Speidersitater

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Rolvsøy på patruljetur, 1938 Her er en gruppe unge speidere som har funnet tonen seg i mellom. Humor og alvor går gjerne hånd i hånd, og at en er enige på dette punktet gir trygghet i enhver gruppe!
Medlemsbladet Speideren har opp i gjennom gitt oss mange gode tips for speidingen og selvhjulpenhet, her om hva du kan bruke hyssingstumper til, Speideren 1920. Dette kan jo lette lattermusklene i dag, men var et nyttig tips den gang!
Leirhygiene!, fra forsiden på Speideren nr. 2 1970, foto: Fredrik Schjander
Medlemsbladet Speideren har til alle tider inneholdt humor, her er onkel Doffen som svarer på alt mulig, Speideren nr. 1 1972
Klistremerke fra Norges speiderforbund, delt ut i 1980-årene i forbindelse med Turdagen.

«Denne siden er laget for inspirasjon og hverdagslig glede, over det glade speiderlivet!»

Speidersitater

SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE!

Denne siden vil inneholde sitater brukt på sidene i Speiderhistorisk Leksikon. De fleste er fra B-P og speidersanger, men mangee norske er også ofte brukt. De er alfabetisert etter første ord i sitatet.

Har du noen gode å bidra med, så legg de inn her! Sitatene på kalenderen blir skiftet ut i blant, så dette er ment som et lite lager.

A

SitatA boy carries out suggestions more whole heartedly when he understands their aim.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatA Lady Cubmaster was teaching a Cub Natural History, and asked him: "What is a rabbit covered with - is it hair, or wool, or fur, or what". The Cub replied: "Good gracious, Akela, haven't you ever seen a rabbit?"Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatA Scout/Guide should save animals as far as possible from pain, and should not kill any animal unnecessarily, not even the smallest of God's creatures.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatA scout is clean in thought, word and deed.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den andre redigerte "The Scout Law"
SitatA scout is courteous.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout; no matter what social class the other belongs.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatA scout is a friend to animals.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA scout is friend to all.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA scout is loyal.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA Scout is never taken by surprise; he knows exactly what to do when anything unexpected happens.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatA scout is thrifty.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA scout obeys orders.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA scout smiles and whistles under all difficulties.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA scouts`s duty is to be useful.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatA Scout`s honour is to be trusted.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
Sitat"A tactful leader of men" means that he is courteous and human, that he leads and does not drive. And the fact that he laughs and takes things cheerily and makes others do the same is a very valuable point in his favour.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success, se flere speidersitater her
SitatA way of discovering activities that will appeal to the boys is for Scoutmaster to save his brains by using his ears.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAim. Our aim was to improve the standard of out future citizenhood, especially in CHARACTER and HEALTH. One had to think out the main weak points in our national character and make some effort to eradicate these by substituting equivalent virtues, where the ordinary school curriculum was not in a position to supply them. Outdoor activities, handicrafts, and service for others therefore came into the forefront of our programme.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatAlle er tause, ingen sier noe. Likevel føler du trøst og støtte fra mennesker rundt deg. Du har nettopp fortalt dem om probleme du strir med og den vanskelige tiden du har vært i gjennom. Dette er speiding!Sitat
– Fra Lederhåndboka, NSF
SitatAlverdens glade Drænge! Vel mødt - du unge Slægt! - hvis Brodersind har Styrke, hvis Viljekraft har Vægt! Mod Danmarks grønne Kyster I stævned hid til Fest! Vel mødt fra Syd og Øster, vel mødt fra Nord og Vest!.Sitat
Gunnar Jørgensens jamboreesang fra 1924
SitatAn animal has been made by God just as you have been. He is therefore a fellowcreature. He has not the power of speaking our language, but can feel pleasure or pain just as we can, and he can feel grateful to anyone who is kind to him. A Scout is always helpful to people who are crippled or blind or deaf and dumb; so he is good also to these dumb fellow-creatures of ours.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAn individual step in character training is to put responsibility on the individual.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAnnen graden er ikke grei, sann, jeg er ikke kommet langt på vei, sann, å, men tror du ikke, når jeg øver skikkelig så får jeg`n en gang, også jeg, sann. Det er bra, sann, den å ta, sann, før jeg en gang med pensjon går à, sann..Sitat
Gabriel Kielland i speidersangen Annengraden den er ikke grei, sann, 1925
SitatAnsvarsfølelse utvikles i høy grad gjennom patruljesystemet, fordi patruljelederen gjøres ansvarlig for det som skjer i patruljen.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAs a Scout, you are the guardian of the woods. A Scout never damages a tree by hacking it with his knife or axe. It does not take long to fell a tree, but it takes many years to grow one, so a Scout cuts down a tree for a good reason only – not just for the sake of using his axe. For every tree felled, two should be planted.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAv hele mitt hjerte ønsker jeg deg framgang og som speider ønsker jeg at ditt liv må bli en god leirtid på jorden!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAv navnet speiderbevegelsen kan en høre at vi ikke bare skal gjøre slik vi alltid har gjort. Arbeidet skal til stadighet utvikles og tilpasses speiderne og samfunnet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAv og til vil en møte tider fulle av vansker og motløshet. Hvis en ikke skal ta det altfor tungt, må en være beredt til å møte dem. Når en er øvet til mot, til selvbeherskelse og håpefullhet som får en til å se hindringer i dette lys, da vil en møte den muntert og reise seg av fortvilelsen.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatAvsted på tur vi ofte drar, fal-le-ral-le-ral-la-la, til skog og mark vi veien tar, fal-le-ral-le-ral-la-la,
på mars] i lek med munter sang, å, å, å, vi glemmer tiden mangen gang, å, å.
Sitat
Sign Edv Eckhoff.jpgEdvard Eckhoff fra speidersangen Som speidere vi moro har

B

SitatBare skadedyr og dyr du trenger til mat, har du lov å drepe. Hvis du stadig iakttar dyr, blir du forresten altfor glad i dem til å ville dem noe vondt.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatBe contented with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one. But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people.Sitat
Sign b-p.pngBaden-Powell
Sitat Be Prepared!, eller på norsk: Alltid beredt! Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell fra sine egne initialer B-P –
SitatBe Prepared, the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatBestem deg for å gjera minst ein god tørn kvar dag, og du vil snart komma inn i vanen og gjera god tørns heile tida.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatBig game kodak-ing is taking the place of big game shooting, as the recognised form of sport. Where big game hunters used to compare notes over their rifles they now do so with no less interest over their cameras. It implies more crafty stalking and as great daring and skill as ever. The trophies, especially if gained with a movie camera, form a far more exciting record both for yourself and for your friends than any dead horns and hides.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatB-P hadde tatt guttenes gamle «bande-system i det godes tjeneste. Kjære speidere - husk at nå, som dengang hos de første speidere, er det patruljen som er det grunnleggende element i speiderarbeidet, og i all lek og moro er det å være aktiv i å gjøre godt, som er den veien, vi skal holde oss til..Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i kapittelet Tilbakeblikk og fremover i NSFs jubileumsbok Femti år for norske gutter, 1961
SitatB-P lærte de første speiderne å leve enkelt, primitivt friluftsliv, som motvekt mot alt komfort som man ellers hadde. Derfor vil jeg til slutt ønske alle nåværende og fremtidige speidere lykke til og tilbake til naturen i enkelt spartansk friluftsliv, langt fra byens larm med all dens moderne teknikk og komfort.Sitat
Paul S. Røed fra Oslo krets (NSF)s Jubileumsberetning i 1971
SitatBut look round and learn as much as you can of the wonders of nature, see all you can of the world and its varied beauties and the interests that God offers you. You will soon realise which are worth while and which are not to a life of happiness.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatBut to call it SCOUTING and give him the chance of becoming an embryo Scout, was quite another pair of shoes. His inherent "gang" instinct would be met by making him a member of a "Troop" and a "Patrol".Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatBy continually watching animals in their natural state one gets to like them too well to shoot them. The whole sport of hunting animals lies in the woodcraft of stalking them, not in the killing.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her
SitatBy rest I don't mean idleness but change of occupation. My own change of occupation varies pretty considerably. Once, for instance, it took the form of wading in a muddy stream to clear off the growth of weed. The job had its interest for me, but a greater interest for a loafer who Sat on the parapet of the bridge smoking his pipe and watching me with keen enjoyment as I worked. At last his curiosity overcame his satisfaction. "Mucky job, seemingly," he murmured. I agreed. I couldn't well do otherwise, being plastered, face to feet, with mud. "Now, how much do you get for that shift, mate?" "Oh, not a tanner an hour," I replied. "Gor blimey! Well, I'm bunkered if I'd do it!" And I didn't doubt him.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatBy Rovering I don't mean almiess wandering, I mean finding your way by pleasant paths with a definite object in view, and having an idea of the difficulties and dangers you are likely to meet with by the way.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success

C

Sitat"Capable" means skilled and efficient at his work. "Energetic" means active and keen in the enjoyment of it. "Reliable" means sober, punctual, truthful and to be trusted with money and confidential work, and is not likely to do anything foolish or wrong; that he is loyal to his employer as well as to those under him, and will carry on his work whether under observation or not "Resourceful" means that he will find a way of carrying on whatever the difficulties may be.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatCarl Søyland var et funn av en troppsleder. Han kunne så meget om det vi visste nesten ingenting om, og han fortalte om bøker og om mennesker han mente stod for noe. Ingen enkeltperson har tilnærmelsesvis betydd så mye for min personlige utvikling som Carl Søyland.Sitat
Odd Dahl om troppslederen Carl Søyland, fra Bergens Tidende, 1998
SitatCatch the boy and make a man!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatCode. Then the Romance of the knights of the Middle Ages has its attraction for all boys and has its appeal to their moral sense. Their Code of Chivalry included Honour, Self-discipline, Courtesy, Courage, Selfless sense of Duty and Service, and the guidance of Religion. These and other good attributes would be readily accepted if embodied in a Law for Scouts.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –

D

SitatDa jeg fylte mitt ellevte år ble jeg ivrig speiderpike, travet turer ved høst og ved vår, samlet merker uten like. Mangen gang talt det kanskje litt stritt, men da husket jeg valgspråket mitt, at: Hvis ikke jeg nå holder ut, vil jeg angre det til slutt.Sitat
Signatur signe christie 001.jpgSigne Christie i speidersangen Hvem dro så glad på leir i år
SitatDe aller fleste gutterer hissige og svært tilbøielige til å se en uvennlighet i ethvertlitt hardere støt, og så begynner uvennskap. Gå alltid først ut fra at alt er ment i god vilje, har ikke du fornærmet ham, hvorfor skulde da han ha lyst til å gjøre dig ondt? Møt en knyttneve med et elskverdig smil, opta den som spøk, og det hele opløser sig lett i spøk.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatDen første speidertid var kanskje mere enn den nåværende full av romantikk. Det var speidersakens eventyrskjær som gjorde at guttene blev speidere, det som drog oss ut i skog og mark, til å gjøre gode tørner og så videre. Det var vel også det som gjorde leken kanskje stod høiere i kurs enn det synes nu til dags. B-P holdt på friluftsleker eller terrengleker. Speiderlivet i tropp og patrulje den gang var preget av dette.Sitat
Rolf Lykken fra Manøvrene - terrengleker i Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 - 25 års jubileumsberetning i 1936
SitatDen gamle ulv sa ingen ting, men tenkte desto mer.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatDen kongelige vei til lykke går gjennom brorskap og tjeneste for andre, sammen med naturglede og en spiss av humør.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDen korteste blyant er bedre enn den beste hukommelse!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDen siste hyllest speiderne bragte Hans Møller Gasmann, var under jubileumsmatineen 18. mars ved Det nye teater, hvor han reiste seg møysommelig opp for å holde sin tale. Han avfeiet imidlertid forsøkene på å bringe ham en mikrofon og lot sin sterke stemme gjalle utover lokalet slik at ingen kunne gå glipp av at ord. Det var en tale som vil bli husket. Klart og konsist, uten konsept, bar han sitt budskap frem og gav speiderne sitt åndelige testamente. Temaet var speiderløfte, speiderlov og speiderliv. Senere fortalte han at han visste at det var hans siste tale.Sitat
Signatur bernhard muller 002.jpgBernhard Müller om Hans Møller Gasmann, Lederen, 1961
SitatDen som ikke ler, er ikke frisk Le så mye du kan - det har du godt av!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
SitatDersom du ikkje veit kva du skal gjera, så finn på det!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatDessutan hadde vi mellom oss ein original oppfostrar som gjorde gjerninga si utanfør alle skolar. Det var Hans Møller Gasmann. Han var teolog, men av dem som — etter hans eigne ord — gjorde prestegjerninga si i skolen. Derifra har eg likevel ikkje hørt noko merkeleg om han. Det som sette han framom mange andre, det var at han gjorde seg til far før «speidar»-rørsla her i landet. Vi var mange som drog på smilen da vi første gongen såg han — da ein mann på mest førti år — i knebrøker med nakne kne som ein gutunge. Men han vørte ikkje slike smil. Han heldt roleg fram med å organisere og lære opp dei små og store gutane som han fekk med seg. Han hadde i seg eit slag truskyldig idealisme som vart til ei makt, ei reint moralsk makt. Og den rørsla han var med å skapa, og som han i mange år var høvdingen for, — «speiderchefen», — den har mange av oss fått sjå innanfor heimane våre hos barna og barnebarna våre.!Sitat
HalvdanKoht.jpgHalvdan Koht i boken "Minne frå unge år" om Hans Møller Gasmann
SitatDet blev saa underlig stille – "Strømholm er død" – er det mulig, det sprudlende humør, det store hjerte som banket varmt og rigt for alle han kom i berøring med!Sitat
Dons signatur.jpg – Minneord om Henrik Strømholm av Christian Dons, Speideren nr. 10, 1918
SitatDet er bra å være god, men det er bedre å gjøre godt.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet er ingen som kan være så stille som en ulv når den ikke ønsker å bli hørt.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatDet er ikke alltid like greit når regnet øser ned, teltet er blåst bort, kompasset ligger igjen hjemme og brødet er fullt av rødsprit, men likevel gjør speiderne sitt beste både i motgang og vansker. Heldigvis lærer vi mange nyttige ferdigheter som kan komme godt med i et knipetak, og mange av disse er nå samlet i Speiderhåndboka.Sitat
– Egenreklame for Speiderhåndboka, Norges KFUK-KFUM-speidere, 2010
SitatDet er ikke bare vi som hedrer deg ved at du får Sølvulven, det er også Sølvulven og speidersaken som blir hedret ved at du bærer dette vårt høyeste utmerkelsestegn.Sitat
Signatur Ragnvald Iversen.pngRagnvald Iversen i hans hilsen til Birger L. D. Brekke, ved overrekkelse av Sølvulven
SitatDet er ikke demokratiet som er faren, det er uvitenheten.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet er, og det skal være, en vane for hver en speidergutt å søke ut i naturens store hage, å oppleve den og derigjennom lære å forstå den, og få føle hva den betyr. Woodcraft i speidingen er hverken sentimental romantikk eller tørr skole. Det er en levende skole, den største og rikeste skole som er gitt oss mennesker på denne jord! .Sitat
Carl L. Godske, fra boken Femti år for norske gutter
SitatDet er'kke alltid like lett Det er'kke lett å være både tøff og snill men i speidern vil vi gjerne få det til. Selv om det ikke er så lett Du vil jo gjerne være tøff og frekk så klart men i speideruniform kan det bli rart å ha en kul identitet når du er speider, det er'kke alltid lett.Sitat
– Landsleirsangen av Arne Schau-Knudsen, skrevet til Landsleir 2001 Urban (NSF)
SitatDet er bare to ting du skal etterlate deg på leirplassen: Det første er ingenting, og det andre er en takk til eieren.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet er en fin ting å vinne venner, og så lett går det til. Den som sitter ved din side, kan du vinne med et smil. Du kan aldri mer alene på mørke veier gå, det er en fin ting å vinne venner, la oss gjøre det nå.Sitat
Pus Brodal, Norges KFUK-speidere i sin speidersang Det er en fin ting å vinne venner
SitatDet er en nasjonal plikt som hver og en kan, og bør, søke å fylle: Det kan la seg gjøre å ta hånd om alle disse millioner barn hvis hver leder, hver voksen mann og kvinne, ville gjøre en alvorlig anstrengelse for å verve en person til å hjelpe.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet er en uvurderlig fordel å se tingene i deres rette lys, men det oppnås sjelden av en som mangler humor.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet er lagt et spor. – Det er nå deres oppgave å gå videre på vegen.Sitat
Øystein Sårheim
SitatDet er Svarttjern. Det er lenge siden, ja mange år. Vi var bare gutter, unge gutter som elsket skogen, tjernet og stillheten langt der fra byen og maset. Fremkomstmiddelet dit var sykkelen, men den fikk vi sette fra oss på gården ved veien. Her var vi oss selv, fire kamerater i telt, på en liten gressbakke ved enden av tjernet.Sitat
Jan Arnesen, i Vi elsket skogen og stillheten ved Svarttjern, 2. Fredrikstad MS
SitatDet har selvsagt vært opp- og nedgangstider! Men det har alltid vært skrekkelig hyggelig.Sitat
Ragnar Axel Brun, 3. Fredrikstad
SitatDet kan jo høres ut som det gikk ganske greit å lettvint å stifte NSF, og dermed var speiderbevegelsen innført i Norge. Nei, heldigvis må jeg si. Det kostet da kamp og motgang fremover de første år!Sitat
Dons signatur.jpgChristian Dons, Norske Speidere, NSFs jubileumsbok til 25-årsjubileet i 1936
SitatDet området hvor hennes evner er kommet best til sin rett, er kanskje ledertreningen, hvor hun utvilsomt har nedlagt et stort og betydelig arbeide. Hun er i dag vår fremste autoritet på området.Sitat
– Om Gunvor Lykken, fra Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år
SitatDet kreves ikke av en speiderleder at han skal være mester i alle ting, men det er utilgivelig av en leder å ikke interessere seg for alle ting!Sitat
Rolf Lykken på et Gilwellkurs, i følge deltager Carl Dahl
SitatDet som er, har vært. Det som kommer, er ikke annet enn et glemt år som dukker opp igjen.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatDet skaper nytt håp om muligheten av en verden, hvor harmoni og godvilje råder, hvor hjelpsomheten mot andre er en skattet dyd. Det vekker friskt mot til å ta fatt på de sosiale problemene i verden. Derfor håper jeg at antallet av de som kvalifiserer seg til "woodbagde" må øke.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet skinte rundt på tre og skrent når dag var ved å svinne og stjernen kom da det blev kveld og månen stod sånn halvt på hell. Vi hundred røde bål har brent i dunkle skogdyp inne.Sitat
Carl Søyland, fra speidersangen Ja, vi er fjellets sønner, vi!
SitatDet var en vårdag i 1922 at kjøpmann Kjellsen var på vei til sin forretning. Borte ved S.K.U.F.s lokale blir han stanset av noen kjekke, ganske unge gutter, som spør ham om han skal kjøpe lodder på en vakker blomst de lodder ut. Joda, Kjellsen skulde nok ha lodder. - Men, hvad skal dere bruke de pengene dere får inn til da?, spør han. Vi skal kjøpe "speidergreier", sier en av guttene. - Er dere speidere da? - Nei, men vi vilde gjerne bli, bare vi kunde få en fører. Kunde ikke De hjelpe oss? Kjellsen lovte å gjøre hvad han kunde for dem og det løftet holdt han.Sitat
– Om Arnt Kjellsen og oppstarten av 1. Skotfoss, fra 1. Skotfoss jubileumsskrift 1932
SitatDet var første gang forbundet hadde arrangert leiren på den eneste fullt speidermessig måte, således at hver gruppe innrettet seg helt og fullt på egen hånd som ved en alminnelig troppsleir. De fikk utlevert all sin mat "in natura" fra intendanturen. Det viste seg at arrangementet var heldig og det vandt alles bifald.Sitat
Om Hamarleiren, 1924, NSFs årsoversikt 1924, Lederen nr. 2 - 1925
SitatDen gang var det ikke som nu, bare å ta «Bergansèn» og soveposen frem og dra avsted. Å nei, dere skulde bare sett oss. Fikk vi et gammelt pledd eller enkelt ullteppe, var vi svært fornøide, mange hadde ikke det engang, mens andre drog på en hel himmelseng. Sekken var liten, ganske almindelig, ofte sydd av mor, eller en skoleransel.Sitat
Arne Stein Mellegård, fra sitt kapittel i Oslo Speiderkrets 1911 - 1936
SitatDet var ikke alltid jeg kunne notere meg for en slik suksess. For å gjøre slutt på klusset med fyrstikker og småkvist hver gang leirbålet skulle tennes laget jeg en liten «biltennero, en kule fylt med nokså brennbare salter og utstyrt med lunte. En forventningsfull skare sto rundt bålet de jeg la båltenneren innerst i ildstedet og tente på. En kort fresende lyd ble etterfulgt av et realt smell - og plutselig sto vi der, "nedsnødd" av kvist og pinner og gammel aske. .Sitat
Odd Dahl, fra utdraget I knebukser, i boken "Trollmann og Rundbrenner", se flere speidersitater her
SitatDet viktigaste i heile speidartreninga er å leggja merke til småting – og hugsa dei.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDet viktigste ved patruljesystemet er å gi et virkelig ansvar til så mange som mulig, i den hensikt å utvikle deres karakter.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatDette med den daglige gode tørn må gå en speider slik i blodet at han ikke får ro før han i alle fall har fått utført én god tørn før han legger sig. Men en rett speider slår sig ikke tilro med at nu har han gjort sin gode tørn. Han vil skaffe sig selv mest mulig glede ved å gjøre flest mulig. Han vil formelig «gå på jakt efter gode tørner». God jakt!Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatDette var mine guttedagers og ungdomstids eventyrslott. Terrenget omkring var om skapt til øvingsterreng for speidere. Det bør på fjell og dypen dal, Det var dyp, tett skog like innenpå hytteveggen og et lite stykke øst for Hattehytta, ned bratte fjellet var de ei stor slette, Dølasletta.Sitat
Finn Hov om Hattehytta, Fredrikstad –
SitatDisse fire har aldri fått nok, fra den første vind lot det første strå bøye: Jacalas munn og glentens krås og apens hånd og menneskets øye.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatDra ut og opplev naturen, gutter, med åpne øyne og åpne sanser! Søk alltid videre, og gi ikke opp. Bruk speidertiden godt, og du vil ha nytte av det hele livet.Sitat
Signatur thor heyerdahl 001.jpgThor Heyerdahl, født 6. oktober 1914 og selv speider i Ørn, Larvik, fra boken Femti år for norske gutter
SitatDu har fortalt ting om deg selv, som du aldri har sagt til noen. Likevel føles det godt, for rundt deg har du venner du kan stole på og som setter pris på deg. Dette er speiding!Sitat
– Fra Lederhåndboka, NSF
SitatDu tar tre skritt tilbake og beundrer resultatet; Endelig er tårnet ferdig - et mesterverk i ingeniørkunst. Samarbeid og ferdigheter gjorde at dere greide oppgaven. Dere er fornøyde med resultatet. Dere nådde målet. Dette er speiding!Sitat
– Fra Lederhåndboka, NSF
SitatDu våkner plutselig av at vannet drypper i ansiktet. Det er helt mørkt, likevel aner du soveposene til de andre rundt deg i snøhulen. I løpet av natten har snø smeltet og gjort soveposen din klissvåt. Dette er speiding!Sitat
– Fra Lederhåndboka, NSF

E

SitatEg vil gjerne at de skal føla dykk som pionerar ute i villmarka, i stand til å klara dykk sjølve på alle måtar.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, fra den første "The Scout Law"
SitatEn gang lå (norske speiderlederes) Mekka på Goplerud i Hedal. Det hellige landet var Vassfarets dype skoger, hvor bamsefar ennå trasker omkring langt borte fra folk, men hvor skogsveiene langsomt eter seg innover, og menneskene med dem. Og herskeren over disse skogene, var Hedalskongen, gubben Elling Goplerud.Sitat
Carl L. Godske i roverboken Norge på langs
SitatEn gang speider - alltid speider!Sitat
Lord Kitchener, som drev 1. North London Troop, som Christian Dons var med i –
SitatEn likeså viktig ting for lykken er anledningen til selvutfoldelse. Hvis en gutt oppmuntres til å foreta seg et eller annet, hva det så er, sport eller frimerkesamling, lesing eller snekring, så vil han ikke lenger bare gå og dra seg. Og det er den dovne som faller i slett selskap.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatEn skal veilede, ikke undertrykke ungdommen. Derfor ble det en speiderlov som forteller hva en speider er, ikke en lov bygget på forbud.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatEn speider ser aldri på «klærne», det er bare snobber som ikke vil være sammen med dem som er «fattigslig klædd». Det er ikke drakten det kommer an på men mannen som bærer drakten. Lær ham å kjenne og er han et godt menneske, så glemmer du snart lappene på klærne. Og er dine egne klær lappet, så skam dig ikke over det. Fattigdom og tarvelighet er ingen skam.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatEn speider rabler ikke på vegger eller skriver og skjærer ut sitt navn på rekkverk, utkikstårn eller lignende steder. «Dompapenes navn finnes overalt!».Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatEn stor ting i vårt system er å fordele ansvaret, vesentlig gjennom patruljelederne.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatEn vanskelighet er ikke lenger en vanskelighet, når du bare smiler til den - for så å ta fatt!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatEn varm, stille sommernatt. Et ensomt tjern inne på heiene nord for Mandal. En lav kolle med bratte sider dekker tjernet mot nord og kaster mørke skygger utover vannet. På vestsiden et lite platå over vannflaten. Hit kommer en flokk unge menn og slår seg ned. Det er rovere som kommer fra tjeneste i den store speiderleiren på Sjøsanden i 1948. Stillheten er brutt for en stund. Snart koker kaffelars, praten går, sanger ljomer, og diskusjonene begynner. Så står en mann og forteller om naturen og dets undere. Etter hvert fanges alle - også han - inn i den selsomme stemningen en bare kan oppleve ute i Guds frie natur en slik vidunderlig, stille, varm sommernatt. Mot nordøst kan en se lyset øker, det bærer mot en ny dag. Da fødes en ny tanke i fortellerens hjerne; om vi rovere laget en stafett fra Lindesnes til Nordkapp?.Sitat
Forbundets roverombudsmann Trygve E. Gundahl beskriver hvordan ideen med Roverstafetten 1951 ble til i boken Norge på langs
SitatEn vårdag i 1915 dro tre speiderledere ut på togreise; Chr Dons, Edv. Eckhoff og E. M. Jensen. Med et utlegg på 30 øre hver fikk de billett på en strekning de siden skulle reise flere ganger, Oslo Ø - Nittedal.Sitat
– Om "funnet" av Speiderhytten i Nittedal, fra Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971
SitatEnhver "idiot" kan ligge i leir i godt vær, men bare en ekte speider kan klare det i dårlig vær.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatEnhver kan nå lykken, hva enten han er rik ellr fattig. Likevel er det forholdsvis få som er lykkelige. Jeg tror grunnen til det er den at de fleste ikke forstår at det er lykken, selv om de har den innen rekkevidde.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatEnhver ting har to sider. Se på den lyse, og stirr deg ikke blind på den mørke. Men den virkelige veien til lykke er å dele ut lykke til andre mennesker.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
SitatEr du blitt fortrolig med almindelig brystsvømming og ryggsvømming, kan du begynne øvelse i livredning.Sitat
– Om livredning i Speiderguttboka, 1924
SitatEr du på tur og vil plukke en bukett blomster med hjem, så begynn ikke å plukke tidlig om morgenen, for da blir du som regel lei av å bære på dem og kaster dem, og så har du plukket dem av til ingen nytteSitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatEt langt skritt fremover er å lære seg utholdenhet!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i historien om de to froskene i Scouting for boys
SitatEt modig hjerte og en høflig tunge, de kommer til å bringe deg langt i jungelen.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatEtter min mening er våre oppgaver i dag og i morgen langt større enn tidligere, fordi vi har uendelig mange flere muligheter til å gjøre et godt og effektivt arbeid.Sitat
Sign Aud Mork K 001.jpgAud Mork Knutsen, fra NSPFs 50-års jubileumshefte 1971

F

SitatFor samværet i dage fem, fallerellerallera! Vi lyse minder bærer hjem. Saa selvom der var skjænd og smeld aa, aa, aa. Saa vil vi huske leiren lel...Sitat
Sign Edv Eckhoff.jpg – Om NSFs første landsleir i 1914, Edvard Eckhoff i Speideren, 1914 , se flere speidersitater her
SitatFor those who have eyes to see and ears to hear, the forest is at once a laboratory, a club and a temple.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatForvent mye av dine speidere og du vil vanligvis få det.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatFra det tidligere vågede mottoet "Lenger frem og opp", er vi i dag ikke det spor bedre, intet mindre enn "Verdens beste speidergruppe" - god speiding siden 1913!Sitat
Gruppebånd 4 Fredrikstad 002.jpg4. Fredrikstad
SitatFra nord til sør, fra syd til øst. Fra 22 land, 18500 speidere til Åsnes. Med tog og fly, buss og båt. Ja, noen også pr. sykkel. 5000 telt, 15000 besøkende. En by på 1000 mål eller så. Det er virkelig dimensjoner over landsleiren.Sitat
– Leirsjef Nils Schjander i sin hilsen til deltagerne, Landsleir på Åsnes for NSF, 1981
SitatFra nå er speidernes fredssymbol denne gylne pilen. Før den langt ut, så folkeslagene må lære verdensbrorskapet å kjenne!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell om Speiderliljen
SitatFrem for land og folk og hjem! Altid lenger op og frem! Op! Op! Op! Op! Frem! Frem! Frem! Norge! Norge! Norge!Sitat
Signatur Ragnvald Iversen.pngRagnvald Iversens forbundsrop, laget for jamboreen i 1924
SitatFrom this I got the name among the Zulus of "Imhlala panzi", literally "the man who lies down to shoot". That means one who takes care about first getting his aim as correct as possible before loosing off his shot. It is the sure way to success. Take "Imhlala-panzi" as your motto. You will sometimes have to take risks if you want to ~ succeed; take them, don't shirk thembut take them with your eyes open.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success

G

SitatGi fullt ansvar, og vis full tillit til dine patruljeledere. Fordre meget, og du får meget!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatGi meg lov til å jage, for jeg er sulten. - Så jag da for føden, men ikke for moro skyld.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatGid speidersaken må få gå fremad og vinne den plass hos norsk ungdom som den i sannhet fortjener.Sitat
Dons signatur.jpgChristian Dons
SitatGive him a uniform to wear, with Badges to be won and worn on it for proficiency in Scouting — and you got him.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatGjennem de for vår sak så vanskelige første år utførte han et enestående arbeid. Med alltid brennende kjærlighet tok han initiativet til så mange store løft. Innen Kristiania krets vil han alltid minnes som den der hadde ideen til og reiste kretsens hytte i Nittedal, Krakosseter. Han var ikke bare den initiativrike, dyktige sekretær. Ved sitt varme hjertelag, sitt lyse humør var han en trofast kamerat - en venn. Hans minne vil alltid lyse blant norske speidere.Sitat
– Omtale av Edvard Eckhoff i en nekrolog fra Speideren, 1917
SitatGjennom alle disse 50 årene har jeg hatt uendelig mye glede, mange morsomme og eventyrlige opplevelser, reiser, turer og leirer. Tilbakeblikket får meg til å føle uendelig takknemlighet for at jeg har fått lov å være med i verdens festligste bevegelse.Sitat
Dagmar Maalstad signatur 001.gifDagmar Maalstad fra heftet 50 år med Norsk Speiderpikeforbund, 1971


SitatGjør din plikt mot dine medmennesker, vær hjelpsom og gavmild. Vær takknemlig for hver vennlighet du møter, men glem ikke å vise din takknemlighet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatGjør godt - så blir du god - og så får du det godt.Sitat
Ragnvald Martens
SitatGleden kommer ikke hvis du sitter stille og venter på den.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatGod has given us a world to live in that is full of beauties and wonders and He has given us not only eyes to see them but minds to understand them, if we only have the sense to look at them in that light.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatGod helse er mer verdifullt enn rikdom.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatGud har gitt oss ein verden som er full av skjønnskap og stordom, og han har ikkje berre gitt oss auge til å sjå dette, men og evne til å forstå viss me berre brukar vår fornuft på den rette måten.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell

H

SitatHa, hvis det er mulig, en god troppsassistent for å sikre kontinuiteten i ledelsen om du skulle være forhindret fra å være tilstede personlig, han kan dessuten avlaste deg i mange småting i administrasjonen.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHan kjempet for "den gamle speiderloven" og helhjertet gikk inn for å beholde "god-tørn", "ridderlighet" og "speiderbrorskap" i speiderloven og var redd for at realiteten bak disse begrepene ville bli borte i og med at ordene gikk ut av speiderloven. Norsk speiding vil føle tomrommet etter Rolf Lykken, men vil holde på de verdier han gav oss. .Sitat
Signatur bernhard muller 002.jpgBernhard Müller om Rolf Lykken, Lederen, nr. 7/8 1961
SitatHappiness doesn't come from being rich, nor merely from being successful in your career, nor by self-indulgence.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHappiness is not solely the outcome of enjoyment of the good things in life and of the beauties and wonders of Nature, but it comes very largely also from the practice of happifying.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatHappiness is open to all, since, when you boil it down, it merely consists of contentment with what you have got and doing what you can for other people.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatHeia Annen Oslo Tropp, vi vil stadig lengre op. Målet vårt er sent og tidlig: Våken, Vennlig, Villig.Sitat
– Troppsrop fra 2. Oslo
SitatHell er i virkeligheten sjansen til å få noe godt eller gjøre noe stort. Det gjelder bare å ha øynene åpne for sjansen, og så gripe den!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHenrik Strømholm ble leder for en guttegjeng som senere skulle sette sitt preg på speider-Norge.Sitat
Finn Hov om Henrik Strømholm
SitatHer skal vi i speiderånd knytte varig vennskapsbånd.Sitat
Borre-landsleirens motto, 1948 (Norsk Speiderpikeforbund) –
SitatHold dig mest mulig på høire side av gaten, og går du sammen med en dame eller en som er eldre enn du, da la denne gå på din høire side. Når du skal vike av veien for nogen, så vik av til høire.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatHos den kjære, gamle første tropp, er humøret stadig høyt på topp. Når humøret er tilstede, da går alt med liv og glede, i den kjære, gamle første tropp.Sitat
1. Fredrikstads troppssang av Sten Nilsen, fra troppens egen sangbok Sanger under liljen
SitatHvem dro så glad på leir i år med sekken full av smil? Og gjør at allting foregår i rette fart og stil? Er det du? Er det jeg? Er det vi? Alle vi som er her sammen? Det er to, det er tre, ja, mange, mange med!Sitat
Signatur signe christie 001.jpgSigne Christie i speidersangen Hvem dro så glad på leir i år
SitatHver liten skare, fjern og nær, den vet du om og har du kjær. Vil selv du gjøre oss til ett og hjelpe oss å bli beredt!Sitat
Pus Brodal i sin tenkedagssalme
Sitat«Hver eneste speider får den samme oppgave: se og speide i naturens og kulturens store og eventyrlige riker, se med egne øyne, lære å kjenne sitt land , få kontakt med mennesker, og under eventyrferden gjennom livet vokse opp til en god borger og et godt menneske»Sitat
Carl L. Godske, fra boken Norge på langs, Roverstafetten 1951
SitatHvis det ikke er moro, er det ikke speiding.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
Sitat:Hvis du altså får en god latter, så bare le! Få andre folk til å le også, hvis du kan. Det vil være sunt for dem!.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHvis du har for vane å ta allting med godt humør, vil du svært sjelden finne deg selv i alvorlige besværligheter.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHvis du noen gang skulle oppdage at du har glemt å gjøre den daglige gode gjerningen din, må du gjøre to dagen etter!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHvis du utfører ditt arbeid med glede, vil du finne at arbeidet faller mer behagelig for deg og hvis du selv er munter, vil du hjelpe andre til å bli muntre også, og det er en del av din plikt som speider.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatHvor heldig for Lord Baden-Powell at han ikke i begynnelsen av dette århundrede ble trukket med inn i den sentrale strøm av militære problemer. Hvor heldig for ham og hvor heldig for oss alle! Det var nemlig det som gav ham mulighet for å skape seg evig ry og gjøre en mektig personlig innsats av virkelig varig betydning.Sitat
Winston Churchill Signature.pngWinston S. Churchill om Lord Baden-Powell, se flere speidersitater her
SitatHvor lang er en kabellængde, en skandinavisk kvartmil og en sjømil og hvordan måler man farten med en logline og hvordan blir vakter ordnet om bord?Sitat
– "Hvad enhver speider bør vite", en artikkel i Speideren nr. 5 1913
SitatHusk at dere skal gå foran, dere skal lede. Dere skal ikke gå baketter å dytte på!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell om ledelse –
SitatHører du hornet kaller - kaller på hver en ørn! Ørnesangen gjaller, kom nå å ta din tørn! Ørnepatruljen drager, opp på den høyeste topp, som og i gamle dager, vikinger dro på tokt. Hurtig nå fremad, glade vi går, og ei vi stanser før vi målet når. Vær derfor rede! Vær nå beredt! Prøv, speider, alltid du å øve rett!Sitat
Viggo Krag-Rønnes speidersang Hører du hornet kaller
Sitat'Høytidlige mennesker som venter en omfangsrik manual om hvordan utdanne barn fra åtte til tolv år, dvs hvordan drille dem og få dem til å bli dumme små maskiner og hvordan knuse deres gode humør under et marerittaktig trykk av akademisk presisjon - disse mennesker vil bli smertelig skuffet. På omslaget vil de stå ansikt til ansikt med en ekte og pelskledd ulv, som, etter det B-P håper, ikke vil få dem til å forvente virkelig alvorlige ting mellom permene.Sitat
Vera Barclay i en anmeldelse av den nye ulvehåndboka, november 1916

I

SitatI all historie ser vi at de som nådde det virkelig store i livet, har i sin tidligste ungdom hatt et stort og strålende forbilde, et lysende marsjmerke å gå mot! La oss alle slutte opp om speiderbevegelsen. Hils den som en redning!Sitat
SignJohanFalkberget 001.jpgJohan Falkberget, født 30. september 1879, i Femti år med norske gutter
SitatI am just breaking up Camp here - I am in a tearing hurry! The Camp has been a great success but hardish work.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i ett brev, i slutten av Brownsea Island-leiren 1907
SitatI believe in the rising generation of young citizens. They have ambition. They want to be manly fellows, fit to play their parts in games and in life. Prohibition is not needed in a nation of character; the Oncoming generation will see to its own reformation.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatI believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life.Sitat
Sign b-p.pngBaden-Powell
SitatI dag vi ved en milepæl staar som længe i kredsen vil mindes og dagen vil huskes fra aar til aar saalenge her speidere findes. Det høres jo rent ut som et eventyr at speiderne eier sin hytte at døren er aapen og gjæstfrihet byr velkommen til herind at titte.Sitat
Sign Edv Eckhoff.jpg – Fra Edvard Eckhoffs prolog ved åpningen av Speiderhytte i Nittedal, 1916, se flere speidersitater her
SitatI fra Lindesnes til Varanger i fra Bergen til grensen i øst, ja så vidt som vårt fedreland fanger, lyder sangen med ungdommelig røst. Det er speidernes glade skarer som rundt landet så vide er spredt, men som hvor som helst de enn farer i vårt forbund er samlet til ett.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i sin speidersang I fra Lindesnes til Varanger rød Speidersangboka nr. 262 –
SitatI have had a most happy life and I want each one of you to have as happy a life too.Sitat
Sign b-p.pngBaden-Powell
SitatI have myself tasted some of the bitters and many of the sweets of life, in most parts of the world, so you need not suppose that I am talking entirely through my hat in putting these ideas before you.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatI have often been asked: "Why call it by that name?" And my reply has been: "What else could you call it?"Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell om Jamboreer i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatI have over and over again explained that the purpose of the Boy Scout and Girl Guide Movement is to build men and women as citizens endowed with the three H's namely, Health, Happiness and Helpfulness. The man or woman who succeeds in developing these three attributes has secured the main steps to success this Life.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatI have seen great numbers of Scouts in my life, but I have never seen any as wet as you are!Sitat
Sign b-p.pngBaden-Powell etter ankomsten 10. august til jamboreen i et øsende regnvær, Danmark, 1924
SitatI nær sagt alle foreninger hun engasjerte seg, mottok hun æresbevisninger for sitt arbeid.Sitat
– Om Gulla Foseid av Ingunn Aastebøl
SitatI often think when the sun goes down, the world is hidden by a big blanket from the light of Heaven, but the stars are little holes pierced in that blanket by those who have done good deeds in this world. The stars are not all the same size; some are big, some are little, and some men have done small deeds but they have made their hole inthe blanket by doing good before they went to Heaven. Try and make your hole in the blanket by good work while you are on earth.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatI patruljen er det godt, der har jeg mine beste venner fått.Sitat
Thorvald Langaard i speidersangen En patruljesang, 1939
SitatI patruljen fikk jeg lære samarbeid og speiderånd. Bror blant brødre fikk jeg være; stolt jeg bar patruljens bånd. En i speiderkretsen rundt bålet, der hvor flammene kaster skjær over telter, gutter, trær; der vi drøftet speidermålet.Sitat
Erik Westersund i Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971
SitatI personnally, have still deeper and warmer feelings because of my close connetion with Norway in War and in Peace. This is being the case, it is impossible for me to express them adequately. All I can do is to say: "Well done. Keep going. Good Scouting always."Sitat
Signatur wilson 001.jpgJohn Skinner Wilsons ord i Femti år for norske gutter, 1961
SitatI skauen, på vidda, ved fjorden, der ferdes vi glade og fri. Og ikke no’land her på jorden er vakkert som Norge syn’s vi.Sitat
Pus Brodal i speidersangen I skaugen, på vidda
SitatI suppose a most common desire in every human being is the wish to express oneself through an art of some sort, whether by writing, poetry, music or acting, drawing or sculpture.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatI patruljen lærer du både å samarbeide i en gruppe samtidig som du utvikler deg som selvstendig individ.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatI want every Scout to be happy, and one of the best ways I know of being happy is to go for a good bike ride.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, i kapittelet "Biking in Bosnia", i boken "What Scouts Can Do: More Yarns", 1921
SitatI was anxious to get away from outsiders, press reporters and other 'vermin', where I could try out the experiment without interruption.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell om Brownsea Island-leiren, 1907
SitatI was the seventh of a family of ten and my father was a clergyman who died when I was three. So I was not brought up in what you might call affluence, and when I got into the Army I had to live as best I could on my pay, which was pretty small. It was a bit of a struggle. It meant among other things no breakfast or midday meal at the Mess, no smokes, no liquor, and it meant earning what I could outside my military duties by drawing and writing.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatIf each plays the game, the end will result would be Peace and goodwill among men.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIf you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIf you want to rest your body, read a good book; if you want to rest your mind, play football or go fishing.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatIn all of this, it is the spirit that matters. Our Scout law and Promise, when we really put them into practice, take away all occasion for wars and strife among nations.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIn my own case I had for years past said to myself "In three years' time I shall be dead. I must therefore get this and that in shape and finished, or it will be too late." This habit has led me on to hustle and get things done which might otherwise have been put off till to-morrow. Incidentally - and I am very thankful for it - it led me to visit various parts of the world without that fatal waiting for a "better opportunity".Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatIn Scouting, a boy is encouraged to educate himself instead of being instructed.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIngen har noensinne tapt på å være rolig.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatIt does not matter how small the "good turn" may be -- even if it is only to help an old woman across the street, or to say a good word for somebody who is being badly spoke of. The great thing is to do something.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIt is not a difficult matter, and the best way to set about it is to make up your mind to do at least one "good turn" to somebody every day, and you will soon get into the habit of doing good turns always.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIt is something to be good, but it is far better to do good.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatIt's not that far away, if you are in a hurry it only takes four and half days by air.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell om å bo i Afrika vs. England, 1937

J

SitatJa det er det vi skal: vi skal bli til heder for landet vårt og til heder for far og mor. Men det krever igjen arbeide av oss. En speidergutts arbeide består først og fremst i arbeidet hjemme. Dernæst består det vel oftest i skolearbeide. La det merkes på ditt arbeide at du er speider, at du har lovet å gjøre din plikt. og gjør den villig og glad. Og husk at folk venter det av dig siden du er speider.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatJa, vi er fjellets sønner vi, og vi vil alltid være, en flokk av friske villmenn fri i verdens lumpne hære. Ja, tidens riddere, dens menn som løfter ærens flagg igjen. Ja, vi er fjellets sønner vi, det vil vi alltid være.Sitat
Carl Søyland, fra speidersangen Ja, vi er fjellets sønner, vi!
SitatJa, vær beredt på hele ferden, selv om det ikke faller lett og hvor vi hen her i verden så er vårt valgspråk: Vær beredt.Sitat
Holger Fangel sammen med Rolf Lykken i speidersangen Vi gutter fra gamle Norge
SitatJamboree-magien er vanskelig å beskrive – spesielt for de som ikke har opplevd det selv. Slik er det: - Når en ser i et slikt kalledioskop så er det en enkel forklaring på at fargene danner mønstre ettersom det er speil inni røret som speiler alle fargebitene slik at det dannes en symmetri. På en jamboree er det også en underlig symmetri. Det er ikke kaos. Det er som den flokken med duer som ble sluppet. De flyr i mønster. Skifter en retning skifter hele flokken. Det er en scouting spirit som styrer det hel og sørger for at det blir harmoniske mønstre ut av mangfoldet.Sitat
Aasum, Bjarne - signatur - gjennomsiktig - v2 - tykkere.gifBjarne Aasum i Glimt fra en jamboree
SitatJeg skulde i 1912 om sommeren dra på sommertur, den første sommertur som er foretatt i Norge med gutter. Min tidligere barnepike bodde i Ramnes i Jarlsberg, og til henne og hennes mann skulde vi reise. Det hadde ryktedes at en flokk bygutter som til og med kaltes for speidere skulde gjeste trakten, og mange var meget opskaket av den fryktelige nyhet. Bygutter stod ikke høit i kurs, og når de så atpåtil kom for å speide ut stedet, så var det nok all grunn til å være på vakt. ... Men når vi nærmet oss, så vi at de smekket døren igjen og låste vel til. På eiendommen hvor vi holdt til, hadde vi det hyggelig for oss selv, ikke én kom, og hilste på oss. Det var tydelig å merke hvad de mente om oss.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Den første sommertur med gutter, 1936
SitatJeg tenker ofte når solen går ned at at verden er skilt fra himmellyset ved et stort teppe, men stjernene er små hull boret gjennom teppet av dem som har gjort gode gjerninger i denne verden.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatJeg tror at Gud har satt oss i denne trivelige verden for at vi skal være lykkelige og glede oss over livet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
SitatJeg vil ønske at samværet her i Sørlandets blide trakter må bli så herlig at det det blir et uforglemmelig minne og at det må styrke de bånd som binder oss sammen til ett.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i sin hilsningstale til deltakerne på landsleiren i Mandal, 1932
SitatJungelloven har lært ham selvbeherskelse, for i jungelen avhenger liv og føde av om man kan styre seg selv.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka

K

SitatKarakteristisk for vår tid er det at vi får redskapene til å arbeide for oss. Maskinene overflødiggjør oss. Vi sa engang så flott at «arbeidet adler mannen» - og nå ser vi fram til arbeidsmetoder som vil bli enda mer forstumpende for oss. Da må vi søke vårt adelskap i fritiden. For leddiggang er roten til alt ondt. Men så er det blitt så alminnelig å snakke om «fritidsproblemer», og det diskuteres og organiseres for at de unge skal få anledning til noe «tidsfordriv». «Tidsfordriv» - det er vel et av de avskyeligste ord som finnes. Tiden er ikke noe som skal «slåes i hjel». Tiden er vårt eget liv, og i den må vi gi våre evner og muligheter rom. Hver gang vi «fordriver» en time, begår vi et stykke selvmord, fordi vi berøver oss selv endel av vårt liv. Hvis vi ikke bruker tiden til annet enn lettkjøpte, åndløse fornøyelser, blir menneskene et lett bytte for robotkulturen.Sitat
Carl L. Godske, fra boken Femti år for norske gutter
SitatKjære speiderbrødre! Jeg vil sende dere en hilsen midt i denne gledens tid. Fem års undertrykkelse er slutt. Norge er fritt. En ubeskrivelig glede gjennomstrømmer alle ekte nordmenn. For oss speidere er gleden ikke mindre. Ved siden av dette største - at vårt land er fritt, har vi fått vår kjære speidersak igjen. Speidersaken som er sakenes sak.Sitat
Magnus Berg, i et opprop rett etter freden i 1945
SitatKjernen i speiderarbeidet: En gutt er SANNHETEN med skitt i ansiktet, VISDOM med tyggegummi i håret og FREMTIDENS HÅP med en frosk i lommen.Sitat
Signatur bernhard muller 002.jpgBernhard Müller om speiderarbeidet, 1961
SitatKnut Enger har utnyttet mulighetene og sine evner til å sette preg på sin speidersjefperiode, takket være hans utadvendte vesen og evnen til å omgås mennesker.Sitat
Knut Enger signatur 001.jpg – Om Knut Enger i Lederen, 1976

L

SitatLa dem falle, Mowgli, det er bare tårer.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatLa oss derfor, på veien mens vi trener våre speidere, holde de høye mål foran oss, og ikke bli for opptatt av skrittene.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatLa oss intet gjøre inne, som kan gjøres ute!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatLederen er også tenngnisten, siden det jo er han som tenner den rette iver. For å klare det må han selv være fylt av den rette ånd og av forståelse.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatLeewy hadde en egen evne til å kombinere alvor og skjemt, arbeid og lek, han kunne begeistre, instruere og lede.Sitat
– Om Johannes Leewy, i Agderposten 11. januar 1960
SitatLike his Chief`s, his heart remained the heart of a boy, and this is the secret which enables men to be the real scouts up to the end. He was a real scout and for that we are proud and thankful and do not bedrugde him his rest.Sitat
Signatur wilson 001.jpgJohn Skinner Wilsons minneord om Hans Møller Gasmann i 1961
SitatLooking back on my own life, I have in my time bumped up against a stupendous lot of good luck.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatLord Baden-Powell i England satt, han hadde fått en idé. Han satte på seg sin cowboyhatt og sa: ”Nå verden skal se at der skal bli speidere til! Ja, der skal bli mange, umåtelig mange, små speidere, små speidere og gutter som kan hva de vil".Sitat
Margrethe Parm fra speidersangen Lord Baden-Powell i England satt
SitatLoyalty is a feature in a boy's character that inspires boundless hope.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatLykken kommer ikke av det å være rik, heller ikke av å ha bare hell med seg på livsveien, og ikke av personlige nytelser. Ett skritt mot lykken er at du gjør deg frisk og sterk mens du er gutt så at du kan bli til nytte og på den måten glede deg over livet når du blir voksen.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
SitatLær dine barn å leve, ikke bare hvordan man skaffer seg et levebrød.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell

M

SitatMake it a happy life while you have it. That is where success is possible to every man.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatMange gode minner tar vi frem, vi vil alle gjerne huske dem, samle minner ennå mange år, aldri glemme speidertiden vår.Sitat
Signatur signe christie 001.jpgSigne Christie i speidersangen Speidersaken samler oss
SitatMange er redde for å gå utenfor stuedøra hvis det ikke er solskinn og "pent vær"! Det er dumt, for all slags vær er brukbart til tur!Sitat
Speiderguttboka, 1971
SitatMed stikkord som aktivt uteliv, egeninnsats og fellesskap fremstår speiding som et verdifullt og attraktivt alternativ i vrimmelen av tilbud til de unge. Vår største utfordring i tiden fremover blir å markedsføre oss godt nok, slik at vi kan nå enda flere unge..Sitat
Gisle JohnsonSpeidertinget 1985, se flere speidersitater her
SitatMen kjenner du lukten av tare og tang, og hører du klingende toner og sang, ser sjøen som glitrer ved Ryfylkes strand hvor speiderne samles til landsleir på Sand? Teknikk og rutine i leirlivets knep var ennå et tåket og ukjent begrep, men sjarmen var slett ikke mindre for det og ned gjennom tiden alt større den ble.Sitat
Den første landsleiren blir til, fra jubileumsheftet KFUK-speidere 1920 - 1970
SitatMens du er spurven som flyr gjennom hallen, med andre ord, mens du lever på jorden, forsøk å utrette noe godt, som kan bestå etter deg!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatMens du lever ditt liv på jorden, så prøv å gjøre noe godt som kan være igjen etter deg.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatMens vi kan, la oss gjøre det vi kan!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatMind you, if you only take an hour extra per day it means three hundred and sixtyfive hours per annum, or three weeks more of waking time than your average neigh-hour gets. Personally I reckon to get thirteen months of life into each year instead of twelve.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatMot toppen!Sitat
– Mottoet for NSFs landsleir i 1976
SitatMusic, pictures, sculpture and drama, are all easily available hobbies for men in towns, and there is no need for loafing where there are municipal galleries, museums and concerts, etc. But it is not merely the passive enjoyment of these that I recommend. It is your active selfexpression of them that pays. By self-expression I mean such work as writing poetry, carpentering, playing the fiddle, clay modelling, sketching, and so on. Also there is interest in collecting stamps, coins, fossils, curios, bugs, or any blooming thing.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatMy belief is that we were put into this world of wonders and beauty with a special ability to appreciate them, in some cases to have the fun of taking a hand in developing them, and also in being able to help other people instead of overreaching them and, through it all, to enjoy life - that is, TO BE HAPPY.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatMå norsk speiderliv alltid være preget av den samme ånd, av friluftslivets enkle, skapende glede, og av takknemlighet og kjærlighet til fedreland og skaperverk. Speideren skal ikke bare kjenne skogens tale. Speidersaken skal løfte gutten opp fra hverdagslivets gråhet og gi livet et dypere, opphøyet innhold. Møter og turer skal gi impulser å leve videre på. De gutter er i gode hender som får være med på speidersakens opplegg!.Sitat
Carl Søyland i kapittelet Vi hundred røde bål har brent i NSFs jubileumsbok Femti år for norske gutter, 1961

N

SitatNature rambles in the country for studying birds, plants, or animals. You can go in for chicken rearing, fruit grow- ing, jam boiling, rabbit keeping, or making moccasins, or any old thing that you like. There are hundreds of things to choose from; and when you have found the one that grips you it will repay you, not perhaps in cash but in life-filling satisfaction.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatNature study is the key activity in Scouting and Guiding.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatNature study should not be the mere formal class teaching of the school, but the interested pursuit of each individual girl in that branch of it which particularly appeals to her, through practical handling and dealing with it.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatNature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatNoe godt burde du gjøre hver dag i ditt liv! Bestem deg til å begynne med det i dag og aldri glemme det senere i livet!.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatNoen drager kan vi beskytte oss mot ved å være bevisst måten vi lever på. Noen drager kan drepes ved å snakke: Er vi redd for noe, eller har hatt vonde opplevelser, hjelper det å snakke om det. Mamma, pappa, en speiderleder, noen på skolen, helsesøster. Det skumle som er delt, er mindre skummelt. Klumpen i magen blir mindre når noen har hørt om den. Det som ikke kan snakkes om, som likevel blir fortalt, er ikke lenger noe som ikke kan snakkes om.Sitat
– Budskapet for St. Georgsdagen 2012, fra tidligere speidersjef i NSF Solveig Schytz og landssjef i KFUK-KFUM Atle Aas
SitatNoen ganger er det tøft å trives i det fri, men er det noen som kan det her, så er det faktisk vi. Det finnes nok av de som helst vil vende snuten hjem, men ingen speider hardere enn K-F-U-K - K-F-U-M !.Sitat
Leirsangen under landsleiren Røros 06 - "Felles framtid"
SitatNot to take things too seriously, but to make the best of what you have got, and to look on life as a game, and the world as a play-ground. But, as Shackleton has said, "Life is the greatest of all games; but there is the danger of treating it as a trivial game.... The chief end is to win through honourably and splendidly".Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatNow I am down here preparing my Boys Camp. It is the perfect place for it - a splendid island, well-wooded and wild, giving plenty of scope for Scouting. I think we shall have a very good time if the weather is only kind, which it doesn't promise to be at the moment.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i ett brev, etter første døgnet av Brownsea Island-leiren 1907
SitatN.S.F. Teist var 1. Snarøen Sjøs båt fra 1959 til 1976. I denne perioden var 1. Snarøen Sjø den største sjøspeidergruppen i landet og dens ledere, med blant annet Bernt N. Nilsen var drivkreftene innen utviklingen av sjøspeidingen.Sitat
– Om sjøspeiderarbeidet i 1. Snarøen Sjø
SitatNu går det dessverre svært ofte slik at vi blir trette når det stilles store krav til oss. Det er kanskje en tid siden du avla ditt speiderløfte. Dengang du gav ditt løfte, da mente du det ærlig, og i den første tiden efterpå strevet du også ærlig, men så gikk ukene og kanskje årene, og så slappet du av. Og når du nu hører lovens krav, så tenker du ikke meget på dem. Det må ikke skje med en speider..Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924
SitatNå er det leir igjen, vi er alle med på den! Nå er det sol igjen, vi er alle glad i den!Sitat
Oldberg-landsleirens leirrop, 1953, (Norsk Speiderpikeforbund) –
SitatNå er det tid for jakt og strid, for klo og tann og rov. Hør fjernt og nær: "God jakt enhver som holder jungelens lov!".Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatNår dagen begynner, en knute jeg gjør, hurra, på slips eller tørkle, den løses ei før, hurra, en liten god tørn jeg mot en har fått gjort, først da regnes dagen som ei kastet bort. Hurra , hurra, en god tørn å ta, er bra!Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Når dagen begynner en knute jeg gjør, Norges første speidersang, 1911 [1]
SitatNår det ikke finnes noen til å drive speiderarbeid, må presten sette seg ned å knyte knuter."Alex JohnsonSitat
SitatNår du skal på tur, så bruk minst mulig av penger. Turens hygge og utbytte er ikke avhengig av, hvor meget du bruker, men av hvorledes du bruker dine penger.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann i Speiderguttboken 1924

O

SitatO God, help me to win, but in thy wisdom if thou willest me not to win, then O God, make me a good loser.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatOdd Dahls tørrvittige humor og mange påfunn var stadig kilde til glede og forundring. Hans tekniske genialitet gav seg mange utslag - bomber til å tenne bål med - selv om det var vått; karbidlyskastere på nattlige feltmanøvrer, sammenleggbare kanoer, felttelegraf, elektrisk lys i teltet ved hjelp av dynamo på en opphengt sykkel som ble kjørt som «straffetimer» av karer som hadde overtrådt de skrevne og uskrevne lover..Sitat
Carl Søyland om Odd Dahl og 10. Oslo i kapittelet Vi hundred røde bål har brent i NSFs jubileumsbok Femti år for norske gutter, 1961
SitatOdd Hopp viste et engasjerende alvor for Gilwell-treningen, men med et godt smil på lur. Odd Hopp ble en inspirasjon som hans mange kursdeltakere over hele landet har satt umåtelig pris på.Sitat
Øystein Sårheim om Odd Hopp i Speiderhistorisk skrift nr 7 - Ledertreningen - Norsk Gilwell
SitatOn the morning of September 8, 1919, 19 men dressed in short trousers and knee socks, their shirt sleeves rolled up, assembled for the first Scoutmasters' training camp at Gilwell Park. The camp was designed and run by B-P. Afterwards, B-P gave each man a simple wooden bead from a necklace he had found in a Zulu chieftain's deserted hut when on campaign in South Africa in 1888.Sitat
– Om det første Gilwell-kurset i England og wood bagde, 1919
SitatOne step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a boy, so that you can be useful and so can enjoy life when you are a man.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatOppgaven deres i livet er å være lykkelige og gjøre andre lykkelige. Dere trenger ikke streve med å gjøre dere selv lykkelige, for det kommer av at dere gjør andre lykkelige!!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatOrdet leder brukes som et kollektiv og omfatter alle slags ungdomsledere i vår bevegelse, hva enten de leder speidere, ulvunger eller rovere. Lederens oppgave er den elde brors, men hans plikter kan sammenlignes med det arbeide som utføres av et kombinert styrehjul og en akselator, han skal gi retningen og stimulansen til guttenes virkelyst.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatOur Movement has lost a true and valued friend. From its earliest days Scouting was heartily encouraged by him. He had practically been a life-long friend to me, and I shall miss his cheery, clever and helpful personality.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell skrev ved Rudyard Kipling død, i magasinet The Scout, mars 1936

P

SitatPaddle your own canoe; don't rely upon other people to row your boat. You are starting out on an adventurous voyage from the stream of childhood, along the river of adolescence, out across the ocean of manhood to the port you want to reach. You will meet with difficulties and dangers, shoals and storms on the way. But without adventure life would be deadly dull. With careful piloting, above-board sailing, and cheery persistence, there is no reason why your voyage should not be a complete success, no matter how small the stream in which you make your start.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatPatruljesystemet betyr fellesskap og samhørighet i små grupper over tid.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatPatruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatPerhaps the most important suggestions that I can offer here to Guides may be summed up in one motto: Laugh while you work!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatPlay the Game: Don’t look on!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatPleasure is too often only a distraction. You may take pleasure in looking at a football match or a play, or in reading a good story, or in criticising your neighbours, or in over-eating, or getting drunk. But the effect is only temporary; it lasts but for a time. Indeed, in some cases the reaction is anything but pleasurable - there is the headache next morning!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatPrøv ikke å gjøre alt selv, for så vil guttene bare være tilskuere, og hele systemet rakner.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatPrøv å forlate denne verden litt bedre enn du fant den, så at du når du engang skal dø, kan dø lykkelig i følelsen av at du i hvert fall ikke har kastet bort tiden, men har gjort ditt beste.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad

Q R

SitatRandulf Haslund var et helt igjennom nobelt menneske, full av idealisme og tro på at det gode i menneskene til slutt vil seire.Sitat
– Minneord om Randulf Haslund av Roald Kverndal i Agderposten
SitatRedder du en mann, redder du en enkelt, men redder du en gutt, redder du en hel multiplikasjonstabell.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatRemember this; "If you are in the right there is no need to lose your temper; if you are in the wrong you can't afford to".Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatRoturer er morsomme, men seilturer er vidunderlige.Sitat
– Om seiling i Speiderguttboka, 1924
SitatRoverarbeidet har aldri samlet de store skarer av guttene, hverken her hjemme eller ute i speiderverdenen. Det ligger i sakens natur at det ikke tilsikter det. Men det gi de store guttene en mulighet til å få mer ut av sin speidertid.Sitat
Arne Hagen i Femti år for norske gutter, 1961
SitatRundt leirbålet sitter vi nære hverandre og alle kan føle at man har en venn, selv om vi skiller lag – om alt blir forandret, så husk denne stund – til vi møtes igjen.Sitat
– Leirvise med tekst av Philip A. Kruse og melodi av Georg Keller for Landsleiren på Åsnes, NSF, 1981

S

SitatSanddru, trofast og hjælpsom, venlig mot men'sker og dyr. Lydig, munter og sparsom og ren - er hvad loven os byr.Sitat
– I Speideren nr. 5-1919 presenteres et lite huskevers og speiderne oppfordres til å lære speiderloven. –
SitatScouting is certainly a fascinating game for the performer and worth all the risk, because of its immense value to his side.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatScouting is a training in good citizenship through woodcraft.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatScoutmastership "is a jolly game", not a "difficult science".Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatScoutmasters need the capacity to enjoy the out-of-doors.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSe nå vårt bål i mørket er tent, allting er stille og dagen er endt. Flammene kaster sitt blafrende skjær. Henover telter og gutter og trær.Sitat
Ørnulf Henriksen, fra speidersangen Se nå vårt bål
SitatSe vidt! Og når du synes du ser vidt, så se enda videre!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSee things from the boy's point of view.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSelf-control not only enables you to master bad habits, but also gives you command of your very thoughts. And this is a point of vital importance for your happiness.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatShow me a poorly uniformed troop and I'll show you a poorly uniformed leader.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSo I inflicted on the Scout a solemn little Promise, easier to keep than an Oath, in which he engaged to DO HIS BEST to: 1. Do his Duty to God and to the King (N.B.-Not merely to be loyal, which implies a state of mind, but to DO something). 2. Do a good turn to somebody every day (i.e. Duty to his Neighbour). 3. Obey the Scout Law.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatSo the Scout Law was not framed as a list Of DON'T'S. Prohibition generally invites evasion since it challenges the- spirit inherent in every red-blooded boy (or man).: The boy is not governed by DON'T, but is led on by DO. The Scout Law, therefore, was devised as a guide to his actions rather than as repressive of his faults. It merely states what is good form and expected of a Scout.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatSom speider er du vokter av skogen!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSommer, sommer, hit til Hå vi kommer, små og store, vi er ikke få! Jærens strender yldrer, overalt det myldrer, blå og brune skjorter har vi på!.Sitat
– Fra leirsangen, Felles landsleir på Jæren for Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere, 1998
SitatSpark u’ ut av umulig!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeider vil sannhet sige, følge sin leders ord, aldri fra loven vike, alles venn og bror. Speider vil hjelpe andre, og han vil glemme seg selv, alltid i lyset vandre, søke å gjøre vel.Sitat
Viggo Krag-Rønnes speidersang Hører du hornet kaller
SitatSpeiderbevegelsen er vel det beste vi har å sette opp mot ungdomskriminaliteten idag og fremtidenSitat
SignJohanFalkberget 001.jpgJohan Falkberget - under rovernes besøk til ham på Ratvollen ved Røros.[2]
SitatSpeiderbror! Her er min hånd, fast vi kjeden slutter. Sammen står, sammen vi går, sammen i brorskapsånd. Smidd er kjeden av sterke arme, gjennomglødet av hjerters varme. Speideren er, rundt på vår jord, hele verdens bror.Sitat
Signatur Ragnvald Iversen.pngRagnvald Iversen i speidersangen Speiderbror, her er min hånd, 1922, se flere speidersitater her
SitatSpeiderbrødre, la oss sette oss i kretsen om vårt bål. Er enn nattens skygger tette, øyne skal vi dog vårt mål. Ti i bålets lyse flamme er de gode tanker lagt. Mørket kan oss aldri ramme, ti vi står med lys i pakt.Sitat
Wilhelm Retzs speidersang Speiderbrødre, la oss sette oss i kretsen om vårt bål
SitatSpeideren lærer av å bli ledet av, og selv lede, jevnaldrende speidervenner.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeideren skal føle trygghet i å oppleve seg selv som en nødvendig del av patruljen.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeiding er ein fin leik dersom me går inn for den og grip den an, med verkeleg begeistring. Som ved andre leikar finn me at me styrkar både kropp, sinn og ånd ved å vera med. Men hugs at det er ein friluftsleik, så kom dykk ut kvar gong de har høve til det. Lukke til og lukke til med friluftslivet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeiding er en fin lek hvis vi går inn for den og griper den an, med virkelig begeistring. Men husk at det er en friluftslek, så kom dere ut hver gang dere har høve til det!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeiding er en munter lek i Guds frie natur, der gutter og menn med guttesinn drar ut på eventyr i sammen.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeiding er ikke bare morsomt, det krever mye av oss.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeiderloven er grunnlaget som hele speidingen bygger på.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSpeidersaken er fredens sak. Men i en urolig og angstfylt verden trenger vi speidernes "Vær beredt" mer enn noen gang tildligere.Sitat
Oluf Reed Olsen, fra boken Femti år for norske gutter
Sitat"Stjernene blekner", sa Gråbror og snuste mot morgenvinden. "Hvor skal vi søke leie i dag? For fra nå av følger vi nye spor".Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatStyr kanoen din selv, stol ikke på at andre mennesker skal ro for deg.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatStudium av naturen vil vise deg hvor full av vakre og vidunderlige ting Gud har laget verden, for at du skal kunne glede deg over den.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
SitatStår man opp en time tidligere enn andre mennesker hver morgen, vinner man 30 timer pr. måned. Dette gir en ekstra måned til nyttig arbeid pr. år!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatSuccess in training the boy depends largely on the Scoutmaster's own personal example.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her
SitatSå hvisker vi da stille hen en takk for hva de ga oss, men i den tro at alt igjen engang skal kreves av oss, som manndomsverk for Gud og land til speidersakens ære. For selv om gutten blit til mann, han kan dog speider være!Sitat
– Fra Erling Haugers speidersang –
SitatSå samles vi da atter med megen smil og latter om vårt kjære leirbål på speidervis. Her føler vi oss trygge, kan etter dagens strid oss hygge om leirbålet på speidervis.Sitat
Rolf Lykken fra speidersangen Så samles vi da atter
SitatSaa ønsker vi Gyldenpris vel møtt og tillykke. Gid troppen blir stedets fineste smykke. Saa vandrer vi sammen paa var vei -- mot nye seire -- og banervei -- for at speidersaken og liljen kan allsteds findes i Norges land.Sitat
Wilhelm Wilhelmsen
SitatSåvel i krigstid som i fredstid har speiderne vært beredt til å tjene sitt land på den måte de har vært i stand til. Jeg kjente den store mann som skrev "Scouting for boys" for 40 år siden, og jeg har gjennom årene med fornøyelse og bifall betraktet resultatet av den trening han grunnla. Som aldri før behøver nå vårt land den helhet av karakter, den lojalitet og de mange forskjellige dyktige egenskaper som læres ved speiderarbeidet!Sitat
Winston Churchill Signature.pngWinston S. Churchill om Lord Baden-Powell og speidersaken –

T

SitatTa ikke tingene for alvorlig, men gjør det beste ut av dem. Se på livet som en sport og verden som en idrettsplass.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatTakk! Husk at en gave du får, ikke er din, før du har takket giveren.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatTap aldrig det mål dere har satt dere i livet av syne, men arbeid altid op og frem til det. Gå ingen krokveier og la midlene være ærlige, så vinder dere nok til slut. Først gjennom motstand og i kamp vinnes seier. Jeg ønsker dere alt mulig godt.Sitat
RoaldAmundsen signature.pngRoald Amundsen, polfarer, i Norske Speidere, NSF 25 år, 1936
SitatTenn speiderild - sett speiderspor!Sitat
– Mottoet for jubileumsleiren Landsleir Starum 1970 (KFUK)
SitatTid, vet du, er som en strikk, selv om mange mennesker ikke strekker den.Sitat
Grøttum - signatur v2.jpgJacob Pedersen Grøttum i Boys' Life, 1912
SitatTil å begynne med var jeg virkelig i tvil om speidersaken var noe for oss. Men etterhvert fikk jeg jo øynene opp for hvilke muligheter den innebar.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Speideren, 1936
SitatThat doesn't mean that I have not had difficulties and trials to face, but these have been the salt that savoured the feast. For these I have found that a smile and a stick will carry you through all right, and in ninety-nine cases out of a hundred it is the smile that does the trick. (When next you are worried or angry, force yourself to turn up the corners of your mouth and smile-and you will find the value of this tip).Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatThe aim in Nature study is to develop a realisation of God the Creator, and to infuse a sense of the beauty of Nature.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe boy is not governed by don't, but is led by do.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe curious thing was that I got on faster than I wanted to. I had no real ambition to do anything more than be able to keep myself without drawing on my family to help. If I could do something to help them, so much the better. And I loved my work because it was among the men and horses. I was perfectly content.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatThe good turn will educate the boy out of the groove of selfishness.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe key that unlocks the spirit of the movement is the romance of woodcraft and nature lore.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe men were healthier and happier, and, on leaving the Service, had money in hand with which to set themselves up in business or in private life. So too it can be with you who read this. If you have no money, make it-somehow; but make it. A rainy day may come and you ought not then to be a drag on other people's resources. Think of that rainy day, too many fellows forget about it and suffer in the end for their neglect.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatThe most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe more responsibility the Scoutmaster gives his patrol leaders, the more they will respond.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe most important object in Boy Scout training is to educate, not instruct.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe object of the patrol method is not so much having the Scoutmaster trouble as to give responsibility to the boy.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe open-air is the real objective of Scouting and the key to its success.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe Scouting is a school of citizenship through woodcraft.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe Scoutmaster guides the boy in the spirit of another brother.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe Scoutmaster teaches boys to play the game by doing so himself.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe study of nature brings into a harmonious whole the question of the infinite, the historic and the microscopic as part of the Great Creator's work. And in these, sex and reproduction play an honoured part.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe spirit is there in every boy; it has to be discovered and brought to light.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe sport in Scouting is to find the good in every boy and develop it.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe thing is to find out what kind of work you are best suited for, and if at first you take a different job that will give you pay you should still keep your eye on the right line and go for that directly you get your chance. At the same time beware of always thinking that the grass is greener in the next field. If you are a square peg keep your eye on a square hole and see that you get there.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatThe uniform makes for brotherhood, since when universally adopted it covers up all differences of class and country.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe whole intention of the Boy Scouts' Training is for peaceful citizenship.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe whole scheme was then planned on the principle of being an educative GAME; a recreation in which the boy would be insensibly led to educate himself.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatThe wonder to me of all wonders is how some teachers have neglected Nature study, this easy and unfailing means of education, and have struggled to impose Biblical instruction as the first step towards getting a restless, full-spirited boy to think of higher things.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThe word "ipise" in the Bantu language means: "And what direction?" and is also the acronym formed from the initials of the five points that a leader of the movement should fully understand. Ideals - Possiblitiets - Interest - Service - Example.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, om Ipisé-løftet
SitatThere is no teaching to compare with example.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThere were no large staff looking after the camp, no sub-camp leaders. Rovers of different countries ran their Moot themselves.Sitat
Signatur wilson 001.jpgJohn Skinner Wilson i sin bok Scouting around the world om 4th World Rover Moot, 1949
SitatThere's nothing like 'Being Prepared' is there, for what might seem possible, even if it may not seem probable.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatThere are various ingredients that go to make character. The kind of character I mean that practically makes a man a man, or, better, a gentleman. Of these the first is self-control. A man who can control himself, his anger, his fear, his temptations~everything, in fact, except his conscience and his sham~that man is well on the way to being a gentleman.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatTjenesten er å gi opp egen fornøyelse og behagelighet for å rekke en hånd til dem som trenger det mest.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
Sitat"To be trustworthy in all things. Loyal, helpful, friendly, courteous, and kind. To learn obedience and practice cheerfulness and thrift. To be brave, clean and reverent. Above all, to keep myself physically strong, Mentally awake and morally straight. To "Be Prepared" at all times to do my duty to God and my country, and to do a good turn to someone every day."!Sitat
Ludvig S. Dale, forfatter av BSA's opprinnelige speiderlov –
SitatTo build a scheme, whether for a speech, a book, or a movement, you have: To set Up its AIM clearly before you. In a movement for boys the next essential is to make it attractive for them. Then to devise a definite code for their guidance. Then to form a suitable organisation under competent leaders.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatTo get a hold on boys you must be their friend.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatTo let your actions and thoughts be directed by Love. By Love with a capital "L" I don't mean falling in love and so on. I mean the use of the kindly spirit which you show when you do good turns to other people, when you are kind and sympathetic, and when you show gratitude to others for kindness done to you. That is, Good-will. And Good-will is God's will.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatTonene fra naturens verden har en særlig oppgave i fremtidens kulturorkester. Derfor har også speiderbevegelsen det. I mitt arbeid i naturen har jeg funnet mine beste medarbeidere nettopp i ungdommen, ikke minst blant speiderne. Av slike mennesker lærer vi også det store og vidunderlige å ta forholdene som de er.Sitat
Carl L. Godske, fra boken Femti år for norske gutter
SitatToo many of these well-paid boys' jobs lead to nothing, and leave the lad stranded just at the important moment of his life when he should be going up the steps of a career that will pay him well in the end.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatTredje-, annen- og førstegraden ga meg speidings ferdighet. Og i hele merkeraden fant jeg dens allsidighet. Kunne noe om mangt og meget, alltid finne vei og råd, alltid klar til hjelp og dåd - nettopp det gir speiderpreget!Sitat
Erik Westersund i Alltid Beredt! Oslo-speiderne 1911 - 1971
SitatTross din ungdom en stor og fin innsats som mange beundret.Sitat
– Kursleder Rolf Lykken uttalelse om Odd Hopp da han tok Gilwell-treningen for første gang som deltagernr. 62 i Norge i 1936
SitatTrue happiness is like radium. It is a form of love that increases in proportion to the amount that it gives out, and that is where happiness comes within reach of everyone - even the very poorest.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatTrust should be the basis for all our moral training.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her
SitatTry and leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best. "Be Prepared" in this way, to live happy and to die happy - stick to your Scout promise. always - even after you have ceased to be a boy - and God help you to do it.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell

U

SitatUlvene er et fritt folk, sa ulvefar, de mottar ordre fra flokkens fører og ikke noen stripet kvegdreper.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatUnder the term "Scout" one could hold up for his hero worship such men as backwoodsmen, explorers, hunters, seamen, airmen, pioneers and frontiersmen. Backwoods mans hip could be brought within the grasp of even the town boy through stalking, tracking, camping, pioneering, camp cooking, tree-felling, and other outdoor activities. These practices all would have their attraction for him, and would at the same time develop in him health, resourcefulness, intelligence, handiness and energy.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –

V W X

SitatVeien til den høyeste lykke går gjennom sympati. Når den blir omsatt til handling, blir den til hjelpsomhet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatVenner: Det har hatt tilhuse hos oss gjennom krigens år en dum dristig dåres drøm om engen grunn og egen gård.Sitat
Pus Brodals prolog ved innvielsen av Nordtangen i 1946
SitatVi er ikke født for vår egen skyld, men for å gjøre godt mot andre.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatVi er som sten i en mur, som - selv om vi ikke ser så mye ut i den store muren - fylles hver eneste en sin plass. Men hvis en sten smuldrer hen eller sklir ut av sin plass, må de andre bære en tyngre byrde - det oppstår revner og muren vakler.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatVi husker ledersamlinger - mange ledere. Vi kunne i all stillhet mønstre flokken og feste oss ved kjente ansikter. Der satt landssjefen, Joss Barmann, liten og tynn, stille og beskjeden, sammen med alle de andre. - Så kunne hun reise seg og tale. Vi ble sittende å undre oss. hele atmosfæren ble forandret - vi følte det som en stor stund.Sitat
Signatur maria graf 001.jpgMaria Graf om Josefine Barmann, ved Norges KFUK-speideres 50-årsjubileum i 1970, se flere speidersitater her
SitatVi konkurerer for sportens egen skyld og for moroen ved konkurransen, ikke for å få en belønning for det. Vi ønsker ikke å opdra "pokaljegere". Jeg skulde derfor være tilbøielig til å foreslå at der istedefor premier blir utdelt diplomer.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Lederen, 1926
SitatVi priser fjord og sjøer blå og elvens lange mile, hvor slup og tømmerflåte gå, hvor kanoen kan pile; hvor fisk og oter svømmer fri, vi selv og boltrer oss deri! Vi priser fjord og sjøer blå og elvens lange mile!Sitat
Carl Søyland, fra speidersangen Ja, vi er fjellets sønner, vi!
SitatVi skal alle være speidere på vår vei i livet, – våkne, søkende, villende – med barnets nysgjerrighet og sans for det små i alt det store, og med barnets glede i leken.Sitat
Carl L. Godske, fra boken Femti år for norske gutter
SitatViss du går laus på ein jobb med eit smil, så forsvinn vanskane. Arbeidet blir ein glede, ein leik.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatViss du ikkje kan finna på noko fint å seia om din skulekamerat, så lukk munnen igjen og tei stille.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatVær beredt på denne måten til å leve lykkelig og dø lykkelig – hold alltid fast ved speiderløftet du har gitt, selv etter at du ikke lenger er gutt.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
Sitat'Vær ikke uvennlig mot fremmede unger, men hils dem som søster og bror, for om de er klomset og små, kan hende at binnen er ungenes mor.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kiplings Jungelboka
SitatVær tilfreds med det du har, og gjør det best mulige ut av det.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i hans siste hilsen, oversatt av Johan Saastad
SitatVær real og ærlig i alt du gjør, og forlang at også andre er det.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatVær uforferdet i faren. Ydmyg i lykken. Tålmodig i nøden. Frimodig i døden.Sitat
Fredrik W. Rieber-Mohns minnesmerke i Nasjonenes Park i Storetveitmarken –
SitatVår historiske bakgrunn må alltid være med. Glemmer vi historien blir vi fort rotløse og mister oversikten over det vi holder på med.Sitat
Aasum, Bjarne - signatur - gjennomsiktig - v2 - tykkere.gifBjarne Aasum
SitatVår oppgave som speidere i hverdagen, overalt hvor vi har noe å gjøre, er å leve med kjærlighet til livet, med viljen til å gi.Sitat
Margrethe Parm
SitatVåren 1910 var jeg begynt å dra på tur med en 6-8 gutter. Den 23. mai, da vi holdt rast oppe på Haukåsen bak Sarabråten i Østmarken, blev vi enige om å danne en speidertropp og kalle den 1. Kristiania tropp.Sitat
Dons signatur.jpgChristian Dons om oppstarten av 1. Kristiania
SitatWe never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatWe've been together now for twenty years and it don't see a day too much: There ain't a Scouter living in the land as I'd change for Percy Everett as such.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell om sin venn Percy Everett
SitatWhat weighs an ounce in the morning, weighs a pound at night? Answer: A lie.Sitat
Earnest Thompson Seton, The Birch Bark Roll (Les den her [1]), en forløper til Scouting for boys, –
SitatWhen a Wolf Cub hears the words "Nature study" his first thought is about school collections of dried leaves, but real Nature study means a great deal more than this; it means knowing about everything that is not made by man, but is created by God.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatWhen I was a youngster a popular song was "Paddle your own Canoe," with the refrain "Never sit down with a tear or a frown But paddle your own Canoe." This was meant as giving guidance to going through life - and very good too. In my picture of you, you are paddling your canoe, not rowing a boat.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatWhen I was only eight I became a reformer, and a red hot socialist. I wrote Laws for me when I am old: "I will have the poor people to be as rich as we are (which was not saying much). Also they ought by right to be as happy as we are. All who go across the crossings shall give the poor crossing-sweepers some money, and you ought to thank God for what he has given us. He has made the poor people to be poor, and the rich people to be rich, and I can tell you how to be good. Now I will tell it to you. You must pray to God whenever you can but you cannot be good with only praying, but you must also try very hard to be good". 26th February, 1865.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken "Lessons from the Varsity of Life" –
SitatWhen you want a thing done, 'Don't do it yourself' is a good motto for Scoutmasters.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatWoodcraft betyr å vite alt om dyr, slik som en får vite det ved å følge deres spor og krype innpå de, så en får se deres naturlige omgivelser.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell

Y Z Æ Ø Å

SitatYes - there is a world of difference between Scouting and Good Scouting. Good Scouting not only shows the difference, but how Scouting on the higher plane may be achieved by all.Sitat
Vera Barclay, engelsk ulvungepioner
SitatYou either rise or let yourself down according to which you obey. If you are loyal to yourself you go up one. If you funk it and give way, down you go, and down goes your respect for yourself.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatYour exercise must be out of doors in the fresh air, and the very best you can get is at the same time the easiest and cheapest, namely, walking. Week-end walking tours are the very best thing for health of mind as well as of body.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success
SitatÅ klare seg selv, og å hjelpe andre, det er speidersakens store mål. Ut i naturen, ledet mot det som gir sunnhet og glede, og løfte i flokk, slik må speiderarbeidet være!Sitat
Signatur Olav 5 001.jpgHMK Kong Olav 5., født på denne dag, NSFs høye beskytter, i boka Femti år for norske gutter
SitatÅ vera budd vil seia å stå klar til tørn, fordi ein har øvd seg på førehand.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell
SitatÅ være beredt i dagliglivet kan nok mange ganger være vanskelig nok, men å være beredt i situasjoner hvor det virkelig blir krevet noe av en, hvor manges liv og fremtid kanskje avhenger av nettopp en selv, er noe ganske annet. Men gjennom den daglige innstilling til oppgavene som en speidergutt, med valgspråket lysende foran seg, har fått, gis det en verdifull trening nettopp til det øyeblikk man plutselig står overfor større situasjoner.Sitat
Oluf Reed Olsen, fra boken Femti år for norske gutter
SitatÅret snur seg, sa han. Jungelen fortsetter. Den nye tales tid er her.Sitat
Kipling signature cropped.jpgRudyard Kipling, fra Jungelboka

Lenker

Referanser

  1. Speidersangboka side 142 1955, "Norges første speidersang, MB, s 54"
  2. Arbeidets Rett, 13. august 1958