Speidertinget 1984

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Bergen kommune Bergen kommunevåpen.png

Speidertinget 1984

Dette var det 6. ordinære speidertinget i Norges speiderforbund.

Sted og arrangører

Program

Delegater

Saker

Valg og utnevninger

Følgende ble valgt:

Utdelte hederstegn

Omtaler

Speiderting i Bergen til helgen: Det skal bli "in" å være speidere. [1]

- En hovedoppgave for Norges speiderforbund i tiden fremover blir å vise hva forbundet egentlig er, nemlig en samfunnsengasjert organisasjon hvor friluftsliv og aktivitet står i sentrum, sier Norges speiderforbunds generalsekretær Jens Døvik foran helgens Speiderting i Bergen.

- Siste år innførte forbundet et treningsprogram eller aktivitetsopplegg for 42 000 speidere. Mottoet vi valgte for programmet er "Speiding - aktivt uteliv" . Det sier i få ord hva vi står for. Jeg vil også understreke en annen viktig side ved vårt arbeid, nemlig det internasjonale, samfunnsorienterte. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom vår deltagelse i hjelpeprosjektet for "Bydel 41" i Addis Abeba i Etiopia. Dette innebærer både virksomhet som skal gi speiderne øket ulandsforståelse, og innsamling av penger. Ifjor ga våre speidere nærmere en million kroner til prosjektet. I tillegg er flere hundre tusen kroner overført til hardt rammede områder gjennom speidernes katastrofefond, Vær Beredtfondet, forteller Døvik.

- Selv om siste år har vært usedvanlig hektisk og aktivitetspreget for Norges speiderforbund, har man fortsatt kunnet registrere en svak medlemsnedgang. Det skyldesførst og fremst at speiderne slutter i organisasjonen tidligere enn før. En viktig oppgave i tiden fremover blir å snu denne utvikling. Vi skal gjøre speiderarbeidet mer attraktivt gjennom nye aktivitetsopplegg.

Kort sagt: Det skal bli "in" å være speider, lover generalsekretær Døvik, trolig med tilslutning fra mange av de 170 utsendinger som i helgen samles i Bergen til landsmøte i Norges speiderforbund.

Stor avgang bekymret Speidertinget [2]

- Speiderarbeidet har ikke akkurat medvind for tiden. Det er riktignok køer mange steder av barn som ønsker å få delta, men det er likevel for sterk avgang. Vi er ikke helt sikre på hva som er forklaringen, men mye tyder på at vi ikke har fulgt godt nok med i utviklingen, sier informasjonsleder Geir Storli i Norges speiderforbund.

Speiderforbundet avsluttet søndag Speidertinget 1984, som ble arrangert i Landåshallen med 170 deltagere fra hele landet. Både Storli og kretssekretær Einar Ellingsen i Bergen krets av Norges speiderforbund understreker forøvrig at selv om det er problemer med å holde på speiderne på landsplan, er det lite å klage over i Bergensområdet, hvor det faktisk er ekspansjon. Det er ca. 2000 aktive speidere i distriktet her, mens det på landsplan er 41 000 medlemmer.

- Vi er oppmerksomme på at vi ikke bare konkurrerer med andre organisasjoner for å få tak i de unge. Det viser seg at ungdommen tydeligvis er interessert i andre ting enn det vi tilbyr. Det er foretatt undersøkelser om dette, og en av innvendingene mot speiderarbeidet er at det er for "kjedelig" . Vi må finne ut hva som ligger i dette uttrykket, sier Storli videre.

For første gang siden jenter og gutter ble samlet i ett forbund, i 1978, kan man nå konstatere at det var et enhetlig speiderting som ble avviklet. De problemer som oppsto i forbindelse med sammenslutningen synes nå å være løst. Speidersjef Gisle Johnson fra Asker og Bærun krets ble sammen med visespeidersjef Torunn Reinertsen gjenvalgt for to nye år.

Norges speiderforbund vil i tiden fremover satse på økt demokratisering av organisasjonen, med større medbestemmelse og ansvar for den enkelte og med en mer aktiv meningsutveksling. Man vil i denne forbindelse satse sterkere på patruljesystemet, som bygger på selvstyrte grupper.

Den økonomiske situasjonen i forbundet ble gjenstand for bred diskusjon på Speidertinget, bl.a. i forbindelse med de store reiseutgiftene til landsleiren neste år. Nordnorske utsendinger gjorde det klart at de ville få problemer med å være skikkelig representert. Derfor vedtok Speidertinget å bevilge 100 000 kroner i reisestøtte til landsleiren som skal holde til i Notodden. Det er regnet med at den vil samle 14 000 deltagere fra inn og utland.

Veivalg og diskusjon

For hvert enkelt speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norges speiderforbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

Om Norges speiderforbund.PNG

Eksterne lenker

Referanser

  1. Aftenposten 25/5/1984
  2. Aftenposten 28/5/1984
  3. Speideren, nr. 1 1984, Norges speiderforbund.

[[Kategori:]]