Speiderting (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speidertinget er Norges speiderforbunds øverste organ. Det møtes hvert annet år. Frem til 1992 ble speidertingene holdt årlig.

De ulike speiderting i Norges speiderforbund

Se hver enkelt artikkelside for de ulike speiderting, for mer info og historisk stoff.

År Artikkelside Kommune / sted Arrangør
1978 Konstituerende speiderting Trondheim kommunevåpen.png, Trondheim, bl.a. Erkebispegården Trondheim krets (NSF)
og Sør-Trøndelag krets (NSF)
1979 1. ordinære speiderting Hurdal kommunevåpen.png Hurdal, Hurdal Verk FHS
1980 2. ordinære speiderting Moss kommunevåpen.png Moss Varna krets (NSF)
1981 3. ordinære speiderting Stavanger kommunevåpen.png Stavanger
1982 4. ordinære speiderting Drammen kommunevåpen.png Drammen
1983 5. ordinære speiderting Ås kommunevåpen.png Ås Follo krets (NSF)
1984 6. ordinære speiderting Bergen kommunevåpen.png Bergen, Landåshallen Bergen krets (NSF)
1985 7. ordinære speiderting Asker kommunevåpen.png Asker, Vetre Asker og Bærum krets (NSF)
1986 8. ordinære speiderting Harstad kommunevåpen.png, Harstad, Elgsnes grendehus
1987 9. ordinære speiderting Ålesund kommunevåpen.png Ålesund Sunnmøre krets (NSF)
1988 10. ordinære speiderting Hamar kommunevåpen.png Hamar Hedmark krets (NSF)
1989 11. ordinære speiderting Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand
1990 12. ordinære speiderting Ringerike kommunevåpen.png Ringerike, Klækken
1991 13. ordinære speiderting Steinkjer kommunevåpen.png Steinkjer Nord-Trøndelag krets (NSF)
1992 14. ordinære speiderting Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, daværende Rolvsøy kommunevåpen.png Rolvsøy, Haugetun FHS Fredrikstad krets (NSF)
1994 15. ordinære speiderting Karmøy kommunevåpen.png Karmøy, Kopervik Ryvarden krets (NSF)
1996 16. ordinære speiderting Kongsberg kommunevåpen.png Kongsberg
1998 17. ordinære speiderting Bodø kommunevåpen.png Bodø
2000 18. ordinære speiderting Bærum kommunevåpen.png Bærum, Holtekilen FHS Asker og Bærum krets (NSF)
2002 19. ordinære speiderting Sola kommunevåpen.png Sola, Sola Strandhotell Vesterlen krets (NSF)
2003 1. ekstraordinære speiderting Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, Isegran Fredrikstad krets (NSF)
2004 20. ordinære speiderting Trondheim kommunevåpen.png Trondheim Sør-Trøndelag krets (NSF)
2006 21. ordinære speiderting Nordre Follo kommunevåpen.png Nordre Follo, tidl. Ski kommunevåpen.png Ski, Rådhusteateret Follo krets (NSF)
2008 22. ordinære speiderting Haugesund kommunevåpen.png Haugesund, Hotell Maritim Ryvarden krets (NSF)
2010 23. ordinære speiderting Lyngdal kommunevåpen.png Lyngdal, Rosfjord Strandhotell Sørlandet krets (NSF)
2012 24. ordinære speiderting Stranda kommunevåpen.png Stranda, Geiranger Sunnmøre krets (NSF)
2014 25. ordinære speiderting Lillestrøm kommunevåpen.png Lillestrøm , tidl. Skedsmo kommunevåpen.png Skedsmo Romerike krets (NSF)
2016 26. ordinære speiderting Drammen kommunevåpen.png Drammen, Ambassadeur Hotel Nedre Buskerud krets (NSF)
2018 27. ordinære speiderting Trondheim kommunevåpen.png Trondheim, Scandic Hell Sør-Trøndelag krets (NSF)
2020 28. ordinære speiderting Digitalt grunnet koronaviruspandemien Forbundskontoret

Oppbygging og oppgaver

Speidertingets medlemmer

Speidertingets sammensetning er beskrevet i Norges speiderforbunds lover §2-5-1

Speidertinget består av
 • speiderstyrets medlemmer
 • to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene
 • kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen
 • korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset
 • to valgte representanter for forbundets speiderforum
 • to valgte representanter for forbundets roverforum.
 • Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på speidertingets møter.

Speidertingets oppgaver

Speidertingets oppgaver er beskrevet i Norges speiderforbunds lover § 2-5-3.

Speidertingets ordinære møter behandler
 • årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter
 • regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
 • arbeidsplan for de to påfølgende årene
 • budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent
 • valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, *lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen, representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
 • lovforslag
 • godkjenning av korpsavtaler
 • innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret

Utklipp og minner

Mer om

Referanser

Vet du mer om "Speiderting (NSF)"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!