Spormerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med kjentmann som tema og Merker med dyr som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Dyrespormerket, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Det er mange dyr i Norge. Lær om noen av dyrene og se om dere klarer å finne spor etter dem!

2022 [5] - (2023) [5] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lær hvordan sporene til minimum tre ulike dyr ser ut. Prøv å finne dem på tur i nærmiljøet.
 2. Hvilke andre spor enn fotspor kan dyrene legge fra seg? Klarer dere å finne to andre spor på tur?
 3. Velg et dyr som finnes i nærmiljøet. Studer fotsporet til dyret, finn ut hva dyret spiser og hvordan bæsjen dets ser ut.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Gå en tur i nærmiljøet og se hvor mange ulike dyr dere kan finne spor fra.
 • Mal ditt eget fotspor på et ark. Sammenlign med de andre speiderne. Er det noe som kan skille dem fra hverandre?
 • Studer sporene til rovdyr og planteetere. Klarer dere å finne likhetstrekk og forskjeller?
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Spormerket, patruljemerke i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

(1984) [17][13][14][15] - (2020) [16] merket er et patruljemerke i programområdene Friluftsliv, Kreativitet og Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Lær å kjenne igjen ulike dyremerker i naturen.
Fremgangsmåte:
 1. Lag avstøpninger av sporavtrykk av minst tre ville dyr, og av hund og katt (plastelina, gips m.m).
 2. Tegn ti forskjellige spor etter ville dyr, fortell litt om de forskjellige dyrenes atferd og om utbredelse på hjemstedet ditt (plakat, lysbildeserie e.l.).
 3. Lær dere å kjenne igjen sporene av svømmefugl, hønsefugl og fugl som lever i trær.
 4. På en patruljetur skal dere finne minst fem forskjellige dyremerkete ting fra naturen (avspiste kongler m.m.). Finn også minst fem forskjellige rester etter dyr (fjær, ekskrementer, skjelett m.m.).


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Dyrespormerket stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [2] [18] - (1980) [19], merket var i gruppen Friluftsliv:

Du skal:
 1. Ta avtrykk av et dyrespor ved hjelp av plastilina eller gips.
 2. Finne 5 forskjellige ting fra naturen som er dyremerket. (F.eks. avspiste kongler, bark, el.likn.)
 3. Gå en tur og finne minst 5 forskjellige rester etter dyr (fjær, ormeskinn, skjelettdeler el.likn.). Ordne samlingen og forsyne den med opplysninger.


(1994) [3] - 2003:

Du skal :
 1. Lage avtrykk av minst to dyrespor.
 2. Kjenne til 8 ulike dyrespor og fortelle litt om utbredelsen av disse dyra på hjemstedet ditt.
 3. Finne 5 forskjellige ting fra naturen som er dyremerket (f.eks. avspiste kongeler, bark e.l.)


Dyrespormerket, vandrere, 1994 - 2003, Norges KFUK-speidere

1994 [3] - 2003:

Du skal :
 1. Lage avtrykk av minst to dyrespor.
 2. Kjenne til 8 ulike dyrespor og fortelle litt om utbredelsen av disse dyra på hjemstedet ditt.
 3. Finne 5 forskjellige ting fra naturen som er dyremerket (f.eks. avspiste kongeler, bark e.l.)


Dyrespormerket, stifinnere, 2015 - (2015), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [4] :

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Gå på tur i nærmiljøet, se om dere klarer å finne spor fra ulike dyr.
 2. Kunne kjenne igjen avføring til minst tre ulike dyr, og andre dyrespor.
 3. Velge dere et dyr dere har i nærmiljøet. Studer fotsporet, hva de spiser og hvordan bæsjen ser ut. Lage plakat eller presentere informasjonen for resten av stifinnertroppen.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Male ditt eget fotspor på at ark. Sammenlign hverandres fotspor og se om dere kan skille dem fra hverandre.
 • Dele dere i grupper der den ene gruppen skal legge ut ulike typer spor som den andre gruppen skal finne.
 • Studere sporene til rovdyr og planteetere. Se om dere kan se noen likhetstrekk og ulikheter.
 • Lage noe av avføring fra dyr i nærmiljøet.
 • Kunne kjenne igjen fotsporene til minst fem ulike dyr dere kan finne i nærområdet.
 • Lage avtrykk av et dyrespor i gips.


