Den andre verdenskrig

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Den internasjonale situasjonen var konfliktfyllt seint på 1930-tallet. Særlig etter Tysklands angrep på Østerrike i 1938 regnet flere med at Norge - direkte eller indirekte - ville bli revet med i disse konfliktene. I Norge merket man dette på ulike måter. Også i speiderbevegelsen ble denne situasjonen vurdert, og det ble gjort flere forberedelser med tanke på hva som kunne komme.

Den andre verdenskrig

Nasjoner og tidl. stater som er nevnt med navn i artiklene om den andre verdenskrig må sees i en historisk sammenheng og ikke dagens sammenfallende navn, se gjerne oversikten over tidligere nasjoner.

Vi har samlet en del artikler om den andre verdenskrig, med hovedvekt på speidingen. Se header for du ulike artikkelsidene.

Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Noen viktige datoer og hendelser, som kan ha påvirket speiderarbeidet i perioden:

1939:

  • Høst: Etter at stormaktene i Europa erklærte hverandre krig i 1939, erklærte Norge seg som nøytralt ved krigsutbruddet, slik som under første verdenskrig. Tiden før invasjonen av Norge var preget av en rekke krenkelser av norsk nøytralitet fra begge sidene i krigen, men flest fra de allierte, herunder luftromkrenkelser, minelegging av norsk farvann og bording av skip i norsk farvann. Landet opprettet nøytralitetsvakt og forsterket vaktholdet langs kysten, men hadde etter mange års nedrustning et svakt og gammeldags forsvar. [1]

1940:

  • 9. april: De tyske styrkene angriper Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik samt mot alle kystbefestninger og flyplassene Fornebu og Sola. [1]
  • 3. mai / 4. mai: De fleste norske styrkene i Sør-Norge inkludert Trøndelag ga opp for de tyske styrkene, mens kampene i Nord-Norge pågår. [1]
  • 10. juni: Kapitulasjonsavtalen mellom de tyske og norske overkommandoene ble undertegnet i Trondheim. Etter kapitulasjonen rykket tyske styrker nordover til områder som ikke var erobret i felttoget. [1]

1941:

  • Høst: Jan Mayen ble evakuert og stasjonen brent av nordmenn på høsten 1940, men driften ble gjenopptatt i 1941 med en vaktstyrke fra den norske brigaden i Skottland. USA etablerte med norsk tillatelse en lyttestasjon i 1943. Øyen var den eneste del av Norge fullt ut under eksilregjeringens kontroll. [1]

1942:

  • 30. april: I Telavåg, Øygarden, ble alle bygninger sprengt og brent, båtene senket, en del av buskapen slaktet, menn ble satt i konsentrasjonsleir og kvinner og barn ble tvangsflyttet, som tyske represalier mot norsk motstandskamp.

1943:

1944:

1945:

Utklipp og minner

Diskusjon

Ved å beskrive en urolig tid som den andre verdenskrig var for Norge og speiderorganisasjonene, har det vært diskusjoner, om endringer i speidingens forutsetninger og dets veivalg. Her skal vi forsøke å gjengi en del av dette.
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5]

Om internasjonalt samarbeid

Eksterne lenker

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].
  2. Nettside om bombingen av Voss [2]
  3. Speideren nr. 9 1939.