Speiderens referat fra Baden-Powell på besøk i Oslo 31. august 1911

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

31. august 1911 var Baden-Powell på besøk i Oslo. Dette var et avgjørende besøk for norsk speiding.

I Speideren nr 5-1911 er besøket referert:

B-P på besøk i Oslo 31. august 1911, foto fra Norske speidere, 1936, [1]

Baden-Powell og norske speidergutter.

Alle offisielle meddelelser gikk ut på at Baden-Powell skulle komme til Kristiania onsdag den 30. august om aftenen. Der var møtt frem patruljeførere og assistenter med sidne troppsførere fra en del av våre tropper. ca 70 i tallet. Men Baden-Powell skuffet oss. - Nå ja, som speidere to vi den sak med ro, så like fornøyd ut for deg, og gikk hjem igjen.

Den 31. om formiddagen kom Baden-Powell, og ble møtt av vårt forbunds formann, grosserer Dons.

Da Baden-Powell gjerne ønske en del opplysninger om arbeidet i Norge, fulgte formannen ham til Victoria htell og som speider ville Baden-Powell til bunns i saken før han holdt sitt foredrag.

Under samtalen på hotellet kom Rittmester Grøttum (leder i Norske Gutters Speiderkorps, red.anm) for å hilse på generalen.

Grosserer Dons viste Baden-Powell vår lov og vårt blad, og forklarte at grunnen til at Norsk Speidergutt-Forbund var stiftet var at man ønsket å beholde det internasjonale merket "liljen" og det internasjonale løfte:

"Jeg lover på æresord etter evne å gjøre min plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre og adlyde speiderloven."

Generalen ga dette sin fulle tilslutning, og fremhevet betydningen av det internasjonale merket som bindeleddet mellom speidere over den hele jord, og kunne heller ikke fortå at løftets første passus skulle møte motstand blant pedagoger i Norge, når det var opptatt av *alle* andre nasjoners speidere. Han ville inderlig håpe at man snarest ville komme til enighet.

Om ettermiddagen umiddelbart før Baden-Powells foredrag, ble der avholdt parade på Tullinløkken. Troppene ble oppstilt i hestesko, og i det Baden-Powell trådte inn i hesteskoen blåste 2. Kristiania tropps hornblåsere det internasjonale kjenningssignalet, og det ble gjort honnør.

Etter at Rittmester Grøttum hadde talt til guttene om Baden-Powell (på norsk), talte Baden-Powell på engelsk med grosserer Dons som tolk. Så gikk generalen langs rekkene og så på guttene og hans skarpe øye så alt.Han fant det praktisk at anbringe liljen i filt på armene, og synes guttene så svært lik de engelske.

Han pratet med enkelte av guttene og de forskjellige troppsførere ble presentert for ham.

Etter inspeksjonen kom ettermiddagens høytidelige øyeblikk, da Baden-Powell fopldet ut og overrakte nye flagg til 1., 2. og 5. Kristiania tropp (i Norsk Speidergutt-Forbund, red.anm). Samtidig overrakte han 1. Oslo tropp og turnforenignens tropp (i Norske Gutters Speiderkorps, red.anm) deres flag. Deretter formanet han troppene å gjøre flagget ære.

Til slutt takket grosserer Dons generalen på engelsk fordi han hadde gledet guttene med å overvære denne parade. Særlig takket han fra de tropper som hadde fått sitt nye troppsflagg innviet på denne måten.

Det norske tre ganger tre hurra for Baden-Powell viset at det var begeistring i de norske speideres hyllest av den avholdte general.

Bilder og utklipp

Merknader

(Rettskrivingen er forsiktig modernisert, red.anm).

Referanser

<references>