerings- og tåkesignaler. Vis at du kan kjenner forholdsreglene ved seilas i tåke.
 8. Vis at du kjenner de viktigste bestemmelsene som gjelder for lystbåter i lover og forskrifter. Lær om straffe- og erstatningsansvar ved bruk av båt, og finn ut hvilke forsikringer det kan være aktuelt å tegne.
Du må ha Førstestyrmannsmerket for å få sertifikat som fører av speiderbåt i innaskjærs farvann.
Alderskrav: Mindre båter 15 år, større båter 18 år


Jungmann, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [1][9] - (2020) [2], merket er et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor:: Tilegne seg ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan svømme på dypt vann.
 2. Vis at du kan sjøvettreglene.
 3. Vis bruken av et livbelte og hvordan du går inn i en livbøye. Vis hvilke signaler du kan benytte i en nødsituasjon til sjøs for å tilkalle hjelp. Vis hvordan du bør opptre hvis båten kantrer eller synker, eller hvis en person faller over bord.
 4. Lær om de vanligste årsakene til brann i båt. Vis at du vet hvordan vi kan redusere faren for brann om bord og at du vet hva du skal gjøre hvis brann oppstår.
 5. Vis hvordan du stiger inn og ut av en mindre båt.
 6. Vis at du kan ro og skåte. Vis at du kan legge til kai eller inntil større båt på ordentlig måte, enten ved robåt eller jolle. I stedet for inntil-legging kan du vise at du kan ro sammen med et lag under kommando.
 7. Fortøy en båt trygt med akterfeste, både til bøye og i land. Fortøy både med dobbelt halvstikk om egen part og med pålestikk. Lær hvilken knute du skal velge.
 8. Vis god behandling av båt, tauverk, seil og utstyr.


Lettmatros, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1995) [9] - (2020) [2], merket er et speidermerke i programområdene Friluftsliv, Kreativitet og Vennskap :

Hvorfor:: Tilegne seg ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Jungmannsmerket.
 2. Vis at du kan svømme med klær, dukke hodet under vann, flyte og trå i vannet.
 3. Vit hva slags sikkerhetsutstyr en mindre båt bør ha ombord og lær deg bruken av det.
 4. Lær de viktigste reglene for bruk av båter i speiderarbeidet.
 5. Lær navnene på de viktigste ting om bord i en robåt.
 6. Vis at du kan fortøye mindre båter ordentlig under ulike forhold (i bøye, i bøye og landfeste, langs annet fartøy eller brygge). Forklar hvorfor det er viktig med solid og riktig dimensjonering, avfjæring og smerting.
 7. Lær rokommandoordene og før kommando under roøvelser. I stedet for dette punktet kan du vise at du kan bruke påhengsmoter.
 8. Vis at du kan manøvrere en seilbåt eller motorbåt under ulike forhold. Manøvrer til og fra brygge, båtplass eller bøye.
 9. Lær deg styringsreglene som gjelder for mindre båter. Lær deg også de spesielle bestemmelsene som må følges i havner, ved badeplasser og områder hvor det drives dykking, seiltrening, fiske, e.l.
 10. A) Vis at du kan manøvrere ordentlig i en mindre båt for å kunne ta opp slep, ta imot slepelinen og sette den fast.
B) Vis at du kan kaste med kasteline og gi slepet til en mindre båt. Lær om de forskjellige forhold som oppstår ved slep, både for den slepte og for den som sleper.
Du må ha Lettmatrosmerket for å kunne ta sertifikat som fører av en mindre speiderbåt i helt innelukket farvann.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Maskinsjef, rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Til (2018) var merket også for speidere i tropp.

(1988) - (2020) [1] [9] [2] :

Hvorfor:: Lære om bruk og vedlikehold av maskineriet på en båt.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredstill kravene til Førstemaskinistmerket.
 2. Forklar kravene som stilles til sikker motorinstallasjon. Vis kontroll av fundament, aksel og flenser (trøsting).
 3. Forklar prinsipp og oppbygging for ulike typer forbrenningsmotorer. Kontroller smøresystemet. Forklar fordeler og ulemper ved ladelufttrykk.
 4. Forklar bruken av ulike typer kraftoverføringssystemer.
 5. Gjør enkle reparasjoner på drivstoffsystemet (diesel). Gjør bunkersberegninger og før maskinlogg.
 6. Foreta utskiftninger og vedlikehold av hele kjølesystemet.
 7. Vær ansvarlig for større overhalinger av maskineriet.
 8. Ha grundig kjennskap til hele båtens elektriske anlegg (hovedtavle, kontrollpanel, alarmsystemer og strømkilder). Vis at du kjenner forskriftene for sikker elektrisk montasje.
 9. Forklar skjematisk et hydraulisk styresystem.
 10. Forklar og vis hvor viktig det er med forebyggende vedlikehold.
 11. Ha ansvaret for vinterservice og vårklargjøring av motor.
 12. Ha ansvar for brannslukkingsinnstallasjoner ombord. Vis bruk og vedlikehold.
Du må ha Maskinsjefmerket før du kan få sertifikat som maskinsjef på turer i stor kystfart (Stor kystfart er forklart under Skipsførermerket).
Alderskrav: 21 år.


Matros, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (2020) [1] [9] [2], et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Lettmatrosmerket.
 2. Vis at du kan reglene for føring av flagg ombord. Vis at du kan feste, heise og hale flagget og at du kan hilse med det.
 3. Vis at du kan slå dobbelt halvstikk om egen part, båtmannsknopp, pålestikk, dobbelt flaggstikk, slippestikk og bøyestikk på en sikker måte. Vis hvordan disse knutene brukes.
 4. Lær å behandle tauverk korrekt. Lær å kveile tauverk, ta opp en kveil, henge opp en kveil, og å sy på en takling.
 5. Lær deg navnene på riggen på en enmastet seilbåt.
 6. Spleis inn en kaus på treslått tau. Feste en kaus eller lag et øye på et flettet tau.
 7. Lær å behandle seil riktig og utføre nødreparasjon av seil.
 8. Vær med på vedlikehold av en speiderbåt. Vis klargjøring av båt og utstyr før og etter bruk.
 9. Vit hvordan brann slokkes med brannslokkingsapparat og andre hjelpemidler. Forklar hvordan båten skal manøvreres hvis det bryter ut brann.


Motorklargjøring, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

1995 [9][2] - (2020) [2], et patruljemerke innen programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor:: Tilegne seg ferdigheter innen enkelt vedlikehold av påhengsmotor.
Fremgangsmåte:
 1. Påta dere ansvaret for å klargjøre en påhengsmotor for vinteropplag.
 2. Start opp motoren igjen på våren og kontroller at den fungerer.


Overstyrmann, rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Til (2018) var merket også for speidere i tropp.

(1988) - (2020) [1] [9][2] :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Førstestyrmannsmerket.
 2. Vær aktivt med om bord i speiderbåt i to sesonger. Til sammen må du ha vært med på turer i 30 dager. Vis at du har lært de vanligste arbeider som må gjøres om bord. Vær ansvarshavende for navigeringer i merket lei i ukjent farvann.
 3. Vis at du kan bruke peileskive. Ta firestrekspeiling og krysspeiling og sett ut i kartet. Styr klar av grunner ved hjelp av peilinger.
 4. Lær om magnetkompassets konstruksjon, plassering og oppstilling. Vis at du kjenner til virkningen av stål og jern i nærheten av kompasset. Foreta deviasjonskontroll og rett kurser for misvisning av deviasjon (fra rettvisende til kompasskurs og omvendt).
 5. Skaff kunnskaper om meteorologiske forhold som har innvirkning på båtbruk, blant annet om bølger og bruk av barometer. Bedøm drift for en båt under seilas og rett kursen for drift. Sett ut kurser i kartet.
 6. Vis at du har god kjennskap til bruk av tidevannstabeller. Bestemm høyvannsnivå på grunnlag av tidevannstabeller og lufttrykk. Bestem strømsetting på grunn av tidevann og andre forhold. Bruk strømkart og tabeller og vis at du kan foreta rett og omvendt strømkobling.
 7. Gjør rede for fart og utseilt distanse og vis at du kan bruke fartsdiagram. Vis at du kan bruke logg og finne loggens feilvisning.
 8. Bruk ekkolodd og forklar hvordan ekkolodet kan brukes til å bestemme påværende plass.
 9. Forklar sjøveisreglenes bestemmelser om landerneføring og dagsignaler for alle slags fartøyer. Vit hvor lanternene og signalfigurene skal være plassert om bord i ulike typer båter.
 10. Bruk Norsk fyr og merkeliste. Ha god trening i seilas i mørke, både i og utenfor merket lei.
 11. Kjenn til hvilke opplysninger Den norske los har til hjelp for seilas i ukjent farvann.
 12. Ta VHF-sertifikat. Det innebærer å kunne bruke VHF-radio og å kjenne de regler som gjelder ved bruk av radiosender om bord i båt.
 13. Gjør en båt sjøklar for havseilas.
 14. Kjenn straffe- og erstatningsansvaret som gjelder ved bruk av båt og vit hvilke typer forsikring som kan tegnes for å dekke ansvar overfor tredjemann. Lær hvordan en ansvarshavende skipper om bord skal forholde seg dersom det oppstår skade ved grunnstøting m.m.
Overstyrmannsertifikatet gir rett til å være skipsfører i liten kystfart. Liten kystfart er:
 • Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil samt alle innenforliggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen.
For fartøy som er under 25 brutto registertonn må føreren være fylt 20 år.


Påhengsmotor, speidere i tropp og rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [2] - (2020) [2], i programområde Kreativitet :

Hvorfor:: Lære hvordan påhengsmotor fungerer og hvordan den skal behandles og vedlikeholdes.
Fremgangsmåte:
 1. Forklar virkningene av forskjellig tiltvinkel på en påhengsmotor. Vis at du kan justere den. Forklar forskjellen på lang og kort stamme. Vis hvordan en påhengsmotor monteres riktig og festes forsvarlig i båten.
 2. Vis at du kan starte og stanse en påhengsmotor og bruke choke riktig.
 3. Vis at du kjenner til tenningssystemet på en to-takts utenbordsmotor. Vit hvor du finner tennplugger og coil på motoren. Etterse og skift tennplugger.
 4. Vis at du kjenner til forskjellige drifstofftyper og at du kan fylle drivstoff. Vis at du kjenner sikkerhetsreglene i forbindelse med fylling, bruk og lagring av drivstoff.
 5. Forstå betydningen av riktig kjøling og kontroller at påhengsmotoren får kjøling under drift.
 6. Forstå betydningen av riktig smøring i motoren. Vis hvordan du sørger for smøring i bensinen og til gearet på en to-takts utenbordsmotor.
 7. Vis at du kan bruke gear og gass riktig. Lær å finne tomgangsjusteringen på en to-takts utenbordsmotor og pek ut de ytre delene i motoren som tilhører gear og gass.
 8. Lær hvordan propellen på en påhengsmotor er festet. Lær også å ta av propellen og skifte sikringssplint (brytepinne).
 9. Vis at du kan gjøre enkelt vedlikehold av en to-takts utenbordsmotor og holde forsvarlig tilsyn med den.
 10. Finn ut hvordan du kan skaffe reservedeler og få utført reparasjoner i nærheten av det stedet der du bor.
 11. Fortell om de vanligste årsakene til at en to-takts utenbordsmotor plutselig stanser. Vit hvordan du skal lete etter årsakene og rette på dem.
Dette merket het Motormann fra det var nytt i 1995, les merkekravene lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Skipsfører, rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Til (2018) var merket også for speidere i tropp.

(1988) - (2020) [1] [9] [2]

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Overstyrmannsmerket.
 2. Vær aktivt med ombord i speiderbåt i tre sesonger. I alt skal du ha vært på tur i til sammen 50 dager. Du må ha hatt sertifikat som Overstyrmann i en sesong og ha vært ansvarshavende skipper på fem turer.
 3. Vis at du kjenner til jordens gradsnett og særtrekkene ved de kartprojeksjoner som brukes ved framstilling av sjøkart. Vis at du kjenner til forskjellige typer sjøkart. Sett ut posisjoner i et sjøkart og bestem båtens posisjon på forskjellige måter.
 4. Vis at du kjenner til jordens bevegelser og årstider. Vis også at du kjenner urets stand, sonetid, sann tid og middeltid.
 5. Tegn inn båtens vei på sjøkartet under seilas. Bestem posisjonen ved hjelp av det (bestikkseilas).
 6. Rett sjøkart på grunnlag av Etterretninger for sjøfarende.
 7. Før en liten dekksdagbok.
 8. Lær bruken av Den internasjonale signalboka.
 9. Vis, i vind og sjø, at du kan borde og ta på slep en annen båt som ikke er manøvreringsdyktig. Vis hvordan du kan ta opp mannskap fra et havarert fartøy. Ha kjennskap til bølgebevegelser og kjenn til bruken av olje som bølgedemper.
 10. Kjenn bruken av decca- og satelittnavigator for å bestemme posisjonen.
 11. Kjenn bruken av radar og kjenn til radarfyr og radarreflektor.
 12. Vis hvordan du provisorisk kan tette en lekkasje.
Skipsførersertifikat gir rett til å være skipsfører i stor kystfart. Stor kystfart er:
 • Fart i liten kystfart.
 • Fart på svenske, danske og tyske farvann østenfor en linje fra Lindesnes til Limfjordens vestmunning og vestenfor en linje fra Karlskrona til Swinemunde.
 • Nord- og Østersjøfart: Fart i liten kystfart, samt fart i Skagerak, Kattegat, Østersjøen iberegnet Den botniske bukt og Finskebukta, Nordsjøen inntil 61 grader N bredde, og far på Storbrittania, begrenset av en linje fra Brest til Cork.
For fartøy som er under 25 brutto registertonn skal føreren være fylt 21 år.


Skipskokk, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (2020) [1] [9] [2] :

Hvorfor: Lære å ha det fulle ansvaret for mat på seiltur.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Bysseguttmerket.
 2. Planlegg en variert kost for en patrulje på tur i minst tre dager.
 3. Sett opp en liste over nødvendig bysseutstyr for en slik tur.
 4. Tilbered og server et måltid med minst to varmretter for minst fem personer på en båttur. Du skal vise ferdighet i å organisere matlaging og renslighet under matstell.
 5. Tilbered minst fem varmretter.
 6. Lag brun saus, hvit saus og jevninger og kok grønnsaker.


Skipstømmermann, speidere i tropp , (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [1][9] - (2020) [2], er et speidermerke i programområdene Kreativitet og Samfunnsengasjement :

Hvorfor:: Lære om reparasjoner på en båt.
Fremgangsmåte:
 1. Tett en lekkasje, både provisorisk og på slipp.
 2. Foreta enkle reparasjoner på en ro eller seilbåt.
 3. Vis at du kan drive.
 4. Ta ansvar for et vinteropplag.


Stuert, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (2020) [1] [9] [2] :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til matlaging på båt og lære å ha ansvaret for dette.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Skipskokkmerket.
 2. Fortell om de viktigste matvarer som brukes på båtturer og forklar hvordan en fullverdig matseddel bør være sammensatt.
 3. Fortell om kravene til bysseutstyr og til stellet av det. Sett opp en liste over bysseutstyr til en speidertokt som varer i minst fem døgn og har minst fem deltagere.
 4. Planlegg kosten for en slik tur. Sett opp matseddel, porsjonsliste, stå for prisundersøkelse, ordne innkjøp, regnskapsførsel og oppbevaring.
 5. Tilbered minst tre forskjellige middagsmåltider om bord til faste tider. Hvert måltid skal ha minst to retter.
 6. Tilbered minst 10 forskjellige varmretter og fem desserter.
 7. Sløy og rens fisk.
 8. Stek vafler og pannekaker.
 9. Lag kjøttkaker eller karbonader av kjøttdeig/karbonadedeig.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Annenmaskinist, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Maskinlinje-Annenmaskinist.jpgAnnenstyrmann, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [4] - 1978 [4], var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Tilfredsstille kravene til matrosmerket.
 2. Ha deltatt i minst 5 dagsturer med speiderbåt. På tur vise at han kan følge med på kartet hvor båten til enhver tid befinner seg.
 3. Kjenne de vanligste karttegnene på et sjøkart, og kjenne til hvordan grunner merkes.
 4. Kjenne innholdet i de viktigste styringsreglene, og vise ved modeller forskjellige situasjoner hvor fare for sammenstøt foreligger, og forklare eventuelle manøvrer.
 5. Føre en enkel loggbok ombord i en speiderbåt.
 6. Vise god ferdighet i å manøvrere en seilbåt (som skipper) under ulike forhold (sette, reve og berge seil og trimme seil ved forskjellige vindretninger.) Utføre manøvren «Mann overbord» ved bidevind, slør og lens.
 7. Velge havn og ankerplass etter værforholdene, og ankre opp forsvarlig. Vite hvor en ikke har lov å ankre. Lette anker og forhale eller varpe for seilsetting.
 8. Vite hvordan en bør opptre om bord i en båt når været blir for hardt, og kunne rigge til et provisorisk drivanker.


Annenstyrmann, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Annenstyrmann.jpgByssegutt, speidere i tropp, (1973) - 1978 , Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [4] - 1978 [4], var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Instruere patruljen i personlig hygiene og tokthygiene under fortreningen til en tur med båt.
 2. Gjøre rede for hvordan en beskytter seg mot smittsomme sykdommer.
 3. Holde orden på matvarer og bysseutstyr på en overnattingstur med speiderbåt. Vaske opp ordentlig på turen.
 4. Behandle primus eller annet kokeapparat riktig, og vite hvilke forsiktighetsregler som bør følges ved bruk av kokeapparater i båt. Vite hvordan brann forårsaket av kokeapparat slukkes.
 5. Tilberede et brødmåltid for en patrulje på båttur.
 6. Lage kakao og te, koke poteter og tilberede pulversuppe.


Byssegutt, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

(1986) [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen bysse (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Bysselinje-Byssegutt.jpgBåtbruk, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [5] - 2003 , Båtbrukmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kunne sjøvettreglene.
 3. Kunne legge til ved brygge, annen båt eller land og fortøye med riktige knuter.
 4. Kjenne navnene på de forskjellige deler av den båten du velger.
 5. Kunne holde orden i båten.
 6. Velg kano, seilbåt eller motorbåt.
 • Kano:
  • Kunne pakke kano.
  • Kunne padle alene og sammen med andre.
  • Ha gjennomført øvelse i kanovelt.
  • Kunne padle i mindre stryk.
  • Kunne padle en tur på minst 4 km.
 • Seilbåt:
  • Kjenne de vanligste "trafikkreglene" for ferdsel på sjøen.
  • Kjenne de vanligste karttegnene på sjøkart, og vite hvordan grunner er avmerket.
  • Kunne manøvrere en mindre seilbåt under ulike forhold.
  • Ha ansvaret for styring av en seilbåt på en tur på minst 7 km, og ha ansvaret for behandling av seil etterpå.
 • Liten motorbåt:
(NB over 16 år hvis båten går mer enn 10 knop eller har mer enn 9,9 hester)
  • Kjenne de vanligste "trafikkreglene" for ferdsel på sjøen.
  • Kjenne de vanligste karttegnene på sjøkart, og vite hvordan grunner er avmerket.
  • Vite hva slags drivstoff båten bruker, og fylle drivstoff.
  • Kunne starte og stoppe motoren. Ha ansvaret for styring av båten på en tur på minst 7 km.


Båtfører, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [6], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

Bygger på styrmannsmerket.
 1. Sjømannsmerket.
 2. Kunne lese av en kurs, ta ut en peiling. Stikk ut kurser for en tur på 10 nautiske mil og delta i turen. Riktig utrustet for turen.
 3. Sjøkartskisse.
 4. Bruk av redningsmatriell.
  • Vite det viktigste om og ha vært med på årets båtpuss.
  • Vite hvorledes en båt settes i vinteropplag.


Båtfører, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [5] - 2003 , Båtførermerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Vite hva karttegnene på et vanlig sjøkart betyr, og hvordan grunner er merket.
 2. Føre båten ved "mann over bord"-manøver under ulike forhold.
 3. Kunne velge havn, brygge eller ankerplass utifra værforhold og værmeldinger.
 4. Kunne ankre opp og fortøye forsvarlig. Kunne lette anker og gå fra kai.
 5. Kunne bruke drivanker og rigge til et provisorisk drivanker.
 6. Føre båten under ulike værforhold.


Baatsmanns- / Båtmannsmerket, speidere i tropp/eldre speidere i tropp, 1921 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [7] - ?, Baatsmannsmerket var av høiere klasse for speidere i tropp:

1. Ha sjømandsmerket.
2a. Manøvrere en seilbaat under forskjellig vindstyrke og vindretning efter sjøkart, kompas og styringsreglene, ind og ut fra kai og bøie og ved "mand overbord". Kunne bruke lod (og log).
2b. Være fortrolig med ro- og seilbaats behandling i og utenfor bruk (spyling, pudsning, forvaring, mindre seilreparationer o.s.v.).
3. Utføre i vandet (om mulig) de forskjellige befrielsestak fra druknende, og vise de forskjellige maater for ilandføring.
4. Ha deltatt i seilturer med overnatting mindst i 3 dage.
5. Opsætte en plan for forpleining av 3 mand i 3 dage.
6. Kunne lage feltildsted, 5 under uteliv let anvendelige retter, samt koke te, kaffe, cacao, behandle kokekar og vaske ordentlig op.


1973 [4] - 1978 [4], var for eldre speidere i tropp :

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.
 1. Tilfredsstille kravene til matrosmerket.
 2. Ha deltatt i vårpussen på og oppriggingen av en speiderbåt, og under dette vist praktisk ferdighet.
 3. Gjøre rede for de ulike typer av tauverk, vite hvilke egenskaper de har og hvilket formål de nyttes til. Gjøre rede for slagning og førlighet.
 4. Spleise øyespleis på wire og kle denne.
 5. Legge en enkel og dobbel engelskmann, en sjauer, et stillingsstikk, taljerepsknop og kastelineknop. Lage en båtfender og legge svinerygg.
 6. Slå en treslått tyrkerknop og legge en tyrkermatte.
 7. Sy med båtmannssøm og seilmakersøm, og kunne utføre seilreparasjoner.
 8. Vite hvordan vaktinndelingen til sjøs vanligvis ordnes, og kunne slå glass.


Båtmann, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [6], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Romerket.
 2. Svømme med klær 25 meter.
 3. Kjenne den viktigste lokaltrafikk på hjemstedet.
 4. Fortelle om tauverk. Kunne langspleis.
 5. Vite forskjell på klinkbygget og kravelbygget båt.
 6. Kjenne de norske los-, toll- og postflagg, samt flagg og vimpel til konge og kronprins.
 7. Kjenne alle kommandoord, og under kommando ro med et lag.
 8. Kjenne alle forholdsregler ved kantring og mann overbord.


Førstemaskinist, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen maskin (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Maskinlinje-Annenmaskinist.jpgFørstestyrmann, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [4] - 1978 [4], var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Tilfredsstille kravene til annenstyrmannsmerket.
 2. Ha vært med i sjøspeiderarbeidet i minst en sommersesong, og i denne tid ha deltatt i minst 5 overnattingsturer med speiderbåt. Ha ansvaret for navigeringen på en av turene.
 3. Vite hva alle karttegn på et vanlig sjøkart betyr. Kjenne til hvordan seilleder merkes med faste og flytende sjømerker, og hvordan dybden i en seilled merkes på kartet.
 4. Kjenne skipskompassets inndeling i grader, og kunne ta ut en kurs og rette denne for misvisning og deviasjon. Kunne styre denne kursen.
 5. Gjøre rede for de betegnelser og forkortelser sjøkartet har for fyr og lykter, og nytte lyssektorer under nattseillas.
 6. Gjøre rede for bestemmelsene og lanterneføring for maskindrevne fartøyer, seilfartøyer og småbåter, samt for bruk av lanterner og ankerkule for fartøyer til ankers.
 7. Gjøre rede for nødsignaler og tåkesignaler, og ha kjennskap til hvordan en bør forholde seg ved ferdsel på sjøen i tåke.
 8. Vite hvordan en kan bringe flott eget grunnstøtt fartøy.
Sertifikat som førstestyrmann:
Gir rett til å være ansvarshavende skipper på overnattingsturer (weekendturer).
Sertifikatet gjelder ombord i den båttypen prøven er avlagt. Alderskrav: For mindre båter ha fylt 14 år, for større seilbåter og motorbåter ha fylt 18 år, og for større skøyter o.1. ha fylt 20 år.
Sertifikatet må fornyes annethvert år.


Førstestyrmann, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Førstestyrmann.jpgJungmann, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [4] - 1978 [4], var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Kunne svømme på dypt vann.
 2. Kjenne de vanlige forsiktighetsregler ved ferdsel i båt (Sjøvettreglene). Vise bruken av et livbelte og kunne gå inn i en livbøye. Vite hvorledes en forholder seg hvis båten kantrer eller synker, og når en person faller overbord.
 3. Vite hvilke forsiktighetsregler som bør følges ved bruk av ild og kokeapparater i en båt. Vite hvordan en skal opptre dersom det oppstår brann om bord.
 4. Vise hvordan en skal stige i og ut av en mindre båt.
 5. Kan ro og skåte, og vise ordentlig inntillegging med robåt eller jolle til kai eller større båt. Under kommando kunne ro sammen med et lag.
 6. Fortøye en mindre båt ordentlig med dobbelt halvstikk om egen part og pålestikk.
 7. Vise god behandling av tauverk og seil.


Jungmann, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Jungmann.jpg


Lettmatros, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [4] - 1978 [4], var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Tilfredsstille kravene til jungmannsmerket.
 2. Svømme med klær.
 3. Vite hva slags utstyr en mindre båt bør ha om bord, og hvordan dette nyttes. Kjenne de viktigste regler for bruk av båter i speiderarbeidet.
 4. Kjenne navnene på de viktigste ting ombord i en robåt.
 5. Kunne fortøye gruppens båter ordentlig under ulike forhold (i bøye, i bøye og landfeste, langs annet fartøy eller brygge).
 6. Kjenne rokommandoordene, og føre kommando under roøvelser.
 7. Manøvrere en seilbåt under ulike forhold, og ordentlig manøvrere en seilbåt til kai eller større båt.
 8. Kjenne de vanlige styringsregler som gjelder ved bruk av småbåter, og kjenne bestemmelsene om seilas ved badestreder o.l., og for seilas gjennom havneområder.
 9. Kunne kaste med kasteline. Kunne ta imot sleper og sette denne fast.
Sertifikat som lettmatros gir rett til å ro og seile på egen hånd i et avgrenset havneområde eller utenfor dette under oppsyn av andre, f. eks. i en annen båt.
Uten sertifikat kan båtene bare nyttes under oppsyn av en ansvarshavende med sertifikat.


Lettmatros, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Lettmatros.jpg


Lettmatros, speidere i tropp og rovere, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [1] [9] :

 1. Tilfredsstill kravene til Jungmannsmerket.
 2. Kunne svømme med klær, dukke hodet under vann, flyte og trå i vannet.
 3. Vite hva slags sikkerhetsutstyr en mindre båt bør ha ombord og kunne bruke det.
 4. Kjenne de viktigste reglene for bruk av båter i speiderarbeidet.
 5. Kjenne navnene på de viktigste ting om bord i en robåt.
 6. Kunne fortøye mindre båter ordentlig under ulike forhold (i bøye, i bøye og landfeste, langs annet fartøy eller brygge), og kjenne tilbetydningen av solid og riktig dimensjonering, avfjæring og smerting.
 7. Kjenne rokommandoordene og før kommando under roøvelser - eller kunne bruke påhengsmoter.
 8. Kunne manøvrere en seilbåt eller motorbåt under ulike forhold. Manøvrer til og fra brygge, båtplass eller bøye.
 9. Ha god kjennskap til styringsreglene som gjelder for mindre båter og de spesielle bestemmelsene som må følges i havner, ved badeplasser og områder hvor det drives dykking, seiltrening, fiske, e.l.
 10. Kunne manøvrere ordentlig i en mindre båt for å kunne ta opp sleper, ta imot slepelinen og sette den fast. Kunne kaste med kasteline og gi sleper til en mindre båt. Kjenne de forskjellige forhold som oppstår ved slep, både for den slepte og for den som sleper.
Lettmatrosmerket kreves for å kunne ta sertifikat som fører av en mindre speiderbåt i helt innelukket farvann.
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Maskinistmerket, speidere i tropp, 1921 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [7] : Ha kjendskap til:

 1. dampens frembringelse i dampkjeler samt dennes armatur.
 2. dampmaskinen og dens virkemaate (stempelmaskiner og dampturbiner). Cylinderen med glider, kondensator (høi- og lavtryksmaskiner), apparater til at regulere maskinens jevne gang (svinghjul og centrifugalregulator).
 3. stempelpumper, centrifugalpumper og vandturbiner.


(1973) [4] - 1978 [4], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre rede for dampkjelen og dens armatur.
 2. Gjøre rede for dampmaskinen og dens virkemåte.
 3. Bygge en liten dampmaskin eller turbin og kjøre den.


Maskinistmerket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Maskinsjef, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [4] - 1978 [4], var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Tilfredsstille kravene til motormannsmerket.
 2. Skjematisk tegne og forklare en forbrenningsmotors prinsipp.
 3. Ha grundig kjennskap til brennstoff-, smøre- og kjølesystemet. Kjenne til hvor ofte og hvordan skift av smøreolje, brennstoff-, olje- og luftfilter skal skje. Kunne foreta rengjøring av kjølesystemet, og kunne kontrollere innhold av frostvæske.
 4. Ha grundig kjennskap til startsystemet, og kunne foreta tilsyn med event. batterier.
 5. Ha godt kjennskap til daglig vedlikehold av motoren, og har hatt ansvaret for den under bruk i minst 5 dager.
 6. Kan reparere de vanligste årsaker til at motoren ikke vil starte og til motorstopp.
 7. Kunne klargjøre motoren for vinteropplag.
Sertifikat som maskinsjef gir rett til å være ansvarshavende maskinsjef for den motortype prøven er avlagt på.Matros, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [6], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

Bygger på Skårungemerket.
 1. Hoppe eller stupe fra en meters høyde.
 2. "Slå glass" og kjenne vaktene ombord.
 3. Kjenne fem typer småbåter.
 4. Kjenne kortspleis.
 5. Kjenne de alminneligste betegnelser ombord.
 6. Kunne muse en krok og sy på en takling.


Matros, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [4] - 1978 [4] , var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Tilfredsstille kravene til lettmatrosmerket.
 2. Kjenne de vanlige regler for føring av flagg om bord. Kunne feste, heise og hale ned flagget og kunne hilse med det.
 3. Sikkert kunne slå dobbelt halvstikk om egen part, båtmannsknop, pålestikk, dobbelt flaggstikk, slippestikk og bøyestikk, og vise bruken av nevnte stikk.
 4. Kunne ta opp en kveil, og kunne kveile tauverk. Legge på en smerting og kunne sy på en takling.
 5. Kjenne navnene på riggen på en enmastet seilbåt.
 6. På treslått tau kunne speise inn en kaus, og kunne muse en krok.
 7. Reparere en rift i et seil.
 8. Kunne manøvrere ordentlig i en mindre seilbåt for å kunne ta opp sleper, og fra en større båt gi sleper til en mindre båt.


Matros, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Matros.jpg


Matros, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [5] - 2003 , Matrosmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kjenne sjøvettsreglene.
 3. Vite om de vanligste årsakene til brann ombord, og hvordan en kan minske brannfaren. Vite hva som må gjøres dersom det bryter ut brann, og hvordan båten skal manøvreres når det er brann ombord.
 4. Vite hva man skal gjøre dersom båten kantrer eller synker, og dersom en person faller over bord. Kunne bruke livbelte og livbøye.
 5. Kunne fortøye en båt trygt, til bøye, i land med akterfeste og langs annet fartøy/bryge.
 6. Kunne dobbelt halvstikk, dobbelt halvstikk rundt egen part, båtmannsknop, enkel og dobbelt pålestikk, slippestik og bøyestikk.
 7. Kunne håndtere tauverk riktig. Ta opp en kveil, kveile tau, henge opp en kveil, kortspleis og øyespleis.


Maskinsjef, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen maskin (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Maskinlinje-Maskinsjef.jpg


Motormann, speidere i tropp, 1995 - ?, Norges speiderforbund

1995 - ? [9] [2] :

 1. Forklar virkningene av forskjellig tiltvinkel på en påhengsmotor. Vis at du kan justere den. Forklar forskjellen på lang og kort stamme. Vis hvordan en påhengsmotor monteres riktig og festes forsvarlig i båten.
 2. Vis at du kan starte og stanse en påhengsmotor og bruke choke riktig.
 3. Vis at du kjenner til tenningssystemet på en to-takts utenbordsmotor. Vit hvor du finner tennplugger og coil på motoren. Etterse og skift tennplugger.
 4. Vis at du kjenner til forskjellige drifstofftyper og at du kan fylle drivstoff. Vis at du kjenner sikkerhetsreglene i forbindelse med fylling, bruk og lagring av drivstoff.
 5. Forstå betydningen av riktig kjøling og kontroller at påhengsmotoren får kjøling under drift.
 6. Forstå betydningen av riktig smøring i motoren. Vis hvordan du sørger for smøring i bensinen og til gearet på en to-takts utenbordsmotor.
 7. Vis at du kan bruke gear og gass riktig. Lær å finne tomgangsjusteringen på en to-takts utenbordsmotor og pek ut de ytre delene i motoren som tilhører gear og gass.
 8. Lær hvordan propellen på en påhengsmotor er festet. Lær også å ta av propellen og skifte sikringssplint (brytepinne).
 9. Vis at du kan gjøre enkelt vedlikehold av en to-takts utenbordsmotor og holde forsvarlig tilsyn med den.
 10. Finn ut hvordan du kan skaffe reservedeler og få utført reparasjoner i nærheten av det stedet der du bor.
 11. Fortell om de vanligste årsakene til at en to-takts utenbordsmotor plutselig stanser. Vit hvordan du skal lete etter årsakene og rette på dem.
I 2008 har dette merket fått navnet Påhengsmotor, les dagens merkekrav lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Overstyrmann, eldre speidere i tropp, 1968 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1968 [10] - 1978 [4] :

 1. Tilfredsstille kravene til førstestyrmannsmerket.
 2. Ha deltatt i tur med speiderbåt av minst 3 døgns varighet, og under denne vise at han kjenner de vanlige arbeider som må gjøres om bord. Ha vært ansvarshavende skipper på minst 3 overnattingsturer med speiderbåt. Være ansvarshavende for navigeringen i merket led i ukjent farvann.
 3. Rette kurser for misvisning og deviasjon (fra rettvisende til kompasskurs og omvendt). Bedømme avdrift for en båt under seilas, og rette kursene for drift. Sette ut kurser i kartet.
 4. Ta og siden sette ut i kartet 4-strekspeiling og krysspeiling.
 5. Bruke handlodd og ta bunnprøver.
 6. Gjøre rede for Sjøveisreglenes bestemmelser om lanterneføring for alle slags fartøyer.
 7. Kjenne til hvilke Opplysninger «Den norske los» har til hjelp for seilas i ukjent farvann.
 8. Gjøre rede for fart og utseilt distanse, og bruke logg.
 9. Gjøre en båt sjøklar for havseilas.
 10. I vind og sjø borde og ta på slep en annen båt som ikke er manøvreringsdyktig, og ta opp mannskap fra havarert fartøy.
Sertifikat som overstyrmann gir rett til å være ansvarshavende skipper under kystseilas ombord i den båttypen prøven er avlagt. Alderskrav: For mindre båter ha fylt 16 år, for større dekkede fartøyer (skøyter o.l.) ha fylt 21 år. For lenger turer som dels går over åpne havstrekninger langs kysten, ha fylt 25 år.


Overstyrmann, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Overstyrmann.jpg


Skipsfører, eldre speidere i tropp, 1968 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1968 [10] - 1978 [4] :

 1. Tilfredsstille kravene til overstyrmannsmerket.
 2. Ha vært med i sjøspeiderarbeidet i minst 2 år, og ha vært ansvarshavende skipper på et speidertokt av minst 6 døgns varighet.
 3. Gjøre rede for særtrekkene ved Mercators kartprojeksjon, forskjellige slags sjøkart og jordens gradnett.
 4. Sette ut minst 3 posisjoner i et sjøkart.
 5. Under seilas tegne inn båtens vei på sjøkartet, og ved hjelp av det bestemme posisjonen (bestikkseilas).
 6. Gjøre rede for hvordan en finner strømmens retning og styrke. Kunne nytte tidevannstabell. Rette kurser for strømsetting.
 7. Vite hvordan lanternene skal være plassert ombord i en båt.
 8. Nytte reiseradio til å peile radiopeilestasjoner, og ved hjelp av dette bestemme posisjonen.
 9. Kjenne det straffe- og erstatningsansvar som gjelder ved bruk av båt, de typer forsikring som kan tegnes for å dekke ansvar overfor tredjemann.
 10. Kjenne de bestemmelser som gjelder for den forsikring som gjelder for de båter som benyttes i speiderarbeidet, og hvordan en ansvarshavende skipper ombord skal forholde seg dersom det oppstår en skade ved grunnstøtning m.m.
Sertifikat som skipsfører gir rett til å være ansvarshavende skipper eller eskadresjef. Prøver må avlegges ombord i et større dekket fartøy og i en mindre båt, eller som eskadresjef for to eller flere speiderbåter. Alderskrav: 25 år. For utenlandsturer ha kjennskap til oppmerking i vedkommende lands farvann.


Skipsfører, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Skipsfører.jpg


Skipskokk, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [4] - 1978, var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Tilfredsstille kravene til Bysseguttmerket.
 2. Planlegge kosten for en patrulje på tur i minst tre dager.
 3. Sette opp en liste over nødvendig kjøkken- eller bysse-utstyr for en slik tur.
 4. Tilberede og servere et måltid på minst to varmretter for minst 5 personer. Måltidene skal enten tilberedes på grue eller ombord i båt. Under dette vise ferdighet i å organisere matlaging og til renslighet under matstell.
 5. Kan tilberede minst 5 varme retter.
 6. Lage brun og hvit saus, jevninger, koke grønnsaker og lage stuing.


Skipskokk, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen bysse (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Bysselinje-Skipskokk.jpg


Skipskokk, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [5] - 2003 , Skipskokkmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kjenne kravene til hygiene i båt. Vite hvordan man unngår smittsomme sykdommer.
 2. Planlegg menyen og kjøpe inn maten til en helgetur (speidertur) med båt. Minimum 4 personer.
 3. Være ansvarlig for oppbevaring av mat ombord, og for orden/renhold i byssa.
 4. Kunne bruke kokeapparater ombord, og kjenne forsiktighetsreglene for bruk av kokeapparat. Kunne slokke brann i kokeapparat.
 5. Lage 4 brødmåltid og to middager (minst en med poteter) på en båttur med minst 5 personer.
 6. Koke kakao og te, samt lage minst en dessert ombord.


Stuedormerket, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1971 [11] - 1978 [4] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Vise hvorledes en legger an forskjellige heiser (tønner, sekker og kasser). Korte opp en stropp.
 2. Tegne og forklare et laste- og lossearrangement med en og to bommer.
 3. Utføre og ha ansvaret for stuing av utstyr for en overnattingstur med minsst fire deltakere.
 4. Gjøre rede for de forskjellige uttrykk for tonnasje.


Stuert, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [6], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Kjenne til forskjellige fiskesorter og andre sjødyr som brukes i husholdningen til de forskjellige årstider.
 2. Vite om forskjellige tilberedningsmåter for mat som skal oppbevares om bord.
 3. Kjenne til riktig kosthold og matskikker om bord. Tilberede og servere sjømatkost.
 4. Kjenne til arbeidet i byssa og messa, og vite hvem som utfører det.


Stuert, eldre speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1973 [4] - 1978 [4] :

 1. Tilfredsstille kravene til kokkemerket.
 2. Gjøre rede for de viktigste matvarer som anvendes på båtturer, og hvordan en fullverdig matseddel bør være sammensatt.
 3. Gjøre rede for kravene til bysseutstyr, og til stellet av det. Sette opp en liste over bysseutstyr til et speidertokt av minst 5 døgns varighet for minst 5 deltakere.
 4. Planlegge kosten for en slik tur: Sette opp matseddel, porsjonsliste, stå for prisundersøkelse, ordne innkjøp, regnskapsførsel og oppbevaring.
 5. Til fastsatte tider tilberede minst tre forskjellige middagsmåltider ombord. Hvert måltid skal ha minst to retter.
 6. Tilberede minst 10 forskjellige vanneretter og 5 desserter.
 7. Sløye og rense fisk.
 8. Steke vafler og pannekaker.
 9. Lage kjøttkaker eller karbonader av kjøttdeig.


Stuert, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et sjøspeidermerke i linjen bysse (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Bysselinje-Stuert.jpg


Stuert, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1956 [12] - 1978 [4], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Forklare de forskjellige deler på en robåt og en seilbåt, og kjenne de vanligste måter å bygge skroget på (kravellbygd, klinkbygd m.m.).
 2. Tette en lekkasje, provisorisk og på slipp.
 3. Foreta enkle reparasjoner på en ro- eller seilbåt.
 4. Kunne drive.
 5. Foreta og være ansvarlig for et vinteropplegg.


Styrmann, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [6], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

Bygger på Båtmannsmerket.
1. Livredningsmerket.
2. a. Behandle og reparere seil eller ha kjennskap til en enkel motor.
b. Mulestikk.
3. Lodde dybder med line.
4. Leimerket - fyr - landingsplass. (Koster, staker, overrettmerker).
5. Ta en krysspeiling.
6. Førstehjelp. (Bl.a. solbrenthet, insektstikk). Transportere en skadet inn og ut av båt. Forsiktighetsregler ved bading.
7. Praktisk meteorologi. Bestemmelse av vær og vind. Beauforts skala.
8. Nødsignaler.
9. Lede en roøvelse.


Tømmermann, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1956 [12] - 1978 [4], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Forklare de forskjellige deler på en robåt og en seilbåt, og kjenne de vanligste måter å bygge skroget på (kravellbygd, klinkbygd m.m.).
 2. Tette en lekkasje, provisorisk og på slipp.
 3. Foreta enkle reparasjoner på en ro- eller seilbåt.
 4. Kunne drive.
 5. Foreta og være ansvarlig for et vinteropplegg.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Annenmaskinist speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Annenmaskinist speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Annenstyrmann eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1973 1978
Annenstyrmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Annenstyrmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Byssegutt eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1973 1978
Byssegutt speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Byssegutt speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Båtbruk vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Båtfører speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Båtfører vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Baatsmands- Båtmannsmerket speidere i tropp/eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1921 1978
Båtmann speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Båtsmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Førstemaskinist speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Førstemaskinist rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Førstestyrmann eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1973 1978
Førstestyrmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Førstestyrmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Jungmann speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Jungmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Jungmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Lettmatros speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Lettmatros speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Lettmatros speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Maskinist speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1921 1978
Maskonist speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Maskinsjef speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Maskinsjef rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Matros speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Matros speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Matros speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Matros speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Matros vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Motorklargjøring patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 (2020)
Motormann speidere i tropp Norges speiderforbund 1995 ?
Overstyrmann eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1968 1978
Overstyrmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Overstyrmann rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Påhengsmotor speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Skipsfører eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1968 1978
Skipsfører speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Skipsfører rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Skipskokk speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Skipskokk speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Skipskokk speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Skipskokk vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Skipstømmermann speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Stuedor speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978
Stuert speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Stuert eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Stuert speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Stuert speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (1988) (2020)
Styrmann speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Tømmermannsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978

Hefter og bøker

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4,33 4,34 4,35 4,36 4,37 4,38 4,39 4,40 4,41 4,42 4,43 4,44 4,45 4,46 4,47 4,48 4,49 4,50 4,51 4,52 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Speiderguttboka, 1968, Norsk Speidergutt-Forbund
 11. Speiderguttboka, 1971, Norsk Speidergutt-Forbund
 12. 12,0 12,1 Speiderguttboka, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund