Speidertinget 1984

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speidertinget 1984
NSF logo kløverlilje.PNG
Forbund: Norges speiderforbund
År: 1984
Kommune/sted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen

Speidertinget 1984

Dette var det 6. ordinære speidertinget i Norges speiderforbund.

Sted og arrangører

Program

Delegater

Saker

Valg og utnevninger

Følgende ble valgt:

Utdelte hederstegn

Omtaler

Speiderting i Bergen til helgen: Det skal bli "in" å være speidere. [2]

- En hovedoppgave for Norges speiderforbund i tiden fremover blir å vise hva forbundet egentlig er, nemlig en samfunnsengasjert organisasjon hvor friluftsliv og aktivitet står i sentrum, sier Norges speiderforbunds generalsekretær Jens Døvik foran helgens Speiderting i Bergen.

- Siste år innførte forbundet et treningsprogram eller aktivitetsopplegg for 42 000 speidere. Mottoet vi valgte for programmet er "Speiding - aktivt uteliv" . Det sier i få ord hva vi står for. Jeg vil også understreke en annen viktig side ved vårt arbeid, nemlig det internasjonale, samfunnsorienterte. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom vår deltagelse i hjelpeprosjektet for "Bydel 41" i Addis Abeba i Etiopia. Dette innebærer både virksomhet som skal gi speiderne øket ulandsforståelse, og innsamling av penger. Ifjor ga våre speidere nærmere en million kroner til prosjektet. I tillegg er flere hundre tusen kroner overført til hardt rammede områder gjennom speidernes katastrofefond, Vær Beredtfondet, forteller Døvik.

- Selv om siste år har vært usedvanlig hektisk og aktivitetspreget for Norges speiderforbund, har man fortsatt kunnet registrere en svak medlemsnedgang. Det skyldesførst og fremst at speiderne slutter i organisasjonen tidligere enn før. En viktig oppgave i tiden fremover blir å snu denne utvikling. Vi skal gjøre speiderarbeidet mer attraktivt gjennom nye aktivitetsopplegg.

Kort sagt: Det skal bli "in" å være speider, lover generalsekretær Døvik, trolig med tilslutning fra mange av de 170 utsendinger som i helgen samles i Bergen til landsmøte i Norges speiderforbund.

Stor avgang bekymret Speidertinget [3]

- Speiderarbeidet har ikke akkurat medvind for tiden. Det er riktignok køer mange steder av barn som ønsker å få delta, men det er likevel for sterk avgang. Vi er ikke helt sikre på hva som er forklaringen, men mye tyder på at vi ikke har fulgt godt nok med i utviklingen, sier informasjonsleder Geir Storli i Norges speiderforbund.

Speiderforbundet avsluttet søndag Speidertinget 1984, som ble arrangert i Landåshallen med 170 deltagere fra hele landet. Både Storli og kretssekretær Einar Ellingsen i Bergen krets av Norges speiderforbund understreker forøvrig at selv om det er problemer med å holde på speiderne på landsplan, er det lite å klage over i Bergensområdet, hvor det faktisk er ekspansjon. Det er ca. 2000 aktive speidere i distriktet her, mens det på landsplan er 41 000 medlemmer.

- Vi er oppmerksomme på at vi ikke bare konkurrerer med andre organisasjoner for å få tak i de unge. Det viser seg at ungdommen tydeligvis er interessert i andre ting enn det vi tilbyr. Det er foretatt undersøkelser om dette, og en av innvendingene mot speiderarbeidet er at det er for "kjedelig" . Vi må finne ut hva som ligger i dette uttrykket, sier Storli videre.

For første gang siden jenter og gutter ble samlet i ett forbund, i 1978, kan man nå konstatere at det var et enhetlig speiderting som ble avviklet. De problemer som oppsto i forbindelse med sammenslutningen synes nå å være løst. Speidersjef Gisle Johnson fra Asker og Bærun krets ble sammen med visespeidersjef Torunn Reinertsen gjenvalgt for to nye år.

Norges speiderforbund vil i tiden fremover satse på økt demokratisering av organisasjonen, med større medbestemmelse og ansvar for den enkelte og med en mer aktiv meningsutveksling. Man vil i denne forbindelse satse sterkere på patruljesystemet, som bygger på selvstyrte grupper.

Den økonomiske situasjonen i forbundet ble gjenstand for bred diskusjon på Speidertinget, bl.a. i forbindelse med de store reiseutgiftene til landsleiren neste år. Nordnorske utsendinger gjorde det klart at de ville få problemer med å være skikkelig representert. Derfor vedtok Speidertinget å bevilge 100 000 kroner i reisestøtte til landsleiren som skal holde til i Notodden. Det er regnet med at den vil samle 14 000 deltagere fra inn og utland.

Veivalg og diskusjon

For hvert enkelt speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norges speiderforbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Aftenposten 25/5/1984
  3. Aftenposten 28/5/1984
  4. Speideren, nr. 1 1984, Norges speiderforbund.

[[Kategori:]]