Speiderguttboken

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speiderguttboken
Speidergutboken-NSF-1915 1.jpg
Forfatter: Hans Møller Gasmann
Utgitt: 1912 - 1976
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om Speiderguttboken

Speiderguttboken ble utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund i årene 1912 - 1976 som en håndbok i de temaene speidingen omfattet. Den ble tilsammen trykket i 197.000 eksemplarer, tall etter 1971 mangler foreløpig.

I 1976 utga Norsk Speidergutt-Forbund den nye Speiderboka som håndboken for speidere i forbundet.

Innhold

I 1912 sendte Hans Møller Gasmann ut den første av mange utgaver av Speiderguttboken. Christian Dons skriver i Speideren, 1912:

Har du sett den? Ja nu er den kommen. Den er ordentlig kjekk, ser du. Se bare tittelbladet, er det ikke akkurat slik som vi har gaat og drømt om bestrandig? Leirbålet om kvelden og den dystre granskogen bakom. En koselig historie eller morsomme viser. Og blad videre i boken saa ser du vi faar nok ikke bare sitte rundt leirbålet og kose os far. Nei, nu faar vi ta ordentlig fat. Se bare de kjekke illustrationene med forklaring på signalering, og paa stjernene da og "Førstehjælp" og ... Nei, vent nu heller, la os holde patruljemøte saa læser vi høit og begynder at øve os med en gang. Ja, dette skal bli en ordentlig kjæk sommer. Men hvad koster den? Tænk bare 50 øre, du faar den overalt.

I den første utgaven formet Hans Møller Gasmann målet: “Utdannelse av rettlinjede karakterer som er seg bevisst sitt ansvar overfor Gud og verden.” Så utfoldet han seg i beskrivelser av knuter og stikk, signalering, sopp og steiner, førstehjelp og livredning og mye mer. Men han fremhevet også fedrelandskjærligheten som grunnleggende sammen med kristentroen.

Sondre Ljoså har i sin masteroppgave funnet at Hans Møller Gasmann i 1912 hadde tilgang på både originalutgaven av Scouting for Boys, svenske og danske utgaver, - og også den amerikanske utgaven fra 1911. [1]

"Speidergutboken" ble solgt i bokhandler, men vi ser i annonser at Norske Gutter's ekspedisjon også leverte den, i alle fall i 1913.[2]

I 1913 utgav Hans Møller Gasmann Lommebok for speidergutter, som kan oppfattes som en forenklet feltutgave av speiderguttboken.

I 1915 kom endelig Speidergutboken i nytt opplag, etter å ha vært utsolgt i to års tid. Hans Møller Gasmann skriver følgende i innledningen til boken:

I længre tid har Speidergutboken været utsolgt og kravet paa at faa utgit paa ny er stadig blit sterkere. Baade førere og de enkelte speidere har følt savnet av en haandbok som kunde gi anvisninger paa arbeide og gi hjælp under arbeidet.
Paa generalforsamlingen i Bergen i septbr. 1915 blev det derfor uttalt et meget bestemt ønske om at boken maate bli utgit paany, med de forandringer som var blit nødvendige siden den første gang kom ut.
Idet jeg takker enhver som har bistaat mig med raad og oplysninger, utsender jeg herved boken paany i litt ændret utgave og haaber at den nogenlunde maa svare til sin hensigt: at yde hjælp og gi anvisninger.

I 1944 ble det trykket opp et opplag av Speiderguttboken i gave fra Canada. Denne kom til god nytte i 1945 og 1946. I tillegg kom det en utgave av Speidersangboka i gave fra England.

Speiderguttboken ble utgitt i mange utgaver og opplag, helt frem til Norsk Speidergutt-Forbund utga den helt nye Speiderboka i april 1976.

Kapitler

Omkring speiderguttboka

Speiderguttboken 1944, trykket i Canada

Les mer om speidingen i Canada Flagg Canada.png

I 1944 ble det laget en ny utgave av Speiderguttboka. Den var en gave fra det Britiske Speidergutt-Forbund, det Internasjonale Speiderguttbyrå (forløperen til WOSM) og det Kanadiske Speidergutt-Forbund. Den har samme innhold som 1939-utgaven bortsett fra noen ekstra sider foran og bak i boken.

Foran i boken er det bilde av Kong Haakon 7, en hilsen fra Hans Møller Gasmann fra mars 1944 og Lord Baden-Powell sin siste hilsen til alle verdens speidere. Bakerst er det en kort historikk om forbundets arbeid i utlandet frem til mars 1944 og oversikt over det norske styret i England og Sverige.

Se også artikkelsiden Speiderguttboken 1944 for mer om denne utgivelsen.


Forsider av ulike utgaver

Av forsidene kunne en se at den samme illustrasjone ble brukt nesten frem til de siste utgavene.

Teknisk

Speiderguttboken kom i mange utgaver. Vi tar med noen fakta fra de:

Opprinnelig navn Utgivelsesår Utgave Antalll Av totalt Sider Forlag/Utgiver Trykkeri Merknader
Speidergutboken 1912 1. utgave 5.000 1 - 5.000 Utsolgt i 1913
Den nye Speidergutboken 1915 2. utgave 130 sider Norsk Speidergutforbunds forlag Ekspresstrykkeriet, Kristiania [3]
Speidergutboken ca 1918 3. utgave 138 sider Norsk Speidergut-Forbunds Forlag Kun noen få endringer i forhold til 2.utgaven.
Speiderguttboken 1920 4. omarbeidede utgave
Speidergutboken 1921 5. omarbeidede og forøkede utgave 10.000 17.000 - 27.000 180 sider Norsk Speidergut-Forbunds Forlag O. Christiansens Boktrykkeri Med endringer etter landsmøte på Gjøvik i juli 1921
Speiderguttboken 1924 6. omarbeidede og forøkede utgave 10.000 27.000 - 37.000 204 sider Norsk Speidergut-Forbunds Forlag Ch. Christensens Boktrykkeri
Speiderguttboken 1928 7. utgave 13.000 37.000 - 50.000 228 sider Norsk Speidergutt-Forbunds Forlag Nicolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboken 1933 8. utgave 15.000 50.000 - 65.000 262 sider Norsk Speidergutt-Forbunds Forlag Nicolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboken 1939 9. omarbeidede utgave 10.000 65.000 - 75.000 272 sider Norsk Speidergutt-Forbunds Forlag Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1944 7.000[4] 288 sider Norsk Speidergutt-Forbunds Forlag En nytrykket utgave av 1939-utgaven trykket i Ottawa i Canada i 1944
Speiderguttboka 1949 11. omarbeidede utgave 22.000 88.000 - 110.000 374 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1952 11. omarbeidede utgave 15.000 110.000 - 125-000 384 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1956 12. omarbeidede utgave 15.000 125.000 - 140.000 384 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1960 13. omarbeidede utgave 17.000 140.000 - 157.000 392 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1964 14. omarbeidede utgave 17.000 157.000 - 174.000 396 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1968 15. utgave 9.000 175.000 - 184.000 272 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo
Speiderguttboka 1971 15. utgave 12.000 185.000 - 197.000 272 sider Norsk Speidergutt-Forbund Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo

Tidlig(ere) oversettelse?

I boka "Twenty-one years of scouting" (med undertittelen "The official history of the boy scout movement from its inception") av E. K. Wade i 1929 [1], refereres det til et notat Baden-Powell skrev i oktober 1908. Der skriver BP "Progress of the Movement is everywhere evident, and in each of the colonies branches are already being established, with the prospect of further development. The scheme has also been taken up in Germany by a strong committee of eminent representative men whose delegate has already visited London with a view to taking up all information on the subject. The handbook has already been translated into Russian and Norwegian." [5]

Utklipp og minner

Diskusjon

Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Se også andre speiderhåndbøker. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Om skrevne og visuelle kilder innen speiding

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Lenker

  • Per Voksø, Store Norske Leksikon: [3]
  • Om rettigheter: [4]

Referanser

  1. Masteroppgave i Historie, side 17, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, våren 2007
  2. Annonse Nordenfjeldske Tidende 30/5 1913
  3. Denne kom fra trykkeriet i november 1915 Speideren nr. 9 1915
  4. "Bøker om Norges kamp"
  5. Wade, E. K.: "Twenty-one years of scouting. The official history of the boy scout movement from its inception", 1929. Sitat fra s 39 i avskrift