Sverveli

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Sverveli
NSF Sverveli leirstedsmerke 001.jpg
Eier: Nå privat i eie
tidl. Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kjøpt: 1939
Solgt 2010
Sted: Seljord kommunevåpen.png Seljord

Om Sverveli

Utsnitt av et eldre foto fra Sverveli, i dag hengende på Tredalen.
Portrettfoto av Sverveli, foto fra Speiderguttboka, 1968, [1]
Leirbålsplassen
Postkort fra Sverveli, Norsk Speidergutt-Forbund, mest sannsynlig 1970-årene.
Flyfoto Widerøe, 1967 [2]

Sverveli er en fjellgård i Vestfold og Telemark. Innkjøpt av Norsk Speidergutt-Forbund i 1939 for å være base for Gilwell-treningen, og til turer, førerkurs, arbeidsleire osv.
Sverveli ble solgt i 2010.

Ved ankomst patruljeførerleiren 1. august 1973, ble det utlevert et infoskriv:

Sverveliinfo.jpg

Eiendommen ligger i Svartdal i Flatdal sogn i Seljord herred. Navnet ble i 1612 skrevet «SUERRFUELIJ». Senere Sverveli. Navnet kommer av sverv, kverv (hvirvel).

Eiendommen er nevnt i lens-regnskapene fra 1609 og senere. Han som da betalte skatt av bruket, het Gunnar. Eiendommen ligger på ca 700 moh. Og er på omlag 800 mål, dels innmark og skog, men mest fjellstrekninger med litt skog og myr. Bygninger: Hovedbygningen, Låve som benyttes som møterom, materiallager, og innkvartering på påskekursene (Gilwell). I kjelleren er det innredet tørkerom. Den tidligere stall er nå vedskjul og wc.
Fjellet i sør er Skorven, 1370 moh. – Og i øst Mælefjell, 1415 moh., som fortsetter over i Lifjell. Bak Svartdal ligger Åmotsdal. Mot Mælefjell ligger Ambjørndalen hvor det etter sagnet er en skatt. Nabodalen østover er Hjartdal.

Klokken er en gave fra Notodden Jernbanestasjon. Soluret er en gave fra St. Georgs Gildene i Drammen.

  • Sverveli var senter for Gilwell-treningen i en årrekke.
  • Sommeren 1939 ble det holdt to kurs på eiendommen.

Glimt fra historien, år for år

1939: I Lederen nr. 6 1949 har Rolf Lykken en artikkel hvor han forteller om Gilwell-treningens første 20 år, fra Goplerud til Sverveli:

På et jubileumsgjensyn i 1938 gikk Gilwell-gamlekara sterkt inn for at vi måtte se å finne en egen plass som helt ut var vår egen. Dette ble bifalt av Forbundsstyret. Og så var det da å ta fatt og lete igjen. jeg støvet rundt i hver en fristund sommer, vinter og vår... men alt jeg fant så var det et eller annet "men" ved det, inntil jeg, like før kurset skulle holdes i 1939, ble jaget opp til Telemark for å se på noe der. Og da jeg kom nede i lia og fikk det første glimt av Sverveli langt unn mellom trærne, utbrøt jeg: "Her er det!" Og det ble det.

Odd Hopp skriver i Speiderhistorisk skrift nr. 2, Norsk speiderarbeid under krigen 1939 - 1945, 1994:

Norsk speiderarbeid under krigen 001.jpg

Forbundet kjøpte eiendommen Sverveli i Svartdal i Telemark, en fjellgård på 800 mål. Gården var nabo til Bleka gruver hvor det var drevet etter gull tidligere og hvor driften var tatt opp igjen med statsstøtte da krigen nærmet seg. Istedenfor Goplerud i Hedali - hvor kølabrennere dannet en romantisk ramme om Gilwellkursene - fikk vi et sted med litt gullgravermmantikk. Det ble forøvrig innbetalt gull for ca 40 000 kroner fra nevnte gruve til staten.. [3]

1998: Fra NSFs årsrapport for 1998:

Sverveli. Kurssted med gamle tradisjoner innen Gilwell og Trekløver Gilwell-treningen. Stedet har vært lite brukt dette året. Langsiktig oppussingsarbeid, med tanke på bedre overnattingsmuligheter vinterstid, pågår. [4]

2001: I Årsmelding for 2001, Norges speiderforbund kan vi lese:

Kursstedet har gamle tradisjoner innen Gilwell og Trekløver Gilwell-treningen. Stedet har vært i bruk 47 døgn i 2001. Det foregår langsiktig oppussingsarbeid på stedet for å bedre overnattingkapasiteten vinterstid. [5]

2003: I Årsmelding for 2003, Norges speiderforbund kan vi lese om Sverveli:

Sverveli - Eiendommen er en gammel fjellgård i Svartdal kommune i Telemark, og ble kjøpt i 1938. Sverveli har gamle tradisjoner innen Trekløver Gilwell Treningen. Det er ikke utført arbeid på eiendommen i 2003. Stedet har vært i bruk 24 døgn i 2003. [6]

2010: Ifølge nettsiden wwww.speiding.no blir salget av Sverveli, 2010:

Faksimalie speiding no.JPG

Sverveli selges I tråd med Speidertingets vedtak i 2008, ble Norges speiderforbunds eiendom Sverveli i Telemark lagt ut for salg i juni. Nå selges eiendommen. Det var visning på Sverveli sist søndag og mange interessenter møtte opp. Resultatet ble en budrunde, der høyeste bud var på 1,7 millioner kroner. Taksten på eiendommen var på 1 050 000. Speiderstyret har gjennomgått budene og gitt tilsagn på å selge til høystbydende.

Følger Speidertinget

Norges speiderforbunds eiendommer har vært til evaluering gjennom flere år, og Speidertinget 2008 ba speiderstyret om å starte avhendingen av fem av forbundets åtte eiendommer. Dette etter diskusjon om hvordan eiendommer skal være et hensiktsmessig verktøy for å oppnå forbundets strategi om vekst, lederkvalitet og samfunnsansvar. Signalene var et ønske om færre, men mer tilpassede eiendommer for framtiden.

Gode tiltak for speidingen

I Speidertingets vedtak heter det blant annet: Eiendommene selges dersom det totaløkonomisk oppnås en løsning som anses som hensiktsmessig for Norges speiderforbund. For eiendommer uten salgsverdi, kan det vurderes andre totaløkonomisk gunstige løsninger enn total avhending. Styret legger vekt på at Norges speiderforbund skal redusere porteføljen av eiendommer – både av hensyn til kostnader, vedlikeholdsbehov, oppfølging og framtidig behov for hensiktsmessige fasiliteter – og den erkjennelse at den aktuelle salgssummen for Sverveli (1,7 millioner) vil kunne benyttes til gode tiltak for speidingen fremover.

Historien tas vare på

Sverveli ble kjøpt av Norsk Speidergutt-Forbund i 1939 og har vært brukt som base for ledertrening. I arbeidet med eiendommer for framtiden, er det poengtert at ledertrening kan legges sammen med annen aktivitet på et eventuelt nasjonalt speidersenter, og/eller gjennomføres på regionale steder eller internasjonale speidersentre slik som i år. Trekløver-Gilwells materiell fra Sverveli vil være tilgjengelig fra forbundskontoret inntil videre, mens gjenstander fra Sverveli med speiderhistorisk betydning vil tas vare på av Speidermuseet. [7]

Utklipp og minner

Om skriftlige og visuelle kilder

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Sverveli"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!