Speiderstyret i Norges speiderforbund

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderstyret i Norges speiderforbund er valgt av Speidertinget for å forestå ledelsen av forbundet.

Organisering og oppbygging

Speiderstyret ledes av speidersjefen.

Speiderstyret i Norges speiderforbund hadde 9 medlemmer frem til 2000, og 7 medlemmer etter dette. Speidersjef og visespeidersjef velges direkte av Speidertinget.

Speiderstyrets oppgaver

Speiderstyret i Norges speiderforbunds oppgaver er fastsatt i forbundets lover § 2-5-7.

Speiderstyret i Norges speiderforbunds oppgaver:

- å fremme Norges speiderforbunds mål
- å sette i verk Speidertingets vedtak og strategi i alle organisasjonsledd
- å være Norges speiderforbunds representant overfor gruppene, kretsene og korpsene
- å holde løpende kontakt med den enkelte krets og korps og gi støtte og praktisk hjelp i det løpende arbeidet
- å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, korpsene og kretsene
- å opprettholde god kontakt med verdensorganisasjonene, WAGGGS og WOSM.
- å ivareta forbundets interesser i Speidernes fellesorganisasjon

Medlemmer i de ulike speiderstyrer i Norges speiderforbund

Her finner du en oversikt over personer valgt til speidertyret omtalt i Speiderhistorisk leksikon

Listen frem til 1992 må rettes etter speidertingene, som var årlige.

(Fra 1992 går Norges speiderforbund over til Speiderting hvert annet år. Etter dette velges hele styret for to år av gangen).


(På Speidertinget i 2000 ble det vedtatt å redusere antall styremedlemmer i speiderstyret fra 9 til 7 medlemmer).
  • (?) er plassert der hvor lengden på sittende periode er usikker, men i hvert fall til det årstallet som står der.
  • Noen er kan hende feil plassert ift. visespeidersjef, men dette rettes opp når vi får verifisert listen etterhvert.

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Referanser