Dyrespormerket, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [4]2022 [5] :

Det finnes mange dyr i Norge, og helt sikkert noen i deres nærmiljø. Lær om de forskjellige sporene dere kan finne etter disse dyrene.

Obligatorisk krav:

 1. Kunne kjenne igjen fotsporene til ulike dyr dere kan finne i nærmiljøet.
 2. Finnes det andre typer spor dyrene legger igjen? Klarer dere å nevne 2
 3. Velg dere 1 dyr dere har i nærmiljøet. Studer fotsporet, hva de spiser og hvordan bæsjen ser ut.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Gå på tur i nærmiljøet, se om dere klarer å finne spor fra ulike dyr.
 • Mal ditt eget fotspor på at ark. Sammenlign hverandres å se om dere kan skille dem fra hverandres.
 • Del dere i grupper der den ene gruppen skal legge ut ulike typer spor som den andre gruppen skal finne.
 • Studer sporene til rovdyr og planteetere. Se om dere kan se noen likhetstrekk og ulikheter.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Spormerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [6] og 1939 [7], merket var av 1.klasse i gruppen Naturkjennskapsmerker  :

 • Speiderpiken må kjenne og påvise 5 dyrespor og 3 fuglespor.
 • Må kunne tegne sporene og kjenne disse dyrs levevis.
 • Kunne følge et spor.

1955 [8] og 1959 [9], merket var i gruppen Naturkjennskapsmerker :

 1. Kjenne 5 dyrespor og 3 fuglespor.
 2. Tegne dem og oppgi sporenes størrelse og avstanden mellom dem.
 3. Ha tatt 3 gipsavstøpninger av spor.


Spormerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [10], var i gruppen Naturkjennskapsmerker :

 1. Kjenne 5 dyrespor og 3 fuglespor.
 2. Tegne dem og oppgi sporenes størrelse og avstanden mellom dem.
 3. Ha tatt 3 gipsavstøpninger av spor.


Spormerket, speidere i tropp, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1971 [20] :

 1. Lage avstøpninger av minst to ville dyrs sporavtrykk.
 2. Tegne 10 forskjellige slags dyrespor.
 3. I terrenget gjenkjenne sporavtrykk av tre forskjellige slags fugler.
 4. I terrenget gjenkjenne sporavtrykk av fem forskjellige slags pattedyr.


(1973) [11] - 1978 [11] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Lage avstøpninger av minst to ville dyrs sporavtrykk samt av hund og katt.
 2. Tegne 10 forskjellige dyrespor og fortelle litt om de ulike dyrs atferd og utbredelse på stedet.
 3. Kjenne igjen sporene av svømmefugl, høsnefugl og fugl som lever i trær.
 4. Følge et spor (helst i snø) 2 km og gi en liten skriftlig rapport over dyrenes oppførsel og levevis i dette terrenget.


Spormerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [12] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Lage avstøpninger av minst to ville dyrs sporavtrykk og av hund og katt.
 2. Tegne 10 forskjellige dyrespor og fortelle litt om de ulike dyras atferd, og utbredelsen på heimstedet ditt.
 3. Kjenne igjen sporene av svømmefugl, hønsefugl og fugl som lever i trær.
 4. Følge et spor (helst i snø) 2 km, og gi en liten skriftlig rapport over dyrets oppførsel og levevis i dette terrenget.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Dyrespormerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Dyrespormerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Dyrespormerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Dyrespormerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2015)
Spormerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Spormerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Spormerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978
Spormerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) (2020)
Spormerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser