St. Georgsmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Speidere fra Laksevåg avdeling er oppstilt og klar for å marsjere til St.Georgsdagsfeiring i 1948.
Foto: Karsten Gravdal / Speidermuseet på Laksevåg
St. Georgsdagshilsen i 1941 fra speidersjef Hans Møller Gasmann og generalsekretær Erik Rasmussen. [1]
Dragen gjøres klar. En patrulje i 1. Laksevåg skal opptre med legenden om St. Georg i 2009 i forbindelse med St. Georgsmerket.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
SitatNoen drager kan vi beskytte oss mot ved å være bevisst måten vi lever på. Noen drager kan drepes ved å snakke: Er vi redd for noe, eller har hatt vonde opplevelser, hjelper det å snakke om det. Mamma, pappa, en speiderleder, noen på skolen, helsesøster. Det skumle som er delt, er mindre skummelt. Klumpen i magen blir mindre når noen har hørt om den. Det som ikke kan snakkes om, som likevel blir fortalt, er ikke lenger noe som ikke kan snakkes om.Sitat
– Budskapet for St. Georgsdagen 2012, fra speidersjef i NSF Solveig Schytz og landssjef i KFUK-KFUM Atle Aas, se flere speidersitater her

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

St. Georgsdag, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

1995 [2][3] - (2020) [4], merket er et patruljemerke i dag i programområdene Livskvalitet og Vennskap :

Hvorfor: Bli kjent med speidingens verdier gjennom sagnet om St. Georg.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hvorfor vi feirer St. Georgsdagen.
 2. Planlegg og vær aktivt med i gjennomføringen av en St. Georgsdagsfeiring i troppen eller gruppen.
 3. Sett dere inn i historien om St. Georg og forsøk å tilpasse historien til dagens samfunn gjennom en opptreden på St. Georgsdagen eller en tegneserie/historie i patrulje- eller gruppeavisen.
Merket var i 1995 i gruppen "Speideridealene" med merkenummer 5104.


St. Georgsmerket, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter.

2022 [5] - (2023) [5] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Hør legenden om St. Georg.
 2. Finn ut når St. Georgsdagen er, og vær med på en markering av dagen.
 3. Lær speiderløftet og valgspråket vårt.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Lag pil og bue.
 • Gjør en god gjerning.
 • Dramatiser historien om St. Georg.
 • Vær med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
 • Les speiderloven og snakk om hva den betyr.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


St. Georgsmerket, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Hør eller les legenden om St. Georg.
 2. Finn ut når St. Georgsdagen er og vær med på en markering av dagen.
 3. Lær speiderløftet og valgspråket vårt.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Lag en pil og bue.
 • Lag en dorulldrage.
 • Gjør en god gjerning.
 • Dramatiser historien om St. Georg.
 • Les speiderloven og snakk om hva den betyr.
 • Lag en kreativ modell av St. Georg og fragen, for eksempel i lego, naturmateriale, plastelina eller lignende.
 • Lek en lek hvor dere skal prøve å skyte en drage med pil og bue.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


St. Georgsmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Les legenden om St. Georg. Gjenfortell historien til en annen speider.
 2. Delta i markeringen av St. Georgsdagen og finn ut hvorfor vi markerer dagen.
 3. Vis at dere kan speiderløftet og valgspråket.
 4. Hør eller les landssjefens St. Georgs-budskap.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Lag pil og bue. Vær med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
 • Gjør en god gjerning.
 • Delta på quiz med St. Georg som tema. Under er noen eksempler:
 • Ha en oppgave på markeringen av St. Georgsdagen.
 • Dramatiser historien om St. Georg.
 • Les speiderloven. Snakk sammen om betydningen av speiderloven.
 • Lag en kreativ modell av St. Georg og dragen. Bruk for eksempel lego, naturmateriale, plastelina eller lignende.
 • Delta på ridderturnering. I turneringa går to og to speidere sammen. En speider er ridder og sitter på ryggen til den andre som er hest. Legg en midtlinje ut på bakken. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den andre ned fra hesten, eller klarer å trekke den andre hesten og ridderen over midtlinjen har vunnet.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


St. Georgsmerket, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [5] - (2023) [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Les legenden om St. Georg. Gjenfortell historien til en annen speider.
 2. Vær med på å planlegge og gjennomføre en St. Georg-markering.
 3. Les årets St. Georgsbudskap.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Planlegg og gjennomfør et temamøte eller en tematur om St. Georg for yngre speidere.
 • Lag og arranger en quiz med St. Georg som tema.
 • Dramatiser historien om St. Georg og vis dramatiseringen for andre speidere.
 • Skriv og publiser en tekst om St. Georgs betydning som forbilde i dag.
 • Lær dere speiderloven utenat og snakk om betydningen av den.
 • Lag en kreativ modell av St. Georg og dragen, for eksempel av lego, naturmateriale, plastelina eller lignende.
 • Tenk dere at det finnes "levende helgener". Hvem kan være dagens helgener og helter, og hvorfor? Lag en presentasjon og presenter for resten av roverlaget.
Merkekravene fra 2015 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

St. Georgsmerket, alle aldersgrupper, (2011) - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Prosjektmerke for alle aldersgrupper (2011) - 2016 [5]:

 • St. Georg er skytshelgen for speidere, og St. Georgsdagen, 23. april, blir feiret av speidere over hele verden. Lær mer om St. Georg ved å ta St. Georgsmerket.
 • Legenden om St. Georg er som en eventyrhistorie om en tapper ridder, en vakker prinsesse og en ond drage. Historien brukes som symbol på det godes seier over det onde. I speidersammenheng brukes St. Georgsdagen til å sette fokus på det kristne verdigrunnlaget vårt.
 • Aktivitetene til St. Georgsmerket bør passe for alle enhetene i gruppa, slik at alle kan vere med å feire St. Georgsdagen, 23. april. Feiringen legges gjerne til nærmeste helg, gjerne som en speidergudstjeneste nærmeste søndag.
 • Obligatoriske oppgaver som gjøres i fellesskap:
 1. Markere St. Georgsdagen (gudstjeneste eller feiring).
 2. Kunne gjenfortelle historien om St. Georg, gjerne ved bruk av rollespill.
 3. Fornye speiderløftet.
 4. Utføre St. Georgs-quizen.
 • Valgfrie oppgaver som kan gjøres individuelt:
 1. Finn ut hva en helgen er og bli kjent med en kvinnelig helgen. Presenter.
 2. Tenk deg at det finnes "levende helgener". Hvem kan være dagens helgener og helter, og hvorfor? Presenter.
 3. Lag en egen pil og bue og ta med på speidermøtet for å vise de andre.
 4. St. Georg kjempet for det gode i verden. Hva kan vi som speidere gjøre for å følge i hans fotspor? Gjør en god gjerning, og fortell de andre speiderne hva du har gjort.


St. Georgsmerket, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [6]2022 [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter. Hør legenden om St. Georg og vær med på en feiring av St. Georgsdagen.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne legenden] om St. Georg.
 2. Deltatt i markering av St. Georgs dagen og vite når den er.
 3. Kunne speiderløftet og valgspråket.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lag pil og bue.
 • Vær med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
 • Gjør en god gjerning.
 • Dramatisere historien om St. Georg.
 • Kjenne speiderloven og vært med på samtale om betydningen av denne.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


St. Georgsmerket, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [6] - 2022 [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter. Hør legenden om St. Georg og vær med på en feiring av St. Georgsdagen.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne legenden om St. Georg.
 2. Deltatt i markering av St. Georgs dagen og vite når den er.
 3. Kunne speiderløftet og valgspråket.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lag pil og bue
 • Vær med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue
 • Gjør en god gjerning
 • Dramatisere historien om St. Georg
 • Kjenne speiderloven og vært med på samtale om betydningen av denne
 • Være kreativ og lage modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale, plastelina etc.
 • Deltatt i leken ridderturnering. (To og to speidere går sammen. Det lages en bane med en midtlinje. En speider er ridder og sitter på ryggen til den andre speideren som er hest. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den andre ned fra hesten eller klarer å trekke den andre trekke hesten og ridderen over midtlinjen har vunnet).
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


St. Georgsmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [6] - 2022 [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter. Hør legenden om St. Georg og vær med på en feiring av St. Georgsdagen.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne gjenfortelle legenden om St. Georg.
 2. Deltatt i markering av St. Georgs dagen og hvorfor vi markerer denne.
 3. Kunne speiderløftet og valgspråket.
 4. Har selv hørt eller lest selv landssjefens St. Georgs budskap.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Lag pil og bue og vær med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
 • Gjør en god gjerning.
 • Deltatt i en quiz med St. Georg som tema.
 • Hatt en oppgave på markeringen av St. Georgs dagen.
 • Dramatisere historien om St. Georg.
 • Kjenne speiderloven og vært med på samtale om betydningen av denne.
 • Være kreativ og lage modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale, plastelina etc.
 • Deltatt i leken ridderturnering.(To og to speidere går sammen. Det lages en bane med en midtlinje. En speider er ridder og sitter på ryggen til den andre speideren som er hest. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den andre ned fra hesten eller klarer å trekke den andre trekke hesten og ridderen over midtlinjen har vunnet)
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


St. Georgsmerket, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [6] - 2023 [5] :

St. Georg var en kristen, modig mann som ofret livet for det han trodde på. Baden-Powell valgte St. Georg til speidernes beskytter. Hør legenden om St. Georg og vær med på å planlegge og gjennomføre en feiring av St. Georgsdagen.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne gjenfortelle legenden om St. Georg.
 2. Vært med å planlagt og gjennomført St. Georgs markering.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage temamøte eller tematur om St. Georg for andre speidere.
 • Tenk deg at det finnes “levende helgener”. Hvem kan være dagens helgener og helter, og hvorfor? Presenter.
 • Lage og arrangere en quiz med St. Georg som tema.
 • Dramatisere historien om St. Georg for andre speidere.
 • Publisere en tekst om St.Georgs betydning som forbilde idag. (blogg, leserbrev, video).
 • Kunne speiderloven og vært med på samtale om betydningen av denne.
 • Være kreativ og lage en modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale, plastelina etc.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Tenkedag / St. Georgsdag, patruljemerke i tropp, (1988) - 1995, Norges speiderforbund

(1988) [7] - 1995 [2], merket var i gruppen "Lov og løfte", merkenummer 5104 :

 1. Planlegg og gjennomfør et tenkedagsarrangement hvor speiderarbeidet i minst tre andre land presenteres.
 2. Gjennomfør et Tenkedagsopptrinn.
 3. Lag Tenkedagsbøsser og samle inn penger til speidere i andre land. Vis ved hjelp av tegninger og utklipp hva pengene går til. Lag veggavis, innlegg til menighets e.l.
 4. Vit hvorfor vi feirer Tenkedag og St. Georgsdag.
 5. Delta i en St. Georgsdagsfeiring.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
St. Georgsdagsmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 (2020)
St. Georgsmerket Alle aldersgrupper Norges KFUK-KFUM-speidere (2011) 2016
St. Georgsmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
St. Georgsmerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
St. Georgsmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
St. Georgsmerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Tenkedag / St. Georgsdag patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) 1995

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser