Speidertinget 1985

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speidertinget 1985
NSF-Speidertinget-1985-Logo1.jpg
Forbund: Norges speiderforbund
År: 1985
Kommune/sted: [1] Asker kommunevåpen.png Asker

Speidertinget 1985

Dette var det 7. ordinære speidertinget i Norges speiderforbund.

Sted og arrangører

Vettre, Asker.

Program

Delegater

Saker

Valg og utnevninger

Følgende ble valgt:

Utdelte hederstegn

Omtaler

SitatMed stikkord som aktivt uteliv, egeninnsats og fellesskap fremstår speiding som et verdifullt og attraktivt alternativ i vrimmelen av tilbud til de unge. Vår største utfordring i tiden fremover blir å markedsføre oss godt nok, slik at vi kan nå enda flere unge..Sitat
Gisle JohnsonSpeidertinget 1985, se flere speidersitater her

Fra Aftenposten 29. mai 1985:

Speiderting i Asker til helgen
- Norges speiderforbund er igjen på offensiven, både når det gjelder kvalitet og medlemstilslutning. Med stikkord som aktivt uteliv, egeninnsats og fellesskap fremstår speiding som et verdifullt og attraktivt alternativ i vrimmelen av tilbud til de unge. Vår største utfordring i tiden fremover blir å markedsføre oss godt nok, slik at vi kan nå enda flere unge. Det sier speidersjef Gisle Johnson i Norges speiderforbund foran speidertinget til helgen. 130 utsendinger kommer da til landsmøte i Asker for å dra opp hovedlinjene i speiderarbeidet i årene fremover. NSF er en av landets største barne og ungdomsorganisasjoner, med sine 41 000 medlemmer fordelt på over 800 lokallag. Som mange andre organisasjoner har imidlertid forbundet hatt en svak medlemsnedgang de siste årene. Nå satser organisasjonen på et eget ekspansjonsår i 1986. - Målsetningen er ikke først og fremst å skaffe flere nye medlemmer eller stifte mange nye grupper. Vi vil i stor grad satse på å øke medlemstallet ved at hver enkelt speider blir lenger i organisasjonen, opplyser speidersjef Gisle Johnson. Han forteller ellers at man på årets speiderting vil overrekke 650 000 kroner til Redd Barna. Pengene går til et "hjelp til selvhjelp"prosjekt som NSF driver i Addis Abeba. Tidligere har norske speidere samlet inn flere millioner kroner til prosjektet, samtidig med at de har fått en innføring i ulandsspørsmål. - At vi er en del av en internasjonal bevegelse betyr også mye for våre medlemmer. De får muligheter til å stifte vennskap på tvers av landegrenser, kulturer og hudfarver. Til sommeren vil mange hundre utlendinger delta på NSFs landsleir på Notodden, mens mange norske speidere reiser utenlands. Dette skaper kontakt mellom unge i alle land og verdensdeler - det er ikke uten grunn at den internasjonale speiderbevegelsen er foreslått som kandidat til fredsprisen, sier speidersjefen.

Fra Aftenposten 1. juni 1985:

Speidergave til Redd Barna
Speidertinget, som er Norges speiderforbunds landsmøte, åpnet på Vettre i Asker fredag. Høydepunktet under åpningsseremonien var overrekkelsen av 650 000 kroner til Redd Barna fra Småspeideraksjonen 1985. Generalsekretær Hans Chr. Bugge mottok gaven på vegne av Redd Barna. Speidertinget samler i helgen speiderledere fra hele landet. Landsmøtet blir avsluttet søndag.

Fra Aftenposten, Knut Mæhlum, 3. juni 1985:

Norges speiderforbunds landsmøte: Speidere skal lære å lede og å bli ledet
Norges speiderforbunds landsmøte vedok i helgen enstemmig at lederskap er så sentralt at lederutviklingen skal begynne idet den enkelte jente og gutt blir speider. Generalsekretær Jens Døvik sier til Aftenposten at ledertreningen skal være en løpende prosess, og at alle speidere i Norges speiderforbund skal oppleve å bli ledet og selv lede i et fellesskap av barn, unge og voksne. - Vi snakker om en utvikling en bevisstgjøring av speiderne slik at de senere skal kunne påta seg oppgaver i samfunnet. Vedtaket på Speidertinget fører til at lederutviklingen umiddelbart blir innarbeidet i NSFs lederopplæring. På patruljeførernivå vil det få innvirkning allerede under landsleiren på Notodden i august, hvor vel 16 000 jenter og gutter samles, understreker Jens Døvik. Speidertinget på Vettre i Asker ble gjennomført uten stor dramatikk. De 130 utsendingene var stort sett enige i den kursen som Norges speiderforbund nå har valgt. 41 600 jenter og gutter er i dag tilsluttet Norges speiderforbund. - Medlemstallet har sluttet å synke, og idag er vår andel av barn og unge større enn tidligere. Dette kan vi fastslå utfra at barnetallet generelt er synkende, sier generalsekretæren, som er godt fornøyd med at medlemstallet har stabilisert seg efter flere år med tilbakegang. Under Speidertinget overrakte småspeiderne 650.000 kroner til Redd Barna. I fire år har NSF og Redd Barna samarbeidet om et hjelpeprosjekt i slumbydelen Kebelle 41 i Addis Abeba i Etiopia. Speiderne har til nå støttet prosjektet med fire millioner kroner. For å få prosjektet sluttført, trenger Redd Barna ytterligere en million kroner som speiderne skal skaffe til veie blant annet gjennom sin årlige Speiderjobb. Det var generalsekretær i Redd Barna, Hans Chr. Bugge, som mottok pengene og fortalte samtidig om utviklingen som har skjedd i bydelen i den tiden speiderne har deltatt i prosjektet. Speidertinget gikk imot speiderstyrets innstilling i en eneste sak under landsmøtet. Speidertinget ønsket ikke å innføre æresmedlemskap i forbundet, men styret fikk flertall for at det skulle innføres hederstegn. Æresbevisningen skal kunne gis den enkelte speiderleder som takk for lang og trofast innsats for speidersaken. Hovedargumentet mot å innføre æresmedlemskap var at noen kunne bli glemt. Et forslag fra Gudbrandsdal krets om å senke nedre aldersgrense for gruppeledere fra 20 til 18 år, og for assistenter fra 17 til 16 år, fikk ikke flertall. Det gjorde heller ikke et forslag fra Sørlandet krets om å redusere antall medlemmer i speiderstyret fra elleve til ni. Speidertinget gikk også imot et forslag fra de ansatte om å la ansatte være representert i speiderstyret. Marit Ribe fra Melbu i Troms (for tiden Lørenskog) , Marit Gjulem fra Rakkestad og Terje Meyer Hermansen fra Skien ble valgt til nye medlemmer i speiderstyret. Marit Kjøge Jansson fra Fredrikstad og Kjell Standahl fra Ålesund ble gjenvalgt. De øvrige, blant dem speidersjef og visespeidersjef, var ikke på valg. Det nye styret i Norges speiderforbund: Marit Gjulem (Østfold), Marit Ribe (Troms, p.t. Lørenskog), Alf Runar Bakke (Drammen) , Marit Kjøge Jansson (Fredrikstad), speidersjef Gisle Johnson (Bærum), Torunn Reinertsen (Flekkefjord), Kjell Standahl (Ålesund), Inger Pedersen (Sogndal) og Britt ØwreJohnsen (Trondheim).

Veivalg og diskusjon

For hvert enkelt speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norges speiderforbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.