Speiderhistorisk leksikon:Sletting av sider

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Retningslinjer
for Speiderhistorisk leksikon
Retningslinjer
Bilder og bildelisensiering
Eksterne lenker
Forsideartikler
Hva Speiderhistorisk leksikon ikke er
Importere sider
Låsing av sider
Navngiving av artikler
Opphavsrett
Personvern
Sletting av sider
Språknormer

Sletting av sider kan utføres av redaksjonen ved behov. Brukere uten administratorrettigheter kan ikke slette artikler, bilder eller andre sider men oppfordres til å melde fra til en administrator.

Retningslinjer

Artikler kan slettes hvis et eller flere av disse vilkårene er tilstede:

  • artikkelen bryter med opphavsretten
  • innholdet er å regne som sjikane eller som støtende, herunder innhold som bryter mot norsk lov
  • innholdet er bare vås (vandalisme)
  • innholdet er reklame (spam)
  • det er enighet blant brukere og Norsk speidermuseum om at de faller utenfor prosjektets målsetning eller at innholdet er så feilaktig og/eller misvisende at sletting er beste løsning

Administratorene har et selvstendig ansvar for å vurdere om vilkår for sletting er tilstede. Dersom slettingen krever enighet blant brukere foregår diskusjonen om dette på artikkelens diskusjonsside, se nedenfor.

Den som sletter har ansvaret for å rydde opp i eventuelle bivirkninger av slettingen, f.eks. brutte omdirigeringer.

Slettediskusjoner

Det finnes ikke noen samlet side for slettediskusjoner på Speiderhistorisk leksikon. I stedet føres diskusjoner på den enkelte artikkelens diskusjonsside. For at diskusjonen skal foregå på en ryddig måte følges disse reglene:

  • Artikkelen merkes med {{slett}}
  • Den som foreslår den slettet legger frem sin begrunnelse på diskusjonssiden.
  • Hovedbidragsytere blir varslet på sin diskusjonsside med {{slettevarsel}}, slik at de blir klar over diskusjonen.
  • Diskusjonen foregår over en rimelig periode, normalt en uke. Dersom det er åpenbar konsensus før dette kan avgjørelsen tas raskere. Diskusjonen kan også forlenges dersom man har grunn til å tro at flere bør få komme med innspill.


Gjenoppretting

Det er teknisk mulig å gjenopprette slettede sider. Dette kan gjøres av en administrator ved behov. Administratorer har ikke rett til å gjenopprette artikler etter eget forgodtbefinnende. Men dersom det etter sletting tilkommer nye opplysninger kan gjenoppretting tas opp til diskusjon, eller dersom det er åpenbart at gjenoppretting bør skje kan det utføres på selvstendig grunnlag.

Gjenoppretting kan være aktuelt der det viser seg at sletting burde vært grundigere diskutert, da det er viktig at alle som skal delta i diskusjonen kan lese artikkelen. Utfallet av diskusjonen vil da vise om gjenopprettingen var midlertidig eller permanent.