Speidernes beredskap

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speidernes beredskap
Speidernes beredskap logo.png
Stiftet: 2018
Forbund: Norges speiderforbund

Om Speidernes beredskap

Glimt fra historien

Speiderstyret i Norges speiderforbund gjorde følgende vedtak i møte 3. mars 2018:

Sak 13/18 RAMME FOR BEREDSKAPSARBEIDET I NSF

I praksis har NSF vært uten klare retningslinjer for beredskapsarbeidet siden 2014 da beredskapsarbeidet ble tatt ut av Speidernes Fellesorganisasjon. Dette har ført til at vi jobber stadig mer fragmentert og usystematisk på ett område med stort potensiale for å engasjere Rovere, redde liv og for omdømmebygging og synliggjøring av speiding og Speideren.

Frivillige i redningstjenesten er organisert under Justisdepartementet og forholder seg driftsmessig til politidistriktene. Alle frivillige organisasjoner i redningstjenesten samarbeider gjennom egne lokale fora kalt FORF (Frivillige redningsfaglige forum). Det er også et nasjonalt FORF som samarbeider med bl.a. nasjonale myndigheter og får støtte fra justisdepartement. Rovernes beredskapsgrupper er i dag medlem i lokale FORF og NSF er medlem i sentralt FORF (men uten retningslinjer og mandat siden 2014).

Speiderstyret ønsker å få dette arbeid inn i mer ordnede former og vedta «ramme for speidernes beredskap i NSF». Arbeidet med å lage en ramme for beredskapsarbeidet, inkluderer også en plan og prosess for implementering i organisasjonen. Dagens beredskapsgrupper må ha en dialog med /støttes i overgangsfasen når rammeverk er vedtatt. Vi tar også høyde for tidsfrister vedrørende FORF.

Vedtak

Speiderstyret tar status i arbeidet med å lage en ramme for beredskapsarbeidet i NSF til orientering og ber administrasjonen om å komme tilbake med et endelig forslag til godkjenning.

Speiderstyret i Norges speiderforbund gjorde følgende vedtak i møte 22. mars 2018:

SAK 22/18 SPEIDERNES BEREDSKAP

Se saksfremlegget. Saken ble vedtatt i ett “e-postmøte”.

Det vises til tidligere informasjon om arbeidet med Speidernes beredskap i styresak 58/17 (2017) og sak 13/18 med følgende forslag til vedtak etter SST-møtet 3 mars 2018: Vedtak Speiderstyret tar status i arbeidet med å lage en ramme for beredskapsarbeidet i NSF til orientering og ber administrasjonen om å komme tilbake med et endelig forslag til godkjenning. Forslaget som presenteres i denne saken er det samme som ble presenter i sak 13/18. Grunnen til at saken ikke ble vedtatt i styremøte 3 mars er at SST ønsket et innspill fra KS på forslaget.

Vedlagte utkast ble diskutert i Komite speiding (17 mars). KS melder tilbake at forslaget til hvordan dette kan organiseres «ser bra ut» – fint at det er et nasjonalt nettverk/funksjon som sikrer felles kvalitet og rammer for dette arbeidet i hele speider-Norge. I tillegg ønsket KS samarbeid og få mulighet til å bidra inn i diskusjonene om krav til kompetanse/opplæring. Videre prosess etter vedtak i SST blir: informasjon i relevante NSF-kanaler kvalitetssikring av «ramme for speidernes beredskap i NSF» ved lovutvalget i NSF iverksetting av beredskapsarbeid innenfor vedtatt ramme (se konsekvenser i vedlegget)

Vedtak

Speiderstyret vedtar vedlagte «ramme for Speidernes beredskap i NSF».

Grupper

Disse skal være organisert som grensene for våre politidistrikter, Agder, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Sør-Vest, Sør-Øst, Troms, Trøndelag, Vest og Øst.

Her finner du oversikt over Grupper i Speidernes beredskap

Ledere

Ledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser