Speidertinget 1990

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speidertinget 1990
NSF logo kløverlilje.PNG
Forbund: Norges speiderforbund
År: 25.-27. mai 1990
Kommune/sted: [1] Ringerike kommunevåpen.png Ringerike, Klækken, Hønefoss
Arr.ansvarlig: Øvre Buskerud krets (NSF)

Speidertinget 1990

Dette var det 12. ordinære speidertinget i Norges speiderforbund.

Sted og arrangører

Klekken ved Hønefoss, 25. - 27. mai 1990, med Øvre Buskerud krets (NSF) som tekniske arrangører.

Program

  • I forkant av Speidertinget skriver Lederbladet nr. 3 1990 om arrangementet:
Hvorvidt speidertinget 1990 vil gå i vannet, vet vi ikke ennå - mulighet/en er i hvert fall til stede! Speidertinget, som holdes 25. - 27. mai 1990, skal være på Klekken ved Hønefoss, og det er Øvre Buskerud krets (NSF) som står som tekniske arrangører. Speidertinget åpner fredag, med en åpningsseremoni der speidere fra Øvre Buskerud krets (NSF) skal delta. Speidertinget er det eneste formelle organ i forbundet der speiderne ikke er direkte representert; men speidere fra Øvre Buskerud krets (NSF) kommer til å være med likevel og bistå i gjennomføringen av tinget. Speidertinget er, ved siden av å være forbundets øverste besluttende myndighet, en mulighet til å utveksle erfaringer og idéer kretsene i mellom. Derfor satser arrangørene på at programmet skal gi tid til nettopp den uformelle praten. Men det skal også bli underholdning; fredag kveld skal speidere fremføre «En Sommernatt på Krokskogen». Lørdag kveld etter forhandlingene blir det «bankett» på Klekken, og friluftslivet ivaretas ved leirbål ved «Kongens utsikt» dersom være tillater det. Søndag blir det mer frisk luft - gudstjenesten skal foregå utendørs på Klekken. Et speiderting er slitsomt for delegatene som skal sitte inne i forhandlinger hele dagen; det sosiale samværet og arrangementene utendørs er balsam både for sjel og legeme. Arrangørene av årets speiderting rapporterer at de er i rute med planleggingen og gleder seg til å ønske vel 170 delegater og observatører. Velkommen til Ringerike!

Delegater

Saker

Inntektssvikt er den viktigste årsaken til at Norges speiderforbund i 1989 gikk med et driftsunderskudd på godt og vel 400 000 kroner. Plussgruppeordningen som speidertinget vedtok i 1989, har redusert forbundets kontingentinntekter, samtidig som medlemstallet sank fra 1988 til 1989. Dessuten var det ingen overføring av royalties fra Speider-Sport A/L i fjor. Det er først og fremst svikt på inntektssiden som er årsaken til underskuddet i driftsregnskapet. Kontingentinngangen har sunket med nærmere 400 000 kroner i forhold til budsjettert. I speidertingets budsjett for 1989 hadde man dessuten regnet med at royalties fra Speider-Sport A/L ville utgjøre 220 000 kroner. Imidlertid er det generell nedgang i bransjen, og det har ikke vært utdelt royalties i 1989. Driftsregnskapet viser altså et underskudd på kr 400 545 for 1989. I resultatregnskapet er årsunderskuddet på nærmere 2.8 millioner kroner. Investeringene i nytt forbundskontor i Øvre Vollgate kommer nemlig inn i resultatregnskapet. Dette er imidlertid investeringer som speiderstyret mener forbundet vil tjene inn i løpet av få år. I Øvre Vollgate er det lagt til rette for et langsiktig leieforhold, og det er gjort klare avtaler om kostnadsutviklingen. Flyttingen av forbundskontoret legger også til rette for et tettere samarbeid mellom Speider-Sport A/L og Norges speiderforbund. Inntektssvikten har naturligvis hatt følger for aktiviteten i 1989, først og fremst for administrasjonen og for aktiviteten i det sentrale tillitsmannsapparatet.

Valg og utnevninger

Følgende ble valgt:

Speidersjef Alf Runar Bakke ble gjenvalgt. Han var uten motkandidater.

Utdelte hederstegn

Omtaler

Veivalg og diskusjon

For hvert enkelt speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norges speiderforbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.