Snekkermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Ulvungene måtte lære å bruke tang, skrutrekker, hammer og sag ifølge Arbeidsbok for ulvunger utgitt av Norges KFUM-speidere i 1977.
Å bygge fuglekasse er en fin måte for småspeidere å få praktisk bruk av bl.a. sag og hammer.
Foto: Jostein Træen / 1. Laksevåg
Ett tips til hvordan henge opp hammeren på leir hentet fra På speiding i 1959 utgitt av Norges KFUK-speidere
Stifinnere fra Laksevåg KFUK-KFUM-speidere driver snekring på patruljemøte.
Foto: Jostein Træen
Headingen til Speideren i 1923, hvor Snekkermerket er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.

Merkekrav til dagens merker

Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sløidmerket, speidere i tropp, (1915) - ?, Norsk Speidergutt-Forbund

1915 [1] :

 • Speideren maa være flink i sløid, ha laget en rund patruljestav, 1,5 meter lang (av ask) med meterinndeling, ha laget enten et bord eller et par ski eller en model yacht eller en kano som kan bære et messneske, eller laget en askebue, skulderhøi, med seks tilhørende piler (i siste tilfælde kunne skyte sikkert.


Sløidmerket, blåmeiser, (1937) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

Bilde av merket mangler.

1937 [17] : Blåmeisen må fremvise et selvlaget løvsagarbeide eller en selvlaget gjenstand av tre.


Sløydmerket, ulvunger, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [3] - 1978 [3], etter å ha avlagt Ulvungeprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 • Lage en nyttegjenstand ved hjelp av løvsag
eller
 • lage en brødfjel, en knivkasse, en fuglekasse, en liten bokhylle e.l.


Sløydmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [4][18] - 2003:

Du skal velge ett av følgende punkter:
 1. Lage en gjenstand ved bruk av kniv f.eks. smørekniv, sleiv eller turkopp.
 2. Lage f.eks. brødfjøl, fuglekasse, knivkasse, eller bokhylle.


Sløydmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [5] til 2003 : Lage en nyttegjenstand ved hjelp av løvsag eller lage ei brødfjøl, en knivkasse, en fuglekasse, ei bokhylle e.l.


Småsløydmerket i tre, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [10] og 1959 [11] , merket var for speidere under 14 år i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Lage en papirkniv, spekefjel eller en annen ting i tre.
 2. Sage ut med løvsag et puslespill, en Noas ark, julekrybbe e.l.
 3. Dekorere det hun har laget med maling, utskjæring eller brenning


Småsløydmerket i tre, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [12], merket var for speidere under 14 år i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Lage en papirkniv, spekefjel eller en annen ting i tre.
 2. Sage ut med løvsag et puslespill, en Noas ark, julekrybbe e.l.
 3. Dekorere det hun har laget med maling, utskjæring eller brenning


Snekkermerket, speidere i tropp, (1921) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [6] og 1928 [19] og 1968 [20] :

 1. Paa egenhaand ha utført arbeider hvori forekommer: tapning, gradning, sinkning, fugning og limning, samt redegjøre for fremgangsmaaten. Der lægges specielt vekt paa at arbeiderne er nøiaktig og pent utført.
 2. Fremvise følgende verktøi opsat av ham selv: en høvl, beitel, kniv, sag og sikling.

(1973) [3] - 1978 [3] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

1a. Kjenne det vanligste håndverktøy for snekkring.
b. Sette opp en høvel, et stemjern, en kniv, en sag og en sikling.
c. Gjøre rede for de vanligste tresorter og hvor de vanligvis anvendes.
2a. Utføre et arbeide hvor tapping, graving, sluking, fuging og liming inngår.


Snekkermerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [7] og 1939 [8] , merket var av 1.klasse i gruppen Håndgjernings- kunst- og husflidsmerker :

 • Speiderpiken må kunne håndtere de almindeligste snekkerredskaper: hammer, tang, kniv, huggjern, bor, sag og høvl, og holde disse i stand.
 • Må kunne spikre sammen en kasse, sette hengsel og lås på en skapdør, lime treverk, slå sammen en enkel taburett, benk eller et bord, lage en enkel feltseng.

1955 [10][21] og 1959 [11] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Ha kjennskap til forskjellige tresorter og hva de egner seg til.
 2. Kunne håndtere de alminneligste snekkerredskaper som: hammer, tang, kniv, øks, hoggjern, bor, sag, høvel og holde dem i stand.
 3. Vite hvordan en oljer, lakker og boner, og ha utført en av delene.
 4. Kunne utføre arbeid hvori inngår: tapping, liming, fastskruing.
 5. Kunne spikre sammen en kasse, sette hegsel og lås på en skapdør, slå sammen en enkel taburett, benk eller bord.


Snekkermerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [9] :

Speideren må kunne:

a. Foreta almindelig sløidarbeide og kjenne bruken av de forskjellige slags snekkerverktøi.
b. Skjøte og sammeniøie tregjenstander ved hjelp av innfelling og liming så vel som ved bruk av spiker og skruer.
c. Må kunne sette op høvel og stemjern.
d. Lage en stol (taburett) eller lite bord.


Snekkermerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [9] :

Skriftlig:
a. Omtal seks forskjellige slags trematerialer, deres spesielle egenskaper og hvad de i almindelighet brukes til.
Muntlig:
a. Forklar hvad der menes med:
1) Å sinke.
2) Å tappe.
Praktisk:
a. Demonstrer bruken av sag, høvel, hammer, borvinne og stemjern.
b. Sett op en høvel og slip en kniv.
c. Lag efter egen plan en nyttig sløidgjenstand (bord, skammel, skap, hylle, knivkasse eller lignende).


Snekkermerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [12], merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Ha kjennskap til forskjellige tresorter og hva de egner seg til.
 2. Kunne håndtere de alminneligste snekkerredskaper som: hammer, tang, kniv, øks, hoggjern, bor, sag, høvel og holde dem i stand.
 3. Vite hvordan en oljer, lakker og boner, og ha utført en av delene.
 4. Kunne utføre arbeid hvori inngår: tapping, liming, fastskruing.
 5. Kunne spikre sammen en kasse, sette hegsel og lås på en skapdør, slå sammen en enkel taburett, benk eller bord.


Snekkermerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [13] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 • Kjenne vanlig håndverktøy for snekring.
 • Sette opp øks og kniv. Sette opp en høvel, et stemjern, en sag eller en sikling.
 • Gjøre rede for de tresorter som vanligvis brukes til snekring, og forklare hva deres viktigste bruksområde er.
 • Utføre et arbeid hvor tapping, grading, sinking, fuging og liming inngår.


Snekkermerket, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) [14] - (1995) [15], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5469 :

 1. Forklar hvordan de vanligste verktøy for snekring brukes.
 2. Sett opp (slip) en høvel, et huggjern og en kniv.
 3. Fortell om de vanligste tresortene og hvor de vanligvis brukes.
 4. Gjør et arbeid hvor du må tappe, fuge og lime.
 5. Gjør vedlikeholdsarbeid på speiderhuset, troppsrommet eller patruljerommet: for eksempel vedlikehold av inventar.


Snekkermerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [4] - 2003 :

Du skal:
 1. Kjenne vanlig håndverktøy for snekring.
 2. Kunne bryne en kniv.
 3. Gjøre rede for de tresorter som vanligvis brukes til snekring, og forklare deres viktigste bruksmåte.
 4. Utføre et arbeid hvor tapping, fuging og liming inngår.


Snekkermerket, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [16] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Lag en smørekniv.
- Lag en gaffel.
- Lag en barkebåt.
- Lag en brødfjel.
- Lag en billedramme i tre.
- Lag en matboks.
- Lag en vandrestav med et forseggjort håndtak.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Sløidmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915)
Sløidmerket blåmeiser Norsk Speiderpikeforbund (1937)
Sløydmerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Sløydmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sløydmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Småsløydmerket i tre speidere under 14 år Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Småsløydmerket i tre speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Snekkermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1921) 1978
Snekkermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Snekkermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Snekkermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Snekkermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Snekkermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Snekkermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Snekkermerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Snekkermerket ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser