Generalforsamlinger, landsmøter og speiderting i Norsk Speidergutt-Forbund

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speiderting var et viktig treffpunkt for Norsk Speidergutt-Forbund, her i Fredrikstad 1977.
Hans Møller Gasmann i Åstvedtskogen under landsmøtet i Bergen i 1919, med demonstrasjon av Søylands telt (?).

Generalforsamlinger / landsmøter og speiderting i NSF

I de første årene ble Generalforsamling brukt. Etterhvert tok ble det til Landsmøter og senere Speiderting. Benevnelsen er forsøkt brukt mest mulig korrekt underveis.

Wilhelm Retz forteller om Generalforsamlinger, landsmøter og speiderting i Norsk Speidergutt-Forbund i sin erindringsbok Blant gutter og telt, 1946:

Blant gutter telt low.jpg

Norsk Speidergutt-Forbunds landsmøte.

Landsmøtet er Forbundets høyeste instans. Herfra skal alle nye tanker og impulser utgå, og her skal alle regler og bestemmelser lovfestes. I Forbundets utvikling har derfor landsmøtene spilt en stor og gjennomgripende rolle. Her har Forbundet så å si hatt sitt hjertekammer, som stadig har pumpet friskt blod utover i alle arterier: Kretsene, avdelingene. troppen og patruljene. Ikke alltid var hjerteslagene like kraftige. og ikke alltid ble pulsslaget like følbart i årene, men speiderlegemet var sunt og friskt. og det reagerte alltid kraftig overfor mindre god kost.

De første landsmøter ble ikke avholdt i Forbundets landsleirer, men fra 1928 av ble landsmøtene henlagt til disse. Ved denne forandring fikk riktignok førerne utover landet lettere anledning til frammøte, men det større samarbeid som de spesielle landsmøter kunne gi og det gode samvær som virket ansporende på alle deltakere. gikk for en stor del tapt. Forbundets første landsmøter ga derfor også mange førere minnerike dager i deres speiderliv.

Men etter som årene gikk og utviklingen skred framover, ble jo disse praktiske kurser, foredrag, instruksjoner osv. som ble drevet på disse landsmøter mindre påkrevet. Forbundet fikk sin ekspert i disse ting. Vi fikk vår dyktige og initiativrike reiseinstruktør. Rolf Lykken. Landsmøtenes forhandlinger gikk mer og mer over til bare alminnelige organisasjonsmessige og lovmessige saker, og disse kunne da lettere, med mindre omkostninger for landets førere og med fyldigere representasjon av disse. henlegges under en leirsamling. [1]

De enkelte arrangementene finnes på egne sider,

De ulike generalforsamlinger, landsmøter og speiderting i Norsk Speidergutt-Forbund

År Dato Artikkelside Sted Fylke Arrangør Referanse

Hvem kunne møte?

Lover og retningslinjer

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt generalforsamling, landsmøte og speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norsk Speidergutt-Forbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Se hvert enkelt møte/arrangement. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

<references>