Speidermuseet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum-Stoffmerke 1 1.JPG
Stiftet: 28. november 1987
Viktige sider Speidermuseet
Speiderhistorisk skrift

Speidermuseet ligger i Oslo. Museet skal samle, bevare og vise frem speiderhistorisk materiale.

Historien

Bakgrunnen

I 1976 ble ideen om et norsk speidermuseum første gang luftet i Gildebladet i en artikkel av daværende landsgildemester John Erik Christensen. Hans etterfølger som landsgildemester, tidligere generalsekretær i Norsk Speidergutt-Forbund, Odd Hopp gikk inn for tanken. Landsgildetingene i 1981 og 1983 bevilget penger fra St. Georgsfondet til et fremtidig speidermuseum.

I 1985 ble det også vedtatt å gjennomføre en økonomisk aksjon Speidermuseets venner for å skaffe et økonomisk grunnlag ved gaver fra St. Georgsgildene og enkeltpersoner. Det var viktig for St. Georgsgildene at det museum som skulle opprettes ble et museum for alle speidere i Norge.

Alle de tre daværende norske speiderforbundene Norges KFUK-speidere, Norges KFUM-speidere og Norges speiderforbund gikk inn for ideen. Etter landsgildetinget i Bergen i 1985 oppnevnte St. Georgsgildene i Norge og de tre speiderforbundene en felles kommite for opprettelse av et speidermuseum.

Stiftelsen

Fra stiftelsen av Norsk Speidermuseum. Landssjefer, speidersjef og gildemester.
Gjeldende vedtekter

"Stiftelsen Norsk Speidermuseum" ble en realitet under en høytidelig tilstelning på KFUK-speidernes leirsted Nordtangen på Hadeland den 28. november 1987. Det nyutnevnte styret ble overrakt en sjekk på 100.000 kroner fra St. Georgsfondet og Speidermuseets venner

Møtet på Nordtangen ble historisk på mer enn en måte. Da Norsk Speidermuseum ble stiftet var det antagelig første gangen styrene i de tre speiderforbundene og St. Georgs Gildene i Norge var samlet rundt samme bord.

Vedtektene for stiftelsen Norsk Speidermuseum ble underskrevet i fire eksemplarer av landssjefene for Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere, av speidersjefen for Norges speiderforbund og av landsgildemesteren i St. Georgs Gildene i Norge.

Det første styret besto av:

Lokaler

Øvre Vollgate

Speidermuseets først lokaler var i 1. etasje i Øvre Vollgate 9 - gården Norges speiderforbund eide.

Storgaten

Da Norges speiderforbund solgte Øvre Vollgate 9, flyttet Speidermuseet til Storgaten 3. Etter litt oppussing, ble lokalene åpnet 22. februar 2009.

<flickr>72157614351361318|none|Den offisielle åpningen av museet. Fv: Lars Flateby, (NSF); Betten Gundersen, (SGGN); Torbjørn Geirbo, (KFUK-KFUM)</flickr> Den offisielle åpningen av museet. Fv: Lars Flateby, (NSF); Betten Gundersen, (SGGN); Torbjørn Geirbo, (KFUK-KFUM) [1]

Industriveien, Sandvika

Da leiekontrakten hos Thon Eiendom i Storgaten 3 gikk ut 1. februar 2024 ble leieprisen hevet til markedsleie. Etter intens leting etter nye lokaler falt valget på Industriveien 40 i Sandvika og dette er fra 1. april 2024 museets adresse.

Publikasjoner

Speidermuseet utgir årlig Speiderhistorisk skrift. I tillegg publiseres speiderhistoriske artikler på Speidermuseet.no

Utstillinger

Speidermuseet deltar med utstillinger på landsleirer og andre større arrangementer. Museet kommer derfor i stor grad til publikum i stedet for at publikum kommer til museet. Følende utstillinger er holdt:

Årstall Arrangement Navn Sted / kommune
2006 Landsleir Røros 06 (Norges KFUK-KFUM-speidere) Røros kommunevåpen.png Røros ≈ 6000 [2]
2010 Landsleir Lista 2010 (Norges KFUK-KFUM-speidere) Farsund kommunevåpen.png Farsund ≈ 5000 [2]
2014 Landsleir Asker 2014 (Norges KFUK-KFUM-speidere) Asker kommunevåpen.png Asker 5355
2018 Landsleir Futura 2018 (Norges KFUK-KFUM-speidere) Stjørdal kommunevåpen.png Stjørdal 4240 [3][4]
2022 Norges KFUK-KFUM-speideres landsleir Gnist Forsand, Sandnes

Merker

Utklipp og minner

Mer om

Referanser