Sykkelmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

SitatI want every Scout to be happy, and one of the best ways I know of being happy is to go for a good bike ride.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, i kapittelet "Biking in Bosnia", i boken "What Scouts Can Do: More Yarns", 1921, se flere speidersitater her
Meiseførerne fra Laksevåg 1 KFUK på sykkeltur i 1939.
Deltagervimpel fra Bergen krets (NSF) sin sykkeltur mellom Finse og Flåm i 1993 for eldre speidere.


Sykkel som forsidetema, foto fra Speideren nr. 2 1989, fra artikkelsiden Utgaver av Speideren 1978 - i dag [19]
Headingen til Speideren i 1923, hvor Sykkelmerket er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.
Ledere fra 1. Laksevåg syklet rallarveien mellom Finse og Flåm i 1993.
Sykkel som forsidetema, foto fra KFUK-speiderbladet nr. 4 1964, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [20]

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sykkel, speidere i tropp, (1984) - (2020, Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2020) [12] - (2020) [12], merket er et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor: Lære å ta vare på sykkelen sin samt kunnskap om forhåndsregler for syklister.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at sykkelen din er i forskriftsmessig stand.
 2. Lær deg de mest nødvendige reparasjoner på sykkelen.
 3. Dra på en sykkeltur hvor du sykler minst 50 km
 4. Lær deg de viktigste trafikkreglene for syklister og riktig valg og bruk av sykkelhjelm.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sykkel, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [1] og 1939 [2], merket var av 2. klasse i gruppen Idretts-, leke- og speider-ferdighetsmerker :

 • Speiderpiken må ha ferdighet i sykling og almindelig sykkelreprasjon.
 • Må kjenne reglene for kjøring på landevei, og kunne finne frem ved hjelp av kart i en ukjent egn, og kjenne automobilklubbens varselskilter. * Må bevise at hun har sykkel i god stand.


1955 [3] og 1959 [4], merket var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Være flink til å sykle og kjenne reglene for trafikk i byer og på landet.
 2. Utføre alminnelige sykkelrearasjoner.


Sykkel, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av et sykkelhjul. Var et merke av høyere klasse i 1947. [21] [22] [23] :

 1. Må framvise en sykkel holdt i god stand, og må være villig til å bruke den i tjeneste – om nødvendig.
 2. Må være flink til å sykle og kjenne reglene for trafikk i byer og på landet.
 3. Kunne utføre alminnelige sykkelreparasjoner. Overvintring.
 4. Finne fram ved hjelp av kart og korrekt kunne gjengi en muntlig beskjed etter en tids forløp.


(1965) [5], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Være flink til å sykle og kjenne reglene for trafikk i byer og på landet.
 2. Utføre alminnelige sykkelrearasjoner.


Sykkel, speidere i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

(1984) - (1995) [24] [7] [8], merket var et speidermerke i gruppen Friluftsliv , merkenummer 5352, og var beregnet på de yngste speiderne :

1a. Vis at sykkelen din er i forskriftsmessig stand.
1b. Kunne utføre de nødvendigste reparasjoner på sykkelen.
2. Utfør en av disse:
- Lag en veggavis/illustrasjon som viser de viktigste trafikkregler for syklister.
- Ta Trygg Trafikks sykkelknapp.
3. Sykle 16 km på 1 time.


(2007) [11] - (2016) [12], merket var et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor: Lære å ta vare på sykkelen sin samt kunnskap om forhåndsregler for syklister.
Fremgangsmåte:
1. Vis at sykkelen din er i forskriftsmessig stand.
2. Lær deg de mest nødvendige reparasjoner på sykkelen.
3. Dra på en sykkeltur hvor du sykler minst 50 km
4. Gjør et av disse punktene:
 • Lær deg de viktigste trafikkreglene for syklister.
 • Ta Trygg Trafikks sykkelknapp.
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Sykkel, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [9] - 2003 :

Du skal:
 1. Holde sykkelen din i forskriftsmessig stand.
 2. Vedlikeholde sykkel ved å lappe dekk, reingjøre kjedet og sykkel forøvrig, smøre sykkel, justere kjedestramming og kunne regulere høyden av styret/setet.
 3. Sykle 3 turer med bagasje på minst 7 km hver.


Sykkel, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [10] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Lapp en sykkelslange og skift ventil.
- Rens og olje et sykkelkjede.
- Juster gir.
- Juster bremser.
- Gjennomfør et ferdighetsløp på sykkel.
- Sykle en løype på idealtid.
- Kontroller lykter og reflekser.


Sykkelordonnans, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [13] [14] - (1980) [25], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Vise at sykkelen din er i forskriftsmessig stand.
 2. Kunne skifte ventil og lappe sykkelslangen.
 3. Skrive og tegne om trafikkregler for syklister.
 4. Sykle 5 km og overbringe en muntlig beskjed på minst 15 ord ved fremkomsten eller Ta "Trygg Trafikk's" sykkelknapp.


Sykling, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [16] - 1978 [16] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Sykle 18 km på en time.
 2. Utføre punkteringsreperasjoner, innstillinger og grundig pussing.
 3. Gjøre rede for trafikkreglene.
 4. Planlegge og lede en dagstur for patruljen på sykkel.


Sykling, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [17] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Sykle 18 km på en time.
2. Vedlikeholde sykkel ved å
- lappe dekk
- reingjøre kjedet og sykkelen for øvrig
- smøre sykkelen
- justere kjedestramming og slark i hjullager.
3. Delta i et ferdighetsløp på sykkel.


Syklist, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [15] :

Skriftlig:
a. Finn frem på et kart av stor målestokk en sykkelrute mellem to nærmere bestemte steder, hvis avstand fra hinannen er minst to norske mil. Beskriv så hvorledes veien går, hvilke steder man må passere, og angi efter kartet avstanden mellem de enkelte steder, så vel som avstanden for hele strekningen.
Muntlig:
a. Nevn seks betydningsfulle deler av en sykkel og beskriv deres funksjon.
Praktisk:
a. Speiderpiken må selv eie en sykkel som må holdes ren og i førsteklasses orden.
b. Må være villig til å bruke sin sykkel til eventuelle nødsærender. Hvis hun skiller sig av med sykkelen, må hun også være villig til å ta av sig sykkelmerket.
c. Må motta en muntlig melding, sykle 1/2 mils avstand og korrekt overbringe meldingen til en bestemt person.
d. Må vise at hun kan stige på og av sykkelen fra pedalen, og at hun er stø i styringen.
c. Må vise at hun kan reparere en punktering.


Syklist, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [15] :

Speideren må:

a. Eie en sykkel. Denne må være i god stand, og han må være villig til å bruke den i eventuelle nødsærender.
b. Kunne stige på og stige av sykkelen fra pedalen, og må være stø i styringen.
c. Må kunne sykle 2 mil på 1 time, samt avlevere korrekt en muntlig og en skriftlig melding.
d. Kunne reparere en punktering, samt ta fra hverandre, pusse og sammensette en sykkel.
e. Kunne finne frem på et kart av stor målestokk sykkelveien mellem to nærmere bestemte steder, hvis avstand fra hinannen er f.eks. 2 mil. Han må samtidig kunne beskrive hvilke steder man må passere og av kartet avlese avstand i kilometer mellem de enkelte steder så vel som den samlede avstand.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Sykkel speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Sykkel speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Sykkel speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (2020)
Sykkel stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sykkel ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Sykkelordonnans stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Sykling spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Syklist speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Syklist speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Syklist speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser