Teknisk Retningslinjer

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Liljeoglupe24 – Kopi.jpg

Nøkkelsider for wikibrukere - som skriver artikler
| Siste endringer [1] | Siden for faste bidragsytere - med artikkelmaler | Spesialfelt | Teknisk TODO |
| Teknisk Retningslinjer | Samtaleside | Nettmøter wikibrukere | Etterspurte sider [2] |


Kretser

Hierarki av kategorier relatert til kretser

 • Status: Lage forslag
  • Ansvarlig: Jarll

Kategorisering av kretser

KFUK-KFUM-speidere

 • Status: Lage forslag
  • Ansvarlig: Jarll

Forslag

NSF

 • Status: Lage forslag
  • Ansvarlig: ? (kanskje vente til forslag foreligger for KM-speiderne for å lage tilsvarende for NSF?)

Forslag

Speidergrupper

Hierarki av kategorier relatert til grupper

 • Status: Lage forslag
  • Ansvarlig: Jarll

Kategorisering av grupper

KFUK-KFUM-speidere

 • Status: Lage forslag
  • Ansvarlig: Jarll

Forslag

NSF

 • Status: Lage forslag
  • Ansvarlig: ? (kanskje vente til forslag foreligger for KM-speiderne for å lage tilsvarende for NSF?)

Forslag