Speiderting (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speidertinget er Norges speiderforbunds øverste organ. Det møtes hvert annet år. Frem til 1992 ble speidertingene holdt årlig.

De ulike Speiderting i Norges speiderforbund

År Dato Artikkelside Sted Kommune Arrangør Referanse
1978 21.23. april Konstituerende speiderting Bl.a. Erkebispegården Trondheim Trondheim kommunevåpen.png Trondheim krets (NSF) og Sør-Trøndelag krets (NSF) [1]
1979 25.27. mai 1. ordinære speiderting Hurdal Verk Folkehøyskole Hurdal Hurdal kommunevåpen.png [2]
1980 6.8. juni 2. ordinære speiderting Moss Moss kommunevåpen.png Varna krets (NSF)
1981 3. ordinære speiderting Stavanger | Stavanger kommunevåpen.png
1982 4. ordinære speiderting Drammen Drammen kommunevåpen.png
1983 5. ordinære speiderting Ås Ås kommunevåpen.png Follo krets (NSF)
1984 6. ordinære speiderting Landåshallen Bergen Bergen kommunevåpen.png Bergen krets (NSF)
1985 31. mai2. juni 7. ordinære speiderting Vetre Asker Asker kommunevåpen.png Asker og Bærum krets (NSF)
1986 8. ordinære speiderting Elgsnes grendehus Harstad Harstad kommunevåpen.png
1987 22. - 24. mai 9. ordinære speiderting Ålesund Ålesund kommunevåpen.png Sunnmøre krets (NSF)
1988 27. - 29. mai 10. ordinære speiderting Hamar Hamar kommunevåpen.png Hedmark krets (NSF)
1989 11. ordinære speiderting Kristiansand Kristiansand kommunevåpen.png
1990 25.27. mai 12. ordinære speiderting Klækken Ringerike Ringerike kommunevåpen.png
1991 13. ordinære speiderting Steinkjer Steinkjer kommunevåpen.png Nord-Trøndelag krets (NSF)
1992 14. ordinære speiderting Haugetun Folkehøyskole Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad krets (NSF)
1994 15. ordinære speiderting Kopervik Karmøy Karmøy kommunevåpen.png Ryvarden krets (NSF)
1996 1. - 3. november 16. ordinære speiderting Kongsberg Kongsberg kommunevåpen.png
1998 3. - 5. juni 17. ordinære speiderting Bodø Bodø kommunevåpen.png
2000 16. - 18. juni 18. ordinære speiderting Stabekk, Holtekilen folkehøyskole Bærum Bærum kommunevåpen.png Asker og Bærum krets (NSF)
2002 1. - 3. november 19. ordinære speiderting Sola Strandhotell Sola Sola kommunevåpen.png Vesterlen krets (NSF)
2003 26. - 28. september 1. ekstraordinære speiderting Isegran Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad krets (NSF)
2004 5. - 7. november 20. ordinære speiderting Trondheim Trondheim kommunevåpen.png Sør-Trøndelag krets (NSF)
2006 3. - 5. november 21. ordinære speiderting Rådhusteateret, Ski Nordre Follo Nordre Follo kommunevåpen.png Follo krets (NSF)
2008 31. - 2. november 22. ordinære speiderting Hotell Maritim Haugesund Haugesund kommunevåpen.png Ryvarden krets (NSF)
2010 29. - 31. oktober 23. ordinære speiderting Rosfjord Strandhotell Lyngdal Lyngdal kommunevåpen.png Sørlandet krets (NSF)
2012 2. - 4. november 24. ordinære speiderting Geiranger Stranda Stranda kommunevåpen.png Sunnmøre krets (NSF)
2014 31. - 2. november 25. ordinære speiderting Lillestrøm Skedsmo Skedsmo kommunevåpen.png Romerike krets (NSF)
2016 5. - 7. november 26. ordinære speiderting Ambassadeur Hotel Drammen Drammen kommunevåpen.png Nedre Buskerud krets (NSF)
2018 2. - 4. november 27. ordinære speiderting Scandic Hell Trondheim Trondheim kommunevåpen.png Sør-Trøndelag krets (NSF) [3]
2020 13. - 15. november 28. ordinære speiderting Digitalt [4]

Oppbygging og oppgaver

Speidertingets medlemmer

Speidertingets sammensetning er beskrevet i Norges speiderforbunds lover §2-5-1

Speidertinget består av
 • speiderstyrets medlemmer
 • to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene
 • kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen
 • korpsledere/-sjefer og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset
 • to valgte representanter for forbundets speiderforum
 • to valgte representanter for forbundets roverforum.
 • Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på speidertingets møter.

Speidertingets oppgaver

Speidertingets oppgaver er beskrevet i Norges speiderforbunds lover § 2-5-3.

Speidertingets ordinære møter behandler
 • årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter
 • regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
 • arbeidsplan for de to påfølgende årene
 • budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent
 • valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av Speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, *lovutvalg, revisor, møtereferenter og to personer til å undertegne protokollen, representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
 • lovforslag
 • godkjenning av korpsavtaler
 • innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

Om Norges speiderforbund.PNG

Referanser