Speidermetoden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speidermetoden

Under utarbeidelse, bidra gjerne!

Speidermetoden kjennetegnes av mange ting, det være seg forpliktelse gjennom lov og løfte, "Learning by doing", bruk av patruljesystemet, friluftsliv, samfunnsengasjement, symbolikk, rammer og lek, progresjon i aktiviteter og ferdigheter, medbestemmelse og ansvar, fredsarbeid og vennskap.

Til ulike tider opp i gjennom speidingens over hundre års historie har elementene hatt litt ulik vekting. Barndommen og verdensforståelsen i 1907 og 1910-årene var også totalt annerledes enn i dag.

Fra merkeskuffen om Speidermetoden

Utklipp og minner

Om skrevne kilder fra speidingen

Referanser