Støttespillere i Fredrikstad-speidingen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png

Støttespillere i Fredrikstad-speidingen

Støttespillere (ikke-medlemmer) i Fredrikstad-speidingen er beskrevet nærmere her på denne side. Mange har bidratt og ivret for speidersaken, uten nødvendigvis vært medlem eller hatt verv. Disse er beskrevet her.

J. Borchsenius

Rektor J. Borchsenius

[1]

G. Bratland

Oppsynsmann G. Bratland,

Henrik Breda

Ingeniør Henrik Breda

0. A. Brun

Skolebestyrer 0. A. Brun.

Brødrene Brynhildsen

Brødrene Arthur og Carl Brynhildsen ga Vesleheim til 4. Fredrikstad. Arthur Brynhildsen var arkitekt og tegnet både Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad, 1935 og Speiderhuset i Fredrikstad, 1958

Th. Christensen

Ingeniør Th. Christensens

Ludvik Dahl

Byfogd Ludvik Dahls lot barn og unge leke speidere i sin hage, i bydelen Holmen. Her ble i 1909 / 1910 drevet en (eller to) speiderpatruljer, Hjortepatruljen og Ravnepatruljen i Seiersborg Speiderkorps, som senere skulle danne grunnlaget for Seiersborg Speiderkorps, (f.h. 2. Fredrikstad med Henrik Strømsholm i spissen,

Andreas Jacobsen

Han hadde en part av Hattehytta, før denne ble speiderhytte.

Overtakelsen av Hattehytta i 1915 kom i stand ved at grosserer Andreas Jacobsen ga beløpet som Fredrikstad Skiklubb krevde, i gave til speiderarbeidet.

Laurentius Urdahl

Redaktør Laurentius Peter Stevelin Urdahl, se egen artikkelside

Johan Henrik Wiese

Han hadde en part av Hattehytta, før denne ble speiderhytte.

Johan Henrik Wiese startet 1910 på privat initiativ en speiderpatrulje som fikk navnet Revepatruljen i Fredrikstad. Hans far, Ludvig W. (1869-1928) bygde i 1899 høvleri og kassefabrikk på Hauge, fra 1918 Hauge Brug A/S, Rolvsøy. I 1901 bygde han hus på tomt utskilt fra St. Croix gård, Fredrikstad. Han var også interessert i Torp Brug. Som sin far var han konsul for Portugal.

Johan Henrik Wiese, (1876-1940), overtok sammen med svogeren Hjalmar Mørch ledelsen av farens firma etter dennes død. To år senere ble det omdannet til aksjeselskap med Johan Henrik Wiese og Thomas Angell W. som direktører.

Johan Henrik Wiese hadde en rekke tillitsverv innen industriorganisasjoner, og likeledes innen byens forretningsliv. Dertil var han formannskapsmedlem 1917-19 og viseordfører 1923-25. Hans firma fikk tillatelse til å kjøre Fredrikstads første bil i 1906.


Referanser

<references>