St. Georgsfondet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

St. Georgsfondet

St. Georgsfondet ble opprettet i 1962 ved St. Georgs Gildene sitt 10 års jubileum etter vedtak på Landsgildetinget 1961. [1]

Fondet brukes til beste for speidersaken, fortrinnsvis tiltakt som settes i verk av de norske speiderorganisjonene i felleskap. [2]

Foruten de lovebestemte kr 5,- pr medlem pr år (fra 1983), består midlene av overskudd fra gildenes Frimerkebanken og gaver fra enkelt gildene. [2]

Den valgte Landsgildeledelsen kan i sin valgperiode (2 år) dele ut inntil 20 % av disponibel kapital fra det siste godkjente regnskapet for fondet. Utover dette må Landsgildetinget som avholdes hvert annet år, godkjenne utdelinger. [2]

Historie

St. Georgsfondet ble opprettet i 1962 ved St. Georgs Gildene sitt 10 års jubileum etter vedtak på Landsgildetinget 1961. [1]

Fra 1962 var det vedtatt kr 1,- pr. medlem pr år i kontingent til fondet. Ved Landsgildetinget i Lofoten i 1983 ble dette øket til kr 5,- pr medlem. Samtidig kom det også stadig inn gaver fra gilder og gildemedlemmer. [2]

I 1991 ble statuttene til fondet endret på Landsgildetinget 1991. Fra St. Georgsfondet til fordel for speidersaken i Norge til St. Georgsfondet til fordel for speidersaken. Ved at i Norge ble sløyfet var det nå muligheter for å støtte speider- og gildearbeidet i andre land. [1]

St. Georgsfondet delte ut i årene 1962 til 2000 tilsammen kr 1.044.483,- [2]

Statutter

Dagens statutter for St. Georgsfondet til fordel for speider- og gildesaken (sist revider 2011) [2]

§ 1. Fondet er opprettet i anledning av St. Georgs Gildene i Norges 10 år jubileum 14. juni 1962.
§ 2. Fondets kapital ved starten var kr 15.000,-. Fondets inntekter er:
a. Bidrag fra St. Georgs Gildene i Norge,kr 5,- pr. medlem pr år.
b. Gaver fra gildene. Det ventes at alle gilder hvert år gir bidrag til fondet.
c. Gaver fra gildemedlemmer.
d. Gaver og inntekter av tiltak som settes i verk av Landsgildeledelsen.
§ 3. Fondets kapital forvaltes av Landsgildeledelsen, og gjøres så vidt mulig inntektsbringende. Regnskapet revideres av den valgte revisor for St. Georgs Gildene i Norge og forelegges Landsgildetinget til godkjenning
§ 4. Bidrag av fondet bevilges av Landsgildetinget. Så vel renter som kapital kan benyttes. Bidrag kan ytes til :
a. Tiltak for speidersaken som helhet, fortrinnsvis tiltak som settes i verk av de norske speiderorganisasjonenene i fellesskap.
b. Tiltak som St. Georgs Gildene i Norge vil gjennomføre til beste for speidersaken.
c. Spesielle tiltak for å styrke gildearbeidet i Norge
d. Spesielle tiltak for å støtte speider- og gildearbeidet i vanskeligstilte land.
§ 5. I samsvar med retningslinjene som framgår av § 4, kan bidrag av fondet tilstå av Landsgildeledelsen innenfor en ramme av 20% av disponibel kapital i det siste godkjente regnskap. Beløpsrammen gjelder for en valgperiode. Bidrag utover dette bevilges av Landsgildetinget.
§ 6. Disse statutter kan bare forandres av Landsgildetinget.

Utklipp og minner

Om St. Georgs Gildene i Norge

ISGF enkel.jpg St. Georgs Gildene i Norge

Eksterne lenker

Referanser

<references>