Sofamerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Dette merket har begge dagens forbund som et fordypningsmerke. Se også Merker med vennskap som tema

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sofamerket

Blindheim KFUK-KFUM-speidere fra Ålesund driver sofaspeiding, fra Speidermuseet.no, les mer: http://www.speidermuseet.no/blog/friluftslivet-er-best-med-sofa

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sofamerket, rovere, 2011 - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

2011 [2] - (2020) [2], merket er i "Programområdene" Friluftsliv, Kreativitet og Vennskap :

Hvorfor: For å være sosiale sammen og styrke roverlagets særpreg og samhold.

1. Gjennomfør minst én av disse:
- Arranger et sosialt arrangement for roverlaget. Arrangementet skal inneholde en aktivitet som gjør at laget må jobbe sammen, og gjerne lærer noe nytt.
- Tilsvarende som ovenfor, men inviter andre rovere til å delta i arrangementet.
2. Ta bilde av hele roverlaget i en sofa.
3. Vær med på å bygge lagets eller troppens område på leir så attraktivt at andre ønsker å besøke dere.
4. Gjennomfør en tur med laget der sofa (som begrep eller konkret) er gjennomgangstema.
Merket kom i desember 2011 og ble presentert i Speideren nr. 4 2011. Les:[4]


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sofamerket, rovere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Jakkemerke for rovere fra 2008: [1]

Målet med dette jakkemerket er å styrke roverlagets samhold, vennskap og kjennskap til hverandre.

Laget bestemmer selv hvilke aktiviteter dere velger, og hvordan dere velger å gjennomføre aktivitetene. Det er ikke nødvendig å gjøre alt!

Merket er webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske emner:

 • Særpreg:
  • Sofaspeiding. Laget anskaffer eller lager sin egen sofa, en sofa med sjel. Sofaen kan plasseres i roverlagets lokaler, på speiderhytten eller det stedet hvor laget avholder de fleste møtene sine. Sofaen får et eget navn og prydes med merker og andre gjenstander fra steder den har vært. Lagets jakkemerker kan festes på sofaen.
  • Takkekåseri. I et lag som allerede har anskaffet sofa, må alle nye medlemmer i roverlaget holde et takkekåseri i sofaen etter opptakelsen.
  • Sofatur. Sofaen skal medbringes på en passende leir, tur, møte eller speiderfest. En sofa bør ha deltatt på landsleir, kretsleir og roverkongress.
  • Sofasorti. Sofaen stelles og vedlikeholdes etter beste evne. Skulle likevel det ulykksalige skje at sofaen må kondemneres, avholdes en høytidelig kremasjon av sofaen. Ikke-brennbart materiale fra sofaen samles sammen og kastes på et egnet sted. Asken kan gjerne tas vare på. Sofaen kan gjerne tas med til en gjenbruksstasjon eller avfallet kildesorteres.
 • Friluftsliv:
  • Sofakjelke. Bruke roverlagets sofa som kjelke. Sett meier på sofaen og prøv den på et passende sted, unnarennet i en hoppbakke eller lignende. Husk nødvendig sikkerhetsutstyr i forhold til stedet sofakjelken benyttes.
  • Flåtesofa. Bygge en flåte til roverlagets sofa. Foreta en tur på et passende vassdrag eller vann hvor flåten benyttes. Turen må inneholde overnatting underveis.
  • Hjulbeint. Lage sykkeltilhenger til roverlagets sofa, eller feste hjul på sofaen. Sykkeltilhenger kan brukes for å transportere lagets medlemmer til og fra møter eller på markedsdager under større leirer. En tandemsykkel kan med fordel brukes til å trekke sofatilhengeren. Husk nødvendig sikkerhetsutstyr.
 • Vennskap:
  • Sofaprat. Ha en sofaprat om vennskap, der alle får si litt om hvilke egenskaper de setter pris på hos en venn.Synge sanger fra Speidersang i sofaen.
  • Sofaovernatting. Det enkelte medlem i laget skal overnatte i lagets sofa. Sofaen merkes etterpå med dato og navn (eller et annet kjennetegn) på den som har overnattet.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Sofa rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Sofa rovere Norges speiderforbund 2011 (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser