Spanskesyken

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
I Norge og i verden var speidingen i stor fremgang før den første verdenskrig, under denne stagnerte det litt, for så å skyte fart igjen i mellomkrigstiden.
I lys av dette er den første verdenskrig og dets etterspill historisk interessant for å forstå speidingens utvikling i Norge og internasjonalt,
foruten å vise menneskenaturens verste sider og sårbarhet. Derfor er speidernes fredsarbeid en viktig påminnelse, til alle tider

Spanskesyken

Hånd stopp.jpg Nasjoner og tidl. stater som er nevnt med navn i artiklene om den første verdenskrig må sees i en historisk sammenheng og ikke dagens sammenfallende navn, se gjerne oversikten over tidligere nasjoner. Vær også ytterst forsiktig med hvilke opplysninger du legger ut om personer, det er ikke alltid årene har tilgitt alt og allment kjent.

Fra Wikipedia: Spanskesyken var en verdensomspennende influensapandemi som herjet fra 1918 til 1920. Første utbrudd oppsto sannsynligvis i en militærleir i Kansas, USA, våren 1918. Amerikanske soldater spredte epidemien til Frankrike og Europa på forsommeren, og i løpet av juli var alle kontinentene rammet. Dette første utbruddet av sykdom var relativt mildt, men i slutten av august samme år blusset epidemien opp igjen med ny styrke utover høsten. En tredje sykdomsbølge inntraff vinteren 1919, og en mindre influensabølge vinteren 1920 regnes også for å høre innunder spanskesyken. Det har blitt anslått at pandemien tok livet av mellom fem og ti ganger så mange mennesker som den første verdenskrig, som var i sin sluttfase da spanskesyken brøt ut. To tredeler av alle spanskesykens dødsfall inntrådte fra oktober til desember 1918. Grunnen til at sykdommen er blitt kalt spanskesyken, er at den mottok unormalt mye presseomtale i Spania i forhold til resten av verden, de var ikke med i den første verdenskrig og ingen pressesensur. [1]

1918:

Sitat
Det blev saa underlig stille – "Strømholm er død" – er det mulig,
det sprudlende humør, det store hjerte som banket varmt og rigt for alle han kom i berøring med!
Sitat
Dons signatur.jpg – Minneord om Henrik Strømholm av Christian Dons, Speideren nr. 10, 1918 se flere speidersitater her

I NSFs jubileumsbok Norske speidere, 1936 nevnes årene 1918 og 1919:

Norske speidere NSF25 l.jpg

(…) Høsten 1918, og enkelte steder til dels våren 1919, lå speiderarbeidet, som alt nevnt, nede på grunn av epidemier og andre hindringer. Speiderne ydet den hjelp de kunde og gjorde sig på mangt et vi nyttige. Snart begynte det da heldigvis også å lysne litt. Farsottene ebbet ut og våpenstillstanden 11. november 1918 varslet at verdenskrigen nærmet sen sin avslutning. Man pustet lettere, som efter et mareritt. (…) [2]

1919:


1920:

I Speiderhistorisk skrift Nr. 11, Landsleirene i 20-åra, 2002, fortelles det om landsleiren: [3]

Speiderhistorisk skrift 11 001.jpg

Ønsket om å få en landsleir «nordpå» var sterkt fremholdt allerede på forbundets landsmøte i 19l9 for å få med flest mulig av de nordenfjeldske speiderne. Og ønsket ble oppfylt med Trondhjems-leiren, som gikk av stabelen mandag 5.- mandag 12. juli. Selve leirplassen lå i en skråning på vestsiden av byen, nærmere bestemt i Schønningsdalen. Derfra, hadde man en vakker utsikt over fjorden, byen og omegnen. Også denne leiren var en ”ferdigleir” som de to første.

Forventningene var store ifølge Speiderens korrespondent:

I efter nu snart gammel tradition skulde vor 3dje landsleir egentlig været avholdt i 1918. Grunnet de dyre tiders tryk, spanskesyke etc. etc. blev saa denne avlyst. I samfulde 4 aar har saa vi arme speidere gaat og gnaalet paa landsleir, idet vi hadde Bergensleiren friskt i minde, og endelig fandt saa vort høit ærede forbundsstyre at maatte faa stans paa dette evindelige gnaal. De besluttet at nu vilde de ta skridtet fuldt ut, lage en vældig sværleir saa vi da endelig skulde bli fornøid paa det omraade.

[3]

Utklipp og minner

Diskusjon

Ved å beskrive en urolig tid som den første verdenskrig var for Norge og speidingen, har det vært diskusjoner, om endringer i speidingens forutsetninger og dets veivalg. Her skal vi forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Eksterne lenker

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].
  2. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
  3. 3,0 3,1 Speiderhistorisk skrift, nr. 11 Landsleirene i 20-åra, 2002, Eivind Strømman.
  4. Fredrikstad speiderråd.jpg Finnes hos / opplysninger fra arkivet til Fredrikstad krets av Norges speiderforbund og Fredrikstad Speiderråd
Vet du mer om "Spanskesyken"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!