Stor hilsen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Hvis en ser eldre bilder uten denne historieforståelsen, kan en med vår tids viten bli forskrekket, men i viten om at denne form for hilsen var vanlig i blant annet USA, frem til nazistenes krigstokter, og at en søkte å endre disse seremoniformene i takt med tiden, gjør at bilder fra denne tids samlinger med slik hilsen kanskje kommer frem i lyset.

1912: Speiderne hilser flagget under Olympisk scoutläger Stocholm 1912, foto fra Minnehefte med fotografier utgitt etter leiren. Vær oppmerksom på deltagernes flagghilsen, såkalt "stor hilsen" ble brukt, den var vanlig i speidingen frem til slutten av 1930-årene, da Tysklands tredje rikes regime kopierte denne fra gammelt av "romerske hilsen" og speiderbevegelsen endret sin flagghilsen.[1]
Alle deltakerne på Landsleir Sand i Ryfylke 1921 (KFUK) samlet og "stor hilsen" praktiseres, foto fra Ja, jeg vil!, 1990, [2]

Stor hilsen

Speidere fra 1. Laksevåg deltar på flaggheis under Bergen krets sin kretsleir i Etne i 1930. [3]
Felles samling foran flaggene under Norges KFUK-speidere sin førerskole i Ibestad i Troms i 1933.[3]
Flaggheising under en kretsleir i Bergen krets, mest sannsynlig i Lærdal i 1934, men mulig tidligere.[3]
Småspeidere fra Laksevåg 1 (KFUK) har flaggparade våren 1936. Ruth Karin Corneliussen (Johannessen) under flagget i hvit kjole og Durdei Voll med ryggen til på høyre side av flagget.[3]

Speiderbevegelsen hadde på 1920-tallet en flagghilsen der man løftet hele hånden skrått fremover. Denne måten å hilse på ble etterhvert plagsomt lik nazistenes hilsemåte.[3]

Fra gammelt en "romersk hilsen"

Fra gammelt av var dette en romersk hilsen (Saluto romano). Den utføres ved at høyre arm holdes rett ut i omtrent 45 graders vinkel, med håndflaten ned og fingrene samlet. Man kan blant annet se bruken av hilsenen på billedrelieffene på Trajansøylen i Roma. Romersk hilsen ble tatt i bruk av de italienske fascistene under ledelse av Benito Mussolini fra 1919 for å trekke linjer tilbake til gammel storhet. Skikken ble tatt opp av det tyske nazistpartiet i 1923. Deres «hitlerhilsen» ble obligatorisk fra 1926. [3] Også andre politiske høyrebevegelser tok i bruk varianter av romersk hilsen.

Endringer pga. nazistene

I Norsk Speidergutt-Forbund sitt Forbundsstyremøte 2.-3. april 1938 fikk Ragnvald H. Knudsen i oppdrag å utarbeide forslag til regler. [4] [3]

Også Svastika-symbolet ble brukt av nazistene. Dette var en del av utformingen på ett av hederstegnene som Norsk Speidergutt-Forbund delte ut og som etterhvert ble gjort om til hederstegnet Den hvite lilje i 1936. [5] [6] [3]

I 1939 vedtok Norges KFUK-speidere at flagget skulle hilses med vanlig speiderhilsen, og ikke stor hilsen med oppbrakt arm. [2] [3]

Om stor (flagg)hilsen

Denne Store speiderhilsen hadde både Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUK-speidere (Norsk Speiderpikeforbund også ?). [3]


Speidergutboken, 1921 (5.utgave) [7] , Norsk Speidergutt-Forbund

Under overskriften Hilsen står følgende:

Speiderens hilsen er en tillempning av speidermerket.

Den utføres med høire haand, med indsiden av haanden fremad, idet de 3 midterste fingre samlet strækkes opad og med tommelfingeren mot lillefingerens negl.

De 3 opadstrakte fingre skal minde speideren om det tredobbelte speiderløfte, og ringen, som dannes av tommel- og lillefingeren, om det broderbaand som knytter alle speiderne sammen.

Hilsenen utføres paa to maater:

  1. Med haanden til hattebremmen eller panden. All hilsning utføres med god holdning og med blikket rettet like i øinene paa den man hilser.
  2. Med armen strakt fremad opad naar flaget hilses.

Mulig dette også er med i 3.utgaven av Speiderguttboka. Teksten er den samme frem til og med den 9. utgaven av Speiderguttboka i 1939 [8] . I 1944-utgaven [9] er den fjernet. [3]

Blåboken, 1933 [10] , Norges KFUK-speidere

Under overskriften Speiderhilsen står blant annet følgende:

Du øver dig på å gjøre speiderhilsen: tommelfingeren på lillefingerens negl, de tre fingrene rett op – hånden i skulderhøide, du selv i stram giv akt!

Den hilsen kan du som optatt speider bruke alltid når du er i drakt. Du bruker den overfor andre speidere i drakt, og hvis det er troppens skikk, bruker ...

Hver gang du gjør speiderhilsen, minnes du om speiderløftet: De oprakte fingrene står for hver sin del av det: tro mot Gud og fedrelandet, - hjelpsom mot alle mennesker, - lydig mot speiderloven. - Vi reiser oss når vi gjør speiderhilsen – og retter ryggen.

Følgende regler for hilsen må du huske:

Speiderhilsen brukes bare av speidere i drakt.

Den brukes for å hilse på speidere og andre mennesker.

Den brukes overfor flagget:

  1. Når et flagg føres forbi.
  2. Når flagg heises eller fires uten parade.
  3. Når fanevakt avløser flaggbærer.
  4. Når nasjonalsangen synges.

I flaggparade brukes stor hilsen, d.v.s.: Høire arm svinges fremad – opad og holdes utrakt idet man gjør almindelig speiderhilsen med fingrene.

Under marsj i patrulje eller tropp hilser bare føreren på alles vegne.

Teksten er ikke med i 1939 [11] utgaven. [3]

Om den andre verdenskrig

Les mer om speiding under den andre verdenskrig her Tyskerhjelm1.png

Om speidingens sentrale kjennetegn


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser