Speiderting (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speidertinget er Norges speiderforbunds øverste organ. Det møtes hvert annet år. Frem til 1992 ble speidertingene holdt årlig.

De ulike Speiderting i Norges speiderforbund

År Dato Artikkelside Sted Kommune Fylke Arrangør Referanse
1978 21.23. april Konstituerende speiderting Bl.a. Erkebispegården Trondheim Trondheim kommunevåpen.png Sør-Trøndelag Trondheim krets (NSF) og Sør-Trøndelag krets (NSF) [1]
1979 25.27. mai 1. ordinære speiderting Hurdal Verk Folkehøyskole Hurdal Hurdal kommunevåpen.png Akershus [2]
1980 6.8. juni 2. ordinære speiderting Moss Moss kommunevåpen.png Østfold Varna krets (NSF)
1981 3. ordinære speiderting Stavanger | Stavanger kommunevåpen.png Rogaland
1982 4. ordinære speiderting Drammen Drammen kommunevåpen.png Buskerud
1983 5. ordinære speiderting Ås Ås kommunevåpen.png Akershus Follo krets (NSF)
1984 6. ordinære speiderting Landåshallen Bergen Bergen kommunevåpen.png Hordaland Bergen krets (NSF)
1985 31. mai2. juni 7. ordinære speiderting Vetre Asker Asker kommunevåpen.png Akershus Asker og Bærum krets (NSF)
1986 8. ordinære speiderting Elgsnes grendehus Harstad Harstad kommunevåpen.png Troms
1987 22. - 24. mai 9. ordinære speiderting Ålesund Ålesund kommunevåpen.png Møre og Romsdal Sunnmøre krets (NSF)
1988 27. - 29. mai 10. ordinære speiderting Hamar Hamar kommunevåpen.png Hedmark Hedmark krets (NSF)
1989 11. ordinære speiderting Kristiansand Kristiansand kommunevåpen.png Vest-Agder
1990 25.27. mai 12. ordinære speiderting Klækken Ringerike Ringerike kommunevåpen.png Buskerud
1991 13. ordinære speiderting Steinkjer Steinkjer kommunevåpen.png Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag krets (NSF)
1992 14. ordinære speiderting Haugetun Folkehøyskole Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Østfold Fredrikstad krets (NSF)
1994 15. ordinære speiderting Kopervik Karmøy Karmøy kommunevåpen.png Rogaland Ryvarden krets (NSF)
1996 1. - 3. november 16. ordinære speiderting Kongsberg Kongsberg kommunevåpen.png Buskerud
1998 3. - 5. juni 17. ordinære speiderting Bodø Bodø kommunevåpen.png Nordland
2000 16. - 18. juni 18. ordinære speiderting Stabekk, Holtekilen folkehøyskole Bærum Bærum kommunevåpen.png Akershus Asker og Bærum krets (NSF)
2002 1. - 3. november 19. ordinære speiderting Sola Strandhotell Sola Sola kommunevåpen.png Rogaland Vesterlen krets (NSF)
2003 26. - 28. september 1. ekstraordinære speiderting Isegran Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Østfold Fredrikstad krets (NSF)
2004 5. - 7. november 20. ordinære speiderting Trondheim Trondheim kommunevåpen.png Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag krets (NSF)
2006 3. - 5. november 21. ordinære speiderting Rådhusteateret Ski Ski kommunevåpen.png Akershus Follo krets (NSF)
2008 31. - 2. november 22. ordinære speiderting Hotell Maritim Haugesund Haugesund kommunevåpen.png Rogaland Ryvarden krets (NSF)
2010 29. - 31. oktober 23. ordinære speiderting Rosfjord Strandhotell Lyngdal Lyngdal kommunevåpen.png Vest-Agder Sørlandet krets (NSF)
2012 2. - 4. november 24. ordinære speiderting Geiranger Stranda Stranda kommunevåpen.png Møre og Romsdal Sunnmøre krets (NSF)
2014 31. - 2. november 25. ordinære speiderting Lillestrøm Skedsmo Skedsmo kommunevåpen.png Akershus Romerike krets (NSF)
2016 5. - 7. november 26. ordinære speiderting Ambassadeur Hotel Drammen Drammen kommunevåpen.png Buskerud Nedre Buskerud krets (NSF)
2018 27. ordinære speiderting Trondheim Trondheim kommunevåpen.png Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag krets (NSF)

Oppbygging og oppgaver

Speidertingets medlemmer

Speidertingets sammensetning er beskrevet i Norges speiderforbunds lover §2-5-1

Speidertinget består av
 • speiderstyrets medlemmer
 • to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene
 • kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen
 • korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset
 • to valgte representanter for forbundets speiderforum
 • to valgte representanter for forbundets roverforum.
 • Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på speidertingets møter.

Speidertingets oppgaver

Speidertingets oppgaver er beskrevet i Norges speiderforbunds lover § 2-5-3.

Speidertingets ordinære møter behandler
 • årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter
 • regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
 • arbeidsplan for de to påfølgende årene
 • budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent
 • valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, *lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen, representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
 • lovforslag
 • godkjenning av korpsavtaler
 • innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg