Skiløpermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Vinterspeiding har til alle tider også inneholdt både ski, skiløper og skøyter og vinterspeiding. Disse er omtalt på egne sider.


Troppsfører Arthur Vaksdal under 1. Laksevåg sin påsketur i Bergsdalen ca 1929.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
De eldste KFUK-speiderne på Laksevåg hadde i mange år påsketurer til Bergsdalen, her fra 1937.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg / Laksevåg KFUK-KFUM-speidere
Slik så en speidertropp ut på skitur i Forbundets første år. Foto fra lysbildeserien Norsk speiding 40 år, 1951 [12] [13]
Fra 1. Laksevåg sin påsketur til Hardangervidda i 1948.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
I februar 1940 hadde Laksevåg 1 KFUK sine speiderne søndagstur til Fyllingsdalen.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg / Laksevåg KFUK-KFUM-speidere
Speider fra Laksevåg 1 KFUK på skitur rundt 1990.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere
Syv speidere og en far klar for skituren frem til stedet hvor de skal ha sin første snøhuletur, Hallingskeid i 1995.
Foto: Jostein Træen


Merkekrav til dagens merker

Idrett, speidere i tropp, NSF

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

I dag [2]:

En del av merket inneholder element av ski.

Fremgangsmåte:

Ski:
- gå til sammen 50 km på ski i løpet av vinteren
- vis at du kan hoppe 5 meter på ski
- vis parallellsving (slalåmsving) og telemarksving


Merkekrav til tidligere merker

Skiløper, speidere i tropp, 1921 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [3] til 1933:

 1. Ha færdighet i slalomrend.
 2. Ha færdighet i hopren. (Staaende hop ikke under 12m).
 3. Vite de vigtigste forholdsregler ved skiløpning i skodde.
 4. Ha foretatt mindst 5 turer paa ikke under 2 mil hver.
 5. Improvisere en skikjelke og demonstrere livredning paa svak is.
 6. Kunne utføre en nødreparation av tup og bindinger.
Fra 1933 var dette et av ni merker av høyere klasse. [14]

1933 [14] til 1956:

1. Ha ferdighet i slalåm.
2. Ha ferdighet i hopprenn. (Stående hopp ikke under 12m).
3. Vite de vigtigste forholdsregler ved skiløpning i skodde.
4a. Ha foretatt minst 5 turer på ikke under 20 km hver.
4b. Kunne orientere sig uten særlige hjelpemidler og gå efter kart og kompass.
5. Kjenne de viktigste forholdsregler og hensyn som bør tas under marsjer og utflukter, samt i tilfelle av overnatting ute.
6. Redegjøre for de almindeligste ulykkestilfelle (benbrudd, forfrysning, hjernerystelse o.l.) på ski for å kunne ude hjelp.
7. Lage en skikjelke og ulende utføre en transport av en tilskadekommet.
8. Forklare livredning på svak is.
9. Utføre en nødreparasjon av tupp og bindinger.


1956 [15][8] - 1978 [8] , var ett tjenestemerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Kjøre en slalomløype med minst tre portvariasjoner.
 2. Hoppe minst 12 m på ski.
 3. Gjøre rede for de viktigste forholdsregler ved skiløping i skodde.
 4. Planlegge og lede en dagstur på ski for en patrulje.
 5. Lage en skikjelke og vise at den er brukbar til transport i ulendt terreng.
 6. Utføre en nødreparasjon av tupp, bindinger og skistav.

Skiløper, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [4] og 1939 [5]

Skiløpermerket var et merke av 2.klasse i gruppen Sport-, lek- og ferdighetsmerker.

 • Speiderjenta må ha avlagt prøve på god holdning og skiføring og ha ferdigheter i slalom.
 • Må ha foretatt minst 3 turer på ikke under 1 mil hver og innlevere kort skriftlig beretning om turen.
 • Hun skal vite hvordan man utfører en nødreparasjon av tupp og binding.

For å ta merket i 1.klasse kreves følgende tillegg:

 • Må planlegge en tur på 2 dager (utrustning o.l.).
 • Må kunne ta riktige forholdsregler ved skiløping på lengre turer i tilfelle snøstorm, skodde o.l.
 • Må kunne improvisere en skikjelke og yde midlertidig hjelp ved bein- og armbrudd og ved forfrysning.


Skiløper, speidere i tropp, (1979) - (1986), Norges KFUM-speidere

1986 [16], merket var et aktivitetsmerke hvor motivet var rødt :

 1. Kjøre ei slalåmløype med minst tre portvariasjoner.
 2. Hoppe minst 8 meter på ski.
 3. Delta i en skikonkuranse i troppen.


Skiløper, spesialistmerke for stifinnere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2011 - 2016, var et spesialistmerke [11] :

Merket var webbasert [3] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Hensikten med merket er å ha det kjekt ute når det er snø, og bruke naturen på en trygg måte om vinteren.
Stifinnerne har tatt merket når de har gjennomført en aktivitet under hvert emne. Velg en av de foreslåtte aktivitetene eller gjør en tilsvarende aktivitet.
Skilek:
 • Skirenn
 • Skifotball
 • Skihopp
 • Skitur
Utstyr:
 • Vintersekk
Kreativt bibelarbeid:
 • Vinterdrama
Snølek:
 • Islykt
 • Snørugby
 • Snøballkrig
 • Snøballkasting
 • Flaskebane
 • Akebrettløp
 • Snølykt


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Enhet Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Idrettsmerket speidere i tropp Norges speiderforbund I dag
Skiløpermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1921 1978
Skiløpermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1939)
Skiløpermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1979) (1986)
Skiløpermerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Skiløpermerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser